Opdrachten Communiceren met ziel en zakelijkheid 4

Thema 4: Win-win communicatie
‘Happiness is not an individual matter.’ – Thich Nhat Hanh

Win-win communicatie is communicatie waarbij je goed voor jezelf zorgt én voor de ander, en waarbij je gericht bent op de inhoud én op de relatie. De ‘Harvard-methode’ van Fisher en Ury is hiervoor een bruikbare kapstok.
Het uitgebreide palet aan opdrachten helpt de vijf vuistregels van de Harvard-methode te leren toepassen in je eigen praktijksituaties.
Daarnaast krijg je dieper inzicht in een aantal dilemma’s en belangrijke aandachtspunten bij win-win communicatie: belangen, macht en emoties.

Opdrachten voor win-win communicatie, omgaan met macht en belangen

Het concept van open onderhandelen

7.1       Ben je een (on)handige onderhandelaar?
7.2       Referentiekaders
7.3       Oefen in LSD!
7.4       Werken aan de inhoud van de relatie
7.5       De kunst van het vragen stellen
7.6       Oefen je creativiteit
7.7       Houd je innerlijke criticus in toom
7.8       ‘De creatieve mood’
7.9       Train je creatieve basisvaardigheden
7.10     Wees creatief in het omgaan met lastige dilemma’s
7.11     Op zoek naar objectieve criteria
7.12     Creatief kiezen
7.13     De vuistregels van open onderhandelen
7.14     Een goede voorbereiding is het halve werk

Macht en het realiseren van belangen

8.1       Onderhandelingsdilemma’s en persoonlijke leerdoelen
8.2       Standpunten of belangen
8.3       Praten over belangen
8.4       Het perspectief van BAZO’s
8.5       Vergroot je macht
8.6       Judotechniek
8.7       Emoties tijdens het onderhandelingsproces
8.8       Creatief omgaan met lastige praktijksituaties

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

Verdiepende methodieken

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
Verdiepende methodieken