Opleidingskunde Hogeschool Arnhem Nijmegen

Common ground tussen HAN en Blankestijn & Partners

Na een eerste kennismaking tussen de HAN (Opleidingskunde Hogeschool Arnhem Nijmegen) en Blankestijn & Partners bleek al snel dat er zeer veel ‘common ground’ was.

Vier trainersniveaus

Zo hadden we los van elkaar een indeling in vier trainersniveaus ontwikkeld, die naadloos op elkaar aansloot:

Trainen op de bovenstroom en onderstroom

Een andere gedeelde visie is die van het trainen op de bovenstroom (gedrag en effect op omgeving) en de onderstroom (mentaal, emotioneel, fysiek en zingevingniveau).

Het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus van Blankestijn & Partners bleek binnen Opleidingskunde voluit omarmd.

Gastworkshops

Met veel plezier verzorgt Silvia Blankestijn gastworkshops voor derdejaars studenten binnen het vak Trainen en Coachen op procesniveau, en geeft ze workshops aan alumni van Opleidingskunde.

HAN

Gezamenlijke post hbo ‘Trainen en coachen op de onderstroom’

Inmiddels is een inspirerende samenwerking ontstaan tussen Opleidingskunde en Blankestijn & Partners, die o.a. heeft geleid tot de post hbo ‘Trainen en coachen op de onderstroom’. ‘Trainen op de onderstroom’ sluit aan op de vakken Trainen & Coachen bij Opleidingkunde en op de opleiding tot vaardigheidstrainer bij Blankestijn & Partners.

De opleiding bestaat uit 5 dagdelen van 16 tot 21 uur, waarin je als vaardigheidstrainer leert verdiepen op het emotionele, mentale en fysieke ontwikkelingsniveau.
De thema’s van de 5 bijeenkomsten zijn:

  • Contact maken met de onderstroom
  • Van redden naar de ‘plek der moeite’
  • Verbinden op de kern
  • Vermijdingsmechanismen
  • De onderstroom als katalysator

 

 


  • Leary Academy
  • Hogeschool Arnhem Nijmegen
  • Vendl
  • Professioneel begeleiden