Opleidingskunde Hogeschool Arnhem Nijmegen

Na een eerste kennismaking tussen Opleidingskunde Hogeschool Arnhem Nijmegen en Blankestijn & Partners bleek al snel dat er zeer veel ‘common ground’ was. Zo hadden we los van elkaar een indeling in vier trainersniveaus ontwikkeld, die naadloos op elkaar aansloot: de vakinhoudelijk trainer, de vaardigheidstrainer, de persoonlijk procestrainer en de teamtrainer.
Een andere gedeelde visie is die van het trainen op de bovenstroom (gedrag en effect op omgeving) en de onderstroom (mentaal, emotioneel, fysiek en zingevingniveau). Het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus van Blankestijn & Partners bleek binnen Opleidingskunde voluit omarmd.

Gastworkshops
Met veel plezier verzorgt Silvia Blankestijn gastworkshops voor derdejaars studenten binnen het vak Trainen en Coachen op procesniveau, en geeft ze workshops aan alumni van Opleidingskunde.

Gezamenlijke post hbo ‘Trainen en coachen op de onderstroom’
Inmiddels is een inspirerende samenwerking ontstaan tussen Opleidingskunde en Blankestijn & Partners, die o.a. heeft geleid tot de post hbo ‘Trainen en coachen op de onderstroom’. ‘Trainen op de onderstroom’ sluit aan op de vakken Trainen & Coachen bij Opleidingkunde en op de opleiding tot vaardigheidstrainer bij Blankestijn & Partners. De opleiding bestaat uit 5 dagdelen van 16 tot 21 uur, waarin je als vaardigheidstrainer leert verdiepen op het emotionele, mentale en fysieke ontwikkelingsniveau.
De thema’s van de 5 bijeenkomsten zijn:

  • Contact maken met de onderstroom
  • Van redden naar de ‘plek der moeite’
  • Verbinden op de kern
  • Vermijdingsmechanismen
  • De onderstroom als katalysator

Download: brochure-post-hbo-trainen-coachen-op-de-onderstroom

Je kunt je aanmelden via opleidingskunde@han.nl

Meer informatie over opleidingskunde vind je op www.han.nl/opleidingen/bachelor/opleidingskunde