Programmeerkristal voor effectieve trainingsprogramma’s

De Programmeerkristal is een model voor het ontwikkelen van effectieve trainingsprogramma's binnen een organisatiecontext.Dit artikel is afkomstig uit mijn boek ‘Trainen met hart en ziel, Ontwikkelen van effectieve trainingsprogramma’s voor communicatie- en managementtrainers’.

Voor het ontwikkelen van programma’s bestaan diverse, vaak ingewikkelde, modellen. De meeste van die modellen zijn gericht op onderwijssituaties en niet specifiek op de trainingspraktijk.
Om een programma te ontwikkelen voor een training die plaatsvindt binnen een organisatiecontext, gelden deels andere aandachtspunten dan voor een trainingsprogramma ontwikkelen in een onderwijscontext. Daarom heb ik in de loop van de tijd een overzichtelijk programmeermodel samengesteld dat recht doet aan de organisatiecontext waarin een training meestal plaatsvindt. Omdat de vorm ervan mij doet denken aan een kristal, heb ik het de naam ‘de programmeerkristal’ meegegeven. Een naam met een dubbele bodem, want gedurende het ontwikkelingsproces is op veel punten helderheid geboden: kristalhelder.

 

De programmeerkristal

De zeven elementen van de programmeerkristal

De programmeerkristal bestaat uit de volgende elementen:

De deelnemers
Je organiseert de training voor de deelnemers van de training. Deze mensen wil je iets leren. Op hun praktijkervaringen, leerwensen en leerstijlen zul je je trainingsprogramma daarom optimaal moeten afstemmen. De deelnemer heeft om die reden een centrale plek binnen de programmeerkristal.

De doelen
De doelen die je met je deelnemers wilt bereiken worden vastgesteld in overleg met het management, en eventueel aangescherpt na de intakes met de deelnemers.

De werkpraktijk van de deelnemers
Uiteindelijk moeten de deelnemers het in de training geleerde daadwerkelijk gaan toepassen in hun eigen werkpraktijk .

De middelen
De middelen die je inzet om de trainingsdoelen te bereiken, zoals bijvoorbeeld het aantal trainingsdagdelen, de keuze van werkvormen of het gebruik van audiovisuele hulpmiddelen.

De trainer
De trainer, zijn visie en zijn stijl van trainen, hebben een belangrijke invloed op het programma. Een trainer moet volledig achter zijn programma staan om de grootste impact en het meeste effect bij zijn deelnemers te hebben.

De inhoud
De leerinhoud die je als trainer, in het kader van de trainingsdoelen, op je deelnemers wilt overbrengen.

De randvoorwaarden
De randvoorwaarden behelzen de praktische context waarbinnen de training zich afspeelt, zoals de trainingslocatie, de zaalruimte en de aanwezige hulpmiddelen.

Management en organisatiecontext
Daarnaast hebben het management en de organisatiecontext een belangrijke invloed op de te ontwikkelen training. De training moet aansluiten bij de ontwikkelingen binnen de organisatie. Een actieve bijdrage van het management aan het gehele trainingstraject is vaak een cruciale factor in de transfer van het in de training geleerde naar de werkpraktijk.

Alle zeven elementen van de programmeerkristal zijn onderling met elkaar verbonden. Wanneer één element verandert, zal dit ook de andere elementen beïnvloeden.

Kristal_lijnen+ringen

Niveaus van programmeren

De programmeerkristal kun je op verschillende niveaus gebruiken om trainings- en opleidingsprogramma’s te ontwikkelen.

  • Dit niveau beslaat onder andere het opleidingsbeleid binnen een organisatie; een training kan op dit niveau één van de in te zetten middelen zijn.
  • Dit is het niveau van één afgebakende training;
  • Bij dit niveau gaat het om één onderdeel van een training, bijvoorbeeld één specifieke oefening.

Op elk niveau zijn de verschillende elementen van de programmeerkristal te doorlopen.

Meer weten over dit onderwerp?

We hebben regelmatig nieuwe blogs, nieuws en tips.

Volg ons op social media

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

    Praat mee

    Om SPAM op mijn blog te voorkomen dien je eerst onderstaande in te vullen voordat je kunt reageren. Hopelijk blijf je geïnspireerd om je reactie te plaatsen!