E-learning Kernwaarden

In deze opdracht bepaal je je kernwaarden en onderzoek je hoe je kernwaarden je kunnen ondersteunen om in de praktijk proactief te handelen.

Wat zijn kernwaarden?

Kernwaarden zijn belangrijke drijfveren in je leven. Je kernwaarden geven aan hoe jij wilt leven en werken, hoe je met mensen wilt omgaan, hoe je jezelf wilt neerzetten in de wereld.

Wanneer je in overeenstemming leeft met je kernwaarden voel je je gelukkig en tevreden. Het beginpunt van je handelen ligt bij jou.

Maar in de dagelijkse realiteit worden we regelmatig uitgedaagd om ons anders te gedragen dan we diep van binnen willen.

Bijvoorbeeld doordat:

 • de cultuur van de organisatie waar je werkt niet helemaal overeenkomt met je kernwaarden
 • of doordat je emotioneel geraakt wordt en dan meer vanuit je emoties dan vanuit je kernwaarden reageert.

Zo komen we in een lastige overlegsituatie ook al snel in een spanningsveld: handel je vanuit je gewoontegedrag – je favoriete communicatiestijl –, reageer je vanuit je emoties of handel je vanuit je kernwaarden?

Opdracht A: Bepaal je kernwaarden

Onderzoek je kernwaarden. Bepaal drie tot vijf kernwaarden voor jezelf.

Gebruik hiervoor het waardeoverzicht uit hoofdstuk 9 als hulpmiddel. Je kunt uiteraard ook je eigen woorden gebruiken.

1.

2.

3.

4.

5.

Opdracht B: Jouw kernwaarden in lastige overlegsituaties

Neem een voor jou lastige overlegsituatie in gedachten waar jij achteraf geen goed gevoel aan hebt over gehouden.

Bepaal in hoeverre jij in deze situatie hebt gehandeld in overeenstemming met je kernwaarden:

Opdracht C: Kernwaarden in actie

 • Welke kernwaarde ben je in deze situatie het meest uit het oog verloren?
 • Hoe had je gehandeld als je in contact met deze kernwaarde was gebleven?
 • Wat zou je in jezelf moeten overwinnen om dit te realiseren?

Gebruik deze opdrachten ook als coach of trainer

Je kunt de opdrachten uit deze e-learning ook gebruiken tijdens je coaching of training. Wil je hier meer over leren?

Dan ben je van harte welkom in onze Coachingsopleidingen met ziel en zakelijkheid of Trainersopleidingen met ziel en zakelijkheid.

communiceren met ziel en zakelijkheid

Deze e-learning opdrachten komen voort uit het inspirerende boek ‘Communiceren met ziel en zakelijkheid’ van Silvia Blankestijn.

In dit boek vind je de theoretische achtergronden en verdiepende inzichten die deze opdrachten ondersteunen. Bekijk de inhoud van het boek!

 

Relevante artikelen

 • Wil je Trainer en/of Coach worden?

  Wil je trainer worden? Of coach worden? Of wellicht allebei? Ben je op zoek naar wat past bij…

 • Coachen vanuit kernwaarden

  In dit artikel beschrijf ik een 11 effectieve werkvormen om te coachen vanuit waarden.

 • Proactief handelen op de werkvloer

  De term proactiviteit is geïntroduceerd door Stephen Covey in zijn bestseller ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’. Inmiddels…

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches