Erkende Coaching Opleidingen op Europees niveau

Leer coachen met Ziel en Zakelijkheid

 

Blankestijn & Partners geeft vijf Erkende Coaching Opleidingen met Ziel en Zakelijkheid op vijf verschillende competentieniveaus:

 • Post-HBO Coach Opleiding
  Opleiding tot professioneel coach.
  Uitgebreide NOBCO EQA practitioner opleiding, met diepgaande professionele en persoonlijke ontwikkeling.
  12 dagen en supervisie, intervisie en praktijkcoaching
 • Post-HBO Opleiding tot Trainer-Coach
  Gecombineerde opleiding tot trainer-coach.
  Leer het vak van trainer en coach, met diepgaande professionele en persoonlijke ontwikkeling.
  24 dagen en supervisie, intervisie, praktijkcoaching, praktijktraining
 • Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach
  Intensieve vervolg opleiding voor ervaren trainers en coaches.
  Begeleiden van teamsamenwerking en teamontwikkeling vanuit groepsdynamica en systemisch werken.
  12 dagen en supervisie, intervisie, praktijktoets
 • Vervolg Opleiding Diepgaand Coachen
  Vervolg opleiding voor ervaren coaches met verdiepende coachingsmethodieken
  8 dagen en supervisie, intervisie
 • Cursus Praktische Coachingsvaardigheden
  Ontwikkel een coachende stijl voor het begeleiden van medewerkers, klanten of collega's,
  Europees NOBCO erkend Diploma op EQA Foundation niveau
  3 dagen

Overzichtspagina-Coachopleidingen

Het bevlogen opleidingsteam van Silvia Blankestijn leidt met veel bezieling en deskundigheid professionele coaches en teamcoaches op, vanuit een 3-delige visie op coachen met ziel en zakelijkheid:

 • Coachen is een vak
  Onze coaching opleidingen onderscheiden zich door het uitgebreid inoefenen van de coaching competenties, en het grote aantal uren praktijkcoaching. Hierdoor krijg je het coachvak gedegen in de vingers, en behaal je – afhankelijk van de opleiding - een Europees NOBCO EQA, Post HBO register en/of CEDEO erkend diploma.
 • Als coach ben je zelf je belangrijkste coachingsinstrument
  Het coachcontact het veel impact op de diepgang en effectiviteit van de coaching. Daarom werk je in onze opleidingen coaching doelgericht aan je persoonlijke ontwikkeling als coach: aan je kwaliteiten, authenticiteit, bezieling en visie, en ook aan je valkuilen, redderspatronen en tegenoverdracht.
 • Zichtbaar resultaat in de systemische context
  In de erkende coaching opleidingen van Blankestijn & Partners leer je hoe je een optimale wisselwerking tot stand brengt tussen de coaching en de systemische context: het functioneren in de werkpraktijk en de team- en organisatiedynamiek, en/of de privésituatie met vrienden en familiesystemen.

Elke coaching opleiding heeft een eigen competentieprofiel met uitdagende coaching methodieken, een passende diepgang in de persoonlijke ontwikkeling van de coach, en aandacht voor de systemische organisatie en/of familie context.

Ik kan deze opleiding van harte aanbevelen enerzijds gezien het hoge niveau van de opleiding maar ook de uitstekende balans in theorie en praktijk en de kundige begeleiding.

          Bea van Dorp – HRM-adviseur en coach

Blankestijn & Partners is al 20 jaar specialist in opleidingen voor coaches en trainers met een gemiddelde cursisten beoordeling van 9 bij CEDEO onderzoek.

Meer weten?

Kom kennismaken op onze gratis workshop of vraag telefonisch advies!

Erkende Coaching Opleidingen met Ziel en Zakelijkheid:

✔ Gedegen en hoogwaardig vakmanschap
✔ Persoonlijke ontwikkeling van de coach
✔ Bezield bouwen aan je coach loopbaan
✔ Coachen binnen de systemische context
✔ Incl. Leercoaching/Supervisie en Praktijkcoaching
✔ Word een coach met impact!

Waarom Blankestijn & Partners?

✔ Gecertificeerde trainer en coaching opleidingen
✔ Cursisten beoordeling 9 (CEDEO)
✔ Al 20 jaar de specialist in trainer en coaching opleidingen
✔ (Vervolg) opleidingen op diverse competentieniveaus
✔ NOBCO EQA erkende opleidingen
✔ Ontwikkel jezelf als je belangrijkste instrument!

 • Post-HBO Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid

  Word Europees NOBCO EQA practitioner Coach, en leer coachen op de bovenstroom en de onderstroom.

  Leer persoonlijke veranderingsprocessen met Ziel en Zakelijkheid begeleiden

  Ben je op zoek naar een erkende coach opleiding waarin je leert coachen op de bovenstroom én op de onderstroom? Wil je als coach een verrijkend persoonlijk ontwikkelingstraject doorlopen, waardoor je je impact als coach sterk vergroot?

  In de LVSC en NOBCO-EMCC erkende (Europees practitionerniveau), Post-HBO geregistreerde coach opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid krijg je inzicht in persoonlijke veranderingsprocessen vanuit het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus. Je ontwikkelt coachingscompetenties en leert coachingsmethodieken op de bovenstroom (gedrag en omgevingsniveau) en op de onderstroom (mentaal, emotioneel, fysiek en zingevingniveau). Hierdoor leer je coachen met Ziel en Zakelijkheid, face-to-face en ook als online coach.
  In je persoonlijke ontwikkeling als coach dagen we je op de zes ontwikkelingsniveaus uit om je ineffectieve gewoontes te doorbreken, en om je vanuit jouw eigenheid op de coachingsmarkt te profileren.

  Dit is een echte vakopleiding waarin je je in driekwart jaar ontwikkeld tot professioneel coach. De trainingsdagen worden optimaal benut met oefening en feedback. Inspirererende trainers, intervisie, leercoaching praktijkcoaching.

            Ronald Karssies – Projectleider en docentbegeleider Albeda

  In onderstaand schema vind je de belangrijkste aandachtspunten van de Post-HBO coach opleiding ‘Coachen met Ziel en Zakelijkheid’

  Coachingsmethodieken Persoonlijke ontwikkeling van de coach
  • Stermodel 6 ontwikkelingsniveaus
  • Gestaltmethodisch coachen
  • Geweldloze communicatie
  • Voice Dialogue
  • NLP-technieken
  • (Levens)loopbaancoaching
  • Waardengericht coachen
  • Driegesprekken
  • Rollenspelen
  • Live online coachen
  • Fair-witness coachhouding
  • Redderspatronen & nooduitgangen
  • Omgaan met eigen emoties
  • Primaire en verstoten subpersonen
  • Oppervlakkige en diepe overtuigingen van de coach
  • Overdracht en tegenoverdracht
  • Bezieling en drijfveren van de coach
  • Je profilering en loopbaan als coach

   

  ‘Ik ben de Post-HBO coach opleiding gestart met een tweeledig doel, namelijk mijn eigen ontwikkeling en de mogelijkheid om te werken als coach. Op beide punten heeft het mijn verwachtingen overtroffen.’
  Rapport CEDEO klanttevredenheidsonderzoek

  Bekijk onze serie demonstratievideo’s Coachen op de zes ontwikkelingsniveaus op YouTube:

 • Post-HBO Opleiding Trainer-Coach met Ziel en Zakelijkheid

  Uitgebreide combinatie opleiding waarin je het vak van Trainer en Coach leert.

  Maak het verschil in professionele en persoonlijke ontwikkeling van deelnemers!

  Ben je op zoek naar een gedegen en inspirerende trainersopleiding én coachingsopleiding? Wil je met jouw training en coaching het verschil maken in iemands professionele en persoonlijke ontwikkeling?
  Jouw vakmanschap én persoonlijke ontwikkeling als trainer en coach zijn hiervoor bepalend.

  Bij Blankestijn & Partners leer je mensen met Ziel en Zakelijkheid begeleiden naar daadwerkelijke gedragsverandering. Hiervoor leer je coachen en trainen op de bovenstroom en op de onderstroom van veranderingsprocessen. Je krijgt het trainen en coachen gedegen in de vingers aan de hand van competentieprofielen die getoetst zijn door de beroepsverenigingen. Daarnaast werk je diepgaand aan je persoonlijke ontwikkeling als coach en trainer, zodat je je persoonlijke impact op het leren van anderen vergroot.

  De opleiding heeft Post-HBO registraties, NOBTRA, NOBCO-EMCC en LVSC erkenningen, en staat onder de bezielende leiding van de Trainer van het Jaar 2015-16 en NOBTRA Register Trainer Silvia Blankestijn.

  Post-HBO Opleiding tot Trainer – Coach
  In de opleiding leer je individuele groei en veranderingsprocessen begeleiden op de bovenstroom en de onderstroom. Als coach doe je dit 1-op-1, als trainer doe je dit in een groep. Voor dit traject volg je de opleidingen:

  In deze opleidingen tot trainer en coach leer je hoe je deelnemers en coachees uitdaagt om uit hun comfortzone te komen, hoe je ze praktische handvatten geeft voor effectief nieuw gedrag en hoe je ze liefdevol confronteert bij hun groei en ontwikkeling.
  Wij begeleiden ditzelfde proces bij jou: we leren je de kneepjes van het trainers- en coachvak, je krijgt opdrachten en oefeningen op maat voor jouw persoonlijke leerdoelen, en we dagen je uit om je grenzen te verleggen in je persoonlijke ontwikkeling als trainer en coach.
  Hierdoor word je een vakbekwame en authentieke trainer en coach die impact heeft op het leerproces van zijn deelnemers en coachees.

 • Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer

  Intensieve vervolg opleiding voor ervaren trainers en coaches: Groepsdynamisch en Systemisch werken met teams.

  Teamcoaching en teamtraining is een intens vak, waarbij de teamcoach midden in de groepsdynamiek, veelal in het hier-en-nu, moet interveniëren. Daarom is deze Opleiding Teamcoaching gericht op:

  • Inzicht in groepsdynamische patronen en systemische wetmatigheden
  • Vakbekwaam zijn in teamtrainer- en teamcoach-competenties
  • Inzetten van groepsdynamische en systemische methodieken op de bovenstroom en de onderstroom
  • Bewust zijn van je magische plek als teamcoach / teamtrainer, en groeien in je dienende plek.

  Een degelijke opleiding waarbij niet alleen het systemische gedachtegoed en werkvormen worden behandeld maar ook coachings en trainersvaardigheden.

            Esther Terink

  Groepsdynamica op boven- en onderstroom

  In de Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer gebruiken we het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus om teams groepsdynamisch te coachen op de bovenstroom en de onderstroom.
  In deze Opleiding tot Teamcoach leer je op de bovenstroom gedragspatronen in het hier-en-nu bespreekbaar maken, en samenwerkingsvaardigheden gestructureerd inoefenen. Op de onderstroom leer je teamcoachen op teamovertuigingen, omgaan met emoties, teamvisie en teamwaarden.

  Systemisch coachen van teams

  In deze Opleiding Teamcoaching leer je teamgedrag waarnemen vanuit een systemische bril: zonder oordeel of analyse. Je leert om krachtige systemische vragen te stellen, en systemisch te interveniëren vanuit de 3 systemische wetmatigheden: Ordening, Erbij horen / Insluiten, Balans in geven en nemen.
  Uiteraard leer je in deze Teamcoach Opleiding ook systemisch teamcoachen met verschillende soorten team- en organisatieopstellingen, en hoe je deze zorgvuldig begeleidt binnen de soms emotionele teamdynamiek.

  Magische en dienende plek van de teamcoach

  Binnen de uitdagende groepsdynamische patronen en systemische dynamieken in het hier-en-nu van de teamcoaching / teamtraining, is de kans groot dat je als teamcoach je ‘magische plek’ inneemt. Vanuit de organisatieopstellingen van Hellinger is de magische plek de plek die je innam in je gezin van herkomst.
  Tijdens de Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer werk je aan het innemen van je ‘dienende plek’: je brengt wat het team nodig heeft.

  Erkende opleiding met stevige wortels in het beroepsveld

  De Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer is erkend door LVSCNOBTRAPost-HBO geregistreerd door het CPION, en geeft 60 PE-punten bij de NOBCO. Ons opleidingsinstituut wordt elke twee jaar door CEDEO getoetst op klanttevredenheid, en is CRKBO geregistreerd.

 • Cursus Praktische Coachingsvaardigheden, Europees EMCC en NOBCO erkend

  Leer mensen in beweging te zetten vanuit de coachingsprincipes, en ontwikkel een coachende gespreksstijl.

  Europees geaccrediteerde training voor praktische coachingsvaardigheden

  Een effectieve manager, adviseur of professional kan schakelen tussen meerdere gespreksstijlen. In de cursus ‘Coachingsvaardigheden’ voeg je de coachende gespreksstijl toe aan je repertoire. Voor deze stijl moet je een aantal gewoontes loslaten, zoals adviezen en oplossingen geven vanuit jouw kennis en kunde, en problemen willen aanpakken op jouw eigen manier. Deze stijl daagt je uit tot een coachende houding, en vraagt om het ontwikkelen van je coachingsvaardigheden en het beheersen van een palet aan praktische coachingstechnieken.

  Met de coachende gespreksstijl leer je je medewerkers, klanten of collega’s om hun problemen en dilemma’s zelf proactief op te lossen vanuit hun kennis en kwaliteiten. Je ondersteunt hen in hun groei en ontwikkeling, zodat zij zich maximaal kunnen inzetten voor de organisatie of het project waarin ze werkzaam zijn.

  Tijdens de cursus heb ik geleerd theorieën te vertalen naar praktische vaardigheden. Ik merk dat ik hierdoor nu met veel meer zelfvertrouwen aan het coachen ben!

            Annelies Koning

 • Vervolg Opleiding Diepgaand Coachen

  Vervolg opleiding voor practitioner coaches: Transactionele Analyse, Gestalt, Familieopstellingen en Voice Dialogue.

  Wil je transformatieprocessen resultaatgericht begeleiden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling of bijvoorbeeld cultuurverandering? Ben je op zoek naar verdiepende methodieken voor het doorbreken van gewoontegedrag?

  In de opleiding ‘Diepgaand Coachen’ leer je transformatieprocessen resultaatgericht, deskundig en met compassie begeleiden. Geheel in de stijl van Blankestijn & Partners doorleef je enerzijds de intensiteit van een transformatieproces in je eigen ontwikkeling, en vergroot je anderzijds in hoog tempo je eigen competentieniveau.

  Binnen het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus leer je werken vanuit Transactionele Analyse, Gestalt en Lichaamsgericht coachen, Systemisch werken (familie- en organisatieopstellingen) en Voice Dialogue. Supervisie en intervisie vormen een integraal onderdeel van de opleiding.

  Andere mogelijke vervolgopleidingen

Welke coaching opleiding past bij jou?

Wil je graag meer informatie of hulp bij het kiezen van de juiste opleiding?
Wij denken graag met je mee.

Ervaringen van cursisten

Meer ervaringen

Onze opleidingen bieden erkende kwaliteit en diepgaande impact

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches