Hobéon

Hobéon keurmerk voor Noloc erkende opleiding

Hobéon beoordeelt als specialist in kwaliteit en kwaliteitszorg onderwijsinstellingen. Het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit (HKK) toont aan dat de kwaliteit van de organisatie voor trainingen, cursussen of assessments op orde is.

Opleiders kunnen hun opleiding tot Loopbaanprofessional laten erkennen door de Noloc, de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals. Hobéon doet de audits voor deze Noloc erkenning.
In de audit wordt het programma van de opleiding Loopbaancoaching getoetst aan het beoordelingskader van de Noloc. Het Hobéon kwaliteitskader is daarvoor aangevuld met de Noloc eindtermen voor loopbaanopleidingen.

Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

Het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit is het kader voor de beoordeling. Dit kader besteedt aandacht aan het opleidingsprogramma gerelateerd aan de eindtermen en ondersteunende processen zoals personeel, kwaliteitszorg en resultaten. Het kader is op maat gesneden voor de branche en daarom aangevuld met de Noloc eindtermen voor loopbaanopleidingen.
In de audit wordt de opleiding beoordeeld via een kwaliteitsanalyse met een bezoek op locatie. Tijdens de audit worden interviews gehouden met o.a. deelnemers, vertegenwoordigers uit het beroepsveld en docenten.

Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid

Hobéon heeft de Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid positief beoordeeld en het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit verleend. Daarmee is ook aangetoond dat deze opleiding voldoet aan de door Noloc gestelde eindtermen. De opleiding komt hiermee in aanmerking voor het predicaat Noloc Erkende Opleiding.

 

Certificaat Hobeon

Onze opleidingen bieden erkende kwaliteit en diepgaande impact