Schoolleidersregister PO

Onze door Schoolleidersregister PO erkende opleidingen

Schoolleidersregister PO heeft zeven opleidingen van Blankestijn & Partners erkend onder het professionaliseringsaanbod herregistratie:

Schoolleiders in het basisonderwijs kunnen deze opleidingen hierdoor gebruiken voor hun herregistratie.

Wat is Stichting Schoolleidersregister PO?

Schoolleidersregister PO is opgericht om het beroep van schoolleider in het primair onderwijs te versterken, verder te professionaliseren en om schoolleiders daarbij op verschillende manieren te faciliteren. Altijd samen met de beroepsgroep, op basis van bestaande kennis en goede voorbeelden uit de praktijk.
Schoolleidersregister PO bouwt daarbij aan een nieuw beroepsregister voor schoolleiders in het primair onderwijs. Met de ontwikkeling en instandhouding van het beroepsregister wil Schoolleidersregister PO de beroepsgroep versterken en verdere professionalisering stimuleren.

Beeldmerk opleidingen herregistratie

Procedure herregistratie Schoolleiders PO

Na de eerste registratie in het Schoolleidersregister PO als Registerdirecteur Onderwijs (RDO), registreer je je iedere vijf jaar opnieuw: de herregistratie.
Aan de titel RDO wordt een predicaat toegevoegd: in opleiding, niveau 1, niveau 2 of master.

Met een herregistratie laat je zien dat je je blijvend professionaliseert. Aan alles wat heeft bijgedragen aan je ontwikkeling, wordt een herregistratiewaarde gekoppeld. Voor de herregistratie iedere vijf jaar, heb je minimaal 100 punten nodig.

Je kunt deze punten op verschillende manieren verzamelen:

  • Professionaliseringsaanbod volgen waaraan vooraf al een herregistratiewaarde is toegekend. Hier vallen onze opleidingen onder.
  • De herregistratiewaarde achteraf laten vaststellen.
  • Ben je RDO niveau 1? Dan kun je ook herregistreren met een masterdiploma dat aansluit bij de beroepsstandaard (de diplomadatum moet wel na de laatste (her-)registratiedatum liggen) of met een kwalificatie vakbekwaam.
  • Ben je RDO niveau 2 of RDO master? Dan kun je ook herregistreren met een NVAO-geaccrediteerde masteropleiding (de diplomadatum moet wel na de laatste (her-)registratiedatum liggen)

Gecertificeerde opleidingen van Blankestijn & Partners binnen professionaliseringsaanbod herregistratie

Schoolleidersregister PO heeft zeven opleidingen van Blankestijn & Partners erkend onder het professionaliseringsaanbod herregistratie.

 Wanneer je als schoolleider één van bovenstaande opleidingen hebt gevolgd, kun je de punten gebruiken voor je herregistratie. Je kunt het diploma of certificaat dat je na de opleiding ontvangt, uploaden in het register.
Er kunnen aanvullende voorwaarden zijn. Neem contact op met ons secretariaat: info@bpopleidingen.nl.

 

Onze opleidingen bieden erkende kwaliteit en diepgaande impact