Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid

Zoek je een professionele en inspirerende training Intervisiebegeleider, die je ondersteunt om je professioneel en persoonlijk te ontwikkelen? Wil je je ontwikkelen tot een gedegen intervisiebegeleider volgens de competentiewijzer voor intervisiebegeleiders met Ziel en Zakelijkheid?

In deze opleiding leer je een palet aan intervisie methodieken en krijg je concrete handvatten om jouw impact te vergroten. De training Intervisiebegeleider geeft je inzicht in je rol als intervisiebegeleider en in jouw persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelingspunten.

Na deze inspirerende Training Intervisiebegeleider

 • Heb je inzicht in de rol van intervisiebegeleider en de randvoorwaarden in de organisatie
 • Heb je een palet aan bruikbare intervisiemethodieken in je gereedschapskist
 • Heb je inzicht in je kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelingspunten als intervisiebegeleider
 • Heb je concrete handvatten om je persoonlijke impact als intervisiebegeleider te vergroten
 • Kun je omgaan met weerstand en ‘lastige’deelnemers
 • Kun je omgaan met uitdagende groepsdynamica in de intervisiegroep
 • Kun je het leerproces van een intervisiegroep met Ziel en Zakelijkheid opstarten en begeleiden

Blankestijn & Partners staat al 20 jaar garant voor kernachtige trainingen voor ‘mensen die anderen mensen begeleiden’, zoals coaches, trainers, intervisiebegeleiders, teamcoaches en managers.
Onze opleidingen zijn coronaproof wij volgen de RIVM-richtlijnen.

Meer weten?
Maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek!

Training Intervisiebegeleider:

✔ Krachtige opleiding
✔ 3 trainingsdagen
✔ Competentiewijzer voor intervisiebegeleiders

Intervisievaardigheden uitgebreid inoefenen
✔ Zelf intervisie ervaren
✔ Verdiepende leerfocus met persoonlijke leerdoelen

✔ Word een professioneel intervisiebegeleider met persoonlijke impact!

Waarom Blankestijn & Partners?

✔ Persoonlijke en resultaatgerichte trainingen
✔ Cursisten beoordelen met 9,9 (CEDEO)
✔ Al 20 jaar de specialist in coach en trainer opleidingen

✔ Professionele en persoonlijke ontwikkeling
✔ Kernachtig maatwerk

✔ Grote transfer naar de werkpraktijk
✔ Ontwikkel jezelf als je belangrijkste instrument!

Willen jullie in je organisatie intervisie gaan opstarten en zijn jullie op zoek naar een ervaren samenwerkingspartij die hierbij kan adviseren en de opleiding van de intervisiebegeleiders kan verzorgen? Deze cursus Intervisiebegeleider wordt ook in-company gegeven, op maat voor jouw organisatie.

 • Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid

  Intercollegiale leerprocessen opzetten en begeleiden

  Ga je intervisiegroepen begeleiden en/of helpen opstarten? Ben je op zoek naar praktische handvatten om intercollegiale consultatie te faciliteren?
  In de Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid krijg je inzicht in de mogelijkheden en randvoorwaarden van intervisie en oefen je met het opstarten en begeleiden van intercollegiale leerprocessen. Aan de hand van onze competentiewijzer voor intervisiebegeleiders werk je gericht aan je professionele en persoonlijke ontwikkeling als intervisiebegeleider

  Plaats en data
  Ede27 mei 2021
  Ede5 oktober 2021
  Training Intervisiebegeleider:

  ✓Krachtige opleiding ✓3 Trainingsdagen ✓Groepsdynamica ✓Intervisiemethodieken ✓Uitgebreid oefenen ✓Zelf intervisie ervaren

 • Voor wie?

  (Aankomend) Intervisoren of Intervisiebegeleiders

  De Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid is bedoeld voor mensen die

  • Intervisiegroepen (gaan) begeleiden;
  • Op zoek zijn naar praktische tools als intervisiebegeleider;
  • Hun eigen rol als intervisiebegeleider kritisch onder de loep willen nemen.
  Training Intervisiebegeleider:

  ✓Krachtige opleiding ✓3 Trainingsdagen ✓Groepsdynamica ✓Intervisiemethodieken ✓Uitgebreid oefenen ✓Zelf intervisie ervaren

 • Resultaat

  Inspirerend begeleiden van intervisiegroepen

  Na de Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid:

  • Heb je inzicht in de essentie van intervisie, in de factoren die intervisie succesvol maken en in je rol als intervisiebegeleider
  • Ben je je bewust je kwaliteiten, valkuilen, persoonlijke triggers, en uitdagingen als intervisiebegeleider, en kun je hier effectief mee omgaan
  • Heb je je vaardigheden voor het begeleiden van duurzame intervisie vergroot
  • Kun je de leer- en ontwikkelingsprocessen binnen de intervisiegroep begeleiden gericht op bewustwording, feedback, eigenaarschap en resultaatgerichtheid)
  • Heb je kennis en inzicht in groepsdynamica en de invloed hiervan op duurzame intervisie, en kun je hierin sturen vanuit je rol als intervisiebegeleider
  • Ken je een palet aan bruikbare intervisiemethodieken en kun je deze begeleiden.

  De training tot intervisiebegeleider heeft mij geholpen in mijn inzicht wanneer intervisie zinvol is, hoe je het opbouwt en intervisie begeleidt.

            Evelien Plattel – Radboud Health Academy

  Certificaat
  Aan het eind van de training ontvangen de deelnemers het certificaat ‘Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid’ van Blankestijn & Partners. Hiervoor geldt een aanwezigheidscriterium.

  Training Intervisiebegeleider:

  ✓Krachtige opleiding ✓3 Trainingsdagen ✓Groepsdynamica ✓Intervisiemethodieken ✓Uitgebreid oefenen ✓Zelf intervisie ervaren

 • Programma

  Intervisievaardigheden, intervisiemethodieken en groepsdynamica

  Het trainingsprogramma is gemaakt vanuit de vijf pijlers van de competentiewijzer voor intervisiebegeleiders van Blankestijn & Partners:

  • De intervisiebegeleider als persoon
  • Intervisievaardigheden
  • Begeleiden van leer- en ontwikkelingsprocessen
  • Groepsdynamica
  • Intervisiemethodieken

   Training Intervisiebegeleider Dag 1: Het voortraject en het opstarten van intervisie

  • Contracteren: het doel en de onderstroom bij opdrachtgever en intervisieleden (belangen, [verborgen] doelen, gewenste resultaten, onderliggende overtuigingen en emoties)
  • Randvoorwaarden voor effectieve en inspirerende intervisie
  • Inzicht in de basisprincipes van leren en ontwikkelen: zelfreflectie en feedback
  • Intervisiemethodiek: de incidentmethode begeleiden
  • Persoonlijke kracht en ontwikkelingspunten van de intervisiebegeleider
  • Groepsdynamica: bouwen aan een open, veilig en leerzaam intervisieklimaat

  Training Intervisiebegeleider Dag 2: Persoonlijke ontwikkeling, coach- en intervisievaardigheden

  • Intervisiemethodiek: verdiepen met de incidentmethode
  • Vragen stellen die het bewustzijn vergroten met het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus
  • Een lerende intervisiegroep creëren
  • Opstarten van intervisie met kernkwadrant als intervisiemethodiek
  • De rol en taken van de intervisiebegeleider; omgaan met eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor leerresultaten
  • Krachtenveldanalyse van het systeem en de invloed op de intervisie (tevens intervisiemethodiek)

  Training Intervisiebegeleider Dag 3: Groepsdynamica en uitdagende praktijkcasuïstiek

  • Omgaan met weerstand en vergroten van veranderingsbereidheid
  • Inzicht in wetmatigheden in groepen en systemen
  • Omgaan met eigen emoties en emoties in de intervisiegroep
  • Intervisiemethodiek: de clinic-methode
  • Lerend omgaan met groepsdynamiek in relatie tot leerdoelen
  • Verder oefenen met coach- en intervisievaardigheden
  • Intervisiemethodiek: De hoeden van de Bono
  Training Intervisiebegeleider:

  ✓Krachtige opleiding ✓3 Trainingsdagen ✓Groepsdynamica ✓Intervisiemethodieken ✓Uitgebreid oefenen ✓Zelf intervisie ervaren

 • Aanpak

  Leren door doen met feedback, tips en persoonlijke ontwikkeling

  Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid is een intervaltraining van 3 dagen. De aanpak van deze training tot intervisor is praktijkgericht en gebaseerd op blended learning, zodat je je in korte tijd ontwikkelt tot een intervisiebegeleider met impact.

  Competentiewijzer en persoonlijke leerdoelen
  Voorafgaand aan de training bepaal je je persoonlijke leerdoelen aan de hand van de competentiewijzer voor intervisiebegeleiders van Blankestijn & Partners. Onze competentiewijzer voor intervisiebegeleiders is opgebouwd uit de thema’s

  • De intervisiebegeleider als persoon
  • Intervisievaardigheden
  • Begeleiden van leer- en ontwikkelingsprocessen
  • Groepsdynamica
  • Intervisiemethodieken

  Gedurende de Training tot Intervisor werk je gericht aan je persoonlijke leerdoelen.

  Intervaltraining
  De Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid bestaat uit 3 dagen, die gespreid in de tijd plaatsvinden. Hierdoor ontstaat een optimale wisselwerking tussen het leren tijdens de training en het leren in de praktijk.
  Ter voorbereiding van elke trainingsdag krijg je een opdracht bestaande uit literatuurstudie en een praktijkopdracht.
  Tijdens de opleidingsdagen wordt geleerd volgens de principes van ervarend leren: korte theorie overdracht, veel praktijkgericht oefenen, feedback en reflectie op persoonlijke leerdoelen.
  Daarnaast wordt zoveel mogelijk gewerkt met de intervisieprincipes en intervisiemethodieken, zodat de deelnemers deze zelf ervaren tijdens de training.
  De praktijkopdrachten en praktijkcasuïstiek van de deelnemers worden voortdurend verwerkt in het trainingsprogramma. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze actief eigen praktijksituaties inbrengen, vanuit ervaringen als intervisielid in een intervisiegroep, of als intervisiebegeleider.

  Dubbele leerlaag
  Tijdens de trainingsbijeenkomsten wordt gewerkt op een dubbele leerlaag:

  1. De deelnemers werken resultaatgericht aan hun eigen leerdoelen als intervisiebegeleider
  2. De deelnemers leren om het leerproces in de intervisiegroep persoonlijk en resultaatgericht te begeleiden, gericht op de afgesproken leerdoelen

  De werkwijze tijdens training is zoveel mogelijk gericht op intercollegiale consultatie; elkaar ondersteunen in leerproces naar intervisiebegeleider

  Persoonlijke ontwikkeling, zelfreflectie en feedback
  De deelnemers werken gedurende het trainingstraject gericht aan hun persoonlijke ontwikkeling. Dit begint met reflectie op eigen leerdoelen aan de hand van de competentiewijzer. Tijdens de vele oefensituaties tijdens de trainingsbijeenkomsten en in de intervisiegroep voor intervisiebegeleiders krijgen de deelnemers veelvuldig feedback op hun functioneren als intervisiebegeleider, gekoppeld aan hun persoonlijke leerdoelen.

  Intervisie binnen intervisiegroep van intervisiebegeleiders
  Gedurende de training Intervisiebegeleider worden intervisiegroepen samengesteld waarmee je 2 keer samenkomt en verder oefent met je rol en vaardigheden als intervisiebegeleider.
  Binnen deze intervisiegroep van intervisiebegeleiders ervaar je hoe het is om deel te nemen aan een intervisiegroep, en welke behoeften er leven ten aanzien van de begeleiding. Daarnaast oefen je actief met het begeleiden van de intervisie in de oefengroep, leer je extra intervisiemethodieken en ga je aan de slag met eigen praktijkcasuïstiek.
  De intervisiegroep van intervisiebegeleiders helpt op deze manier om ‘vlieguren’ te maken en praktijkervaring op te doen.

  Literatuur
  De basisliteratuur en de achtergrondinformatie staan in de handleiding ‘De intervisiebegeleider’ van Blankestijn & Partners.
  Voor de trainings- en intervisiebijeenkomsten wordt duidelijk aangegeven welke literatuur vooral gelezen dient te worden en wat facultatief gelezen kan worden als verdiepende informatie.

  Training Intervisiebegeleider:

  ✓Krachtige opleiding ✓3 Trainingsdagen ✓Groepsdynamica ✓Intervisiemethodieken ✓Uitgebreid oefenen ✓Zelf intervisie ervaren

 • Praktische informatie

  Data, kosten en aanmelden

  Opleidingsdagen
  De Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid bestaat uit drie opleidingsdagen en diverse aanvullende opdrachten gebaseerd op blended learning. De opleidingsdagen duren van 9.15 tot 17.00 uur.  De hele opleiding duurt ongeveer 3 maanden. De data vind je onder de button Opleidingsdata.

  Groepsgrootte
  De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.

  Kosten
  De opleidingskosten voor de open opleiding bedragen € 1.160,- (excl. 21% BTW).  In deze prijs zijn alle reguliere kosten inbegrepen: begeleiding tijdens de cursusdagen, zaalhuur, lunch en studiemateriaal.
  Wanneer je het fijn vindt om in de omgeving te overnachten, dien je dit zelf te regelen en betalen.

  Open-inschrijving en in-company
  De Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid wordt als open-inschrijving en in-company gegeven.
  Bij een in-company traject maken we de training op maat voor de (aankomend) intervisiebegeleiders van jullie organisatie, gebaseerd op hun intervisie ervaring en begeleidersvaardigheden. Voor de kosten van een in-company Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid maken wij een offerte op maat voor jullie organisatie.
  Vraag voor een in-company traject een vrijblijvend adviesgesprek aan met Jeroen van den Dikkenberg of Silvia Blankestijn.

  Corona
  Onze opleidingen zijn corona-proof en gaan door! Bij voorkeur op locatie uiteraard volgens de corona-richtlijnen. Als dat (weer even) niet mag schakelen we tijdelijk over naar online classrooms.

  Aanmelden of contact
  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeroen van den Dikkenberg of ir. Silvia Blankestijn:  0317 – 425134.

  Je meldt je aan door middel van het invullen van ons aanmeldingsformulier.

   

   

  Training Intervisiebegeleider:

  ✓Krachtige opleiding ✓3 Trainingsdagen ✓Groepsdynamica ✓Intervisiemethodieken ✓Uitgebreid oefenen ✓Zelf intervisie ervaren

  Aanmelden

Ervaringen van de curisten

Meer ervaringen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches