Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid

Zoek je een professionele en inspirerende training Intervisiebegeleider, die je ondersteunt om je professioneel en persoonlijk te ontwikkelen? Wil je je ontwikkelen tot een gedegen intervisiebegeleider volgens de competentiewijzer voor intervisiebegeleiders met Ziel en Zakelijkheid?

In deze opleiding leer je een palet aan intervisie methodieken en krijg je concrete handvatten om jouw impact te vergroten. De training Intervisiebegeleider geeft je inzicht in je rol als intervisiebegeleider en in jouw persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelingspunten.

Na deze Training Intervisiebegeleider:

 • Heb je inzicht in de rol van intervisiebegeleider en de randvoorwaarden in de organisatie
 • Heb je een palet aan bruikbare intervisiemethodieken in je gereedschapskist
 • Heb je inzicht in je kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelingspunten als intervisiebegeleider
 • Heb je concrete handvatten om je persoonlijke impact als intervisiebegeleider te vergroten
 • Kun je omgaan met weerstand en ‘lastige’deelnemers
 • Kun je omgaan met uitdagende groepsdynamica in de intervisiegroep
 • Kun je het leerproces van een intervisiegroep met Ziel en Zakelijkheid opstarten en begeleiden

Een training met veel persoonlijke feedback. Het geeft mij een ruggensteun in mijn werk als intervisiebegeleider.

          Ciel Wijsen, Zelfstandig werkend trainer coach  

Voor wie:

De Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid is bedoeld voor mensen die

 • Intervisiegroepen (gaan) begeleiden;
 • Op zoek zijn naar praktische tools als intervisiebegeleider;
 • Hun eigen rol als intervisiebegeleider kritisch onder de loep willen nemen.

Blankestijn & Partners staat al 20 jaar garant voor kernachtige trainingen voor ‘mensen die anderen mensen begeleiden’, zoals coaches, trainers, intervisors en teamcoaches.

Meer weten?
Maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek!

In deze Intervisie Opleiding:

✔ Krachtige opleiding
✔ 3 trainingsdagen
✔ Competentiewijzer voor intervisiebegeleiders

Intervisievaardigheden uitgebreid inoefenen
✔ Zelf intervisie ervaren
✔ Verdiepende leerfocus met persoonlijke leerdoelen

✔ Word een professioneel intervisiebegeleider met persoonlijke impact!

Willen jullie in je organisatie intervisie gaan opstarten en zijn jullie op zoek naar een ervaren samenwerkingspartij die hierbij kan adviseren en de opleiding van de intervisiebegeleiders kan verzorgen? Deze intervisie opleiding wordt ook in-company gegeven, op maat voor jouw organisatie.

Een leuke en leerzame training die interactief is en voldoende handvatten geeft om na de afronding, intervisie op een professionele manier te kunnen begeleiden.

          Jan Mandemaker   

Intercollegiale leerprocessen opzetten en begeleiden

Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid is een intervaltraining van 3 dagen. De aanpak van deze training tot intervisor is praktijkgericht en gebaseerd op blended learning, zodat je je in korte tijd ontwikkelt tot een intervisiebegeleider met impact.

De training tot intervisiebegeleider heeft mij geholpen in mijn inzicht wanneer intervisie zinvol is, hoe je het opbouwt en intervisie begeleidt.

          Evelien Plattel – Radboud Health Academy

Competentiewijzer en persoonlijke leerdoelen
Voorafgaand aan de training bepaal je je persoonlijke leerdoelen aan de hand van de competentiewijzer voor intervisiebegeleiders van Blankestijn & Partners. Onze competentiewijzer voor intervisiebegeleiders is opgebouwd uit de thema’s

 • De intervisiebegeleider als persoon
 • Intervisievaardigheden
 • Begeleiden van leer- en ontwikkelingsprocessen
 • Groepsdynamica
 • Intervisiemethodieken

Gedurende de Training tot Intervisor werk je gericht aan je persoonlijke leerdoelen.

Intervaltraining
De Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid bestaat uit 3 dagen, die gespreid in de tijd plaatsvinden. Hierdoor ontstaat een optimale wisselwerking tussen het leren tijdens de training en het leren in de praktijk.
Ter voorbereiding van elke trainingsdag krijg je een opdracht bestaande uit literatuurstudie en een praktijkopdracht.
Tijdens de opleidingsdagen wordt geleerd volgens de principes van ervarend leren: korte theorie overdracht, veel praktijkgericht oefenen, feedback en reflectie op persoonlijke leerdoelen.
Daarnaast wordt zoveel mogelijk gewerkt met de intervisieprincipes en intervisiemethodieken, zodat de deelnemers deze zelf ervaren tijdens de training.
De praktijkopdrachten en praktijkcasuïstiek van de deelnemers worden voortdurend verwerkt in het trainingsprogramma. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze actief eigen praktijksituaties inbrengen, vanuit ervaringen als intervisielid in een intervisiegroep, of als intervisiebegeleider.

Dubbele leerlaag
Tijdens de trainingsbijeenkomsten wordt gewerkt op een dubbele leerlaag:

 1. De deelnemers werken resultaatgericht aan hun eigen leerdoelen als intervisiebegeleider
 2. De deelnemers leren om het leerproces in de intervisiegroep persoonlijk en resultaatgericht te begeleiden, gericht op de afgesproken leerdoelen

De werkwijze tijdens training is zoveel mogelijk gericht op intercollegiale consultatie; elkaar ondersteunen in leerproces naar intervisiebegeleider

Persoonlijke ontwikkeling, zelfreflectie en feedback
De deelnemers werken gedurende het trainingstraject gericht aan hun persoonlijke ontwikkeling. Dit begint met reflectie op eigen leerdoelen aan de hand van de competentiewijzer. Tijdens de vele oefensituaties tijdens de trainingsbijeenkomsten en in de intervisiegroep voor intervisiebegeleiders krijgen de deelnemers veelvuldig feedback op hun functioneren als intervisiebegeleider, gekoppeld aan hun persoonlijke leerdoelen.

Mooie mix van theorie en praktische oefeningen, veel geleerd

          Helen José Meijer

Intervisie binnen intervisiegroep van intervisiebegeleiders
Gedurende de training Intervisiebegeleider worden intervisiegroepen samengesteld waarmee je 2 keer samenkomt en verder oefent met je rol en vaardigheden als intervisiebegeleider.
Binnen deze intervisiegroep van intervisiebegeleiders ervaar je hoe het is om deel te nemen aan een intervisiegroep, en welke behoeften er leven ten aanzien van de begeleiding. Daarnaast oefen je actief met het begeleiden van de intervisie in de oefengroep, leer je extra intervisiemethodieken en ga je aan de slag met eigen praktijkcasuïstiek.
De intervisiegroep van intervisiebegeleiders helpt op deze manier om ‘vlieguren’ te maken en praktijkervaring op te doen.

Literatuur
De basisliteratuur en de achtergrondinformatie staan in de handleiding ‘De intervisiebegeleider’ van Blankestijn & Partners.
Voor de trainings- en intervisiebijeenkomsten wordt duidelijk aangegeven welke literatuur vooral gelezen dient te worden en wat facultatief gelezen kan worden als verdiepende informatie.

Resultaat

Na de Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid:

 • Heb je inzicht in de essentie van intervisie, in de factoren die intervisie succesvol maken en in je rol als intervisiebegeleider
 • Ben je je bewust je kwaliteiten, valkuilen, persoonlijke triggers, en uitdagingen als intervisiebegeleider, en kun je hier effectief mee omgaan
 • Heb je je vaardigheden voor het begeleiden van duurzame intervisie vergroot
 • Kun je de leer- en ontwikkelingsprocessen binnen de intervisiegroep begeleiden gericht op bewustwording, feedback, eigenaarschap en resultaatgerichtheid)
 • Heb je kennis en inzicht in groepsdynamica en de invloed hiervan op duurzame intervisie, en kun je hierin sturen vanuit je rol als intervisiebegeleider
 • Ken je een palet aan bruikbare intervisiemethodieken en kun je deze begeleiden.

Certificaat
Aan het eind van de training ontvangen de deelnemers het certificaat ‘Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid’ van Blankestijn & Partners. Hiervoor geldt een aanwezigheidscriterium.

Intervisievaardigheden, intervisiemethodieken en groepsdynamica

Het trainingsprogramma is gemaakt vanuit de vijf pijlers van de competentiewijzer voor intervisiebegeleiders van Blankestijn & Partners:

 • De intervisiebegeleider als persoon
 • Intervisievaardigheden
 • Begeleiden van leer- en ontwikkelingsprocessen
 • Groepsdynamica
 • Intervisiemethodieken

 Training Intervisiebegeleider Dag 1: Het voortraject en het opstarten van intervisie

 • Wat is intervisie (niet) en wat is (niet) je rol als intervisiebegeleider?
 • Randvoorwaarden voor effectieve en inspirerende intervisie
 • Inzicht in de basisprincipes van leren en ontwikkelen: zelfreflectie en feedback
 • Intervisiemethodiek: de incidentmethode begeleiden
 • Persoonlijke kracht en ontwikkelingspunten van de intervisiebegeleider
 • Groepsdynamica: bouwen aan een open, veilig en leerzaam intervisieklimaat

Ik heb ervaren hoe veel houvast en structuur diverse methodes geven voor een goede intervisiebijeenkomst. Door zelf aan de slag te gaan met praktijksituaties krijg je inzicht, word je geconfronteerd met je eigen gedrag waardoor je beter in staat bent om in te spelen op datgene wat nodig is in een groep.

          Silke Meijer

Training Intervisiebegeleider Dag 2: Persoonlijke ontwikkeling, coach- en intervisievaardigheden

 • Intervisiemethodiek: verdiepen met de incidentmethode
 • Vragen stellen die het bewustzijn vergroten met het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus
 • Een lerende intervisiegroep creëren
 • Opstarten van intervisie met kernkwadrant als intervisiemethodiek
 • De rol en taken van de intervisiebegeleider; omgaan met eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor leerresultaten
 • Intervisiemethodiek: De tien-stappen-methode

Training Intervisiebegeleider Dag 3: Groepsdynamica en uitdagende praktijkcasuïstiek

 • Omgaan met weerstand en vergroten van veranderingsbereidheid
 • Inzicht in wetmatigheden in groepen en systemen
 • Omgaan met eigen emoties en emoties in de intervisiegroep
 • Intervisiemethodiek: de clinic-methode
 • Lerend omgaan met groepsdynamiek in relatie tot leerdoelen
 • Verder oefenen met coach- en intervisievaardigheden
 • Intervisiemethodiek: De hoeden van de Bono

Met deze cursus heb ik mijn toolbox als teamcoach kunnen uitbreiden met verschillende intervisiemethodieken.

          Elly van Exel

Data, kosten en aanmelden

Opleidingsdagen
De Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid bestaat uit drie opleidingsdagen en diverse aanvullende opdrachten gebaseerd op blended learning. De opleidingsdagen duren van 9.15 tot 17.00 uur.  De hele opleiding duurt ongeveer 2 maanden.

Oktober 2024
Zeist
November 2024
Zeist
December 2024
Zeist
8 oktober
5 november
3 december
4 november
2 december
13 januari 2025
4 december
15 januari 2025
12 februari

 

“Sterker door intervisie”; ik heb tijdens de training tot intervisiebegeleider meer geleerd over mijn rol en vaardigheden als intervisor, diverse intervisiemethodieken en groepsdynamiek in een intervisiegroep.

          Michelle Vos

Studiebelasting
De Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid bestaat uit drie opleidingsdagen en twee intervisiebijeenkomsten. Verder moet je rekening houden met voorbereidings- en reflectietijd. Het totaal aantal uren studiebelasting is 32 uur.

Groepsgrootte
De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.

Kosten
De opleidingskosten bedragen € 1.225,- (excl. 21% BTW). In deze prijs zijn alle reguliere kosten inbegrepen: begeleiding tijdens de cursusdagen, zaalhuur, lunch en studiemateriaal.
Wanneer je het fijn vindt om in de omgeving te overnachten, dien je dit zelf te regelen en betalen.

Blankestijn & Partners is scholingspartner van het UWV. Hierdoor kun je deze opleiding vergoed krijgen in het kader van je re-integratie. Bekijk het stappenplan van UWV.

Open-inschrijving en in-company
De Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid wordt als open-inschrijving en in-company gegeven.
Bij een in-company traject maken we de training op maat voor de (aankomend) intervisiebegeleiders van jullie organisatie, gebaseerd op hun intervisie ervaring en begeleidersvaardigheden. Voor de kosten van een in-company Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid maken wij een offerte op maat voor jullie organisatie.
Vraag voor een in-company traject een vrijblijvend adviesgesprek aan met Jeroen van den Dikkenberg of Silvia Blankestijn.

Aanmelden of contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeroen van den Dikkenberg of ir. Silvia Blankestijn:  0317 – 425134.

Je meldt je aan door middel van het aanmeldformulier.

Een boel praktische tips en methodes om nieuwe intervisiegroepen op te zetten en te begeleiden. Met een bak inspiratie en durf om het meer te gaan doen. Aanrader!

          Eva Vroonland, Adviseur patiëntenparticipatie bij PGOsupport

Lia Grijs
Opleidingsfunctionaris Curamare
11 april 2024

Inspirerende en toegankelijke training.

Inspirerende en toegankelijke training.
Marieke
09 april 2024

Nuttige en leuke training

Nuttige en leuke training.
Marja Schoumans
09 april 2024

Ook voor personen die reeds als intervisor werken zeer geschikt

Zeer kundige compacte opleiding die voor iedere (toekomstige) intervisor geschikt is. Doordat je meerdere methodieken aangereikt krijgt, is het ook voor personen die reeds als intervisor werken zeer geschikt.
Anne Vita Willink
Coördinator Buurtbemiddeling Zeist
09 april 2024

Ik kan deze opleiding zeker aanraden

Ik kan deze opleiding zeker aanraden omdat je echt wordt voorbereid tot goede intervisiebegeleider.
Piet Hein Nijhuis
Sr HR adviseur bij DCMR Milieudienst Rijnmond
28 februari 2024

Goede basis voor het begeleiden van intervisiegroepen

Veel geleerd ten aanzien van intervisiemethoden en technieken, om een goede basis te leggen voor het begeleiden van intervisiegroepen. Nu vlieguren maken.
Basir Sultanzadah
Arts
13 februari 2024

Leerzame fijne dagen

Heel leerzame fijne dagen geweest, bedankt.
Norbert Engels
Coaching en Sportmassage
09 februari 2024

Veel opgestoken!

Veel opgestoken van de 3-daagse Training Intervisiebegeleider! Goede trainer en fijne groep!
Rob Kempenaar
Projectadviseur bij Stichting Welzijn Ouderen Arnhem
05 februari 2024

Goed bruikbaar in het werk.

Praktische training, die goed bruikbaar is in het werk.
Wenny van der Hee
Intervisiebegeleider bij Stichting Zorgboeren Zuid-Holland
02 februari 2024

Cursus die zorgt voor verdieping en verbreding

Praktijkgerichte cursus die zorgt voor verdieping en verbreding van de vaardigheden als intervisiebegeleider.
Debby Sulkers
Gemeente Moerdijk
19 januari 2024

Je kunt het geleerde direct toepassen in de praktijk

De training is praktisch ingesteld waardoor je het geleerde direct kan toepassen in de praktijk. Door het oefenen in de groep krijg je waardevolle feedback en kom je steeds een stapje verder.
Ingrid Vetkamp
Kentalis
06 december 2023

Ik kan ermee aan de slag

Ik kon nooit zo goed hard maken waarom er tijd aan intervisie besteed moet worden binnen mijn team. Nu lukt dat wel en kan ik ermee aan de slag. Dat waren precies mijn doelen.
Sandra Gerritsen
Ambulant begeleider bij Kentalis
01 december 2023

Het waren zinvolle, leerzame en bijzonder fijne dagen!

Een zeer kundige trainer die oog heeft voor de persoonlijke ontwikkeling én de groepsdynamica. Het waren zinvolle, leerzame en bijzonder fijne dagen! Hopelijk komt er nog een dag achteraan.
Martine Floor-Bron
30 november 2023

Trainer is inhoudelijk zeer sterk

Fijne training met mooie afwisseling tussen theorie en praktijk. Trainer is inhoudelijk zeer sterk waardoor ze veel praktijkvoorbeelden kon laten zien.
Miriam van Driel
29 november 2023

Je kan meteen starten in de praktijk en je eigen casus meenemen

De Training Intervisiebegeleider is een fijne en praktische training. Je kan meteen starten in de praktijk en je eigen casus en inbreng meenemen zodat je echt kan leren en ontwikkelen.
Anke van den Broek
29 november 2023

De cursus geeft duidelijke tools

De cursus heeft veel inzicht gegeven in de meerwaarde van intervisie en geeft duidelijke tools om de eerste stappen als intervisiebegeleider goed te kunnen zetten.
Saci
28 november 2023

De cursus geeft inzicht

De Cursus Intervisiebegeleider geeft inzicht hoe je gestructureerd een intervisieteam kunt begeleiden.
Liesbeth Bouwhuis
Coach, Trainer en Intervisor bij Bepper Coaching & Training
24 november 2023

De training heeft me opgeleverd waar ik voor kwam

De Training Intervisiebegeleider met Ziel & Zakelijkheid voldeed prima aan mijn verwachtingen en heeft me opgeleverd waar ik voor kwam. Prettige opbouw, locatie, sfeer, trainer en groepssamenstelling.
Ramon
24 november 2023

Boek deze!

Zoek je een instapklare training voor intervisie, boek deze.
Essam Zaki
26 september 2023

Zeer leerzaam en rijk aan informatie en tools

Een praktische opleiding die je direct kunt toepassen in de praktijk. Zeer leerzaam en rijk aan informatie en tools. Ik heb er heel veel aan en ben oprecht blij deze opleiding gevolgd te hebben. Zeer prettige ervaring qua sfeer, inhoud en locatie. Top!
Janneke Vervelde
26 september 2023

Belangrijke tools in handen

In enkele dagen kreeg ik belangrijke tools in handen om zelf aan de slag te gaan als intervisiebegeleider.
Ab Albers
Prolander, Medewerker
26 september 2023

Een waardevolle cursus waarmee je je vaardigheden als intervisiebegeleider kan vergroten

Een waardevolle cursus waarmee je je vaardigheden als intervisiebegeleider kan vergroten. Door het vormen van een intervisiegroep met de mede-deelnemers kan je je kennis op peil houden.
Renske
14 september 2023

Echt een top training als je als intervisiebegeleider werkt of wilt gaan werken

In deze cursus wordt je getraind om echt de rol van intervisiebegeleider te pakken. Je krijgt handvatten hoe te starten, maar ook welke vorm van intervisie je kan inzetten. Echt een top training als je als intervisiebegeleider werkt of wilt gaan werken.
Margriet
13 september 2023

Met casuïstiek uit praktijksituaties

Mooie balans van theorie en oefenen met casuïstiek uit praktijksituaties.
Floor
13 september 2023

Mijn vertrouwen is gegroeid

Door het oefenen met de methodes, inzichten in jezelf en de reflectiemomenten, is mijn vertrouwen gegroeid en kijk ik uit om als intervisiebegeleider aan de slag te gaan.
Alice Witten
13 september 2023

Zó doe je dat dus!

Een fijne praktische training. Zó doe je dat dus! Veel geleerd, ga met voldoende bagage aan de slag.
Suzy Alves
29 juni 2023

Toegankelijk voor beginners en gevorderde deelnemers.

Theorie en praktische scholing. Toegankelijk voor beginners en gevorderde deelnemers.
Irma van der Klugt
26 juni 2023

Top training.

Top training.
Gisèle
20 juni 2023

Ik had iedere keer weer zin in de dag.

Sterke trainer, fijne energie. Ik had iedere keer weer zin in de dag.
Margit Assenberg
Adviseur organisatie en advies Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
20 juni 2023

Prima totaalbeeld gekregen van wat intervisie is

Prima totaalbeeld gekregen van wat intervisie is, hoe je het kunt inzetten en welke vormen er zoal zijn.
Lieselotte van Santvoort
Zorgcoördinator- Vivre Kinderthuiszorg
17 april 2023

Ik voel me zekerder en bekwaam om intervisie te begeleiden.

Een fijne training om je vertrouwd te maken met de verschillende methodieken om intervisie te begeleiden. De training heeft me handvatten gegeven om met diverse situaties om te gaan. Hierdoor voel ik me zekerder en bekwaam om intervisie te begeleiden.
Iris Meuleman
Programmalijncoordinator bij Rijnbrink
14 april 2023

Ik weet nu beter wat ik wel (en beter niet) kan doen als intervisiebegeleider.

Een mooie combinatie tussen theorie, gesprek en oefenen. Ik weet nu beter wat ik wel (en beter niet) kan doen als intervisiebegeleider.
Manon Krol-Steggerda
Zelfstandig ondersteuner in de medezeggenschap
07 april 2023

Ik kan mijn groepen beter begeleiden

Na deze Training Intervisiebegeleider ben ik mij bewuster geworden van het nut van intervisie en kan ik mijn groepen beter begeleiden. Ook met mijn ervaring is deze cursus een mooie aanvulling op mijn kennis geweest.
Anoniem
10 maart 2023

De training heeft me bewust gemaakt

De training heeft me via de verschillende modellen van intervisie bewust gemaakt dat met een gepaste methodiek bij de juiste casus, veel leerwinst te behalen is.
Angelique Janssens
06 maart 2023

Geeft vertrouwen om het zelf te doen

Goede theoretische onderbouwing die met veel praktische oefening en feedback wordt ondersteund. Geeft vertrouwen om het zelf te doen.
Twan van Geldere
02 maart 2023

De training heeft waardevolle inzichten opgeleverd

De training heeft mij waardevolle inzichten opgeleverd om op een methodische wijze intervisiegroepen te begeleiden en deelnemers actief te laten participeren.
Helen José Meijer
28 februari 2023

Mooie mix van theorie en praktische oefeningen

Mooie mix van theorie en praktische oefeningen, veel geleerd!
Annelies Vermeulen
18 februari 2023

Sluit aan op leervragen die er leven met oog voor iedere deelnemer

Een fijne betrokken organisatie die je persoonlijk begeleid. Sluit aan op leervragen die er leven met oog voor iedere deelnemer.
Festus des Celles
Teamleider Sociaal Wijkteam Oss
18 februari 2023

Ik heb geleerd hoe ik intervisiemethodes kan toepassen

Ik heb geleerd welke intervisiemethodes mij liggen en welke minder en hoe ik deze kan toepassen.
Kiki Mulder
Inhoudelijk Coördinator Nu Niet Zwanger, GGDru
14 februari 2023

Inspirerende dagen!

Heldere opzet, goede sfeer, voldoende oefenruimte. Inspirerende dagen!
Ruud de Graaf
sr teamleider bij Kadaster
11 februari 2023

Waardevolle theorie dat nu in de praktijk gebracht kan worden

De Training Intervisiebegeleider voldeed aan mijn verwachting. Ik heb waardevolle theorie mogen ontvangen dat nu in de praktijk gebracht kan worden. Mooie herinneringen aan drie interessante cursusdagen. Aan te bevelen: Ja.
Eva Vroonland
Adviseur patiëntenparticipatie bij PGOsupport
30 november 2022

Een boel praktische tips en methodes om intervisiegroepen op te zetten en te begeleiden.

Een boel praktische tips en methodes om nieuwe intervisiegroepen op te zetten en te begeleiden. Met een bak inspiratie en durf om het meer te gaan doen. Aanrader!
Fay Dicker
08 juli 2022

In zeer korte tijd veel kennis opgedaan

In zeer korte tijd veel kennis opgedaan.
Francien
Kinderfysiotherapeut bij Visio
05 juli 2022

Vol vertrouwen ga ik aan de slag met mijn eigen groep

Een leerzame en praktische cursus om de technieken van intervisie geven onder de knie te krijgen. Vol vertrouwen ga ik aan de slag met mijn eigen groep.
Barry van Straten
Docent MBO en jeugdzorg specialist
02 juli 2022

Een uitdagende training

Een uitdagende training die mij veel in zichten heeft gegeven m.b.t. een eventuele rol als intervisor.
Simone
itsyou coaching training mediation
01 juli 2022

Ik kan nu zelf als intervisiebegeleider mijn diensten aanbieden

In de opleiding heb ik diverse vaardigheden geleerd om als intervisiebegeleider aan de slag te gaan. Diverse methodieken, groepsdynamica en jouw rol als intervisiebegeleider komen aan bod. Interessant vond ik het. Ik heb nu voldoende handvaten om zelf als intervisiebegeleider mijn diensten aan te bieden.
Cilia Gooijers
Visio Onderwijs Breda
30 juni 2022

Altijd prettig om je kennis binnen je werkveld te mogen verbreden.

De Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid gevolgd en met een positief gevoel af mogen ronden. Mijn kennis is verbreed en hoop het toe te kunnen gaan passen bij collega's die vastlopen in casuïstiek binnen hun team. Altijd prettig om je kennis binnen je werkveld te mogen verbreden.
Simon Hoex
Muziektherapeut bij Visio
22 juni 2022

Handvaten om in de praktijk toe te passen

Professionele en vakkundige training met veel handvaten qua theorie om in de praktijk toe te kunnen passen.
Christiaan Mateman
Controller bij KleurrijkWonen
21 juni 2022

Krijgt zicht op je eigen ontwikkeling

Zinvol! Je leert het groepsproces van intervisie begeleiden en krijgt zicht op je eigen ontwikkeling, win-win!
Ab Albers
19 mei 2022

Erg aan te bevelen om je toolkit te vergroten

Een prettige, doelmatige en leerzame cursus. Erg aan te bevelen om je toolkit voor intervisiesbegeleiding te vergroten.
Elly van Exel
18 mei 2022

Toolbox als kunnen uitbreiden

Met deze cursus heb ik mijn toolbox als teamcoach kunnen uitbreiden met verschillende intervisiemethodieken.
Mariken
Hogeschool docent Utrecht Hogeschool
22 maart 2022

Zelfvertrouwen vergroot en meer instrumenten om intervisie te geven

De cursus wordt zeer adequaat ingebracht. Het heeft mijn zelfvertrouwen vergroot en ook meer inzage en instrumenten gegeven om intervisie te geven. Fijn!
Ruud Derkse
Jeugdzorgwerker van Enver op OPDC Rotterdam Zuid
21 maart 2022

Fijne balans tussen de theorie en praktijk

Goede en interessante Training Intervisiebegeleider gehad. Fijne balans tussen de theorie en praktijk, met een kundige en betrokken trainer. 
Y. Kramer
Ambulant Jeugdzorgwerker binnen Enver
21 maart 2022

Door veel te oefenen heb ik mijzelf positief weten te ontwikkelen

Training werd gegeven door Jeroen. Hij maakte een mooie vertaalslag van literatuur naar de praktijk. Door veel te oefenen met veel feedback heb ik mijzelf positief weten te ontwikkelen.
Maartje van Kuijeren
18 maart 2022

Leer een stuk achtergrond en verdieping aanbrengen

De Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid is een prettige manier om verschillende methodieken te leren kennen binnen de intervisie. Ook leer je een stuk achtergrond en verdieping aanbrengen. Het starten van een eigen intervisiegroep maakt deze opleiding nog meer effectief.
Jan Mandemaker
18 maart 2022

Leren intervisie op een professionele manier te kunnen begeleiden

Een leuke en leerzame training die interactief is en voldoende handvatten geeft om na de afronding, intervisie op een professionele manier te kunnen begeleiden.
Rubi Hendriks
13 maart 2022

Handvatten om groepen op verschillende niveaus te begeleiden

De cursus Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid heeft mij weer meer handvatten aangereikt om als intervisor groepen op verschillende niveaus te kunnen begeleiden.
Regina Snel
02 december 2021

Zowel inhoudelijk als praktisch gericht

Waardevolle training, zowel inhoudelijk als praktisch gericht.
Laurens Bouw
01 december 2021

Goed voor je zelfvertrouwen

Een hele goede basis over wat Intervisie is en waarvoor je het kunt gebruiken. Ook wordt er veel geoefend wat goed is voor je zelfvertrouwen.
Silke Meijer
Koninklijke Visio
06 juli 2021

Beter in staat in te spelen op wat nodig is in een groep

Ik heb ervaren hoe veel houvast en structuur diverse methodes geven voor een goede intervisiebijeenkomst. Door zelf aan de slag te gaan met praktijksituaties krijg je inzicht, word je geconfronteerd met je eigen gedrag waardoor je beter in staat bent om in te spelen op datgene wat nodig is in een groep.
Patricia Nettenbreijer
Medewerker advies bij Koninklijke Visio
30 juni 2021

Veel kennis en middels oefeningen ervaring opgedaan

Opleiding gehad van top trainer Jeroen in een prettige open groep. Veel kennis en middels oefeningen ervaring opgedaan rondom intervisie en de rol van intervisiebegeleider. Het heeft me ook inzicht gekregen in mezelf, hoe ik mijn kwaliteiten kan inzetten.
Michelle Vos
Behandelcoördinator bij Koninklijke Visio
28 juni 2021

Meer geleerd over mijn rol en vaardigheden als intervisor

"Sterker door intervisie"; ik heb tijdens de training tot intervisiebegeleider meer geleerd over mijn rol en vaardigheden als intervisor, diverse intervisiemethodieken en groepsdynamiek in een intervisiegroep.
Ciel Wijsen
Zelfstandig werkend trainer coach
11 juni 2021

Ruggesteun in mijn werk als intervisiebegeleider

Een training met veel persoonlijke feedback. Het geeft mij een ruggensteun in mijn werk als intervisiebegeleider.
Evelien Plattel
Radboud Health Academy
15 februari 2021

Ik heb geleerd wat de kracht is maar ook wat valkuilen zijn

De training heeft mij geholpen in mijn inzicht wanneer intervisie zinvol is, hoe je het opbouwt en begeleidt. Ik heb geleerd wat de kracht is, maar ook wat (mijn individuele) valkuilen zijn. Ik heb met werkvormen kennisgemaakt en kunnen oefenen. Kortom, ik heb er veel aan gehad.

Erkenningen van Blankestijn & Partners

Onze opleidingen bieden erkende kwaliteit

Blankestijn & Partners wil uitmuntende coaches, trainers, intervisors en teamcoaches opleiden, die zich onderscheiden in kwaliteit, in vakmanschap en in hun impact op de groei en ontwikkeling van mensen, teams en/of organisaties. Erkenningen, Certificeringen en PE-punten zijn een manier om de kwaliteit van onze opleidingen én van onze afgestudeerde coaches, trainers en teamcoaches te waarborgen. Daarom laten wij onze opleidingen en organisatie toetsen.

CEDEO erkend
De open opleidingen van Blankestijn & Partners zijn CEDEO erkend, op basis van een klanttevredenheidsonderzoek onder oud-deelnemers.

CRKBO geregistreerd
Blankestijn & Partners is CRKBO geregistreerd, waardoor wij sommige opleidingen BTW vrij kunnen aanbieden.

UWV-Scholingspartner
Blankestijn & Partners is scholingspartner van het UWV. Hierdoor kun je deze opleiding vergoed krijgen in het kader van je re-integratie.

Schoolleidersregister PO erkend
Deze training is geaccrediteerd bij het Schoolleidersregister PO onder het professionaliseringsaanbod herregistratie met 15 punten en kun je gebruiken voor je herregistratie.
Om hiervoor in aanmerking te komen moet je ook voldoen aan extra en aanvullende voorwaarden voor het afronden van de opleiding. Hieraan zijn ook extra kosten verbonden. Neem hiervoor contact op met ons secretariaat.

 Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches