Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid

Zoek je een professionele en inspirerende training Intervisiebegeleider, die je ondersteunt om je professioneel en persoonlijk te ontwikkelen? Wil je je ontwikkelen tot een gedegen intervisiebegeleider volgens de competentiewijzer voor intervisiebegeleiders met Ziel en Zakelijkheid?

In deze opleiding leer je een palet aan intervisie methodieken en krijg je concrete handvatten om jouw impact te vergroten. De training Intervisiebegeleider geeft je inzicht in je rol als intervisiebegeleider en in jouw persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelingspunten.

Na deze inspirerende Training Intervisiebegeleider

 • Heb je inzicht in de rol van intervisiebegeleider en de randvoorwaarden in de organisatie
 • Heb je een palet aan bruikbare intervisiemethodieken in je gereedschapskist
 • Heb je inzicht in je kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelingspunten als intervisiebegeleider
 • Heb je concrete handvatten om je persoonlijke impact als intervisiebegeleider te vergroten
 • Kun je omgaan met weerstand en ‘lastige’deelnemers
 • Kun je omgaan met uitdagende groepsdynamica in de intervisiegroep
 • Kun je het leerproces van een intervisiegroep met Ziel en Zakelijkheid opstarten en begeleiden

Voor wie:

De Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid is bedoeld voor mensen die

 • Intervisiegroepen (gaan) begeleiden;
 • Op zoek zijn naar praktische tools als intervisiebegeleider;
 • Hun eigen rol als intervisiebegeleider kritisch onder de loep willen nemen.

 

Blankestijn & Partners staat al 20 jaar garant voor kernachtige trainingen voor ‘mensen die anderen mensen begeleiden’, zoals coaches, trainers, intervisors en teamcoaches.

Meer weten?
Maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek!

In deze Training Intervisiebegeleider:

✔ Krachtige opleiding
✔ 3 trainingsdagen
✔ Competentiewijzer voor intervisiebegeleiders

Intervisievaardigheden uitgebreid inoefenen
✔ Zelf intervisie ervaren
✔ Verdiepende leerfocus met persoonlijke leerdoelen

✔ Word een professioneel intervisiebegeleider met persoonlijke impact!

Willen jullie in je organisatie intervisie gaan opstarten en zijn jullie op zoek naar een ervaren samenwerkingspartij die hierbij kan adviseren en de opleiding van de intervisiebegeleiders kan verzorgen? Deze cursus Intervisiebegeleider wordt ook in-company gegeven, op maat voor jouw organisatie.

Intercollegiale leerprocessen opzetten en begeleiden

Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid is een intervaltraining van 3 dagen. De aanpak van deze training tot intervisor is praktijkgericht en gebaseerd op blended learning, zodat je je in korte tijd ontwikkelt tot een intervisiebegeleider met impact.

Competentiewijzer en persoonlijke leerdoelen
Voorafgaand aan de training bepaal je je persoonlijke leerdoelen aan de hand van de competentiewijzer voor intervisiebegeleiders van Blankestijn & Partners. Onze competentiewijzer voor intervisiebegeleiders is opgebouwd uit de thema’s

 • De intervisiebegeleider als persoon
 • Intervisievaardigheden
 • Begeleiden van leer- en ontwikkelingsprocessen
 • Groepsdynamica
 • Intervisiemethodieken

Gedurende de Training tot Intervisor werk je gericht aan je persoonlijke leerdoelen.

De training tot intervisiebegeleider heeft mij geholpen in mijn inzicht wanneer intervisie zinvol is, hoe je het opbouwt en intervisie begeleidt.

          Evelien Plattel – Radboud Health Academy

Intervaltraining
De Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid bestaat uit 3 dagen, die gespreid in de tijd plaatsvinden. Hierdoor ontstaat een optimale wisselwerking tussen het leren tijdens de training en het leren in de praktijk.
Ter voorbereiding van elke trainingsdag krijg je een opdracht bestaande uit literatuurstudie en een praktijkopdracht.
Tijdens de opleidingsdagen wordt geleerd volgens de principes van ervarend leren: korte theorie overdracht, veel praktijkgericht oefenen, feedback en reflectie op persoonlijke leerdoelen.
Daarnaast wordt zoveel mogelijk gewerkt met de intervisieprincipes en intervisiemethodieken, zodat de deelnemers deze zelf ervaren tijdens de training.
De praktijkopdrachten en praktijkcasuïstiek van de deelnemers worden voortdurend verwerkt in het trainingsprogramma. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze actief eigen praktijksituaties inbrengen, vanuit ervaringen als intervisielid in een intervisiegroep, of als intervisiebegeleider.

Dubbele leerlaag
Tijdens de trainingsbijeenkomsten wordt gewerkt op een dubbele leerlaag:

 1. De deelnemers werken resultaatgericht aan hun eigen leerdoelen als intervisiebegeleider
 2. De deelnemers leren om het leerproces in de intervisiegroep persoonlijk en resultaatgericht te begeleiden, gericht op de afgesproken leerdoelen

De werkwijze tijdens training is zoveel mogelijk gericht op intercollegiale consultatie; elkaar ondersteunen in leerproces naar intervisiebegeleider

Persoonlijke ontwikkeling, zelfreflectie en feedback
De deelnemers werken gedurende het trainingstraject gericht aan hun persoonlijke ontwikkeling. Dit begint met reflectie op eigen leerdoelen aan de hand van de competentiewijzer. Tijdens de vele oefensituaties tijdens de trainingsbijeenkomsten en in de intervisiegroep voor intervisiebegeleiders krijgen de deelnemers veelvuldig feedback op hun functioneren als intervisiebegeleider, gekoppeld aan hun persoonlijke leerdoelen.

Intervisie binnen intervisiegroep van intervisiebegeleiders
Gedurende de training Intervisiebegeleider worden intervisiegroepen samengesteld waarmee je 2 keer samenkomt en verder oefent met je rol en vaardigheden als intervisiebegeleider.
Binnen deze intervisiegroep van intervisiebegeleiders ervaar je hoe het is om deel te nemen aan een intervisiegroep, en welke behoeften er leven ten aanzien van de begeleiding. Daarnaast oefen je actief met het begeleiden van de intervisie in de oefengroep, leer je extra intervisiemethodieken en ga je aan de slag met eigen praktijkcasuïstiek.
De intervisiegroep van intervisiebegeleiders helpt op deze manier om ‘vlieguren’ te maken en praktijkervaring op te doen.

Literatuur
De basisliteratuur en de achtergrondinformatie staan in de handleiding ‘De intervisiebegeleider’ van Blankestijn & Partners.
Voor de trainings- en intervisiebijeenkomsten wordt duidelijk aangegeven welke literatuur vooral gelezen dient te worden en wat facultatief gelezen kan worden als verdiepende informatie.

Resultaat

Na de Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid:

 • Heb je inzicht in de essentie van intervisie, in de factoren die intervisie succesvol maken en in je rol als intervisiebegeleider
 • Ben je je bewust je kwaliteiten, valkuilen, persoonlijke triggers, en uitdagingen als intervisiebegeleider, en kun je hier effectief mee omgaan
 • Heb je je vaardigheden voor het begeleiden van duurzame intervisie vergroot
 • Kun je de leer- en ontwikkelingsprocessen binnen de intervisiegroep begeleiden gericht op bewustwording, feedback, eigenaarschap en resultaatgerichtheid)
 • Heb je kennis en inzicht in groepsdynamica en de invloed hiervan op duurzame intervisie, en kun je hierin sturen vanuit je rol als intervisiebegeleider
 • Ken je een palet aan bruikbare intervisiemethodieken en kun je deze begeleiden.

“Sterker door intervisie”; ik heb tijdens de training tot intervisiebegeleider meer geleerd over mijn rol en vaardigheden als intervisor, diverse intervisiemethodieken en groepsdynamiek in een intervisiegroep.

          Michelle Vos

Certificaat
Aan het eind van de training ontvangen de deelnemers het certificaat ‘Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid’ van Blankestijn & Partners. Hiervoor geldt een aanwezigheidscriterium.

Intervisievaardigheden, intervisiemethodieken en groepsdynamica

Het trainingsprogramma is gemaakt vanuit de vijf pijlers van de competentiewijzer voor intervisiebegeleiders van Blankestijn & Partners:

 • De intervisiebegeleider als persoon
 • Intervisievaardigheden
 • Begeleiden van leer- en ontwikkelingsprocessen
 • Groepsdynamica
 • Intervisiemethodieken

 Training Intervisiebegeleider Dag 1: Het voortraject en het opstarten van intervisie

 • Contracteren: het doel en de onderstroom bij opdrachtgever en intervisieleden (belangen, [verborgen] doelen, gewenste resultaten, onderliggende overtuigingen en emoties)
 • Randvoorwaarden voor effectieve en inspirerende intervisie
 • Inzicht in de basisprincipes van leren en ontwikkelen: zelfreflectie en feedback
 • Intervisiemethodiek: de incidentmethode begeleiden
 • Persoonlijke kracht en ontwikkelingspunten van de intervisiebegeleider
 • Groepsdynamica: bouwen aan een open, veilig en leerzaam intervisieklimaat

Ik heb ervaren hoe veel houvast en structuur diverse methodes geven voor een goede intervisiebijeenkomst. Door zelf aan de slag te gaan met praktijksituaties krijg je inzicht, word je geconfronteerd met je eigen gedrag waardoor je beter in staat bent om in te spelen op datgene wat nodig is in een groep.

          Silke Meijer

Training Intervisiebegeleider Dag 2: Persoonlijke ontwikkeling, coach- en intervisievaardigheden

 • Intervisiemethodiek: verdiepen met de incidentmethode
 • Vragen stellen die het bewustzijn vergroten met het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus
 • Een lerende intervisiegroep creëren
 • Opstarten van intervisie met kernkwadrant als intervisiemethodiek
 • De rol en taken van de intervisiebegeleider; omgaan met eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor leerresultaten
 • Krachtenveldanalyse van het systeem en de invloed op de intervisie (tevens intervisiemethodiek)

Training Intervisiebegeleider Dag 3: Groepsdynamica en uitdagende praktijkcasuïstiek

 • Omgaan met weerstand en vergroten van veranderingsbereidheid
 • Inzicht in wetmatigheden in groepen en systemen
 • Omgaan met eigen emoties en emoties in de intervisiegroep
 • Intervisiemethodiek: de clinic-methode
 • Lerend omgaan met groepsdynamiek in relatie tot leerdoelen
 • Verder oefenen met coach- en intervisievaardigheden
 • Intervisiemethodiek: De hoeden van de Bono

Data, kosten en aanmelden

Opleidingsdagen
De Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid bestaat uit drie opleidingsdagen en diverse aanvullende opdrachten gebaseerd op blended learning. De opleidingsdagen duren van 9.15 tot 17.00 uur.  De hele opleiding duurt ongeveer 3 maanden.

December 2021
Zeist
Maart 2022
Ede
Mei 2022
Zeist
2 december
13 januari 2022
10 februari 2022
15 maart
12 april
17 mei
12 mei
9 juni
30 juni

Groepsgrootte
De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.

Kosten
De opleidingskosten voor de open opleiding bedragen € 1.160,- (excl. 21% BTW).  In deze prijs zijn alle reguliere kosten inbegrepen: begeleiding tijdens de cursusdagen, zaalhuur, lunch en studiemateriaal.
Wanneer je het fijn vindt om in de omgeving te overnachten, dien je dit zelf te regelen en betalen.

Een training met veel persoonlijke feedback. Het geeft mij een ruggensteun in mijn werk als intervisiebegeleider.

          Ciel Wijsen, Zelfstandig werkend trainer coach  

Open-inschrijving en in-company
De Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid wordt als open-inschrijving en in-company gegeven.
Bij een in-company traject maken we de training op maat voor de (aankomend) intervisiebegeleiders van jullie organisatie, gebaseerd op hun intervisie ervaring en begeleidersvaardigheden. Voor de kosten van een in-company Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid maken wij een offerte op maat voor jullie organisatie.
Vraag voor een in-company traject een vrijblijvend adviesgesprek aan met Jeroen van den Dikkenberg of Silvia Blankestijn.

Corona
Onze opleidingen zijn corona-proof en gaan door! Bij voorkeur op locatie uiteraard volgens de corona-richtlijnen. Als dat (weer even) niet mag schakelen we tijdelijk over naar online classrooms.

Aanmelden of contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeroen van den Dikkenberg of ir. Silvia Blankestijn:  0317 – 425134.

Je meldt je aan door middel van de INSCHRIJVEN knop bovenaan de pagina.
Silke Meijer
Koninklijke Visio
06 juli 2021

Beter in staat in te spelen op wat nodig is in een groep

Ik heb ervaren hoe veel houvast en structuur diverse methodes geven voor een goede intervisiebijeenkomst. Door zelf aan de slag te gaan met praktijksituaties krijg je inzicht, word je geconfronteerd met je eigen gedrag waardoor je beter in staat bent om in te spelen op datgene wat nodig is in een groep.
Patricia Nettenbreijer
Medewerker advies bij Koninklijke Visio
30 juni 2021

Veel kennis en middels oefeningen ervaring opgedaan

Opleiding gehad van top trainer Jeroen in een prettige open groep. Veel kennis en middels oefeningen ervaring opgedaan rondom intervisie en de rol van intervisiebegeleider. Het heeft me ook inzicht gekregen in mezelf, hoe ik mijn kwaliteiten kan inzetten.
Michelle Vos
Behandelcoördinator bij Koninklijke Visio
28 juni 2021

Meer geleerd over mijn rol en vaardigheden als intervisor

"Sterker door intervisie"; ik heb tijdens de training tot intervisiebegeleider meer geleerd over mijn rol en vaardigheden als intervisor, diverse intervisiemethodieken en groepsdynamiek in een intervisiegroep.
Ciel Wijsen
Zelfstandig werkend trainer coach
11 juni 2021

Ruggesteun in mijn werk als intervisiebegeleider

Een training met veel persoonlijke feedback. Het geeft mij een ruggensteun in mijn werk als intervisiebegeleider.
Evelien Plattel
Radboud Health Academy
15 februari 2021

Ik heb geleerd wat de kracht is maar ook wat valkuilen zijn

De training heeft mij geholpen in mijn inzicht wanneer intervisie zinvol is, hoe je het opbouwt en begeleidt. Ik heb geleerd wat de kracht is, maar ook wat (mijn individuele) valkuilen zijn. Ik heb met werkvormen kennisgemaakt en kunnen oefenen. Kortom, ik heb er veel aan gehad.

Erkenningen van Blankestijn & Partners

Onze opleidingen bieden erkende kwaliteit

Blankestijn & Partners wil uitmuntende coaches, trainers, intervisors en teamcoaches opleiden, die zich onderscheiden in kwaliteit, in vakmanschap en in hun impact op de groei en ontwikkeling van mensen, teams en/of organisaties.

Erkenningen, Certificeringen en PE-punten zijn een manier om de kwaliteit van onze opleidingen én van onze afgestudeerde coaches, trainers en teamcoaches te waarborgen. Daarom laten wij onze opleidingen en organisatie toetsen.


Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches