Post-HBO Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid

In deze praktijkgerichte opleiding loopbaancoaching krijg je het vak van loopbaancoach gedegen en diepgaand in de vingers door veelvuldig oefenen in de rol van loopbaancoach. Je kunt dan anderen begeleiden bij het realiseren van hun passie en ambities in hun levensloopbaan, en het overwinnen van persoonlijke belemmeringen.
Hiervoor leer je coachen op de bovenstroom en onderstroom van loopbaanontwikkeling en werk je diepgaand aan je persoonlijke ontwikkeling als loopbaancoach.

Je persoonlijke en professionele ontwikkeling gaan in deze loopbaancoaching opleiding hand in hand, waardoor je een loopbaancoach met impact wordt.

In onze visie beheerst een professioneel en vakbekwaam loopbaancoach de coachingscompetenties op NOBCO-EMCC Europees practitioner niveau.
De Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid bestaat daarom uit de NOBCO en LVSC erkende Post-HBO Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid, met specialisatie Loopbaancoaching aangevuld met de Module Job Marketing.
Met de Opleiding Loopbaancoaching is gecertificeerd volgens de Noloc eindtermen, hierdoor leg je een stevig fundament voor je Noloc certificering als Register Loopbaanprofessional.

Erkenning-NOBCO-EMCCErkenning-LVSC

 

Na deze verdiepende en praktijkgerichte Loopbaancoaching Opleiding

 • Kun je een loopbaancoachingstraject begeleiden, van intake naar resultaat
 • Ben je vakbekwaam coach met coachingscompetenties op NOBCO Europees practitioner niveau
 • Is je kennis en inzicht vergroot op het gebied van loopbaanontwikkeling en job marketing
 • Beheers je een palet aan offline en online coaching- en loopbaancoachingmethodieken, voor de bovenstroom en onderstroom van levensloopbaanvragen
 • Heb je inzicht in je eigenheid en redderspatronen als loopbaancoach, en vergroot je je persoonlijke impact
 • Heb je een LVSC en NOBCO erkend, Post-HBO coach diploma, een stevige basis voor je Noloc certificeringsportfolio

Voor wie?

 • Je zoekt een erkende loopbaancoach opleiding waarin je je coaching- en loopbaancoachingscompetenties gedegen in de vingers krijgt.
 • Je wilt loopbaantrajecten verdiepend én resultaatgericht leren begeleiden.
 • Je bent bereid om intens en doelgericht te werken aan je persoonlijke ontwikkeling als coach en loopbaancoach
 • Je bent op zoek naar offline en online loopbaancoaching methodieken.
 • Je wilt gecertificeerd coach en loopbaancoach worden.

Meer weten?
Kom kennismaken op onze gratis workshop of vraag telefonisch advies.

In de Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid

✔ Intense vakopleiding op boven- en onderstroom
✔ 12 opleidingsdagen + blended learning
✔ 6 online (supervisie) workshops
✔ Intervisie en praktijkcoaching
✔ Palet aan loopbaancoaching-methodieken
✔ Gedegen vaardigheden inoefenen
✔ Persoonlijke ontwikkeling als loopbaancoach
✔ Post-HBO, LVSC en NOBCO erkende coach opleiding
✔ Stevig portfolio Noloc certificering Loopbaanprofessional

Leer loopbaancoachen op de bovenstroom en onderstroom van loopbaanvragen

De Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid bestaat uit de Post-HBO Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid, met specialisatie Loopbaancoaching aangevuld met de Module Job Marketing.
In de Post-HBO Coach Opleiding ontwikkel je je coachingscompetenties op Europees practitioner niveau, leer je coachen op de bovenstroom en onderstroom van loopbaanontwikkelingen, en leer je loopbaankandidaten begeleiden met vragen als Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? en Hoe ga ik dit bereiken?
In de Module Job Marketing krijg je aanvullende kennis over de marktverkennings- en marktbewerkingsfase in loopbaancoaching en leer je deze toepassen in loopbaancoaching trajecten.

De Post-HBO Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid duurt ongeveer 9 maanden en bestaat uit:

 • 12 Opleidingsdagen
 • 6 online (supervisie) workshops
 • Persoonlijk Ontwikkelingsplan en Noloc Beroepsprofiel Loopbaanprofessional
 • Europees erkend coach-competentieprofiel
 • Oefenkandidaten
 • Loopbaancoaching trajecten in de praktijk begeleiden + Supervisie
 • Literatuurstudie
 • 9 intervisiebijeenkomsten
 • Bouwen aan je loopbaan als loopbaancoach
 • Toetsing en diplomering

12 Opleidingsdagen
Tijdens de opleidingsdagen oefen je veelvuldig in de rol van loopbaancoach, en krijg je praktische tips en verdiepende feedback. Je leert de theorie toepassen in de praktijk en gaat aan de slag met een aantal veel voorkomende loopbaanthema’s.
Je leert diverse coachingsmethodieken om te werken met de bovenstroom en onderstroom van loopbaanvragen.
In de rol van coachee ervaar je de opdrachten en methodieken aan den lijve en werk je gelijktijdig aan je persoonlijke ontwikkeling als (loopbaan)coach.

6 online (supervisie) workshops
In de online workshops krijg je enerzijds supervisie over je ervaringen met de praktijkcoaching, en anderzijds leer je de ins en outs van online loopbaancoaching.
De supervisie is gericht op methodische vragen, vakinhoudelijke praktijkcasuïstiek, en uitdagingen in je persoonlijke ontwikkeling als loopbaancoach.
In de online supervisie workshops van de Module Job Marketing krijg je praktijkgerichte kennis en inzichten over actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, netwerken, opleidingen en sollicitatiestrategieën. Tevens oefen je met je rol als adviseur binnen loopbaancoaching.

Persoonlijk Ontwikkelingsplan en Noloc Beroepsprofiel Loopbaanprofessional
Deze Loopbaancoach Opleiding sluit aan bij het Noloc Beroepsprofiel voor Register Loopbaanprofessionals. Tijdens de Opleiding Loopbaancoaching werk je leerdoelgericht aan het opbouwen van de benodigde kennis, competenties en professionele attitude en leer je de taken van een loopbaancoach professioneel uitvoeren, zodat je na de opleiding Noloc erkend Register Loopbaanprofessional kunt worden.
Aan het begin van de opleiding maak je een Persoonlijk Ontwikkelingsplan, waarin je reflecteert op wat je al in huis hebt om erkend Noloc Register Loopbaanprofessional te worden. En welke kennis, professionele attitude, competenties en taakbekwaamheid je tijdens deze opleiding tot loopbaancoach wilt ontwikkelen. Zo bepaal je je persoonlijke leerdoelen gerelateerd aan het Noloc Beroepsprofiel voor Register Loopbaanprofessionals.

Europees erkend coach-competentieprofiel
In de Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid van Blankestijn & Partners ontwikkel je je loopbaancoach-competenties op het Europees NOBCO EQA practitioner niveau. Hierdoor kun je na deze opleiding niet alleen als loopbaancoach aan de slag, maar kun je coachees ook coachen op een palet aan andere coachingsthema’s.
Ons competentieprofiel ‘Coach met Ziel en Zakelijkheid’ is getoetst door de NOBCO en de LVSC. Vanuit onze visie op coachen op de boven- en onderstroom is het werken op de zes niveaus van het Stermodel geïntegreerd in ons coach-competentieprofiel. Tijdens elke opleidingsbijeenkomst staan 1 of 2 competenties centraal, en werk je gericht aan het ontwikkelen van de gedragsindicatoren van het competentieprofiel ‘Coach met Ziel en Zakelijkheid’.
Tijdens deze loopbaancoach opleiding oefen je veelvuldig in de rol van loopbaancoach. In de rol van coachee breng je je persoonlijke ontwikkelingsthema’s in, ervaar je de verschillende methodieken aan den lijve, en werk je doelgericht en diepgaand aan je persoonlijke ontwikkeling als loopbaancoach.
Door de combinatie van persoonlijke en competentie ontwikkeling groei je stap voor stap naar een vakbekwaam loopbaancoach met Ziel en Zakelijkheid.

Oefenkandidaten
Oefenkandidaten zijn mensen in je omgeving die het leuk vinden om een methodiek te ervaren en er zelf ook nog wat van te leren. Oefenkandidaten zijn eenmalige ‘proefkonijnen’.
Elke opleidingsblok leer je nieuwe loopbaancoaching methodieken en oefen je deze op je mede-cursisten. Vervolgens oefen je verder met deze methodieken door ze toe te passen op verschillende personen in de praktijk, je oefenkandidaten.
Hierdoor krijg je niet alleen de loopbaancoaching methodieken beter in de vingers, maar leer je ze ook toepassen op verschillende type coachees.

Loopbaancoaching trajecten in de praktijk begeleiden + Supervisie
Je begeleidt drie coachingstrajecten in de praktijk, waarvan er minimaal twee gericht zijn op loopbaancoaching. Deze kandidaten hebben een duidelijke loopbaanvraag waar ze op gecoacht willen worden tijdens een loopbaancoaching traject.
Het loopbaancoaching traject bestaat uit een intakegesprek en minimaal vijf coachingsgesprekken van een uur. Je mag je coachingskandidaten face to face of online coachen.

In de supervisie workshops met een opleider en in je intervisiegroep kun je terecht met je methodische, vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkelingsvragen uit je ervaringen met het begeleiden van volledig loopbaancoachingstraject in de praktijk.

Literatuurstudie
Ter voorbereiding van elke opleidingsbijeenkomst lees je in de verplichte literatuur. Dit wordt aangestuurd in de voorbereidingsopdrachten. Aanvullend lees je een boek naar keuze over loopbaanontwikkeling, de arbeidsmarkt en loopbaanvragen in organisaties. De literatuurlijst vind je onder ‘Praktische informatie’.

9 intervisiebijeenkomsten
De intervisiebijeenkomsten zijn gericht op het verder oefenen met coachingsmethodieken, elkaar ondersteunen bij je competentieontwikkeling en bespreken van de diverse opdrachten in het kader van je loopbaanontwikkeling als coach.
Later in de opleiding bespreek je eigen praktijkcasuïstiek uit de praktijk loopbaancoaching, in relatie tot de loopbaancoaching methodieken in de opleiding.
Per intervisiebijeenkomst krijg je een gerichte opdracht om een methodiek verder te verdiepen, of varianten te ervaren in relatie tot loopbaanvragen in de praktijk.

Jouw loopbaanontwikkeling als loopbaancoach
Tijdens de Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid werk je voortdurend aan je loopbaanontwikkeling als loopbaancoach door

 • Het zelf doen van diverse zelfonderzoek- en praktijkopdrachten die je ook in een loopbaancoachingstraject kunt gebruiken
 • Tijdens de vele oefensituaties word je in de rol van coachee gecoacht op de thema’s in jouw persoonlijke en loopbaanontwikkeling als loopbaancoach
 • Het doen van een marktonderzoek binnen een segment van de loopcoachingsmarkt
 • Het schrijven van een brochure- of websitetekst, waarin je jezelf profileert als loopbaancoach

Hiermee vergroot je je inzicht in het loopbaancoachingsvak en ontwikkel je jouw visie op loopbaancoaching. Aan het eind van de opleiding kun je je duidelijk profileren als loopbaancoach, vanuit jouw passie en authenticiteit.

Toetsing en diplomering
Het diplomeringstraject van de Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid start in de opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid en wordt aan het eind geïntegreerd met de Module Job Marketing.
Voor het ontvangen van het door NOBCO-EMCC op EQA practitioner niveau en LVSC erkende, Post-HBO registerdiploma ‘Coach met Ziel en Zakelijkheid’ moet je portfolio met een voldoende zijn beoordeeld en voldoen aan het aanwezigheidscriterium.

Solide basis voor je Noloc certificering als Register Loopbaanprofessional
De Noloc kent geen erkende opleidingen, met deze opleiding heb je een solide basis om bij de Noloc jouw certificering als register Loopbaanprofessional aan te vragen. Er gelden naast een opleiding ook andere eisen.

Resultaat

In deze inspirerende Opleiding tot Loopbaancoach ontwikkel je je coachingscompetenties op Europees practitioner niveau, leer je loopbaancoaching methodieken op de zes ontwikkelingsniveaus van het Stermodel en leer je een loopbaancoaching traject begeleiden van intake tot een passende werksituatie.
Daarnaast doorleef je zelf een persoonlijk ontwikkelingsproces op de zes ontwikkelingsniveaus om je impact als loopbaancoach te vergroten.

 • Je kunt loopbaankandidaten begeleiden bij hun oriëntatie en keuzes in hun werk en loopbaan, en bij het uitvoeren van hun loopbaan- en ontwikkelstappen.
 • Je beheerst uiteenlopende loopbaancoaching methodieken op de zes ontwikkelingsniveaus.
 • Je ontwikkelt je coachingscompetenties op Europees NOBCO EQA practitioner niveau.
 • Je hebt je impact als loopbaancoach vergroot door leerdoelgericht te werken aan je persoonlijke ontwikkeling en een professionele coach houding.
 • Je vergroot je kennis en verdiept je inzicht in loopbaanthema’s als levensloopbaanfasen, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en trends in organisaties.
 • Je kunt face-to-face en ook online loopbaancoachen.
 • Je hebt diverse oefenkandidaten begeleid en met minimaal twee coachees een volledig loopbaantraject doorlopen.
 • Je bent als coach ingeschreven in het Post-HBO register, hebt een LVSC en NOBCO erkend diploma, en hebt een stevig fundament voor de Noloc certificering als Register Loopbaanprofessional.

(Loopbaan)Coach houding, Coachingsmethodieken, persoonlijke ontwikkeling en zichtbare resultaten

Deze Opleiding Loopbaancoaching bestaat uit de Post-HBO Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid, met specialisatie Loopbaancoaching, aangevuld met de Module Job Marketing.

In de Post-HBO Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid met specialisatie loopbaancoaching ontwikkel je je coachingscompetenties op Europees NOBCO EQA practitioner niveau, leer je loopbaancoachen op de bovenstroom en onderstroom van persoonlijke veranderingsprocessen, en leer je loopbaankandidaten begeleiden met vragen als Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? en Hoe ga ik dit bereiken?
In de coach opleiding specialiseer je je verder in loopbaancoaching met diverse opdrachten en het begeleiden van volledige loopbaancoaching trajecten in de praktijk.

In de Module Job Marketing krijg je specifieke kennis over actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, netwerken, opleidingen en sollicitatiestrategieën en leer je deze toepassen in je loopbaancoaching trajecten. Tevens oefen je met je rol als adviseur binnen loopbaancoaching.

Gedurende de hele opleiding versterk je jouw impact als loopbaancoach door te werken aan je persoonlijke ontwikkeling.

Practitioner Coach Opleiding: word loopbaancoach met verdiepende coachingscompetenties

In de Post-HBO Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid, met specialisatie Loopbaancoaching, leer je coachingscompetenties op Europees practitioner niveau, en coachingsmethodieken die je ook in loopbaancoaching nodig hebt. Daarnaast is er expliciet aandacht voor de opbouw van een loopbaancoaching traject en het inzetten van specifieke loopbaanopdrachten. Met de diverse praktijkopdrachten specialiseer je je in loopbaancoaching.
Deze LVSC en NOBCO erkende coach opleiding bestaat uit zes tweedaagse opleidingsblokken van elk vier dagdelen, en 4 online supervisie workshops. Aangevuld met literatuur, intervisie en praktijk loopbaancoaching. Binnen de opleiding leer je coachingsmethodieken op de zes ontwikkelingsniveaus en word je voortdurend uitgedaagd op je persoonlijke ontwikkelingsdoelen als loopbaancoach. Zo kun je loopbaantrajecten begeleiden op de bovenstroom en onderstroom van loopbaanvragen.

Het programma van de Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid – specialisatie Loopbaancoaching is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Blok 1: Gestalt: kernachtig loopbaancoachen in het hier-en-nu (2 dagen)

 • Gestalt methodisch werken in loopbaancoaching
 • Vergroten van gewaarzijn in het hier-en-nu
 • Persoonlijke ontwikkeling in beweging zetten
 • Contact en contactgrens in de loopbaancoachingsrelatie
 • De loopbaancoach als instrument: inzetten van eigen waarnemingsvermogen

Blok 2: De intake van loopbaancoaching: van contact naar contract (2 dagen)

 • De coachingsprincipes en de valkuilen van de loopbaancoach
 • Zicht op veranderingsprocessen: Het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus
 • Vragen stellen op de bovenstroom en de onderstroom
 • Redderspatronen, nooduitgangen en de dramadriehoek (TA)
 • Doelen stellen & contractering (TA) voor loopbaancoaching traject

Blok 3: Emoties en overtuigingen bij loopbaanontwikkeling (2 dagen)

 • Inzicht in weerstand en emoties tijdens een loopbaanontwikkelingsproces
 • Emoties herkennen, verwoorden en doelgericht aandacht geven, o.a. bij afscheid van werk
 • Emoties als richtingaanwijzer naar de kern van het transformatiepunt
 • Oppervlakkige en diepe overtuigingen op tafel krijgen
 • Herkaderen van belemmerende overtuigingen (NLP)

Blok 4: Voice Dialogue: Subpersonen verkennen binnen loopbaanthema’s en organisatiecontext (2 dagen)

 • Basistechnieken om subpersonen te verkennen
 • Spelen met de energie van verschillende subpersonen
 • Voice Dialogue sessie begeleiden binnen loopbaancoaching traject
 • Werken met de impact van het fysieke ontwikkelingsniveau
 • Het driegesprek en de relatie met de opdrachtgever

Supervisie 1: De bovenstroom en onderstroom van de coachvraag
Start praktijk loopbaancoaching
(face to face of online)
Vanaf dit moment begeleid je 3 coachees waarvan minimaal 2 loopbaankandidaten

Blok 5: Zingeven aan (levens)loopbaan (2 dagen)

 • Het Stermodel in (levens)loopbaancoaching
 • De missie en drijfveren van de loopbaancoach
 • Visie: de kracht van verbeelden en visualiseren
 • De creatiespiraal: dromen en ambities realiseren
 • Waardengericht loopbaancoachen

Supervisie 2: Het online loopbaancoachcontact en loopbaancoachcontract

Blok 6: Begeleiden naar effectief sollicitatiegedrag (2 dagen)

 • Resultaatgericht inoefenen van nieuw gedrag
 • Ontwikkelingsgericht feedback geven
 • Werken met rollenspelen
 • Transfer naar de werksituatie
 • Supervisie over lastige casuïstiek uit praktijkcoaching

Supervisie 3: Online loopbaancoachen op de onderstroom

Supervisie 4: Transfergericht loopbaancoachen; waarderen, borgen en evalueren

Daarnaast zijn er intervisie bijeenkomsten.

 

Module Job Marketing

In deze aanvullende module krijg je kennis en inzicht in een aantal thema’s waar je als loopbaancoach mee te maken krijgt. Deze thema’s zijn gerelateerd aan de marktbewerkingsfase binnen loopbaancoaching, en gericht op de Noloc kennisgebieden arbeidsmarkt, scholing en beroepen en organisaties. Je leert deze inzichten toepassen in een loopbaancoaching traject, en krijgt inzicht in je rol als loopbaanadviseur binnen een loopbaantraject.

Het programma van de Module Job Marketing bestaat uit

 • 2 aanvullende competenties
 • 2 Online supervisie workshops
 • Literatuur
 • Loopbaancoaching in de praktijk
 • 2 Intervisiebijeenkomsten
 • Oefenkandidaten
 • Job marketing opdrachten

Online workshop 1: Van de binnenwereld naar de buitenwereld

 • Persoonlijk profiel als verbinding tussen binnen- en buitenwereld
 • De werking van de kandidaat in een organisatie
 • De (toegevoegde) waarde van jouw aanbod (jijzelf als product) op de arbeidsmarkt
 • Oriënterend netwerken
 • Werken met tests versus ‘active engagement’

Online workshop 2: Eigentijds profileren en solliciteren

 • Identificeren van kansen en (on)mogelijkheden in organisaties en op de arbeidsmarkt
 • Adviserend coachen naar een succesvol CV en sollicitatiebrief
 • LinkedIn en social media inzetten voor oriëntatie en sollicitatie op nieuwe loopbaanstap
 • Coachen bij de voorbereiding van een sollicitatiegesprek
 • Loopbaanstappen (uit)zetten en ‘hands-on acties uitvoeren’

Data, kosten en aanmelding

Deze Opleiding Loopbaancoaching bestaat uit de Post-HBO Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid met specialisatie Loopbaancoaching, inclusief het diplomeringstraject en aangevuld met de Module Job Marketing.
In de Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid, met specialisatie Loopbaancoaching ontwikkel je je coachingscompetenties op Europees NOBCO EQA practitioner niveau, op de bovenstroom en onderstroom van persoonlijke veranderingsprocessen, en leer je loopbaancoachingstrajecten begeleiden rond de basisvragen in loopbaancoaching. Je praktijkopdrachten richt je op het vak van loopbaancoach.

In de Module Job Marketing krijg je specifieke kennis over actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, netwerken, opleidingen en sollicitatiestrategieën en leer je deze toepassen in je loopbaancoaching trajecten. Tevens oefen je met je rol als adviseur binnen loopbaancoaching.

Gedurende de hele opleiding versterk je jouw impact als loopbaancoach door te werken aan je persoonlijke en loopbaanontwikkeling.

Data opleidingsdagen
De opleidingsdagen duren van 9.15 tot 17.00 uur, de online bijeenkomsten zijn een dagdeel. De hele loopbaancoaching opleiding duurt ongeveer 9 maanden.

September 2022
Zeist
November 2022
Zeist
Maart 2023
Zeist
Coachen met Ziel en Zakelijkheid:
22 en 23 september
20 en 21 oktober
24 en 25 november
22 en 23 december
2 en 3 februari 2023
9 en 10 maart
Online Supervisie:
12 januari 2023
15 februari
4 april
9 mei
Module Job Marketing:
17 februari 2023
16 maart
Coachen met Ziel en Zakelijkheid:
24 en 25 november
12 en 13 januari 2023
9 en 10 februari
9 en 10 maart
6 en 7 april
11 en 12 mei
Online Supervisie:
21 maart 2023
18 april
6 juni
3 juli
Module Job Marketing:
17 februari 2023
16 maart
Coachen met Ziel en Zakelijkheid:
16 en 17 maart
20 en 21 april
25 en 26 mei
22 en 23 juni
7 en 8 september
12 en 13 oktober
Online Supervisie:
4 juli
26 september
8 november
6 december
Module Job Marketing:
Deze data zijn nog niet bekend.
Deze volgen zo spoedig mogelijk.


Aanmelden Opleiding Loopbaancoaching

Je meldt je aan door middel van het aanmeldformulier.
De definitieve toelating vindt plaats na toetsing door de opleidingscoördinator.

Toelating
De toelatingscriteria voor deze opleiding zijn:

 • HBO/WO werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar werkervaring;
 • Inzicht in je sterke kanten en ontwikkelpunten als loopbaancoach en de bereidheid om hieraan te werken.

Twijfel je of je voldoet aan de toelatingseisen neem dan contact met ons op en we bekijken het samen.

Studiebelasting Loopbaancoach Opleiding met Ziel en Zakelijkheid
De loopbaancoach opleiding  bestaat uit 6 maandelijkse opleidingsblokken van elk 2 dagen, 6 online supervisie workshops, oefenkandidaten, praktijkopdrachten, literatuurstudie, intervisie, begeleiden van 3 loopbaancoaching trajecten en een eindverslag.
Naast de geplande opleidingsdagen en supervisie workshops moet je aanvullend rekening houden met 16 tot 20 studie-uren per maand.
De praktijk loopbaancoaching start na blok 4 van de opleiding.

Toetsing en Diplomering
Na succesvolle afronding krijg je het LVSC erkende en NOBCO EMCC op EQA practitioner niveau erkende, Post-HBO registerdiploma ‘Coach met Ziel en Zakelijkheid’ en het diploma Loopbaancoach met Ziel en Zakelijkheid.

Noloc certificering
Met de Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid heb je een stevig fundament gelegd voor je Noloc certificering als Noloc Register Professional.
Je kunt je portfolio voor je Noloc toetsing gaan invullen en ondertussen de benodigde aanvullende werkervaring opdoen als loopbaancoach.

Kosten Opleiding Loopbaancoaching
De opleidingskosten van de gehele Loopbaancoaching Opleiding met Ziel en Zakelijkheid bedraagt € 5.975,-
Dit is inclusief het LVSC en Europees erkende NOBCO-EMCC EQA practitioner, diplomeringstraject en inschrijving in het Post-HBO register.

In deze prijs zijn ook alle reguliere kosten inbegrepen: begeleiding tijdens de opleidingsdagen, supervisie, de beoordeling van je eindverslag, zaalhuur, lunch, studiemateriaal en de handleiding van Blankestijn & Partners.
Wanneer je het fijn vindt om tijdens de opleidingsblokken in de omgeving te overnachten, dien je dit zelf te regelen en betalen.

Tijdens de opleiding maak je gebruik van zes verplichte boeken. Deze boeken schaf je zelf aan, zodat je literatuurstudie al voor de eerste opleidingsdag kan beginnen. Je kunt de boeken van Silvia Blankestijn onder andere kopen via onze website of tijdens blok 1.

 • Silvia Blankestijn, Communiceren met Ziel en Zakelijkheid, Uitgeverij Boom/Nelissen
 • Karin Brugman en Judith Budde, Ik en mijn ikken, Uitgeverij Thema.
 • Silvia Blankestijn, Coachen in 90 minuten, Uitgeverij Boom/Nelissen
 • Rozemarijn Dols, Professionele Loopbaancoaching, Van Duuren Management
 • Aaltje Vincent, Jobmarketing 3.0, Solliciteren: nu zichtbaar, straks nieuw werk, Uitgeverij Spectrum
 • Susan van Ass, Het Complete Loopbaanboek, Uitgeverij Boom/Nelissen

Blankestijn & Partners is CRKBO geregistreerd, daardoor is deze Coach Opleiding vrijgesteld van BTW.

Erkenning-CRKBO

Betaling in termijnen is mogelijk.

Corona
Onze opleidingen zijn corona-proof en gaan door!
Bij voorkeur op locatie en uiteraard volgens de corona-richtlijnen. Als dat (weer even) niet mag schakelen we tijdelijk over naar online classrooms.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Silvia Blankestijn (hoofdopleider):  0317 – 425134.

Je meldt je aan door middel van het aanmeldformulier.

Erkenningen van de Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid

Blankestijn & Partners wil uitmuntende coaches, trainers en teamcoaches opleiden, die zich onderscheiden in kwaliteit, in vakmanschap en in hun impact op de groei en ontwikkeling van mensen, teams en/of organisaties.
Erkenningen, Certificeringen en PE-punten zijn een manier om de kwaliteit van onze opleidingen én van onze afgestudeerde coaches, trainers en teamcoaches te waarborgen.

 • De Opleiding Loopbaancoaching is gecertificeerd volgens de Noloc eindtermen.
 • De opleiding Loopbaancoaching is Post-HBO geregistreerd, hierdoor word je als ‘Loopbaancoach met Ziel en Zakelijkheid’ ingeschreven in het Post-HBO register.
 • De opleiding Loopbaancoaching heeft het Hobéon Keurmerk voor  Kwaliteit

De opleiding Loopbaancoaching bestaat uit de deelopleidingen Coachen met Ziel en Zakelijkheid en de Module Job Marketing. Daarmee zijn ook de erkenningen van de coach opleiding van toepassing op de opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid.

 • De coach opleiding is Post-HBO geregistreerd, hierdoor word je als ‘Coach met Ziel en Zakelijkheid’ ingeschreven in het Post-HBO register.
 • De coach opleiding is Europees erkend door NOBCO en EMCC op practitionerniveau, hierdoor ontvang je een EQA diploma op practitionerniveau. En tijdens deze coach opleiding bouw je actief aan je portofolio voor Europese Individuele NOBCO certificering (EIA).
 • De coach opleiding is erkend door de LVSC. Na het behalen van je diploma kun je je laten vermelden in het LVSC overzicht van coaches.

Erkenningen van Blankestijn & Partners

 • De open opleidingen van Blankestijn & Partners zijn CEDEO erkend, op basis van een klanttevredenheidsonderzoek onder oud-deelnemers (score 9).
 • Blankestijn & Partners is CRKBO geregistreerd, waardoor wij deze loopbaancoach opleiding BTW vrij kunnen aanbieden.

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches