De opleidingen in coachen, trainen & leiderschap
van Blankestijn & Partners

Onze opleidingen kenmerken zich door een combinatie van vakmanschap (coachingscompetenties en trainerscompetenties), persoonlijke ontwikkeling van de coach, trainer of manager en het inbedden van training en coaching binnen de organisatiecontext.
Hierdoor is onze werkwijze ‘met ziel en zakelijkheid’.
Je leert coachen, trainen, teamcoachen of coachend leidinggeven vanuit het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus.

Gratis download

Verdiepende methodieken

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
Verdiepende methodieken