De opleidingen in coachen, trainen & teamcoachen
van Blankestijn & Partners

Onze opleidingen kenmerken zich door een combinatie van:

1 vakmanschap (coachingscompetenties en trainerscompetenties),
2 persoonlijke ontwikkeling van de coach, trainer of manager
3 het inbedden van training en coaching binnen de organisatiecontext.

Hierdoor is onze werkwijze ‘met Ziel en Zakelijkheid’.
Je leert coachen, trainen, of teamcoachen vanuit het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus.

Kom kennismaken met onze visie op trainen, coachen en teamcoachen en met onze werkwijze in de gratis kennismaking workshops.

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches