EMCC: EQA en EIA keurmerken

Bij Blankestijn & Partners is de Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid erkend op NOBCO – EMCC Practitioner niveau.

Het programma van de Opleiding Diepgaand Coachen is afgestemd op het EQA senior-practitioner niveau, maar niet officieel erkend door het EMCC.

Wat betekent EMCC?

EMCC betekent European Mentoring and Coaching Council, een Europese organisatie die zich richt op kwaliteitsverbetering en kwaliteitsbewaking van coaches, mentoren en supervisoren.
Het EMCC werd in 2002 opgericht. Een van de 7 oprichters was John Whitmore, onder andere bekend van het bestseller boek ‘Succesvol coachen’.
EMCC bestaat uit aangesloten land -EMCC’s en directe leden uit landen waar nog geen lokale EMCC bestaat.
De EMCC-Council is verantwoordelijk voor de EMCC-strategie en de aansturing van de organisatie. Het is samengesteld uit afgevaardigden van elk van de volgende aangesloten EMCC’s: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Kroatië, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Turkije, Zwitserland, en de regio Azië-Pacific.
De NOBCO vertegenwoordigt de Nederlandse tak van het EMCC en verzorgt de EMCC accreditaties in Nederland.

Wat is EIA-niveau en het EIA-Keurmerk?

De NOBCO heeft samen met het EMCC het European Individual Accreditation, het EIA-keurmerk voor coaches ontwikkeld. Het EIA-keurmerk is inmiddels wereldwijd ingevoerd in 27 landen.
De Europese individuele accreditatie, EIA, voor coaches is opgebouwd in 4 EIA niveaus: foundation, practitioner, senior practitioner en master practitioner niveau.

 • Coach op EIA foundation niveau houdt in dat je inzicht hebt in de coachingsprincipes en basis coachingsvaardigheden hebt ontwikkeld.
  Je zet je coachingsvaardigheden vooral in als coachende gespreksstijl in je rol als manager, adviseur of professional. Je begeleidt mensen om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen en/of prestaties te leveren.
 • Wanneer je coach op EIA practitioner niveau bent, begeleid je mensen met een coachvraag vanaf de contractering in de intake tot en met de implementatie in de (werk)praktijk.
  Je coaching is gericht op het verhogen van prestaties, het opbouwen van vertrouwen en het (verder) ontwikkelen van capaciteiten. Je handelt vanuit de rol van coach en werkt met name op het terrein van je eigen expertise met een beperkt aantal type coachees.
 • De coach op EIA senior practitioner niveau werkt met verschillende type coachees uit uiteenlopende branches en organisaties. De EMCC senior practitioner coach richt zich op het versterken van de ontwikkeling en groei van de coachee, en op het omgaan met complexe en veel-vragende relaties, veelal binnen onduidelijke kaders en veranderingsprocessen.
  Als EIA senior practitioner coach ben je in staat om verschillende theoretische kaders en modellen te integreren in je coaching.
 • Een coach op EIA master practitioner niveau werkt met heel verschillende coachees binnen zeer diverse branches en organisaties. Als EIA master practitioner coach heb je een eigen verantwoorde professionele benadering ontwikkeld op basis van een breed scala aan modellen en kaders, en je eigen ervaring als coach. Van hieruit lever je een aantoonbare bijdrage aan het vakgebied van coaches.

Het EIA keurmerk is een individueel keurmerk voor coaches. Als coach kun je dit aanvragen bij de NOBCO-EMCC. Aanvullend op je EQA diploma van je coach opleiding dien je daarvoor een portfolioop te bouwen. Tijdens onze Post-HBO Coach Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid bouw je alvast aan je portfolio.

Wat is EQA keurmerk voor coach opleidingen?

Het EQA keurmerk is een Europees kwaliteitsstempel voor coach opleidingen uitgegeven door het EMCC. De European Quality Award hanteert dezelfde 4 kwaliteitsniveaus als het EIA keurmerk. Zo kan een coach opleiding dus Europees EQA gecertificeerd zijn op EQA foundation niveau, EQA practitioner niveau, EQA senior practitioner niveau of EQA master practitioner niveau.
Om als coach door het EMCC EIA gecertificeerd te worden, helpt het als je een EQA erkende coach opleiding volgt. In een coach opleiding met het EQA keurmerk ontwikkel je de vereiste coaching competenties volgens het European Competence Framework van het EMCC. In een goede EQA coachingsopleiding doe je al tijdens de opleiding ervaring op als coach, zowel door het oefenen op je mede-cursisten als door het methodisch oefenen op oefenkandidaten en het onder supervisie begeleiden van volledige coachingstrajecten.
Met een diploma van een coach opleiding met een EQA-keurmerk laat je aan je opdrachtgevers en coachees zien dat je een gekwalificeerd coach bent.
Wanneer je je EQA erkend diploma hebt behaald, heeft het opleidingsinstituut je coaching competenties getoetst. Deze hoef je dan bij je bij je EIA accreditatie niet meer aan te tonen.

Wat is de link tussen NOBCO en EMCC?

De NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, vertegenwoordigt de Nederlandse tak van het EMCC. Daarmee is het bestuur van NOBCO ook het bestuur van EMCC-Nederland. De NOBCO vertegenwoordigt Nederland binnen EMCC met 2 bestuursleden in de Council, omdat Nederland een van de 4 grote landen is op het gebied van coaching en mentoring.
De NOBCO verzorgt de EIA en EQA accreditatie van het EMCC in Nederland.

EMCC EQA practitioner niveau Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid

In de Post-HBO Coach Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid van Blankestijn & Partners

 • Leer je een coachingstraject begeleiden van intake tot resultaat in de (werk)praktijk
 • Krijg je je coachingscompetenties op EMCC EQA practitioner niveau gedegen in de vingers op de bovenstroom en onderstroom van persoonlijke ontwikkeling
 • Leer je een palet aan coachingsmethodieken op de bovenstroom en onderstroom
 • Versterk je je impact in coaching door je persoonlijke ontwikkeling als coach
 • Begeleid je onder supervisie meerdere coachingstrajecten in de praktijk, van contractering tot afronding en evaluatie
 • Behaal je je EMCC EQA practitioner diploma.

EMCC Competence Framework

Het Competence Framework van het EMCC is een uitgebreid competentieprofiel met 112 gedragsindicatoren. Het EMCC Competence Framework is tot stand gekomen na uitgebreid onderzoek naar de praktijk van coaching.
Het onderzoek heeft geresulteerd in 8 competenties en 112 gedragsindicatoren die belangrijk zijn in het werk van een professionele coach. Per competentie zijn de gedragsindicatoren opgebouwd in de 4 EIA en EQA competentie niveaus voor coaches: foundation, practitioner, senior practitioner en master practitioner niveau.

De 8 hoofdcompetenties in het EMCC Competence Framework zijn:

 1. Zelfinzicht
  Laat zien zich bewust te zijn van eigen waarden, overtuigingen en gedrag, heeft zicht op de wijze waarop deze de manier van coachen beïnvloeden en gebruikt dit zelfinzicht om de doelstellingen van de cliënten en, waar van toepassing, de opdrachtgever op een zo effectief mogelijke manier te realiseren
 1. Gerichtheid op zelfontwikkeling
  Onderzoekt en verbetert het eigen niveau van werken en houdt de reputatie van het vak hoog
 1. Omgaan met de coachovereenkomst
  Stelt de verwachtingen en de grenzen van de coachovereenkomst met de cliënt en, waar van toepassing, met de opdrachtgever vast en leeft deze na
 1. Vormgeven van de coachrelatie
  Bouwt vaardig een vruchtbare relatie op met de cliënt en, waar van toepassing, met de opdrachtgever
 1. Stelt de cliënt in staat inzicht te verkrijgen en te leren
  Werkt zodanig met de cliënt en de opdrachtgever dat er inzicht wordt ontwikkeld en wordt geleerd
 1. Doel- en actiegerichtheid
  Laat zien hoe hij werkt en zet zijn vaardigheden in om de cliënt te ondersteunen bij het realiseren van de veranderingen die deze wenst
 1. Gebruik van modellen en technieken
  Past modellen, hulpmiddelen, technieken en ideeën toe die verder gaan dan de basis communicatievaardigheden om ervoor te zorgen dat er inzicht ontstaat en geleerd wordt
 1. Evalueren
  Verzamelt informatie over de effectiviteit van zijn/haar werkwijze en levert een bijdrage aan het tot stand komen van een cultuur waarin resultaten worden geëvalueerd

Internationale Ethische Code EMCC en AC

De Internationale Ethische Code voor coaches, mentoren en supervisoren is ontwikkeld door het EMCC en de Association for Coaching, AC: de “Global Code of Ethics for Coaches & Mentors”.
De Internationale Ethische Code, IEC, geeft richtlijnen voor een professionele, ethische en transparante werkwijze voor coaches. In deze ethische beroepscode vind je richtlijnen voor thema’s als integriteit, vertrouwelijkheid, professioneel handelen, contractering, en omgaan met (eigen) verantwoordelijkheid.
In EQA erkende opleidingen leer je werken volgens de Internationale Ethische Code van het EMCC.

 

Onze opleidingen bieden erkende kwaliteit en diepgaande impact