NOBCO – EMCC

Europees erkende coachingsopleidingen

Blankestijn & Partners heeft verschillende coachingsopleidingen die Europees erkend zijn door de NOBCO – EMCC:

NOBCO – EMCC: Keurmerk voor coaches

De explosieve groei van het coachingsvak heeft de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) ertoe gebracht het Europese keurmerk voor coaches in Nederland te introduceren. Dit keurmerk is ontwikkeld door het EMCC (European Mentoring & Coaching Council).

Mensen die een EMCC-erkende coachingsopleiding gevolgd hebben, kunnen zich gemakkelijk individueel als coach laten registreren.

nobco + emcc

Vier accreditatieniveaus

Het Europese accreditatiesysteem voor beroepscoaches bestaat uit vier niveaus:

Niveau 1: Foundation

Voor diegenen die:

 • inzicht hebben in het coachvak en de daarvoor relevante basisvaardigheden hebben ontwikkeld;
 • vooral coachen om degenen met wie ze (samen)werken te begeleiden en aan te moedigen om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen en/of prestaties te leveren.

Niveau 2: Practitioner

Voor coaches die:

 • met name op het terrein van hun eigen expertise werken met een beperkt aantal type cliënten. Hun coaching is gericht op het verhogen van prestaties, het opbouwen van vertrouwen en het (verder) ontwikkelen van capaciteiten;
 • in staat zijn om een gelimiteerd aantal modellen, technieken en processen toe te passen.

Niveau 3: Senior Practitioner

Voor coaches die:

 • zelfstandig werken en in staat zijn om verschillende modellen en kaders in hun coaching te integreren;
 • werken met verschillende typen cliënten, in uiteenlopende omgevingen en organisaties;
 • zich met name richten op het creëren van ruimte voor ontwikkeling en groei, het omgaan met complexe en veelvragende relaties, het werken in onduidelijke kaders en veranderingsprocessen.

Niveau 4: Master Practitioner

Dit niveau is van toepassing op diegenen die:

 • werken als professioneel coach en een eigen verantwoorde professionele benadering ontwikkeld hebben op basis van een breed scala aan modellen en kaders en hun eigen ervaring;
 • werken met heel verschillende cliënten, omgevingen en organisaties;
 • aantoonbaar een eigen bijdrage op MP-niveau aan het vakgebied hebben geleverd.

EIA: Systeem met 112 vaardigheidsindicatoren

De EIA*) is gebaseerd op een verfijnd systeem van competenties; het ‘Competence Framework’ waarin 4 verschillende niveaus worden onderscheiden.

Dit Competence Framework is voortgekomen uit een intensief onderzoek naar de praktijk van coaching.

Dit heeft geresulteerd in diverse competenties die zijn gegroepeerd in 8 hoofdcompetenties en 112 capability indicators (meetbare vaardigheidsindicatoren).

Op grond van dit framework worden de vier niveaus van professionele coaching onderscheiden (Foundation, Practitioner, Senior Practitioner, Master Practitioner).

De voordelen van de EIA*) voor afnemers van coachdiensten (opdrachtgevers)

Een coach met een EIA-erkenning onderscheidt zich als een professionele coach die over fundamentele en grondige kennis beschikt en voldoet aan veeleisende en nauwgezette normen. Een coach met een EIA-erkenning biedt:

 • gebruikers/afnemers van coachingdiensten meer zekerheid omtrent deskundigheid en bekwaamheid van de coach;
 • verschillende niveaus waardoor de coachingsbehoefte beter gematched kan worden aan het ervarings- en bekwaamheidsniveau van de coach;
 • transparantie doordat de coach werkt volgens de ethische NOBCO-EMCC beroepcode en gebonden is aan de klachtenregeling.

Meer informatie over de NOBCO en de EMCC-accreditatie vind je op de website van de NOBCO.

Door NOBCO – EMCC erkende opleidingen van Blankestijn & Partners

Blankestijn & Partners heeft verschillende coachingsopleidingen die Europees erkend zijn door de NOBCO – EMCC. Lees meer over:

*)   EIA: European Individual Accreditation – voor individuele coaches
EQA: European Quality Award – voor coachingsopleidingen

Onze opleidingen bieden erkende kwaliteit en diepgaande impact