NOBCO

Europees erkende coachingsopleidingen

De NOBCO is de Nederlandse Orde van Beroepscoaches en is aangesloten bij het EMCC, de Europese Beroepsorganisatie voor Coaches en Mentoren. De NOBCO accrediteert coachingsopleidingen en verstrekt dan het het EQA-keurmerk. Bij die erkenning werken ze volgens de (Europese) EMCC criteria.

Bij Blankestijn & Partners is de Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid erkend op NOBCO – EMCC Practitioner niveau en is een Post-HBO registeropleiding

Geeft een NOBCO-EMCC EQA erkende coach opleiding ook het individuele NOBCO EIA keurmerk?

Wanneer je als coach je individuele NOBCO EIA keurmerk wilt halen, heb je meer nodig dan een EMCC EQA erkende Coach Opleiding. Hoe zit dit nu precies?
Iedereen in Nederland kan zich coach noemen. Daarom heeft de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, NOBCO samen met European Mentoring Coaching Council, EMCC het EIA keurmerk voor coaches ontwikkeld.

 • Het European Individual Accreditation , EIA keurmerk voor coaches is gebaseerd op het European Competence Framework. Dit Framework bestaat uit 8 competenties en 112 meetbare vaardigheidsindicatoren. Het EIA keurmerk kun je behalen op vier EIA niveaus: Foundation, Practitioner, Senior Practitioner en Master Practitioner niveau. Wanneer je coach wilt worden heb je het EIA Practitioner niveau nodig, het Foundation niveau staat voor een coachende gespreksstijl.
 • Het European Quality Award, EQA keurmerk is een kwaliteitskeurmerk voor coaching opleidingen, en wordt uitgegeven door het EMCC. Een EMCC – EQA coach opleiding staat garant voor een kwalitatief goede coachopleiding en is erkend op één van de vier EIA niveaus. De toetsing van het EMCC EQA keurmerk wordt in Nederland door de NOBCO uitgevoerd.

Van EMCC EQA opleiding naar EIA NOBCO coach

Voor je NOBCO EIA keurmerk moet je de EIA vereisten uitgebreid onderbouwen, volgens de specificaties en formats van de NOBCO – EMCC.  Om EIA geaccrediteerd NOBCO coach te worden moet je namelijk een uitgebreid portfolio opbouwen naast het behalen van je EMCC EQA erkende diploma.
Hieronder leggen we uit wat individuele NOBCO EIA accreditatie inhoud en hoe je al tijdens de EQA Practitioner coach opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid bouwt aan je EIA portfolio.

Met de coach opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid op Europees EMCC EQA Practitioner niveau leg je al een stevig fundament voor je individuele NOBCO EIA accreditatie op Practitioner niveau:

 • Je ontwikkelt je coaching competenties op Europees Practitioner niveau, getoetst aan het European Competence Framework.
 • Je krijgt een gestructureerd overzicht van alle vereisten die de individuele NOBCO EIA accreditatie stelt, met overzichtelijke formats voor de verschillende vereisten in je NOBCO EIA portfolio.
 • Vanaf de start van deze Coach Opleiding begin je met het bouwen aan je NOBCO EIA portfolio. Hierdoor ben je aan het eind van de opleiding al op weg om NOBCO coach te worden en kun je na de opleiding gericht verder aan bouwen aan je EIA accreditatie.

Wat zijn de vereisten voor NOBCO EIA accreditatie?

Om te accrediteren voor het NOBCO EIA keurmerk, moet je aan de volgende vereisten voldoen:

 • Je bent aangesloten bij de NOBCO.
 • Je hebt een EQA gecertificeerde coach opleiding afgerond
 • Je onderbouwt je competenties met behulp van het European Competence Framework
 • Je volgt de Internationale Ethische Code en de Diversiteitsverklaring van EMCC
 • Je beschikt over aantoonbare werkervaring als coach en/of mentor
 • Je werkt voortdurend aan jouw professionele ontwikkeling door trainingen en/of opleidingen te volgen
 • Je reflecteert regelmatig op jouw functioneren als coach
 • Je doet regelmatig intervisie en/of supervisie
 • Je voldoet aan het vereiste aantal coachuren per EIA-niveau

Hieronder lichten we deze eisen verder toe en globaal hoe we die in onze EQA Practitioner Coach Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid hebben geintegreerd en hoe je al tijdens de opleiding heel gericht werkt aan je portfolio voor je NOBCO coach EIA keurmerk. Op de speciale NOBCO Coach Opleiding pagina van lees je het meer in detail .

EIA NOBCO EIA coach: Aansluiten bij de NOBCO

Dit is uiteraard niet de moeilijkste eis om aan te voldoen. Wanneer je je nu al aansluit bij de NOBCO heb je een basisaansluiting, waarmee je onder andere toegang hebt tot alle reguliere NOBCO activiteiten, kosteloos toegang hebt tot Coachlink en kosteloos gebruik kunt maken van het online evaluatie-instrument Coaching Monitor.
Na je basisaansluiting kun je desgewenst gaan certificeren op een van de 4 niveaus van het Europese kwaliteit keurmerk EIA.

EIA NOBCO coach: Afgeronde EQA gecertificeerde coach opleiding

Kies hier vooral een erkende opleiding die past bij jouw ambities en eigenheid als coach.
Kenmerkend voor de EMCC – EQA Practitioner Coach Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid is:

EIA NOBCO coach: Je competenties van het European Competence Framework onderbouwen

Wanneer je een NOBCO erkende opleiding succesvol afrondt met een EMCC – EQA diploma, toetst de opleiding je competenties. Deze hoef je dan niet meer te verantwoorden in je NOBCO coach EIA portfolio.
Je moet wel in je reflecties verwijzen naar de competenties en gedragsindicatoren van het European competence Framework.

In de erkende Coach Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid

 • Eigen competentieprofiel Coach met Ziel en Zakelijkheid, getoetst op NOBCO EIA Practitioner niveau.
 • In deze EQA practitioner opleiding leer je methodisch reflecteren en schrijf je 8 leerjournaals.

EIA NOBCO coach: Volg de Internationale Ethische Code en de Diversiteitsverklaring van EMCC

Om EIA gecertificeerd NOBCO coach te worden moet je aantonen hoe je de Internationale Ethische Code en de Diversiteitsverklaring van EMCC als coach in de praktijk brengt.

In Coachen met Ziel en Zakelijkheid:
Professioneel handelen in het coachcontact is een belangrijk aandachtspunt in onze coachopleidingen, thema’s als:

 • Professionele coachhouding
 • Integriteit
 • Je normen en waarden als coach
 • Inclusie van verschillen in cultuur en overtuigingen

EIA NOBCO coach: Aantoonbare werkervaring als coach en/of mentor

Voor het behalen van je NOBCO EIA keurmerk op Practitioner niveau heb je minimaal de volgende werkervaring nodig:

 • Drie jaar werkervaring vanaf je eerste ervaring als coach.
 • Minimaal 100 contacturen met coachees.
 • Minimaal 10 coachees.
 • Minimaal 5 cliëntevaluaties uit het jaar wat voorafgaat aan de inleverdatum aanvraag EIA.

In Coachen met Ziel en Zakelijkheid:

 • Tijdens deze NOBCO opleiding coach je minimaal 3 coachees vanaf intake met leercontract tot en met evaluatie.
 • Je krijgt een formats voor je cliëntevaluaties methodische zelfreflectie volgens de richtlijnen van NOBCO EIA practitioner niveau.

EIA NOBCO coach: Professionele ontwikkeling door trainingen en/of opleidingen

Zoals elke beroepsvereniging hecht de NOBCO aan permanente educatie om je als NOBCO coach professioneel te blijven ontwikkelen. Hiervoor moet je na je EMCC EQA opleiding minimaal 16 uur per jaar (bij)scholing volgen.

In Coachen met Ziel en Zakelijkheid

 • Je kunt enkele praktijkopdrachten van deze coach opleiding hiervoor gebruiken.
 • Je krijgt een format voor het bijhouden van je (bij)scholingen voor je EIA portfolio.
 • Bekijk ons overzicht van vervolgopleidingen voor coaches voor de andere opleidingen met NOBCO PE punten.

EIA NOBCO coach: Reflectie op eigen functioneren als coach

Wanneer je je NOBCO EIA portfolio inlevert en het is meer dan twee jaar geleden dat je je EMCC EQA diploma hebt behaald, dan dien je aan te tonen dat je in de afgelopen twaalf maanden minimaal op vijf momenten in de coaching hebt gereflecteerd in de vorm van een leerjournaal.

In Coachen met Ziel en Zakelijkheid
Tijdens de EMCC EQA practitioner opleiding van Blankestijn & Partners

 • Leer je reflecteren met behulp van leerjournaals volgens de vereisten en de NOBCO EIA toetsing.
 • Oefen je met methodische zelfreflectie.

EIA NOBCO coach: Intervisie en/of supervisie

Intervisie betekent dat je met collega-coaches elkaar ondersteunt in je persoonlijke en professionele ontwikkeling als coach. In supervisie werk je aan je vakmanschap als coach onder begeleiding van een supervisor.
Voor je EIA NOBCO coach erkenning moet je minimaal 1 uur per kwartaal aan intervisie en/of supervisie doen. Deze uren moet je verantwoorden volgens de NOBCO EIA richtlijnen.

In de erkende Coach Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid

 • Tijdens deze erkende coach opleiding volg je intervisie en supervisie.
 • Je reflecteren en documenteren volgens NOBCO coach EIA vereisten.

Wat is de toegevoegde waarde van NOBCO EIA keurmerk?

Met een EIA keurmerk onderscheid je je als een professionele coach, die voldoet aan hoge eisen en standaarden. Meer specifiek, jouw EIA keurmerk als NOBCO coach:

 • biedt je een richtlijn voor je eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling
 • biedt gebruikers/afnemers van coaching meer zekerheid omtrent je deskundigheid en bekwaamheid
 • verhoogt jouw persoonlijke geloofwaardigheid en professionele reputatie
 • laat zien dat je je continu ontwikkelt en voortdurend gericht bent op het verder verbeteren van jouw vaardigheden als coach
 • verhoogt de geloofwaardigheid en het niveau van ons beroep
 • is meer dan een erkenning. Het laat zien dat je de inzichten uit het onderzoek naar “good practice” kunt toepassen in je beroep als coach.

NOBCO – EMCC: Keurmerk voor coaches

De explosieve groei van het coachingsvak heeft de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) ertoe gebracht het Europese keurmerk voor coaches in Nederland te introduceren. Dit keurmerk is ontwikkeld door het EMCC (European Mentoring & Coaching Council).
Mensen die een EMCC-erkende coachingsopleiding gevolgd hebben, kunnen zich individueel als coach laten registreren.

Vier accreditatieniveaus

Het Europese accreditatiesysteem voor beroepscoaches bestaat uit vier niveaus:

Niveau 1: Foundation

Voor diegenen die:

 • inzicht hebben in het coachvak en de daarvoor relevante basisvaardigheden hebben ontwikkeld;
 • vooral coachen om degenen met wie ze (samen)werken te begeleiden en aan te moedigen om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen en/of prestaties te leveren.

Niveau 2: Practitioner

Voor coaches die:

 • met name op het terrein van hun eigen expertise werken met een beperkt aantal type cliënten. Hun coaching is gericht op het verhogen van prestaties, het opbouwen van vertrouwen en het (verder) ontwikkelen van capaciteiten;
 • in staat zijn om een gelimiteerd aantal modellen, technieken en processen toe te passen.

Niveau 3: Senior Practitioner

Voor coaches die:

 • zelfstandig werken en in staat zijn om verschillende modellen en kaders in hun coaching te integreren;
 • werken met verschillende typen cliënten, in uiteenlopende omgevingen en organisaties;
 • zich met name richten op het creëren van ruimte voor ontwikkeling en groei, het omgaan met complexe en veelvragende relaties, het werken in onduidelijke kaders en veranderingsprocessen.

Niveau 4: Master Practitioner

Dit niveau is van toepassing op diegenen die:

 • werken als professioneel coach en een eigen verantwoorde professionele benadering ontwikkeld hebben op basis van een breed scala aan modellen en kaders en hun eigen ervaring;
 • werken met heel verschillende cliënten, omgevingen en organisaties;
 • aantoonbaar een eigen bijdrage op MP-niveau aan het vakgebied hebben geleverd.

EIA: Systeem met 112 vaardigheidsindicatoren

De EIA*) is gebaseerd op een verfijnd systeem van competenties; het ‘Competence Framework’ waarin 4 verschillende niveaus worden onderscheiden.
Dit Competence Framework is voortgekomen uit een intensief onderzoek naar de praktijk van coaching.
Dit heeft geresulteerd in diverse competenties die zijn gegroepeerd in 8 hoofdcompetenties en 112 capability indicators (meetbare vaardigheidsindicatoren).
Op grond van dit framework worden de vier niveaus van professionele coaching onderscheiden (Foundation, Practitioner, Senior Practitioner, Master Practitioner).

De voordelen van de EIA*) voor afnemers van coachdiensten (opdrachtgevers)

Een coach met een EIA-erkenning onderscheidt zich als een professionele coach die over fundamentele en grondige kennis beschikt en voldoet aan veeleisende en nauwgezette normen. Een coach met een EIA-erkenning biedt:

 • gebruikers/afnemers van coachingdiensten meer zekerheid omtrent deskundigheid en bekwaamheid van de coach;
 • verschillende niveaus waardoor de coachingsbehoefte beter gematched kan worden aan het ervarings- en bekwaamheidsniveau van de coach;
 • transparantie doordat de coach werkt volgens de ethische NOBCO-EMCC beroepcode en gebonden is aan de klachtenregeling.

Meer informatie over de NOBCO en de EMCC-accreditatie vind je op de website van de NOBCO.

Door NOBCO – EMCC erkende opleidingen van Blankestijn & Partners

Bij Blankestijn & Partners is de Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid erkend op NOBCO – EMCC Practitioner niveau en is een Post-HBO registeropleiding.

 

 

*)   EIA: European Individual Accreditation – voor individuele coaches
EQA: European Quality Award – voor coachingsopleidingen

Onze opleidingen bieden erkende kwaliteit en diepgaande impact