CEDEO

Bij het klanttevredenheidsonderzoek van CEDEO krijgt Blankestijn & Partners 98,8 van de 100 kwaliteitspunten!!!
Het onderzoek is door CEDEO uitgevoerd onder deelnemers van onze trainersopleidingen en coachingsopleidingen. Enkele citaten uit het CEDEO-rapport:

 • ‘Sterk vind ik de aansluiting en link met de praktijk, het uitgebreide oefenen en het out-of-the-box denken van de trainer.’
 • ‘Zeer deskundige vakmensen, die flexibel en betrokken hun werk doen.’
 • ‘Het was een combinatie van het zakelijk duidelijk maken en met veel empathie leiden van de groep.’
 • ‘Ik ben gestart met een tweeledig doel, namelijk mijn eigen ontwikkeling en de mogelijkheid om te werken als coach. Op beide punten heeft het mijn verwachtingen overtroffen.’

Meer citaten vind je verderop op deze pagina, gerubriceerd rond de 10 toetsingscriteria van CEDEO.

CEDEO
CEDEO voert klanttevredenheidsonderzoeken uit onder de klanten van opleidingsinstituten.
Tijdens het klanttevredenheidsonderzoek benadert Cedeo (opleidings) functionarissen met een aantal gerichte vragen over hun ervaringen met het opleidingsinstituut. Hoe waarderen zij de samenwerkingsrelatie, de dienstverlening en de prestaties van het instituut? Centraal staat daarbij telkens de vraag in hoeverre het instituut erin is geslaagd gewekte verwachtingen en gedane beloften daadwerkelijk waar te maken. Pas bij een hoge mate van tevredenheid onder de ondervraagde functionarissen over de verschillende stappen in het voor-, uitvoerings-, en natraject én indien het instituut voldoet aan de vereiste basiscriteria rondom kwaliteit, continuïteit, en bedrijfsgerichtheid, komt het in aanmerking voor CEDEO-erkenning.
Cedeo stelt zich op het standpunt dat voor de aangevraagde erkenning tenminste 80% van de benaderde opdrachtgevers zich dient uit te spreken in termen van ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’.

Citaten uit het CEDEO-klanttevredenheidsonderzoek bij Blankestijn & Partners:

Tevredenheid opleiding/samenwerking totaal
De overgrote meerderheid van de geïnterviewde deelnemers is uitermate tevreden over de opleiding die zij bij Blankestijn & Partners hebben gevolgd.

 • “Het mooie vond ik dat het beroep van alle kanten is belicht”
 • “Ik ben heel erg onder de indruk, ik vind dat de opleiding uitzonderlijk goed in elkaar zit; alle facetten komen aan het licht en bij iedere deelnemer komt duidelijk zichtbaar persoonlijke groei op gang.”
 • “Ik vond de trainers buitengewoon prettig; ik ben heel positief over de opleiding, ik zou zo weer starten”
 • “Ik heb de opleiding met heel veel plezier gevolgd”, zeggen enkele van hen hier nog.

Op een na alle gesproken deelnemers zouden Blankestijn en Partners aanbevelen aan anderen; de meerderheid heeft dat ook al gedaan. De deelnemer die dat niet zou doen zegt erbij: “Zoiets is heel persoonlijk; dat moet je zelf beslissen.”

Voortraject

 • “Wat ik fijn vind is dat er kritisch is gekeken naar het niveau van de deelnemers. Ook wat betreft persoonlijke ontwikkeling.”
 • “Het intakegesprek was wel heel pittig. Ze hebben wel meteen de diepgang opgezocht.”

Opleidingsprogramma

 • “Ik heb de trainers persoonlijk ontmoet bij de kennismakingsbijeenkomst en ik kon daar al mijn vragen stellen.”
 • “Inmiddels is gebleken dat vooraf de juiste verwachtingen zijn gewekt.”

Uitvoering

 • “Ik ben erg tevreden over zowel de opzet als de uitvoering. De opleiding zit heel gedegen in elkaar en is duidelijk echt doorontwikkeld; ik heb heel veel geleerd en ontzettend veel nuttige tips gekregen. Ik ben op bepaalde momenten aardig door de mangel gegaan, dat was behoorlijk heftig, maar het resultaat is er naar.”
 • “Er was altijd voldoende ruimte voor het behandelen van cases uit de praktijk; die werden op een handige manier in het programma ingepast zodat alle deelnemers er wat aan hadden.”

Opleiders

Volgens de deelnemers konden de trainers:

 • “Dingen heel erg goed benoemen en uitleggen.”
 • “Enorm veel vertrouwen scheppen en diepgang bereiken.”
 • “Zwetsvragen op een prettige, liefdevolle maar ook duidelijke manier afkappen.”

Trainingsmateriaal

 • “Er was een map met veel oefeningen die ik ook in de praktijk kan gebruiken, heel praktisch, je kunt er meteen mee werken. En de theorie was dusdanig dat je je er niet doorheen hoeft te worstelen: praktisch en toepasbaar.”
 • De meerderheid zegt het materiaal nu nog te gebruiken om dingen in na te slaan.

Accommodatie

 • Wat vooral gewaardeerd werd is dat deze mooi gelegen waren, zodat men in de pauzes zo de natuur in kon lopen.
 • In het algemeen vond men de verzorging van de faciliteiten prima, ook als men gebruik maakte van de mogelijkheid om te overnachten (bijvoorbeeld: “Het waren nette, schone kamers met een prima ontbijt.”)

Natraject

 • Zowel de coachingsopleiding als de trainersopleiding zijn afgesloten met een diploma-uitreiking. De referenten vertellen dat ze daarvoor een examen hebben moeten afleggen.
 • Voor de examentrajecten moesten de deelnemers zelf de acquisitie doen en een trainingsplan maken. Waar nodig zijn ze daarin ondersteund door hun supervisor.

Organisatie en Administratie

 • Waar dat aan de orde was konden de referenten de medewerker van het bureau die zij wilden spreken steeds goed bereiken per telefoon en e-mail.
 • Alle referenten die daar mee te maken hebben gehad geven aan dat de medewerkers van Blankestijn & Partners zich open en constructief opstelden ten opzichte van eventuele op- en aanmerkingen van hun zijde.

Relatiebeheer

 • De ondervraagden geven aan dat ze eens in de zoveel tijd per e-mail een nieuwsbrief ontvangen van Blankestijn & Partners.
 • Een andere referent geeft aan af en toe via Linked-In contact te hebben met de trainer.

Prijs- kwaliteitsverhouding

 • “Het was de prijs absoluut waard.”
 • “Het was een prima investering.”
 • “Het was alles bij elkaar een hele hoop geld, maar daar tegenover stond ook wel een jaar lang heel veel inspiratie, persoonlijke ontwikkeling en leren; in die zin was het wel een eerlijke prijs, ook vergeleken met de markt.”

Meer informatie over CEDEO vind je op www.CEDEO.nl 

Onze opleidingen bieden erkende kwaliteit en diepgaande impact