NOBCO PE punten

Zoek je een coach opleiding die je NOBCO PE punten oplevert? De NOBCO heeft de Post-HBO opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer van Blankestijn & Partners 97 NOBCO PE punten toegekend. In deze intensieve vervolg opleiding voor coaches leer je teams coachen vanuit groepsdynamisch en systemisch perspectief. Ook aan de Opleiding Systemisch Loopbaancoach zijn 24 Permanente Educatie uren toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).

De Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) stimuleert de continue professionalisering van coaches. Dit doet de NOBCO onder andere door het toekennen van NOBCO Permanente Educatie punten, NOBCO PE punten, aan opleidingen die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.

Erkenning-NOBCO-EMCC

 

Coaches die bij de NOBCO EIA willen (her)certificeren of herregistreren kunnen de 97 NOBCO PE punten van de coach opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer of de 24 NOBCO PE punten van de Opleiding Systemisch Loopbaancoach hiervoor gebruiken.
Je kunt uiteraard ook vanuit je eigen visie en inspiratie bezig blijven met je eigen Permanente Educatie.

97 NOBCO PE punten voor opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer

Aan de Post-HBO opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer van Blankestijn & Partners zijn 97 NOBCO PE punten toegekend door de NOBCO. Deze opleiding tot teamcoach en teamtrainer is een intensieve vervolgopleiding voor practitioner coaches die al kunnen coachen op de bovenstroom én onderstroom.

Erkenning-NOBCO-PE

In de Post-HBO opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer

  • Leer je teams begeleiden vanuit systemisch en groepsdynamisch perspectief,
  • Krijg je diverse systemische werkvormen en teamocachingsmethodieken in de vingers,
  • Werk je diepgaand aan je systemische bagage en persoonlijke impact als teamcoach.

Met de 97 NOBCO PE punten van de Post-HBO opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer bouw je aan je (her)registratie als Europees erkend EIA coach, en voeg je het coachen van teams toe aan je coachrepertoire.

Wil jij als coach diepgaand en professioneel bouwen aan je Permanente Educatie? Dan past deze opleiding wellicht in jouw opleidingsplan!

24 NOBCO PE punten voor de Opleiding Systemisch Loopbaancoach

Aan de Opleiding Systemisch Loopbaancoach zijn 24 Permanente Educatie uren toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Deze opleiding tot Systemisch Loopbaancoach is een vervolgopleiding waarmee je systemische loopbaancoachen kunt toevoegen aan je professie en innerlijke houding als loopbaancoach.

In de Post-HBO opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer

  • Leer systemisch werken in loopbaancoaching
  • Vergroot je kennis en methodieken als loopbaanprofessional
  • Onderzoek je systemische plek als loopbaancoach

NOBCO PE punten voor EIA erkenning

Individuele registratie en certificering van coaches is één van de belangrijkste pijlers in het beleid van de NOBCO. Samen met het EMCC, de European Mentoring Coaching Counsil, heeft de NOBCO een keurmerk voor coaches ontwikkeld: het European Individual Accreditation, EIA-keurmerk.

Een coach met EIA-keurmerk voldoet altijd aan strenge kwaliteitseisen, volgt de Internationale Ethische Code en is zichzelf continu aan het ontwikkelen. Voor dit laatste zijn de NOBCO PE punten van belang. Een coach opleiding met NOBCO PE punten is door de NOBCO getoetst op kwaliteit en kan daardoor gebruikt worden voor je (her)certificering als EIA coach.

De EIA-certificering van beroepscoaches vindt plaats op 4 EIA-niveaus, afhankelijk van ervaring en achtergrond als beroepscoach: Foundation, Practitioner, Senior Practitioner, Master Practitioner.

Onze opleidingen bieden erkende kwaliteit en diepgaande impact