Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer

Ben je op zoek naar een Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer, waarin je een gecertificeerd teamcoach en teamtrainer wordt die groepsdynamisch en systemisch kan werken met teams?

 • Systemisch werken met organisatieopstellingen geeft diepgaand inzicht in teampatronen en oplossingen die het grotere organisatiesysteem versterken. In deze opleiding ontwikkel je diepgaand inzicht in team- en organisatiesystemen en leer je werken met krachtige organisatieopstellingen voor teams.
 • Wanneer je systemisch werkt in teams, raak je automatisch groepsdynamische patronen. In de Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer leer je methodieken om in het hier-en-nu te werken met de bovenstroom en onderstroom van de teamdynamiek.
 • Als teamcoach en teamtrainer sta je voortdurend in de wind van de team- en organisatiedynamiek. In deze Opleiding tot Teamcoach en Teamtrainer word je diepgaand uitgedaagd om systemisch je dienende plek in te nemen, zodat je de team- en organisatieontwikkeling optimaal versterkt.

Wil je duurzame verandering helpen realiseren in team- en organisatiesystemen? Dan biedt de Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer van Blankestijn & Partners je de voeding en inspiratie die past bij jouw ontwikkelingsbehoeften!

Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach met LVSC erkenning


Na deze intense Post-HBO Teamcoach en Teamtrainer opleiding

 • Kun je een teamtraining en teamcoaching traject systemisch contracteren, ontwikkelen en begeleiden binnen het organisatie systeem
 • Heb je diepgaand inzicht in de groepsdynamica en systemische wetmatigheden van teams en organisaties
 • Kun je diverse krachtige organisatieopstellingen voor teams professioneel begeleiden
 • Beheers je groepsdynamische teamcoaching methodieken op de bovenstroom en onderstroom
 • Ken je je magische plek en dienende plek als teamcoach – teamtrainer vanuit familieopstellingen
 • Heb je een LVSC en NOBTRA erkend Post-HBO register diploma met 60 NOBCO PE-punten

Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach

Blankestijn & Partners is al 20 jaar specialist in trainer en coach opleidingen met een gemiddelde cursisten beoordeling van 9,9 bij CEDEO onderzoek.
Onze opleidingen zijn coronaproof wij volgen de RIVM-richtlijnen.

Meer weten?
Kom kennismaken op onze gratis workshop of vraag telefonisch advies!

Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer

✔ Diepgaande vakopleiding tot Systemisch Teamcoach en Teamtrainer
✔ 12 opleidingsdagen + blended learning
✔ Supervisie en Intervisie
Praktijktoets: Teamcoaching-teamtraining in organisatie
Gedegen inoefenen van methoden en technieken
✔ Systemisch zelfonderzoek en diepgaande feedback

NOBTRA en LVSC erkend, Post-HBO register diploma, 60 NOBCO PE punten
Word een systemisch teamcoach en teamtrainer met impact! 

Waarom Blankestijn & Partners?

✔ Diepgaande en gedegen vakopleidingen
✔ Cursisten beoordelen met 9,9 (CEDEO)
✔ Al 20 jaar de specialist in (team)coach en trainer opleidingen

Gecertificeerde opleidingen
✔ Erkend diploma
✔ Ontwikkel jezelf als je belangrijkste instrument!

Intensieve vervolg opleiding: groepsdynamicia en systemisch coachen van teams

 • Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer

  Intensieve vervolg opleiding voor ervaren trainers en coaches: Groepsdynamisch en Systemisch werken met teams.

  Teamcoaching en teamtraining is een intens vak, waarbij de teamcoach midden in de groepsdynamiek, veelal in het hier-en-nu, moet interveniëren. Daarom is deze Opleiding Teamcoaching gericht op:

  • Inzicht in groepsdynamische patronen en systemische wetmatigheden
  • Vakbekwaam zijn in teamtrainer- en teamcoach-competenties
  • Inzetten van groepsdynamische en systemische methodieken op de bovenstroom en de onderstroom
  • Bewust zijn van je magische plek als teamcoach / teamtrainer, en groeien in je dienende plek.

  Een degelijke opleiding waarbij niet alleen het systemische gedachtegoed en werkvormen worden behandeld maar ook coachings en trainersvaardigheden.

            Esther Terink

  Groepsdynamica op boven- en onderstroom

  In de Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer gebruiken we het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus om teams groepsdynamisch te coachen op de bovenstroom en de onderstroom.
  In deze Opleiding tot Teamcoach leer je op de bovenstroom gedragspatronen in het hier-en-nu bespreekbaar maken, en samenwerkingsvaardigheden gestructureerd inoefenen. Op de onderstroom leer je teamcoachen op teamovertuigingen, omgaan met emoties, teamvisie en teamwaarden.

  Systemisch coachen van teams

  In deze Opleiding Teamcoaching leer je teamgedrag waarnemen vanuit een systemische bril: zonder oordeel of analyse. Je leert om krachtige systemische vragen te stellen, en systemisch te interveniëren vanuit de 3 systemische wetmatigheden: Ordening, Erbij horen / Insluiten, Balans in geven en nemen.
  Uiteraard leer je in deze Teamcoach Opleiding ook systemisch teamcoachen met verschillende soorten team- en organisatieopstellingen, en hoe je deze zorgvuldig begeleidt binnen de soms emotionele teamdynamiek.

  Magische en dienende plek van de teamcoach

  Binnen de uitdagende groepsdynamische patronen en systemische dynamieken in het hier-en-nu van de teamcoaching / teamtraining, is de kans groot dat je als teamcoach je ‘magische plek’ inneemt. Vanuit de organisatieopstellingen van Hellinger is de magische plek de plek die je innam in je gezin van herkomst.
  Tijdens de Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer werk je aan het innemen van je ‘dienende plek’: je brengt wat het team nodig heeft.

  Erkende opleiding met stevige wortels in het beroepsveld

  De Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer is erkend door LVSC, NOBTRA, Post-HBO geregistreerd door het CPION, en geeft 60 PE-punten bij de NOBCO. Ons opleidingsinstituut wordt elke twee jaar door CEDEO getoetst op klanttevredenheid, en is CRKBO geregistreerd.

  Plaats en data
  Ede7 oktober 2021
  Ede11 april 2022
  Erkenningen

  Post-HBO geregistreerd, NOBTRA, LVSC, NOBCO-PE en CEDEO

 • Voor wie?

  Coaches die op zoek zijn naar diepgaande interventies in teams

  De Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer is bedoeld voor coaches en trainers die zichzelf als kernachtig teamcoaching instrument willen ontwikkelen door

  • Hun eigen rol en patronen als teamcoach en teamtrainer diepgaand te onderzoeken in het licht van hun systeem van herkomst;
  • Hun vakmanschap in het blootleggen en doorbreken van persoonlijke, team- en organisatiepatronen te versterken;
  • Het leren werken met groepsdynamische en systemische methodieken op de bovenstroom en de onderstroom van teamontwikkeling.

  Dieper inzicht in eigen drijfveren en aandachtspunten waardoor beter in staat om mensen/teams tot waardevolle inzichten te laten komen die leiden tot vooruitgang/ontwikkeling.

            Jan-Willem Ponjé – Bedrijfsleider Innovatie & Ontwikkeling Coen Hagedoorn Bouwgroep

  Het ondersteunt je leerproces tijdens de opleiding als je al als teamcoach aan de slag bent, maar je kunt de opleiding ook gebruiken voor een loopbaanontwikkeling naar teamcoach en teamtrainer.

  Tijdens de opleiding oefen je veelvuldig in de rol van teamcoach en teamtrainer. Je werkt toe naar het contracteren, ontwikkelen en geven van een teamcoachingstraject in de praktijk. Hierna heb je voldoende bagage in huis om als teamcoach en teamtrainer aan de slag te gaan.

  Past deze Teamcoach Opleiding bij jou?

  Vraag telefonisch advies!

  Wil je weten of deze intense opleiding tot Systemisch Teamcoach en Teamtrainer past bij jouw ambitie en ervaring? Neem dan contact met ons op via info@BPopleidingen of 0317-425134.

  Past deze Teamcoach Opleiding bij jou?


  Toelatingseisen
  De Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer is een intensieve verdiepende vervolgopleiding. De toelatingscriteria zijn:

  • Minimaal HBO denk-/werkniveau en 5 jaar werkervaring
  • Ervaring in het begeleiden van mensen en / of groepen
  • Methodisch coachen of trainen op de boven- en onderstroom
   Je kunt met diverse methodische bagage instromen. Belangrijk hierbij is dat je ook methodisch kunt werken op de onderstroom.
  • Eigen persoonlijke ontwikkeling op de onderstroom
   Je kent de onderstroom in veranderingsprocessen doordat je diepgaand hebt gewerkt aan je persoonlijke ontwikkeling.

  Wanneer je twijfelt of je voldoet aan de toelatingseisen, neem dan even contact met ons op. Dan kijken we met je mee.

  Erkenningen

  Post-HBO geregistreerd, NOBTRA, LVSC, NOBCO-PE Punten

 • Resultaat

  Systemische persoonlijke en professionele ontwikkeling als coach en trainer

  Na het volgen van deze Post-HBO Teamtrainer en Teamcoach Opleiding kun je groepsdynamisch en systemisch werken met teams.

  • Je hebt kennis en inzicht in groepsdynamica en in de wetmatigheden van systemen.
  • Je hebt diepgaand inzicht in je patronen en teamcoach- en teamtrainersrol vanuit je familiesysteem, en hoe je hier effectief mee kunt omgaan bij heftige groepsdynamiek.
  • Je hebt praktische handvatten om te werken met methodieken uit het systemisch werken van Hellinger.
  • Je kunt groepsdynamisch interveniëren op storingen, patronen en emoties in het hier-en-nu en de teamleden uitdagen om ineffectief gewoontegedrag te doorbreken.
  • Je kunt jezelf als instrument inzetten om persoonlijke en teampatronen zichtbaar te maken.

  Gedegen opleiding die praktische handvatten geeft om teams systemisch te coachen.

            Ilse Tacoma

  Examen

  Tijdens de Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer werk je toe naar een teamcoaching of teamtraining in de praktijk van minimaal 2 dagdelen.

  Dit is een aanvullend leertraject op de opleiding, waarin je het geleerde uit de opleiding integreert en toepast in de praktijk. Je doorloopt een teamcoachingstraject vanaf de contractering met de opdrachtgever en de intakefase met het team tot en met de het coachen en trainen van het team naar een volgend niveau van samenwerken. Je benadert het teamcoachingstraject zowel groepsdynamisch als systemisch, en coacht het team op de bovenstroom en de onderstroom.

  Tijdens dit leertraject krijg je supervisie van een opleider en toon je aan dat je je teamtrainer en teamcoach competenties hebt ontwikkeld binnen het competentieprofiel Systemisch Teamcoach en Teamtrainer van Blankestijn & Partner.

  De teamcoaching of teamtraining in de praktijk is tevens het examen voor je LVSC en NOBTRA-erkende Post-HBO Register diploma.

  Hiervoor laat je in de praktijk zien dat je

  • Jezelf effectief als instrument inzet tijdens uitdagende groepsdynamische situaties
  • Je teamtrainers en teamcoach competenties inzet om het team en de individuele teamleden te begeleiden bij het versterken van hun zelfsturend vermogen
  • Teamtraining en teamcoaching benadert vanuit groepsdynamisch en systemisch werken
  • Teamcoaching en teamtraining verbindt met het leren binnen de organisatie

  Na het succesvol afleggen van je examen ontvang je het NOBTRA erkende, Post-HBO diploma Systemisch Teamtrainer en Teamcoach, en word je ingeschreven in het Post-HBO Register.

  Post-HBO Opleiding Systemisch TeamcoachPost-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach

  Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach

   

   

   

  Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach met LVSC erkenningPost-HBO Opleiding Systemisch TeamcoachPost-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach

  Erkenningen

  Post-HBO geregistreerd, NOBTRA, LVSC, NOBCO-PE en CEDEO

 • Programma

  Organisatieopstellingen, groepsdynamica en teamontwikkeling

  De Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer bestaat uit zes tweedaagse opleidingsblokken van elk vier dagdelen. Daarnaast geef je een teamcoaching of teamtraining in de praktijk van minimaal twee dagdelen .

  • Blok 1: De teamcoach en zijn systeem
  • Blok 2: Groepsdynamica in teams I – De bovenstroom
  • Blok 3: Systemisch werken in teams I – Basis methodieken
  • Blok 4: Groepsdynamica in teams II – De onderstroom
  • Blok 5: Systemisch werken in teams II – Verdieping
  • Blok 6: Integratie & Praktijkcasuïstiek
  • Praktijktoets: Teamcoaching / Teamtraining

  Een aanrader voor teamcoaches die willen ervaren wat de meerwaarde is van de systemische context.

            Elvira van Balen – Teamcoach bij Ministerie van Binnenlandse Zaken

  Binnen het programma ervaar je hoe het is om binnen een groep op het scherpst van de snede te worden begeleid in je persoonlijke ontwikkeling en krijg je opdrachten op maat die je helpen om het beste uit jou als coach en trainer te halen.

  Persoonlijke ontwikkeling van de teamcoachProfessionele ontwikkeling van de teamcoach
  • Systemische teamcoach houding
  • Gave en opgave van je magische plek
  • Je dienende plek innemen
  • Liefdevol aanwezig blijven binnen de teamdynamiek
  • Wie/wat sluit je in als teamcoach? En wie/wat sluit je uit?
  • Fenomenologisch waarnemen
  • Je valkuilen in de contractering
  • Gedragspatronen bespreekbaar maken in hier-en-nu
  • Omgaan met emoties – Verbindende Communicatie
  • Systemische contractering
  • Diverse soorten teamopstellingen
  • Fasen teamontwikkeling als hulpbron
  • Stermodel in teamcoaching: bovenstroom en onderstroom

   

  Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer Blok 1: De teamcoach en zijn systeem

  • Systemisch werken: systemisch kijken vanuit de 3 systemische wetmatigheden
  • Je systeem van herkomst en de rol die je als teamcoach of teamtrainer inneemt
  • Diepgaand inzicht in je magische plek: de gave en opgave die je meekrijgt uit je systeem
  • Onderzoeken van je dienende plek als teamcoach
  • De aangeboden plek door het team en de opdrachtgever versus je dienende plek
  • Systemische contractering en de ballast die je als teamcoach op je neemt

  Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer Blok 2: Groepsdynamica in teams I – De bovenstroom

  • Het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus als diagnose instrument voor teamontwikkeling
  • Teamcoaching van M1-team: inzicht en methodieken
  • Teampatronen in het hier-en-nu bespreken
  • Omgaan met de plek en rol van de teammanager
  • Versterken van samenwerkingsvaardigheden in het team
  • Lerend aandacht geven aan emoties

  Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer Blok 3: Systemisch werken in teams I – Basis methodieken

  • De systemische intake
  • Manieren om te starten met systemisch werken in teamcoaching
  • Fenomenologisch waarnemen van teampatronen
  • Systemische vragen stellen
  • Basisopstelling voor teamontwikkeling bij organisatieveranderingen
  • Structuur en kleine leerstappen binnen een teamopstelling

  Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer Blok 4: Groepsdynamica in teams II – De onderstroom

  • De fasen van teamontwikkeling als interventiewijzer
  • ‘Hoera, een storing’? Storingen omzetten in belangrijke leermomenten
  • Schakelen tussen persoonlijke ontwikkeling van teamleden en teamontwikkeling
  • Teamcoaching van M2-team: inzicht en methodieken
  • Teamcoaching op mentale belemmeringen voor gedragsverandering
  • Zin-geven aan teamsamenwerking: teamvisie en teamwaarden

  Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer Blok 5: Systemisch werken in teams II – Verdieping

  • De teamcoach als instrument bij teamopstellingen
  • Werken met het systemisch krachtenveld van het team
  • Het oerdilemma in groepen: insluiten of uitsluiten
  • Uitzoomen en verbreden: de achterkant van het systeem
  • Werken met verschillende soorten opstellingen, zoals tafelopstellingen, opstellingen met grondplaten en opstellingen met representanten
  • Krachtig opstellen: Wat stel je op en wat niet?

  Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer Blok 6: Integratie & Praktijkcasuïstiek

  • Supervisie over lastige praktijkcasuïstiek
  • Lerend omgaan met heftige groepsdynamiek
  • Interveniëren ‘op het scherpst van de snede’
  • Valkuilen van de teamcoach en teamtrainer
  • Vergroten van jouw impact als teamcoach en teamtrainer
  • Groepsdynamisch en/of systemisch werken met een teamvraag

  Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamcoach Praktijktoets: Teamcoaching / teamtraining

  • Acquisitie en systemisch adviseren binnen organisaties
  • Contractering en intake van teamcoaching / teamtraining
  • Ontwikkelen van teamcoaching programma’s: flexibel anticiperen op teamthema’s
  • De teamdynamiek binnen de organisatiecultuur
  • Een team naar een volgende ontwikkelingsfase begeleiden
  • Transfergericht teamcoachen en teamtrainen

   

  De supervisie en praktijktoets zijn onderdeel van het diplomeringstraject.

  Erkenningen

  Post-HBO geregistreerd, NOBTRA, LVSC, NOBCO-PE en CEDEO

 • Aanpak

  Blended learning

  Gedurende de Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer werk je systemisch aan je persoonlijke ontwikkeling als teamcoach en teamtrainer, en ontwikkel je de scherpte, sensitiviteit en vakmanschap om team- en organisatiedynamiek resultaatgericht te begeleiden naar succesvolle samenwerking.

  Je leert groepsdynamisch en systemisch werken met teams, op de bovenstroom en op de onderstroom.
  Daarnaast verdiep je je in een groepsdynamisch thema dat je raakt vanuit je persoonlijke ontwikkeling, ervaring in groepen en ambities als teamcoach en teamtrainer. Je verdiept je in de theorie, onderzoekt je eigen patronen en die van een team of organisatie.
  De aanpak van Blankestijn & Partners is erop gericht om het maximale uit jou als teamcoach of teamtrainer te halen door middel van blended learning, en opdrachten en oefening op maat voor jouw persoonlijke leerdoelen.

  Een opleiding om een verdiepende teamcoach te worden. Waar gaat het binnen een team echt over. Wat een krachtige systemische instrumenten leerden we.

            Noortje Cremers – Eigenaresse Cremers Coaching en Advies

  Competentieprofiel en Persoonlijke Ontwikkelingsdoelen
  Gedurende de Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer reflecteer je voortdurend op je rol, patronen en interventies als teamcoach en teamtrainer. Zelfreflectie is een belangrijk instrument om als teamcoach en teamtrainer te blijven groeien. Aan het begin van de opleiding maak je een POP voor jouw persoonlijke en competentieontwikkeling. Je doet dit aan de hand van

  • Het competentieprofiel ‘Systemisch Teamcoach en teamtrainer’ van Blankestijn & Partners. In dit competentieprofiel wordt er vanuit gegaan dat je al competentie hebt opgebouwd in het coachen op de onderstroom van individuele ontwikkelingsprocessen.
  • Je persoonlijke ontwikkelingsdoelen. In de diepgang en intensiteit van de opleiding wordt voortgebouwd op vereiste eerdere ervaring met je eigen persoonlijke ontwikkeling op de onderstroom.

  Loopbaanontwikkeling
  Gedurende de opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer ben je actief aan de slag met het bouwen aan jouw toekomst als teamcoach en teamtrainer. Dat doe je door

  • te reflecteren op jezelf als teamcoach en teamtrainer, en op je loopbaanambities
  • je theoretisch en in de praktijk te verdiepen in een groepsdynamisch thema dat je raakt
  • het maken van een persoonlijk en realistisch loopbaanplan

  De opleidingsdagen
  Deze erkende opleiding tot Systemisch Teamcoach en Teamtrainer bestaat uit 6 trainingsblokken van twee dagen (van 9.15 – 17.00 uur), welke eens per maand plaatsvinden.
  De werkwijze is praktisch en intens: leren door doen en diepgaand reflecteren op jezelf als coachings- en trainingsinstrument. Je oefent veelvuldig in de rol van teamcoach en teamtrainer, krijgt feedback en onderzoekt je gave en opgave als teamcoach en teamtrainer. Binnen de verschillende oefeningen werk je voortdurend aan jouw persoonlijke leerdoelen en krijg je oefeningen en uitdagingen op maat om het beste uit jou als teamcoach en teamtrainer te halen. Onze efficiënte opleidingsprogramma’s staan garant voor een hoog leerrendement.

  Literatuurstudie
  Je bestudeert literatuur op het gebied van familie- en organisatieopstellingen, de lerende organisatie, groepsdynamica en teamontwikkeling. Per opleidingsblok wordt aangegeven wat je uit de verplichte literatuur bestudeert.
  Daarnaast verdiep je je in een groepsdynamisch thema dat je raakt vanuit je persoonlijke ontwikkeling, ervaring in groepen en ambities als teamcoach en teamtrainer.

  Intervisie
  Je intervisiegroep is een oefengroep waarin je oefent met groepsdynamisch en systemisch coachen en trainen van teams. Je ondersteunt elkaar bij het versterken van je persoonlijk leiderschap in een groep, verdiept je inzicht in groepsdynamica en systemische wetmatigheden, en vergroot je competenties op het gebied van teamcoaching en teamtraining.
  Gedurende de opleiding kom je zeven keer met je intervisiegroep bij elkaar. De intervisiebijeenkomsten worden inhoudelijk aangestuurd door Blankestijn & Partners.

  Praktische voorbereidingsopdrachten
  Per opleidingsblok krijg je een voorbereidingsopdracht bestaande uit literatuurstudie, zelfreflectie en praktische opdracht, zoals het bestuderen van team- en organisatiedynamiek in de praktijk, oefenen met methodieken of uitwerken van een lastige praktijksituatie.

  Supervisie
  Rondom je eindexamenproject Teamcoaching / Teamtraining in de praktijk krijgt supervisie over de contractering en programma-ontwikkeling. Hierbij krijg je feedback op de scherpte van de contractering, en op de systemische valkuilen en aandachtspunten. De supervisor denkt actief met je mee in de ontwikkeling van een teamcoaching- / teamtrainingsprogramma met impact.
  Daarnaast oefen je werkvormen uit de praktijk-teamcoaching / -teamtraining in de opleidingsgroep en krijg je feedback en praktische tips om de werkvorm en je begeleiding te versterken.

  Examen voor LVSC en NOBTRA erkend, Post-HBO Register Diploma
  Je sluit de Opleiding tot Systemisch Teamcoach en Teamtrainer af met een praktijkexamen, waardoor je een LVSC en NOBTRA erkend, Post-HBO registerdiploma behaald als ‘Systemisch Teamcoach en Teamtrainer’.

  Het diplomeringstraject van deze Teamcoaching Opleiding is een aanvullend leertraject op de opleiding, waarin je het geleerde uit de opleiding integreert en toepast in de praktijk. Je doorloopt een teamcoachingstraject vanaf de contractering met de opdrachtgever en de intakefase met het team tot en met de het coachen en trainen van het team naar een volgend niveau van samenwerken. Je benadert het teamcoachingstraject zowel groepsdynamisch als systemisch, en coacht het team op de bovenstroom en de onderstroom.

  Tijdens dit leertraject krijg je supervisie van een opleider en toon je aan dat je je teamtrainer en teamcoach competenties hebt ontwikkeld binnen het competentieprofiel Systemisch Teamcoach en Teamtrainer van Blankestijn & Partner.

  Wanneer je slaagt voor dit praktijkexamen ontvang je het NOBTRA en LVSC erkende, Post-HBO diploma Systemisch Teamcoach en Teamtrainer.

  Gratis Online Toolbox

  Ontwikkel je verder met onze kennisbank.

  Op onze gratis online kennisbank vind je werkvormen, methodieken, theorie, tips en persoonlijke ontwikkeling voor coaches, trainers en teamcoaches.

  Gratis Online Toolbox

   

  Erkenningen

  Post-HBO geregistreerd, NOBTRA, LVSC, NOBCO-PE en CEDEO

 • Praktische informatie

  Data, kosten en aanmelding

  Open opleiding en In-company Teamtrainer en Teamcoach Opleiding
  In de Post-HBO Teamtrainer en Teamcoach Opleiding leer je teams coachen en trainen vanuit groepsdynamisch en systemisch perspectief. Je ontwikkelt je teamtrainer en teamcoaching competenties op de bovenstroom en de onderstroom, en leert teamcoaching methodieken vanuit groepsdynamica en systemisch werken.

  Daarnaast werk je diepgaand aan de persoonlijke ontwikkeling als teamcoach en teamtrainer, door het systemisch onderzoeken van je magische plek en het innemen van je dienende plek als teamcoach en teamtrainer.

  De Opleiding tot Systemisch Teamcoach en Teamtrainer wordt als open inschrijving en in-company opleiding gegeven.

  Vraag voor een in-company traject een vrijblijvend adviesgesprek aan met hoofdopleider en Trainer van het Jaar 2015-16 Silvia Blankestijn.

  Door een woud van informatie en mogelijkheden heeft Silvia ons op een prachtige en intense wijze weten te coachen naar inzicht in het systemische werkveld.

            Roswitha Schoonderwoerd – HR manager bij Nexus Nederland

  Data opleidingsdagen
  De opleidingsdagen duren van 9.15 tot 17.00 uur. De hele opleiding duurt ongeveer zes maanden (negen maanden als je ervoor kiest te diplomeren). De data vind je in het datumoverzicht onder de button Opleidingsdata.

  Aanmelden Teamtrainer en Teamcoach Opleiding
  Je meldt je aan voor de Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer door middel van het aanmeldingsformulier op onze website.
  De definitieve toelating vindt plaats na toetsing door de opleidingscoördinator.

  Studiebelasting Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer
  De Post-HBO Teamcoach Opleiding bestaat uit 6 maandelijkse opleidingsblokken van 2 dagen van 9 tot 17 uur.

  Daarnaast moet je tussen de opleidingsblokken rekening houden met 16 tot 20 uur per maand voor literatuurstudie, intervisie, praktijkopdrachten, supervisie, en het contracteren en ontwikkelen van de teamcoaching en teamtraining in de praktijk.

  Kosten Post-HBO Teamtrainer en Teamcoach Opleiding
  De opleidingskosten van de Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer bedragen € 4.330,-.
  In deze prijs zijn alle reguliere kosten inbegrepen: begeleiding tijdens de opleidingsdagen, zaalhuur, lunch, studiemateriaal en de handleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer van Blankestijn & Partners.

  De opleidingsdagen duren van 9.15 tot 17.00 uur. Wanneer je het fijn vindt om tijdens de opleidingsblokken in de omgeving te overnachten, dien je dit zelf te regelen en betalen.

  Tijdens de opleiding maak je gebruik van 4 verplichte boeken. Deze boeken schaf je zelf aan, zodat je literatuurstudie al voor de eerste opleidingsdag kan beginnen. Je kunt de boeken van Silvia Blankestijn onder andere kopen via onze website of tijdens blok 1.

  • Silvia Blankestijn, Impact als trainer, Uitgeverij Boom/Nelissen
  • René Meijer & Lex Mulder, De hei op!, Uitgeverij Boom
  • Silvia Blankestijn, Trainen met hart en ziel, Uitgeverij Boom/Nelissen
  • Siets Bakker & Leanne Steeghs, Systemisch Wijzer, Uitgeverij Thema

  Diplomeringskosten
  De diplomeringskosten bedragen € 750,-.
  Dit is inclusief de supervisie, toetsing en inschrijving in het Post-HBO register.

  Het diplomeringstraject van deze NOBTRA erkende, Post-HBO Teamcoaching Opleiding is een aanvullend leertraject op de opleiding, waarin je het geleerde uit de opleiding integreert en toepast in de praktijk. Je doorloopt een teamcoachingstraject vanaf de contractering met de opdrachtgever en de intakefase met het team tot en met de het coachen en trainen van het team naar een volgend niveau van samenwerken. Je benadert het teamcoachingstraject zowel groepsdynamisch als systemisch, en coacht het team op de bovenstroom en de onderstroom.

  Tijdens dit leertraject krijg je supervisie van een opleider en toon je aan dat je je teamtrainer en teamcoach competenties hebt ontwikkeld binnen het competentieprofiel Systemisch Teamcoach en Teamtrainer van Blankestijn & Partner.

  Wanneer je slaagt voor dit praktijkexamen ontvang je het NOBTRA erkende, Post-HBO diploma Systemisch Teamcoach en Teamtrainer.

  Blankestijn & Partners is CRKBO-geregistreerd. Daardoor is deze Teamcoach-Teamtrainer Opleiding vrijgesteld van BTW.

  CRKBO

  Betaling in termijnen is mogelijk.

  Kortingsregeling
  De kortingsregeling geldt voor de opleidingen:

  • Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid
  • Post-HBO Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid
  • Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer

  Wanneer je je meteen inschrijft voor 2 opleidingen ontvang je € 360,-korting op de totale opleidingskosten. Bij gelijktijdig inschrijven voor 3 opleidingen ontvang je € 740,- korting op de totale opleidingskosten.

  Corona
  Onze opleidingen zijn corona-proof en gaan door!
  Bij voorkeur op locatie uiteraard volgens de corona-richtlijnen. Als dat (weer even) niet mag schakelen we tijdelijk over naar online classrooms.

  Meer informatie
  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeroen van den Dikkenberg (opleidingscoördinator) of Silvia Blankestijn (hoofdopleider): 0317 – 425134.

  Je kunt je aanmelden via het aanmeldingsformulier op onze website.

  Erkenningen

  Post-HBO geregistreerd, NOBTRA, LVSC, NOBCO-PE en CEDEO

  Aanmelden

Ervaringen van de curisten

Meer ervaringen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches