Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer

Ben je op zoek naar een Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer, waarin je een gecertificeerd teamcoach en teamtrainer wordt die groepsdynamisch en systemisch kan werken met teams?

 • Systemisch werken met organisatieopstellingen geeft diepgaand inzicht in teampatronen en oplossingen die het grotere organisatiesysteem versterken. In deze opleiding ontwikkel je diepgaand inzicht in team- en organisatiesystemen en leer je werken met krachtige organisatieopstellingen voor teams.
 • Wanneer je systemisch werkt in teams, raak je automatisch groepsdynamische patronen. In de Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer leer je methodieken om in het hier-en-nu te werken met de bovenstroom en onderstroom van de teamdynamiek.
 • Als teamcoach en teamtrainer sta je voortdurend in de wind van de team- en organisatiedynamiek. In deze Opleiding tot Teamcoach en Teamtrainer word je diepgaand uitgedaagd om systemisch je dienende plek in te nemen, zodat je de team- en organisatieontwikkeling optimaal versterkt.

Wil je duurzame verandering helpen realiseren in team- en organisatiesystemen? Dan biedt de Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer van Blankestijn & Partners je de voeding en inspiratie die past bij jouw ontwikkelingsbehoeften!

Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en TeamtrainerPost-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer

 

 

 

Na deze intense Post-HBO Teamcoach en Teamtrainer opleiding

 • Kun je een teamtraining en teamcoaching traject systemisch contracteren, ontwikkelen en begeleiden binnen het organisatie systeem
 • Heb je diepgaand inzicht in de groepsdynamica en systemische wetmatigheden van teams en organisaties
 • Kun je diverse krachtige organisatieopstellingen voor teams professioneel begeleiden
 • Beheers je groepsdynamische teamcoaching methodieken op de bovenstroom en onderstroom
 • Ken je je magische plek en dienende plek als teamcoach – teamtrainer vanuit familieopstellingen
 • Heb je een LVSC en NOBTRA erkend Post-HBO register diploma met 60 NOBCO PE-punten

Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer

Voor wie:

De Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer is bedoeld voor coaches en trainers die zichzelf als kernachtig teamcoaching instrument willen ontwikkelen door

 • Hun eigen rol en patronen als teamcoach en teamtrainer diepgaand te onderzoeken in het licht van hun systeem van herkomst;
 • Hun vakmanschap in het blootleggen en doorbreken van persoonlijke, team- en organisatiepatronen te versterken;
 • Het leren werken met groepsdynamische en systemische methodieken op de bovenstroom en de onderstroom van teamontwikkeling.

Dieper inzicht in eigen drijfveren en aandachtspunten waardoor beter in staat om mensen/teams tot waardevolle inzichten te laten komen die leiden tot vooruitgang/ontwikkeling.

          Jan-Willem Ponjé – Bedrijfsleider Innovatie & Ontwikkeling Coen Hagedoorn Bouwgroep

Het ondersteunt je leerproces tijdens de opleiding als je al als teamcoach aan de slag bent, maar je kunt de opleiding ook gebruiken voor een loopbaanontwikkeling naar teamcoach en teamtrainer.

Tijdens de opleiding oefen je veelvuldig in de rol van teamcoach en teamtrainer. Je werkt toe naar het contracteren, ontwikkelen en geven van een teamcoachingstraject in de praktijk. Hierna heb je voldoende bagage in huis om als teamcoach en teamtrainer aan de slag te gaan.

Toelatingseisen
De Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer is een intensieve verdiepende vervolgopleiding. De toelatingscriteria zijn:

 • Minimaal HBO denk-/werkniveau en 5 jaar werkervaring
 • Ervaring in het begeleiden van mensen en / of groepen
 • Methodisch coachen of trainen op de boven- en onderstroom
  Je kunt met diverse methodische bagage instromen. Belangrijk hierbij is dat je ook methodisch kunt werken op de onderstroom.
 • Eigen persoonlijke ontwikkeling op de onderstroom
  Je kent de onderstroom in veranderingsprocessen doordat je diepgaand hebt gewerkt aan je persoonlijke ontwikkeling.

Wanneer je twijfelt of je voldoet aan de toelatingseisen, neem dan even contact met ons op. Dan kijken we met je mee.

 

Blankestijn & Partners is al 20 jaar specialist in trainer en coach opleidingen met een gemiddelde cursisten beoordeling van 9 bij CEDEO onderzoek.

Meer weten?
Kom kennismaken op onze gratis workshop of vraag telefonisch advies!

In deze Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer

✔ Diepgaande vakopleiding tot Systemisch Teamcoach en Teamtrainer
✔ 12 opleidingsdagen + blended learning
✔ Supervisie en Intervisie
Praktijktoets: Teamcoaching-teamtraining in organisatie
Gedegen inoefenen van methoden en technieken
✔ Systemisch zelfonderzoek en diepgaande feedback

NOBTRA en LVSC erkend, Post-HBO register diploma, 60 NOBCO PE punten
Word een systemisch teamcoach en teamtrainer met impact! 

Intensieve vervolg opleiding voor ervaren trainers en coaches: Groepsdynamisch en Systemisch werken met teams

Gedurende de Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer werk je systemisch aan je persoonlijke ontwikkeling als teamcoach en teamtrainer, en ontwikkel je de scherpte, sensitiviteit en vakmanschap om team- en organisatiedynamiek resultaatgericht te begeleiden naar succesvolle samenwerking.

Je leert groepsdynamisch en systemisch werken met teams, op de bovenstroom en op de onderstroom.
Daarnaast verdiep je je in een groepsdynamisch thema dat je raakt vanuit je persoonlijke ontwikkeling, ervaring in groepen en ambities als teamcoach en teamtrainer. Je verdiept je in de theorie, onderzoekt je eigen patronen en die van een team of organisatie.
De aanpak van Blankestijn & Partners is erop gericht om het maximale uit jou als teamcoach of teamtrainer te halen door middel van blended learning, en opdrachten en oefening op maat voor jouw persoonlijke leerdoelen.

Een opleiding om een verdiepende teamcoach te worden. Waar gaat het binnen een team echt over. Wat een krachtige systemische instrumenten leerden we.

          Noortje Cremers – Eigenaresse Cremers Coaching en Advies

De Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer duurt ongeveer 9 maanden en bestaat uit:

 • LVSC en NOBTRA erkend Competentieprofiel en Persoonlijke Ontwikkelingsdoelen
 • 6 Opleidingsblokken van twee dagen
 • Teamcoaching in praktijk
 • Supervisie van Silvia Blankestijn
 • Literatuurstudie
 • 7 Intervisiebijeenkomsten
 • Praktijkopdrachten Teamcoaching – Teamtraining als vak
 • Toetsing voor LVSC en NOBTRA erkend Post-HBO register diploma

LVSC en NOBTRA erkend Competentieprofiel en Persoonlijke Ontwikkelingsdoelen
Gedurende de Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer reflecteer je voortdurend op je rol, patronen en interventies als teamcoach en teamtrainer. Aan het begin van de opleiding maak je een POP voor jouw persoonlijke en competentieontwikkeling. Je doet dit aan de hand van

 • Het LVSC en NOBTRA erkende competentieprofiel ‘Systemisch Teamcoach en teamtrainer’ van Blankestijn & Partners. In dit competentieprofiel wordt er vanuit gegaan dat je al competentie hebt opgebouwd in het coachen op de onderstroom van individuele ontwikkelingsprocessen.
 • Je persoonlijke ontwikkelingsdoelen gekoppeld aan je magische en dienende plek als teamcoach. In de diepgang en intensiteit van de opleiding wordt voortgebouwd op vereiste eerdere ervaring met je eigen persoonlijke ontwikkeling op de onderstroom.

Loopbaanontwikkeling
Gedurende de opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer ben je actief aan de slag met het bouwen aan jouw toekomst als teamcoach en teamtrainer. Dat doe je door

 • te reflecteren op jezelf als teamcoach en teamtrainer, en op je loopbaanambities
 • je theoretisch en in de praktijk te verdiepen in een groepsdynamisch thema dat je raakt
 • het maken van een persoonlijk en realistisch loopbaanplan

De opleidingsdagen
Deze erkende opleiding tot Systemisch Teamcoach en Teamtrainer bestaat uit 6 trainingsblokken van twee dagen (van 9.15 – 17.00 uur), welke eens per maand plaatsvinden.
De werkwijze is praktisch en intens: methodieken en interventies leren door veel doen, en diepgaand systemisch reflecteren op jezelf als coachings- en trainingsinstrument. Je oefent veelvuldig in de rol van teamcoach en teamtrainer, krijgt feedback en onderzoekt je gave en opgave als teamcoach en teamtrainer vanuit je magische en dienende plek. In de diverse oefeningen is ruimschoots gelegenheid om eigen praktijkcasuïstiek in te brengen. Binnen de verschillende oefeningen werk je voortdurend aan jouw persoonlijke leerdoelen en krijg je oefeningen en uitdagingen op maat om het beste uit jou als teamcoach en teamtrainer te halen. Onze efficiënte opleidingsprogramma’s staan garant voor een hoog leerrendement.

Teamcoaching in praktijk
Tijdens de Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer werk je toe naar een teamcoaching of teamtraining in de praktijk van minimaal 2 dagdelen. Dit is een integraal onderdeel van de opleiding, waarin je het geleerde uit de opleiding integreert en toepast in de praktijk.
Je doorloopt een teamcoachingstraject vanaf de acquisitie en contractering met de opdrachtgever, naar de intakefase met het team, het ontwikkelen van een teamcoaching programma met impact, tot en met het begeleiden van minimaal 2 dagdelen teamcoaching / teamtraining. Je benadert het teamcoaching traject zowel groepsdynamisch als systemisch, en coacht het team op de bovenstroom en de onderstroom.

Supervisie van Silvia Blankestijn
Gedurende het voortraject van de teamcoaching in praktijk krijg je supervisie van Silvia Blankestijn op de contractering, teamcoaching doelen, en de opbouw, methodieken en alternatieven van je teamcoaching programma.
In Blok 6: Integratie & Praktijkcasuïstiek oefen je met een werkvorm uit je teamcoaching programma. Je krijgt dan feedback op je begeleiding van de werkvorm, en praktische tips om de werkvorm verder te optimaliseren voor het team en de teamcoaching vraag.

Literatuurstudie
Je bestudeert literatuur op het gebied van systemisch coachen, organisatieopstellingen, de lerende organisatie, groepsdynamica en teamontwikkeling. Per opleidingsblok wordt aangegeven wat je uit de verplichte literatuur bestudeert.
Daarnaast verdiep je je in een groepsdynamisch thema dat je raakt vanuit je persoonlijke ontwikkeling, ervaring in groepen of ambities als teamcoach en teamtrainer.

7 Intervisiebijeenkomsten
Je intervisiegroep is een oefengroep waarin je oefent met groepsdynamisch en systemisch coachen en trainen van teams. Je ondersteunt elkaar bij het versterken van je persoonlijk leiderschap in een groep, verdiept je inzicht in groepsdynamica en systemische wetmatigheden, en vergroot je competenties op het gebied van teamcoaching en teamtraining door veel met elkaar te oefenen.
Gedurende de opleiding kom je zeven keer met je intervisiegroep bij elkaar. De intervisiebijeenkomsten worden inhoudelijk aangestuurd door Blankestijn & Partners. Elke intervisiebijeenkomst staat een thema centraal dat aanvullend of verdiepend is aan de opleidingsdagen.

Praktische voorbereidingsopdrachten
Per opleidingsblok krijg je een voorbereidingsopdracht bestaande uit literatuurstudie, zelfreflectie en praktische opdracht, zoals het bestuderen van team- en organisatiedynamiek in de praktijk, oefenen met methodieken of uitwerken van een lastige praktijksituatie.

Teamcoaching – Teamtraining als vak
Gedurende de opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer ben je actief aan de slag met het bouwen aan je loopbaan in het vak van teamcoach – teamtrainer. Dat doe je door

 • te reflecteren op jezelf als teamcoach en teamtrainer, en op je loopbaanambities
 • het acquireren, contracteren, ontwikkelen en geven van teamcoaching in de praktijk
 • je theoretisch en in de praktijk te verdiepen in een groepsdynamisch of systemisch thema dat je raakt
 • het maken van een persoonlijk en realistisch loopbaanplan

Examen voor LVSC en NOBTRA erkend, Post-HBO Register Diploma
De teamcoaching in praktijk vormt de basis voor het examen dat leidt naar het LVSC en NOBTRA erkende, Post-HBO registerdiploma ‘Systemisch Teamcoach en Teamtrainer’, met 60 NOBCO PE-punten.

Na de teamcoaching in praktijk schrijf je een eindverslag waarin je aantoont dat je je teamtrainer en teamcoach competenties hebt ontwikkeld binnen het competentieprofiel Systemisch Teamcoach en Teamtrainer van Blankestijn & Partner. Je eindverslag moet beoordeeld zijn met een voldoende.

Resultaat

Na het volgen van deze Post-HBO Teamtrainer en Teamcoach Opleiding kun je groepsdynamisch en systemisch werken met teams.

 • Je hebt kennis en inzicht in groepsdynamica en in de wetmatigheden van systemen.
 • Je hebt diepgaand inzicht in je patronen en teamcoach- en teamtrainersrol vanuit je familiesysteem, en hoe je hier effectief mee kunt omgaan bij heftige groepsdynamiek.
 • Je hebt praktische handvatten om te werken met methodieken uit het systemisch werken van Hellinger.
 • Je kunt groepsdynamisch interveniëren op storingen, patronen en emoties in het hier-en-nu en de teamleden uitdagen om ineffectief gewoontegedrag te doorbreken.
 • Je kunt jezelf als instrument inzetten om persoonlijke en teampatronen zichtbaar te maken.

Gedegen opleiding die praktische handvatten geeft om teams systemisch te coachen.

          Ilse Tacoma

 

Organisatieopstellingen, groepsdynamica en teamontwikkeling

De Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer bestaat uit zes tweedaagse opleidingsblokken van elk vier dagdelen. Daarnaast geef je een teamcoaching of teamtraining in de praktijk van minimaal twee dagdelen en krijg je hierbij supervisie van Silvia Blankestijn. De teamcoaching-teamtraining in praktijk, supervisie en toetsing vormen samen het diplomeringstraject, en zijn integraal onderdeel van de opleiding.

 • Blok 1: De teamcoach en zijn systeem
 • Teamcoaching in praktijk: Acquireren en systemisch adviseren
 • Blok 2: Groepsdynamica in teams I – De bovenstroom
 • Blok 3: Systemisch werken in teams I – Basis methodieken
 • Teamcoaching in praktijk: Systemische contractering en intakefase
 • Blok 4: Groepsdynamica in teams II – De onderstroom
 • Supervisie 1: Systemische contractering & doelen teamcoaching
 • Blok 5: Systemisch werken in teams II – Verdieping
 • Teamcoaching in praktijk: ontwikkelen teamcoaching programma
 • Supervisie 2: Ontwikkelen teamcoaching programma
 • Blok 6: Integratie & Praktijkcasuïstiek
 • Teamcoaching in praktijk: uitvoering en evaluatie
 • Toetsing: eindverslag en aantonen teamcoaching competenties

Een aanrader voor teamcoaches die willen ervaren wat de meerwaarde is van de systemische context.

          Elvira van Balen – Teamcoach bij Ministerie van Binnenlandse Zaken

Binnen het programma ervaar je hoe het is om binnen een groep op het scherpst van de snede te worden begeleid in je persoonlijke ontwikkeling en krijg je opdrachten op maat die je helpen om het beste uit jou als coach en trainer te halen.

Persoonlijke ontwikkeling van de teamcoach Professionele ontwikkeling van de teamcoach
 • Systemische teamcoach houding
 • Gave en opgave van je magische plek
 • Je dienende plek innemen
 • Liefdevol aanwezig blijven binnen de teamdynamiek
 • Wie/wat sluit je in als teamcoach? En wie/wat sluit je uit?
 • Fenomenologisch waarnemen
 • Je valkuilen in de contractering
 • Gedragspatronen bespreekbaar maken in hier-en-nu
 • Omgaan met emoties – Verbindende Communicatie
 • Systemische contractering
 • Diverse soorten teamopstellingen
 • Fasen teamontwikkeling als hulpbron
 • Stermodel in teamcoaching: bovenstroom en onderstroom

 

Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer Blok 1: De teamcoach en zijn systeem

 • Systemisch werken: systemisch kijken vanuit de 3 systemische wetmatigheden
 • Je systeem van herkomst en de rol die je als teamcoach of teamtrainer inneemt
 • Diepgaand inzicht in je magische plek: de gave en opgave die je meekrijgt uit je systeem
 • Onderzoeken van je dienende plek als teamcoach
 • De aangeboden plek door het team en de opdrachtgever versus je dienende plek
 • Systemische contractering en de ballast die je als teamcoach op je neemt

Intervisie 1: De teamcoach / teamtrainer en zijn systeem

Teamcoaching in praktijk: Acquireren en systemisch adviseren

 

Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer Blok 2: Groepsdynamica in teams I – De bovenstroom

 • Het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus als diagnose instrument voor teamontwikkeling
 • Teamcoaching van M1-team: inzicht en methodieken
 • Teampatronen in het hier-en-nu bespreken
 • Omgaan met de plek en rol van de teammanager
 • Versterken van samenwerkingsvaardigheden in het team
 • Lerend aandacht geven aan emoties

Intervisie 2: Het intrainen van samenwerkingsvaardigheden

 

Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer Blok 3: Systemisch werken in teams I – Basis methodieken

 • De systemische intake
 • Manieren om te starten met systemisch werken in teamcoaching
 • Fenomenologisch waarnemen van teampatronen
 • Systemische vragen stellen
 • Basisopstelling voor teamontwikkeling bij organisatieveranderingen
 • Structuur en kleine leerstappen binnen een teamopstelling

Intervisie 3: Eigen thema’s in teamcoaching – teamtraining

Teamcoaching in praktijk: Systemische contractering en intakefase

 

Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer Blok 4: Groepsdynamica in teams II – De onderstroom

 • De fasen van teamontwikkeling als interventiewijzer
 • ‘Hoera, een storing’? Storingen omzetten in belangrijke leermomenten
 • Schakelen tussen persoonlijke ontwikkeling van teamleden en teamontwikkeling
 • Teamcoaching van M2-team: inzicht en methodieken
 • Teamcoaching op mentale belemmeringen voor gedragsverandering
 • Zin-geven aan teamsamenwerking: teamvisie en teamwaarden

Intervisie 4: Omgaan met storingen

Supervisie 1: Systemische contractering en doelen teamcoaching

 

Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer Blok 5: Systemisch werken in teams II – Verdieping

 • De teamcoach als instrument bij teamopstellingen
 • Werken met het systemisch krachtenveld van het team
 • Het oerdilemma in groepen: insluiten of uitsluiten
 • Uitzoomen en verbreden: de achterkant van het systeem
 • Werken met verschillende soorten opstellingen, zoals tafelopstellingen, opstellingen met grondplaten en opstellingen met representanten
 • Krachtig opstellen: Wat stel je op en wat niet?

Intervisie 5: Het systemisch krachtenveld

Intervisie 6: Systemisch adviseren en programmeren

Teamcoaching in praktijk: Ontwikkelen teamcoaching programma

Supervisie 2: Ontwikkelen teamcoaching programma

 

Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer Blok 6: Integratie & Praktijkcasuïstiek

 • Supervisie over lastige praktijkcasuïstiek
 • Lerend omgaan met heftige groepsdynamiek
 • Interveniëren ‘op het scherpst van de snede’
 • Valkuilen van de teamcoach en teamtrainer
 • Vergroten van jouw impact als teamcoach en teamtrainer
 • Groepsdynamisch en/of systemisch werken met een teamvraag

Intervisie 7: Oefenen Teamcoaching – Teamtraining in praktijk

Teamcoaching in praktijk: uitvoering en evaluatie

Toetsing: eindverslag en aantonen teamcoaching competenties

 

De supervisie en praktijktoets zijn onderdeel van het diplomeringstraject.

Data, kosten en aanmelding

Open opleiding en In-company Teamtrainer en Teamcoach Opleiding
In de Post-HBO Teamtrainer en Teamcoach Opleiding leer je teams coachen en trainen vanuit groepsdynamisch en systemisch perspectief. Je ontwikkelt je teamtrainer en teamcoaching competenties op de bovenstroom en de onderstroom, en leert teamcoaching methodieken vanuit groepsdynamica en systemisch werken.

Daarnaast werk je diepgaand aan de persoonlijke ontwikkeling als teamcoach en teamtrainer, door het systemisch onderzoeken van je magische plek en het innemen van je dienende plek als teamcoach en teamtrainer.

De Opleiding tot Systemisch Teamcoach en Teamtrainer wordt als open inschrijving en in-company opleiding gegeven.

Vraag voor een in-company traject een vrijblijvend adviesgesprek aan met hoofdopleider en Trainer van het Jaar 2015-16 Silvia Blankestijn.

Door een woud van informatie en mogelijkheden heeft Silvia ons op een prachtige en intense wijze weten te coachen naar inzicht in het systemische werkveld.

          Roswitha Schoonderwoerd – HR manager bij Nexus Nederland

Data opleidingsdagen
De opleidingsdagen duren van 9.15 tot 17.00 uur. De hele opleiding duurt ongeveer negen maanden inclusief diplomering.

April 2022
Ede
Oktober 2022
Ede
11 en 12 april
16 en 17 mei
13 en 14 juni
5 en 6 september
3 en 4 oktober
31 oktober en 1 november
10 en 11 oktober
7 en 8 november
12 en 13 december
23 en 24 januari 2023
20 en 21 februari
27 en 28 maart
Aanmelden Teamtrainer en Teamcoach Opleiding
Je meldt je aan voor de Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer door middel van de INSCHRIJVEN knop bovenaan de pagina. De definitieve toelating vindt plaats na toetsing door de opleidingscoördinator.

Toelatingseisen
De Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer is een intensieve verdiepende vervolgopleiding. De toelatingscriteria zijn:

 • Minimaal HBO denk-/werkniveau en 5 jaar werkervaring
 • Ervaring in het begeleiden van mensen en / of groepen
 • Methodisch coachen of trainen op de boven- en onderstroom
  Je kunt met diverse methodische bagage instromen. Belangrijk hierbij is dat je ook methodisch kunt werken op de onderstroom.
 • Eigen persoonlijke ontwikkeling op de onderstroom
  Je kent de onderstroom in veranderingsprocessen doordat je diepgaand hebt gewerkt aan je persoonlijke ontwikkeling.

Wanneer je twijfelt of je voldoet aan de toelatingseisen, neem dan even contact met ons op. Dan kijken we met je mee.

Studiebelasting Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer
De Post-HBO Teamcoach Opleiding bestaat uit 6 maandelijkse opleidingsblokken van 2 dagen van 9 tot 17 uur.

Daarnaast moet je tussen de opleidingsblokken rekening houden met 16 tot 20 uur per maand voor literatuurstudie, intervisie, praktijkopdrachten, supervisie, en het contracteren en ontwikkelen van de teamcoaching en teamtraining in de praktijk.

Teamcoaching in praktijk
Tijdens de Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer werk je toe naar een teamcoaching of teamtraining in de praktijk van minimaal 2 dagdelen. Dit is een integraal onderdeel van de opleiding, waarin je het geleerde uit de opleiding integreert en toepast in de praktijk.
Je doorloopt een teamcoachingstraject vanaf de acquisitie en contractering met de opdrachtgever, naar de intakefase met het team, het ontwikkelen van een teamcoaching programma met impact, tot en met het begeleiden van minimaal 2 dagdelen teamcoaching / teamtraining. Je benadert het teamcoaching traject zowel groepsdynamisch als systemisch, en coacht het team op de bovenstroom en de onderstroom.
Na de teamcoaching in praktijk schrijf je een eindverslag waarin je aantoont dat je je teamtrainer en teamcoach competenties hebt ontwikkeld binnen het competentieprofiel Systemisch Teamcoach en Teamtrainer van Blankestijn & Partner. Je eindverslag moet beoordeeld zijn met een voldoende.

Kosten Post-HBO Teamtrainer en Teamcoach Opleiding
De totale kosten van de Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer bedragen € 5.080,-. Dit zijn de opleidingskosten inclusief het diplomeringstraject, dat een integraal onderdeel van de opleiding is.
In deze prijs zijn alle reguliere kosten inbegrepen: begeleiding tijdens de opleidingsdagen, supervisie, zaalhuur, lunch, studiemateriaal, de handleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer van Blankestijn & Partners, toetsing eindverslag en inschrijving in het Post-HBO register.

De opleidingsdagen duren van 9.15 tot 17.00 uur. Wanneer je het fijn vindt om tijdens de opleidingsblokken in de omgeving te overnachten, dien je dit zelf te regelen en betalen.

Tijdens de opleiding maak je gebruik van 4 verplichte boeken. Deze boeken schaf je zelf aan, zodat je literatuurstudie al voor de eerste opleidingsdag kan beginnen. Je kunt de boeken van Silvia Blankestijn onder andere kopen via onze website of tijdens blok 1.

 • Silvia Blankestijn, Impact als trainer, Uitgeverij Boom/Nelissen
 • Silvia Blankestijn, Trainen met hart en ziel, Uitgeverij Boom/Nelissen
 • René Meijer & Lex Mulder, De hei op!, Uitgeverij Boom
 • Siets Bakker & Leanne Steeghs, Systemisch Wijzer, Uitgeverij Thema

Blankestijn & Partners is CRKBO-geregistreerd. Daardoor is deze Teamcoach-Teamtrainer Opleiding vrijgesteld van BTW.

Erkenning-CRKBO

Betaling in termijnen is mogelijk.

Kortingsregeling
De kortingsregeling geldt voor de opleidingen:

 • Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid
 • Post-HBO Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid
 • Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer

Wanneer je je meteen inschrijft voor 2 opleidingen ontvang je € 360,-korting op de totale opleidingskosten. Bij gelijktijdig inschrijven voor 3 opleidingen ontvang je € 740,- korting op de totale opleidingskosten.

Corona
Onze opleidingen zijn corona-proof en gaan door!
Bij voorkeur op locatie uiteraard volgens de corona-richtlijnen. Als dat (weer even) niet mag schakelen we tijdelijk over naar online classrooms.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeroen van den Dikkenberg (opleidingscoördinator) of Silvia Blankestijn (hoofdopleider): 0317 – 425134.

Je meldt je aan door middel van de INSCHRIJVEN knop bovenaan de pagina.
Esther Terink
30 april 2021

Degelijke opleiding waarin werkvormen en coachings- en trainersvaardigheden worden behandeld

Een degelijke opleiding waarbij niet alleen het systemische gedachtegoed en werkvormen worden behandeld maar ook coachings- en trainersvaardigheden.
Jan-Willem Ponjé
Bedrijfsleider Innovatie & Ontwikkeling bij Coen Hagedoorn Bouwgroep
11 mei 2021

Dieper inzicht in eigen drijfveren

Dieper inzicht in eigen drijfveren en aandachtspunten waardoor beter in staat om mensen/teams tot waardevolle inzichten te laten komen die leiden tot vooruitgang/ontwikkeling.
Ilse Tacoma
Programma Manager AI/ (Team)Coach
18 december 2020

Gedegen opleiding met praktische handvatten

Gedegen opleiding die praktische handvatten geeft om teams systemisch te coachen.
Elvira van Balen
Adviseur L&O | Systemisch Teamcoach bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
18 december 2020

Ervaar de meerwaarde van de systemische context

Een aanrader voor teamcoaches die willen ervaren wat de meerwaarde is van de systemische context.
Roswitha Schoonderwoerd
HR Manager bij NEXUS Nederland
17 december 2020

Op prachtige wijze gecoacht naar inzicht in het systemische werkveld

Door een woud van informatie en mogelijkheden heeft Silvia ons op een prachtige en intense wijze weten te coachen naar inzicht in het systemische werkveld.
Noortje Cremers
Eigenaresse Cremers Coaching en Advies
17 december 2020

Wat een krachtige systemische instrumenten leerden we

Een opleiding om een verdiepende teamcoach te worden. Waar gaat het binnen een team echt over. Wat een krachtige systemische instrumenten leerden we.
Joost van de Laar
Agile Coach bij ING
15 oktober 2021

Meer impact maken

Meer impact maken door uit te zoomen middels systemische krachten.
Freek Dirkzwager
11 oktober 2021

Persoonlijke ontwikkeling en aanleren vakmanschap

Opleiding doet mijns inziens wat het belooft: persoonlijke ontwikkeling als teamcoach en aanleren en trainen vakmanschap. Met oprechte, betrokken en zeer kundige begeleiding.
Kitty van Driel
Teamcoach bij Amstelring
10 oktober 2021

Een juiste balans in theorie en praktijk

Mooie verdieping voor mijn werk. Een juiste balans in theorie en praktijk.

Erkenningen van deze teamcoachopleiding

De teamcoach opleiding is Post-HBO geregistreerd, hierdoor word je als ‘Systemisch Teamcoach en Teamtrainer’ ingeschreven in het Post-HBO register.

De Post-HBO teamcoach opleiding is erkend door de LVSC. Na het behalen van je diploma Systemisch Teamcoach en Teamtrainer kun je je laten vermelden in het LVSC overzicht van coaches.

Deze teamcoach en teamtrainer opleiding is gecertificeerd door de NOBTRA. Na de diplomering kun je je eenvoudig de NOBTRA inschrijven als Trainer NOBTRA. Je krijgt dan een eigen profielpagina op de website van de NOBTRA.

Wanneer je als coach individueel geaccrediteerd bent bij de NOBCO (EIA accreditatie), dan geeft de opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer recht op 60 NOBCO PE-punten.

De open opleidingen van Blankestijn & Partners zijn CEDEO erkend, op basis van een klanttevredenheidsonderzoek onder ex-deelnemers van o.a. ‘Systemisch Teamcoach en Teamtrainer’ (score 98,8 %).

Blankestijn & Partners is CRKBO geregistreerd, waardoor wij deze teamcoach opleiding BTW vrij kunnen aanbieden.


Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches