Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach

In de Post-HBO opleiding 'Systemisch Teamcoach' leer je jezelf als belangrijkste coachingsinstrument in zetten binnen de dynamiek van teams en organisaties, en vergroot je je systemische interventiekunde.
De opleiding Systemisch Teamcoach is gebaseerd op inzichten uit de groepsdynamica, organisatieopstellingen en fasen van teamontwikkeling.
Past deze opleiding bij jouw ambitie? Doe de test of vraag advies!

 

Intensieve vervolg opleiding tot systemisch teamcoach

 • Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach

  Intensieve vervolg opleiding teamcoachen: persoonlijke, team en organisatiedynamieken

  Wil je je individuele coachingscompetenties verbreden naar teamcoaching? Wil je kernachtig leren interveniëren in team- en organisatiedynamiek? Ben je op zoek naar diepgaand inzicht in de dynamiek en wetmatigheden van systemen? Wil je je professioneel en persoonlijk ontwikkelen door het versterken van je rol als teamcoach?
  In de Post-HBO opleiding ‘Systemisch Teamcoach’ leer je jezelf als belangrijkste coachingsinstrument patroondoorbrekend en met compassie in te zetten, leer je om de zes ontwikkelingsniveaus van ons Stermodel gelijktijdig toe te passen op de collectieve teampatronen en op de individuele patronen van de teamleden, vergroot je je interventiekunde binnen intensieve groepsdynamische processen en krijg je vele praktisch toepasbare tools voor teamcoaching en teamtraining.
  In de opleiding ervaar je hoe het is om binnen een groep op het scherpst van de snede te worden begeleid in je persoonlijke ontwikkeling en krijg je opdrachten op maat die je helpen om het beste uit jou als teamcoach te halen. Dit proces leer je ook in je eigen groepen begeleiden, zodat je teams met ziel en zakelijkheid kunt coachen binnen de organisatieontwikkelingen.

  Past deze opleiding bij jouw ambitie?

  Maak de test of vraag advies

  Wanneer je twijfelt of deze opleiding past bij jouw ervaring als coach of trainer, maak dan onze test met onderstaande link of vraag advies via info@BPopleidingen, tel. 0317-425134.

  Welke opleiding past bij jouw ambitie als coach e/o trainer?

  Past deze opleiding bij jouw ambitie?

  Een training volgen bij Silvia Blankestijn is een diepgaand proces ervaren waarbij je stap voor stap bij de kern komt.

  Bianca Osinga, zelfstandig trainer

  Silvia Blankestijn heeft de kracht, helderheid en doeltreffendheid om vanuit compassie de confrontatie niet uit de weg te gaan.

  Robbert Huser, zelfstandig trainer

  Plaats en data
  Ede 13 mei 2019
  Ede 28 november 2019
  Erkenningen

  Post-HBO, NOBTRA, CEDEO, CRKBO

 • Voor wie?

  Coaches die op zoek zijn naar diepgaande interventies in teams

  De Post-HBO opleiding Systemisch Teamcoach is bedoeld voor coaches en trainers die zichzelf als kernachtig coachingsinstrument binnen team- en organisatiedynamiek willen ontwikkelen door

  • Hun eigen rol en patronen als teamcoach diepgaand te onderzoeken in het licht van hun systeem van herkomst;
  • Hun vakmanschap in het blootleggen en doorbreken van persoonlijke, team- en organisatiepatronen te versterken;
  • Het vergroten van hun team- en organisatiesensitiviteit.

   Gratis workshop Stermodel

   Maak kennis met het werkmodel van Blankestijn & Partners

   Wil je de werkwijze van Blankestijn & Partners ervaren? In onze gratis workshop maak je kennis met ons Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus, en krijg je alvast een voorproefje van onze werkwijze in de opleidingen.

   Gratis workshop Stermodel

   Gratis workshop Stermodel

  De opleiding Systemisch Teamcoach loopt parallel met de opleiding ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 4: Systemisch teamtrainer’. Daarmee zijn er twee voortrajecten mogelijk:

  1. Je hebt een coachingsopleiding gevolgd waarin je verdiepend hebt leren coachen, bijvoorbeeld ‘Coachen met ziel en zakelijkheid’. Met de vervolgopleiding ‘Systemisch teamcoach’ verbreed je je coachingscompetenties en verdiep je je persoonlijke ontwikkeling naar het werken met teams.
  2. Je bent een persoonlijk procestrainer en vaardigheidstrainer, begeleidt persoonlijke ontwikkelingsprocessen in groepen, en hebt hiervoor bijvoorbeeld de opleidingen ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 2: Vaardigheidstrainer’ en ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 3: Persoonlijk procestrainer’ gevolgd. In deze opleiding tot teamcoach en teamtrainer verbreed je je trainerscompetenties en verdiep je je persoonlijke ontwikkeling naar het werken met teams.

  Post HBO opleiding systemisch team coach

  Toelating

  Voor mensen die intern doorstromen binnen Blankestijn & Partners vindt de toelating plaats op basis van een reflectieopdracht en voortgangsgesprek met een opleider uit de opleidingsmodule die je hiervoor hebt gevolgd (‘Coachen met ziel en zakelijkheid’ of ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 3: Persoonlijk procestrainer’). In dit gesprek wordt je coachingsontwikkeling en competentieniveau besproken, en bepaal je je persoonlijke en professionele leerdoelen voor deze vervolgopleiding.
  Voor mensen die ‘van buiten’ instromen vindt toelating plaats op basis van hun CV, een motivatiebrief, reflectieopdracht en intakegesprek. Hierin wordt getoetst of het gewenste competentieniveau als coach of trainer aanwezig is en voldoende diepgaand zelfinzicht. Bij toelating worden de persoonlijke en professionele leerdoelen voor de opleiding bepaald.

  Toelatingscriteria:

 • Resultaat

  Systemische persoonlijke en professionele ontwikkeling als coach

  Na het volgen van deze post-HBO register opleiding Systemisch Teamcoach kun je teams met ziel en zakelijkheid begeleiden vanuit de teamontwikkelingsprincipes, groepsdynamica en systemische werken.

  • Je hebt kennis en inzicht in de wetmatigheden van systemen.
  • Je hebt diepgaand inzicht in je patronen en coachingsrol vanuit je familiesysteem, en hoe je hier effectief mee kunt omgaan bij heftige groepsdynamiek.
  • Je kunt met compassie kijken naar ‘de jungle van de organisatie’, zonder oordeel en zonder ingezogen te worden.
  • Je hebt praktische handvatten om te werken met methodieken uit het systemisch werken van Hellinger.
  • Je kunt jezelf als instrument inzetten om persoonlijke en teampatronen zichtbaar te maken.
  • Je kunt effectief interveniëren op storingen, patronen en emoties in het hier-en-nu en de teamleden uitdagen om ineffectief gewoontegedrag te doorbreken.
  • Je kunt een team stap voor stap begeleiden naar meer zelfsturing en vitale samenwerking. 

  Erkenningen Systemisch teamcoach

  CEDEO, CRKBO

  Als opleidingsinstituut zijn wij CEDEO en CRKBO erkend.

  Erkenning CEDEO

  Erkenningen Systemisch teamcoach

  Examen
  Indien je ervoor kiest om deze coachingsopleiding af te sluiten met het examen, dan bewijs je in de praktijk dat je

  • Jezelf effectief als instrument inzet tijdens uitdagende groepsdynamische situaties
  • Je teamcoachingscompetenties inzet om het team en de individuele teamleden te begeleiden bij het versterken van hun zelfsturend vermogen
  • Teamcoaching verbindt met het leren binnen de organisatie

  Na het succesvol afleggen van je examen ontvang je het post-HBO registerdiploma ‘Trainer teamontwikkeling en persoonlijk leiderschap’.

 • Programma

  Organisatieopstellingen, groepsdynamica en teamontwikkeling

  De Post-HBO opleiding ‘Systemisch teamcoach’ bestaat uit vijf tweedaagse opleidingsblokken van elk vier dagdelen. Wanneer je de opleiding wilt afsluiten met een Post-HBO registratie, werk je toe naar een tweedaagse teamcoaching.

  • Blok 1: De teamcoach en zijn systeem
  • Blok 2: Groepsdynamica in teams en organisaties
  • Blok 3: Teamtraining & teamcoaching
  • Blok 4: Team- en organisatieopstellingen
  • Blok 5: Praktijkcasuïstiek
  • Facultatieve eindtoets: Tweedaagse teamcoaching

  Binnen het programma ervaar je hoe het is om binnen een groep op het scherpst van de snede te worden begeleid in je persoonlijke ontwikkeling en krijg je opdrachten op maat die je helpen om het beste uit jou als trainer te halen.

  Trainingstheorieën Trainingsmethodieken
  • Systeemdenken
  • De lerende organisatie
  • Systemisch werken van Hellinger
  • Fasen in teamontwikkeling
  • De wetten van het systeem
  • Familieopstellingen
  • Stermodel, de 6 ontwikkelingsniveaus
  • Teamcoaching
  • Geweldloze communicatie
  • Organisatieopstellingen

   Blok 1: De teamcoach en zijn systeem

  • De drie wetten van systemisch werken
  • Je systeem van herkomst en de rol die je als trainer inneemt
  • De patronen, gave en opgave die je meekrijgt uit je systeem
  • De werking van het persoonlijke en collectieve geweten in organisaties
  • Op zoek naar de essentie van de team- of organisatieopdracht
  • Afsluiten van een resultaatgericht leercontract

  Blok 2: Groepsdynamica in teams en organisaties

  • Herkennen van veel voorkomende dynamieken in teams en organisaties
  • Het oerdilemma: erbij horen of uitgestoten worden
  • Versterken van je persoonlijk leiderschap binnen groepsdynamiek
  • Persoonlijk leiderschap versus lidmaatschap, jezelf zijn versus de groepsnormen
  • Wat is (schijn)veiligheid en hoe kun je dit beïnvloeden?
  • Integer omgaan met macht en leiderschap van jezelf en anderen

  E-book Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

  Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

  Dit e-book van Silvia Blankestijn bevat praktische handvatten, duidelijke interventies, en werkvormen die je direct kunt toepassen. Je kunt het e-book gratis downloaden.

  Download e-book

  E-book Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

  Blok 3: Teamtraining & teamcoaching

  • De fasen van teamontwikkeling als interventiewijzer
  • Intrainen van samenwerkings- en zelfsturingsvaardigheden
  • Emoties en storingen verzilveren als belangrijke leermomenten
  • De vijf disciplines van een lerende organisatie
  • Mentale modellen in team en teamleden
  • Teamcoaching binnen het systeem van de organisatie

  Blok 4: Team- en organisatieopstellingen

  • Vaak terugkerende thema’s binnen organisatiesystemen
  • De rol van de manager en jouw houding als begeleider
  • Conflicten oplossen middels opstellingen
  • Verschillende soorten van organisatieopstellingen
  • Welke elementen stel je op bij organisatieopstellingen
  • De mogelijkheden en grenzen van teamopstellingen

  Blok 5: Praktijkcasuïstiek

  • Supervisie over lastige praktijkcasuïstiek
  • Teampatronen in het hier-en-nu bespreken
  • Lerend omgaan met heftige groepsdynamiek
  • Interveniëren ‘op het scherpst van de snede’
  • Valkuilen van de teamcoach
  • Vergroten van jouw impact als teamcoach

  Facultatieve eindtoets: Tweedaagse teamcoaching

  • Acquisitie en systemisch adviseren binnen organisaties
  • Contractering en intake van 2-daagse teamcoaching
  • De teamdynamiek binnen de organisatiecultuur
  • Een team naar een volgende ontwikkelingsfase begeleiden
  • Versterken van samenwerkingsvaardigheden in het team
  • Resultaat en transfergericht coachen van een team 
 • Aanpak

  Blended learning

  Gedurende de opleiding ‘Systemisch teamcoach’ werk je systemisch aan je persoonlijke ontwikkeling als trainer, en ontwikkel je de scherpte, sensitiviteit en vakmanschap om team- en organisatiedynamiek resultaatgericht te begeleiden naar succesvolle samenwerking.
  Daarnaast verdiep je je in een groepsdynamisch thema dat je raakt vanuit je persoonlijke ontwikkeling, ervaring in groepen en ambities als teamcoach. Je verdiept je in de theorie, onderzoekt je eigen patronen en die van een team of organisatie.
  De aanpak van Blankestijn & Partners is erop gericht om het maximale uit jou als trainer te halen door middel van blended learning, en opdrachten en oefening op maat voor jouw persoonlijke leerdoelen.

  Voortgangs- of intakegesprek

  Voortgangsgesprek
  Voor mensen die intern doorstromen binnen Blankestijn & Partners vindt de toelating plaats op basis van een reflectieopdracht en voortgangsgesprek met een opleider uit de opleidingsmodule die je hiervoor hebt gevolgd (‘Trainen met ziel en zakelijkheid 3: Persoonlijk procestrainer’ of ‘Coachen met ziel en zakelijkheid’). In dit gesprek

  • Wordt je coachingsontwikkeling en competentieniveau besproken.
  • Bij toelating bepaal je je persoonlijke en professionele leerdoelen voor deze vervolgopleiding.

  Intakegesprek
  Voor mensen die ‘van buiten’ instromen vindt toelating plaats op basis van hun CV, een motivatiebrief, reflectieopdracht en intakegesprek. Hierin

  • Wordt getoetst of het gewenste competentieniveau als coach aanwezig is en voldoende diepgaand zelfinzicht.
  • Bij toelating bepaal je je persoonlijke en professionele leerdoelen voor de opleiding.

  Ontwikkelingspunt.nl

  Gratis online toolbox voor coaches, trainers en managers

  Op onze gratis online toolbox, www.Ontwikkelingspunt.nl, vind je methodieken, theoretische bagage, tips en werkvormen voor coaches, trainers en managers.

  Ontwikkelingspunt.nl - online toolbox

  Ontwikkelingspunt.nl

  Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP)
  Gedurende de opleiding reflecteer je voortdurend op je rol, patronen en interventies als teamcoach. Zelfreflectie is een belangrijk instrument om als teamcoach te blijven groeien. Aan het begin van de opleiding maak je een POP voor jouw persoonlijke en competentieontwikkeling. Je doet dit aan de hand van

  • het competentieprofiel ‘Teamcoach en teamtrainer’ van Blankestijn & Partners, dat gebaseerd is op de criteria van de NOBTRA (Nederlandse Orde van Beroepstrainers)
  • je persoonlijke ontwikkelingsdoelen uit het voortgangs- of intakegesprek

  Loopbaanontwikkeling
  Gedurende de opleiding ben je actief aan de slag met het bouwen aan jouw toekomst als teamcoach. Dat doe je door

  • te reflecteren op jezelf als teamcoach en op je loopbaanambities
  • je theoretisch en in de praktijk te verdiepen in een groepsdynamisch thema dat je raakt
  • het maken van een persoonlijk en realistisch loopbaanplan

  De opleidingsdagen
  De Post-HBO opleiding Systemisch Teamcoach bestaat uit 5 trainingsblokken van twee dagen (van 9.15 – 17.00 uur), welke eens per maand plaatsvinden. De werkwijze is praktisch en intens: leren door doen en diepgaand reflecteren op jezelf als coachingsinstrument. Je oefent veelvuldig in de rol van teamcoach, krijgt feedback en onderzoekt je gave en opgave als teamcoach. Binnen de verschillende oefeningen werk je voortdurend aan jouw persoonlijke leerdoelen en krijg je oefeningen en uitdagingen op maat om het beste uit jou als teamcoach te halen. Onze efficiënte opleidingsprogramma’s staan garant voor een hoog leerrendement.

  Literatuurstudie
  Je bestudeert literatuur op het gebied van familie- en organisatieopstellingen, de lerende organisatie, groepsdynamica en teamontwikkeling. Per opleidingsblok wordt aangegeven wat je uit de verplichte literatuur bestudeert. Daarnaast verdiep je je in een groepsdynamisch thema dat je raakt vanuit je persoonlijke ontwikkeling, ervaring in groepen en ambities als teamcoach.

  Intervisie
  Je intervisiegroep is een oefengroep systemisch (samen)werken. Je ondersteunt elkaar bij het versterken van je persoonlijk leiderschap in een groep, verdiept je inzicht in groepsdynamica en vergroot je competenties op het gebied van teamcoaching.
  Gedurende de opleiding kom je vier keer met je intervisiegroep bij elkaar. De intervisiebijeenkomsten worden inhoudelijk aangestuurd door Blankestijn & Partners.

  Praktische voorbereidingsopdrachten
  Per opleidingsdag krijg je een voorbereidingsopdracht bestaande uit literatuurstudie, zelfreflectie en praktische opdracht, zoals het bestuderen van team- en organisatiedynamiek in de praktijk, oefenen met methodieken of uitwerken van een lastige praktijksituatie.

  Examen voor Post-HBO registerdiploma
  Je kunt de Post-HBO opleiding Systemisch Teamcoach afsluiten met een examen, waardoor je een post-HBO registerdiploma behaald als ‘Trainer teamontwikkeling en persoonlijk leiderschap’. Het examen bestaat uit een drietal deeltoetsen en een eindtoets:

  Deeltoetsen

  • Persoonlijk reflectieverslag over je systemische bagage en hoe je hiermee omgaat als teamcoach.
  • Video-analyse van je competenties als teamcoach.
  • Systemisch adviseren en programmeren van de teamcoaching van je eindtoets.

  Eindtoets

  • Het geven van de tweedaagse teamcoaching, waarin je door een opleider beoordeeld wordt op de trainerscompetenties van het competentieprofiel ‘Teamtrainer en teamcoach’ van Blankestijn & Partners

  Behalve toetsing is het examentraject een extra groeistap in je ontwikkeling als coach, waarin je je opgedane kennis en vaardigheden samenbrengt en toepast in de praktijk.
  Je kunt de opleiding ‘Teamcoaching’ ook volgen zonder het afsluitende examen.

 • Praktische informatie

  In-company en data open-opleiding
  De opleiding wordt als open-inschrijving en in-company gegeven. De data van de open-opleiding vind je in het datumoverzicht, en deels ook in de nieuwsbrief. Vraag voor een in-company traject een vrijblijvend adviesgesprek aan met hoofdopleider en Trainer van het Jaar 2015-16 Silvia Blankestijn.

  Studiebelasting
  De Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach bestaat uit 5 maandelijkse opleidingsblokken van 2 dagen.
  Daarnaast  moet je tussen de blokken rekening houden met 16 tot 20 uur literatuurstudie, praktijkopdrachten en intervisie.

  Startdata opleidingen en maandelijkse inspiratie

  Abonneer je op onze nieuwsbrief

  Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe startdata van onze opleidingen, en maandelijks een inspirerend artikel ontvangen over coachen, trainen, teamcoachen of coachend leiderschap? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief!

  Abonneer je op de nieuwsbrief van Blankestijn & Partners

  Startdata opleidingen en maandelijkse inspiratie

  Kosten
  De Post-HBO opleiding ‘Systemisch teamcoach’ bestaat uit vijf tweedaagse opleidingsblokken van elk vier dagdelen en diverse aanvullende opdrachten gebaseerd op blended learning.
  De opleidingskosten, inclusief handleidingen van Blankestijn & Partner, bedragen € 3.250,- en de accommodatiekosten € 565,-. De boeken en eventuele overnachting betaal je zelf.
  In verband met onze CRKBO-erkenning is deze trainersopleiding vrijgesteld van BTW.
  Kortingsregeling:
  Wanneer je je meteen inschrijft voor 2 opleidingen ontvang je 5 % korting op het opleidingsgeld. Bij gelijktijdig inschrijven voor 3 opleidingen ontvang je 7 % korting op het opleidingsgeld.

Ervaringen van cursisten

Meer ervaringen

Gratis download

Verdiepende methodieken

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
Verdiepende methodieken