CRKBO

CRKBO – geregistreerd opleidingsinstituut

Blankestijn & Partners B.V. staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Wat is Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs?

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten onderzoekt of zij aan onderstaande aspecten voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen.

Toetsing vindt plaats door middel van een uitgebreide audit.

Erkenning-CRKBO

 

CRKBO kwaliteitsbepalingen

Kwaliteitsbepalingen en normen waaraan een opleidingsinstituut moet voldoen om ingeschreven te worden in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs:

 1. Duidelijke brochures in de Nederlandse taal met tijdsduur van de opleiding en prijsvermeldingen.
 2. Duidelijke website met cursus inhoud en prijzen
 3. Theorie les en gestructureerde praktijk lessen met gespecificeerde dag indelingen
 4. Goed opgeleide docenten en een overzichtelijke administratie
 5. Toezicht op kwaliteit van de docenten met bijbehorende cursus- & docentenevaluatie
 6. Didactische en vakinhoudelijke kwaliteit van docenten & bijscholing
 7. Lesmateriaal, leerplan, docenten- & cursistenhandleiding
 8. Individueel cursisten opleidingsprogramma
 9. Uitrusting cursuslokaal voldoet aan hygiëne eisen en veiligheidsnormen
 10. Toetsen, theorie en praktijk examens, herexamens, certificaten & diploma’s
 11. Overzichtelijke werkprocessen en klachtenprocedure
 12. Betalings- en leveringsvoorwaarden ook voor de renteloze termijnbetalingen

BTW vrij

Door middel van deze registratie is het mogelijk om onze open opleidingen voor trainers en coaches vrij van BTW aan te bieden.

Meer weten over onze open opleidingen?

Lees verder over onze erkende opleidingen of neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.

 

Onze opleidingen bieden erkende kwaliteit en diepgaande impact