Opleiding Systemisch Loopbaancoach

Zoek je een vernieuwend en verrijkend vervolg op je (loopbaan)coachopleiding? Wil je systemische coachen toevoegen aan je professie en innerlijke houding als loopbaancoach? Ben je benieuwd hoe je systemisch werken kunt verbinden met bestaande loopbaankaders en loopbaanmethodieken?

In de opleiding Systemisch Loopbaancoach leer je systemisch coachen gericht op 3 aandachtsvelden:

 • De coachee: De impact van systemische bagage op het gebied van werk en (levens)loopbaanontwikkeling van de coachee.
 • De organisatie: De loopbaanontwikkeling van de coachee binnen de systemische organisatiecontext & systemisch kijken naar loopbaanvraagstukken in organisaties.
 • De loopbaancoach: De systemische bagage van jou als loopbaancoach en de plek die je inneemt in een loopbaantraject.

PE punten
Aan de Opleiding Systemisch Loopbaancoach zijn door de NOBCO 24 PE-punten (uren) toegekend en door de LVSC 6,5 PE-punten.

Na de verrijkende Opleiding Systemisch Loopbaancoach

 • Kun je loopbaanvragen benaderen vanuit een systemische bril
 • Kun je systemisch waarnemen en vragen stellen, waardoor een loopbaanvraag in een breder perspectief wordt onderzocht
 • Beheers je offline en online loopbaancoaching-methodieken
 • Heb je inzicht in de systemische plek die je als loopbaancoach inneemt tijdens de contractering en uitvoering van een loopbaantraject
 • Beheers je diverse offline en online opstellingen voor loopbaanvraagstukken op individueel en organisatie niveau
 • Is je kennis en inzicht vergroot op het gebied van loopbaanontwikkeling
 • Heb je je portfolio voor je certificering als Noloc Register Loopbaanprofessional versterkt

Zorg voor een stevige basis als coach
In onze visie kan een professioneel loopbaancoach resultaatgericht en verdiepend coachen op de bovenstroom en onderstroom van loopbaanontwikkeling, én beschikt hij over specifieke kennis en methodieken op het gebied van loopbaancoaching.
In de Europees NOBCO erkende Post-HBO Coach Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid leer je (loopbaan)coachingstrajecten professioneel begeleiden. Je kunt dan aan de slag met de basisvragen van een loopbaancoaching traject:

 • Wie ben ik?
 • Wat kan ik?
 • Wat wil ik?
 • Waar en hoe ga ik dit realiseren?

Je kunt je ook inschrijven voor de Opleiding Systemisch Loopbaancoach met een andere afgeronde EQA practitioner Coach Opleiding, of vergelijkbaar competentieniveau als coach. Twijfel je of je voldoet aan de toelatingseisen neem dan contact met ons op en we bekijken het samen.

Voor wie:

 • Je bent coach en/of loopbaancoach en wilt je verder professionaliseren als loopbaancoach.
 • Je wilt leren hoe je systemisch werken kunt inzetten binnen loopbaancoaching.
 • Je wilt je systemische plek als loopbaancoach onderzoeken en versterken.
 • Je wilt je kennis en vaardigheden op het gebied van loopbaancoaching vergroten voor een mogelijke certificering als Noloc Register Loopbaanprofessional.

In deze Opleiding Systemisch Loopbaancoach:

✔ Systemisch werken met loopbaanvragen
✔ 3 opleidingsdagen + blended learning
✔ 2 online workshops & supervisie
✔ Intervisie en praktijkcoaching
✔ Loopbaan-opstellingen & loopbaancoaching-methodieken
✔ Systemisch zelfonderzoek als loopbaancoach
✔ Gedegen vaardigheden inoefenen
✔ Word een loopbaanprofessional met impact!

 

Verbreed je aanpak als loopbaancoach door systemisch werken met loopbaanvragen

De opleiding Systemisch Loopbaancoach duurt ongeveer 4 maanden en bestaat uit:

 • Persoonlijk Ontwikkelingsplan en Noloc Beroepsprofiel Loopbaanprofessional
 • 3 Opleidingsdagen
 • 2 Online Workshops
 • Literatuurstudie
 • Praktijkcoaching
 • 5 Intervisiebijeenkomsten

Persoonlijk Ontwikkelingsplan en Noloc Beroepsprofiel Loopbaanprofessional
Deze Loopbaancoach Opleiding sluit aan bij een aantal thema’s uit het Noloc Beroepsprofiel voor Register Loopbaanprofessionals, in aanvulling op de loopbaancoaching thema’s en methodieken die zijn behandeld in de Coach Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid. Je kunt je ook inschrijven voor de opleiding Systemisch Loopbaancoach met een andere afgeronde EQA practitioner Coach Opleiding, of vergelijkbaar competentieniveau als coach.

In deze aanvullende Loopbaancoach Opleiding worden de thema’s systemisch benaderd en leer je online systemisch werken met loopbaanvragen.

Aan het begin van de opleiding maak je een Persoonlijk Ontwikkelingsplan, waarin je reflecteert op wat je al in huis hebt als systemisch loopbaancoach, je kwaliteiten, ambities valkuilen en ineffectieve patronen. Je bepaalt je persoonlijke leerdoelen, en kunt deze – als je wilt – relateren aan het Noloc Beroepsprofiel voor Register Loopbaanprofessionals.

3 Opleidingsdagen
Tijdens de opleidingsdagen gaan we verdiepend aan de slag met een aantal veel voorkomende loopbaanthema’s. We doen dit in eerste instantie vanuit systemisch werken, maar maken ook gebruik van andere loopbaanmethodieken. We richten ons op de bovenstroom en onderstroom van loopbaanvragen.
Je oefent regelmatig in de rol van loopbaancoach, krijgt praktische tips en verdiepende feedback. In de rol van coachee ervaar je de opdrachten en (systemische) methodieken aan den lijve. Daarnaast doe je diepgaand systemisch zelfonderzoek naar je eigen rol en plek als loopbaancoach.

2 Online workshops
In de online workshops leer je ook online systemisch werken met loopbaanvragen, en krijg je supervisie over je praktijk coaching. De thema’s van de online workshops richten zich op de bredere systemische context van individuele loopbaanvragen binnen veel voorkomende loopbaanvraagstukken in organisaties en maatschappelijke ontwikkelingen.
Deze vraagstukken lenen zich bij uitstek voor systemisch onderzoek, waardoor je meteen ervaart dat je online ook heel krachtig kunt werken met systemische methodieken.

Praktijkcoaching
Vanaf het begin van deze opleiding begeleid je een aantal loopbaancoaching trajecten in de praktijk. Hierdoor kun je het geleerde in de opleiding direct toepassen in de praktijk. In de online workshops en je intervisiegroep kun je terecht voor vaktechnische en methodische vragen, en vragen over je persoonlijke impact als loopbaancoach.

5 Intervisiebijeenkomsten
In de intervisiegroep bespreek je eigen casuïstiek uit de praktijkcoaching in relatie tot de systemische methodieken in de opleiding. Per intervisiebijeenkomst krijg je een gerichte opdracht om een methodiek verder te verdiepen, of varianten te ervaren in relatie tot loopbaanvragen in de praktijk.

Literatuurstudie
Ter voorbereiding van elke opleidingsbijeenkomst lees je in de verplichte literatuur. Dit wordt aangestuurd in de voorbereidingsopdrachten. De literatuurlijst vind je onder ‘Praktische informatie’.

Resultaat

De Opleiding Systemisch Loopbaancoach is een inspirerend vervolg op je practitioner coach opleiding, of je practitioner coachingscompetenties die je op een andere manier hebt opgedaan. In deze loopbaancoach opleiding voeg je het volgende toe aan je coachingsvakmanschap:

 • Je leert systemisch waarnemen en systemisch coachen, vanuit een systemische coach houding.
 • Je leert werken met diverse vormen van opstellingen die je goed kunt gebruiken als loopbaancoach, zoals tafelopstellingen, opstellingen met grondplaten, online opstellingen en structuuropstellingen.
 • Je vergroot je kennis en verdiept je inzicht in loopbaanthema’s als stromingen in loopbaancoaching, levensloopbaanfasen, duurzame inzetbaarheid en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
 • Je kunt een loopbaan-begeleidingsvoorstel maken op afgestemd op de loopbaanvragen van de coachee.
 • Je kunt coachees begeleiden bij hun oriëntatie en keuzes in hun werk en loopbaan, en bij het uitvoeren van hun loopbaan- en ontwikkelstappen.
 • Je kunt persoonlijke loopbaanvragen plaatsen in een bredere organisatie- en maatschappelijke context.

 

Systemisch werken in loopbaancoaching

Dag 1: Levensloopbaan en systemische bagage

 • Contractering en je systemische plek als loopbaancoach
 • 3 oerprincipes in systemen
 • Systemisch werken met biografie
 • Inzicht in begeleiden van loopbaan opstellingen
 • Systemische blik op CV

Praktijk Loopbaancoaching (face to face of online)

Intervisie 1

Online workshop: Loopbaanontwikkeling binnen een organisatiesysteem
Supervisie over thema’s als:

 • Systemische kijken naar loopbaanmobiliteit en talentmanagement
 • Je plek innemen in de organisatie
 • Vitaliteit, burn-out en duurzame inzetbaarheid
 • Online systemisch werken in loopbaancoaching

Praktijk Loopbaancoaching (face to face of online)

Intervisie 2

Dag 2: Verlangen, keuzes en dromen realiseren

 • Het systemisch krachtenveld van het verlangen
 • Levensloopbaan-dromen realiseren; stap in de creatiespiraal
 • Systemisch werken met dilemma’s en loopbaanscenario’s
 • Keuze maken en innerlijke inclusiviteit
 • Van verlangen naar plan van aanpak

Praktijk Loopbaancoaching (face to face of online)

Intervisie 3

Online workshop: Diversiteit en inclusiviteit in loopbaanvraagstukken binnen organisaties
Supervisie over thema’s als:

 • De pijn en dilemma’s van uitsluiten, eigenheid en eigen belang
 • De kracht en uitdagingen van inclusiviteit; o.a. Levensfasebewust personeelsbeleid, Interculturele diversiteit
 • Diversiteit en Opleidingsbeleid
 • Online loopbaancoaching methodieken voor verkennen diversiteit op de arbeidsmarkt

Praktijk Loopbaancoaching (face to face of online)

Intervisie 4

Dag 3 Levensloopbaanfasen en inzetten van potentieel

 • Inzicht in levensloopbaanfasen, hun thema’s, dilemma’s en uitdagingen
 • Systemisch coachen op persoonlijk potentieel voor het realiseren van verlangen
 • Loopbaandilemma’s onderzoeken met structuuropstellingen
 • Loopbaanmethodieken en systemische werkvormen om te werken met loopbaanthema’s uit verschillende levensloopbaanfasen

Praktijk Loopbaancoaching (face to face of online)

Intervisie 5

 

Data, kosten en aanmelding

In deze Opleiding tot Loopbaancoach leer je systemisch werken met loopbaanvragen, en vergroot je je kennis en inzicht op het gebied van loopbaan, arbeidsmarkt en organisaties. Daarnaast versterk je persoonlijke impact als loopbaancoach door systemisch zelfonderzoek.

De Opleiding Systemisch Loopbaancoach wordt als open inschrijving en in-company opleiding gegeven.
Vraag voor een in-company traject een vrijblijvend adviesgesprek aan met hoofdopleider en Trainer van het Jaar 2015-16 Silvia Blankestijn.

Data opleidingsdagen
De opleidingsdagen duren van 9.15 tot 17.00 uur, de online workshops van 9.15 tot 12.30 uur. De hele loopbaancoach opleiding duurt ongeveer vier maanden.

November 2022
Zeist
Maart 2023
Zeist
September 2023
Zeist
9 november
30 november (online)
21 december
18 januari 2023 (online)
8 februari
8 maart
29 maart (online)
19 april
10 mei (online)
31 mei
20 september
11 oktober (online)
1 november
22 november (online)
13 december

Aanmelden Loopbaancoach Opleiding
Je meldt je aan voor de Opleiding Systemisch Loopbaancoach door middel van het aanmeldformulier. De definitieve toelating vindt plaats na toetsing door de opleidingscoördinator.

Toelating
De toelatingscriteria voor deze opleiding zijn:

 • HBO/WO werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar werkervaring;
 • Afgeronde EQA practitioner Coach Opleiding, of vergelijkbaar competentieniveau als coach.
 • Inzicht in je sterke kanten en ontwikkelpunten als coach en de bereidheid om hieraan te werken.

Twijfel je of je voldoet aan de toelatingseisen neem dan contact met ons op en we bekijken het samen.

Studiebelasting Opleiding Systemisch Loopbaancoach
De Opleiding Systemisch Loopbaancoach bestaat uit 3 opleidingsdagen, 2 online workshops  en 4 intervisiebijeenkomsten.
Daarnaast moet je tussen de opleidingsbijeenkomsten rekening houden met 12 tot 16 uur literatuurstudie, praktijkcoaching en praktijkopdrachten.
De totale opleiding duurt ongeveer 4 maanden.

NOBCO-PE punten
Aan de Opleiding Systemisch Loopbaancoach zijn door de NOBCO 24 PE-punten (uren) toegekend. NOBCO  registercoaches kunnen deze opleiding gebruiken voor hun herregistratie bij NOBCO

LVSC-PE punten
Aan de Opleiding Systemisch Loopbaancoach zijn door de LVSC 6,5 PE-punten toegekend. LVSC registercoaches en supervisoren kunnen deze opleiding gebruiken voor hun herregistratie bij LVSC

Noloc certificering
Met de Post-HBO Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid en de Opleiding Systemisch Loopbaancoach heb je een stevig fundament gelegd voor je Noloc certificering als Noloc Register Professional.
Je kunt je portfolio voor je Noloc toetsing gaan invullen en ondertussen de benodigde aanvullende werkervaring opdoen als loopbaancoach.

Kosten Systemisch Loopbaancoach Opleiding
De kosten van de Opleiding Systemisch Loopbaancoach € 1.750,-.
In deze prijs zijn alle reguliere kosten inbegrepen: begeleiding tijdens de opleidingsdagen, zaalhuur, lunch, en ondersteunend studiemateriaal.

Tijdens de opleiding maak je gebruik van drie verplichte boeken. Deze boeken schaf je zelf aan, zodat je literatuurstudie al voor de eerste opleidingsdag kan beginnen.

 

Blankestijn & Partners is CRKBO geregistreerd, daardoor is deze Loopbaancoach Opleiding vrijgesteld van BTW.

Erkenning-CRKBO

Betaling in termijnen is mogelijk.

Corona
Onze opleidingen zijn corona-proof en gaan door!
Bij voorkeur op locatie uiteraard volgens de corona-richtlijnen. Als dat (weer even) niet mag schakelen we tijdelijk over naar online classrooms.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeroen van den Dikkenberg (opleidingscoördinator) of Silvia Blankestijn (hoofdopleider):  0317 – 425134.

Je meldt je aan door middel van het aanmeldformulier.

 

Literatuurlijst

Verplichte literatuur

 • Siets Bakker, Lianne Steeghs, Systemisch wijzer, kennis uit opstellingen die je iedere dag kunt gebruiken, Uitgeverij Thema
 • Susan van Ass, Het complete loopbaanboek, Uitgeverij Boom/Nelissen

 

Erkenningen van Blankestijn & Partners

Onze opleidingen bieden erkende kwaliteit

Blankestijn & Partners wil uitmuntende coaches, trainers, intervisors en teamcoaches opleiden, die zich onderscheiden in kwaliteit, in vakmanschap en in hun impact op de groei en ontwikkeling van mensen, teams en/of organisaties.

Erkenningen, Certificeringen en PE-punten zijn een manier om de kwaliteit van onze opleidingen én van onze afgestudeerde coaches, trainers en teamcoaches te waarborgen. Daarom laten wij onze opleidingen en organisatie toetsen.


Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches