Opleiding Systemisch Loopbaancoach: Systemisch Werken in Loopbaancoaching

In de opleiding Systemisch Loopbaancoach leer je systemisch werken met loopbaanthema’s die je gedurende een loopbaantraject tegen kunt komen. Je voegt systemisch waarnemen en het werken met loopbaanopstellingen toe aan de methodieken die je als (loopbaan)coach al in huis hebt. Dit verdiept je vakmanschap en innerlijke houding.

De opleiding Systemisch Loopbaancoach is een verdiepend en praktijkgericht vervolg op je (loopbaan)coachopleiding. De opleiding is gericht op 3 aandachtsgebieden:

 • Het vakmanschap van de loopbaancoach: Inzicht in systemische dynamieken in loopbaancoaching, ontwikkelen systemische vaardigheden, begeleiden van loopbaanopstellingen
 • Systemisch werken met loopbaanthema’s, zoals biografie, CV, dromen, drijfveren, keuzes maken, potentieel inzetten, diversiteit en inclusiviteit, stress en burn-out, profileren op social media, solliciteren
 • De innerlijke houding van de loopbaancoach: Bewustzijn van je systemische plek als loopbaancoach binnen het systemisch krachtenveld van loopbaancoaching

PE punten
NOBCO PE-punten
Aan de Opleiding Systemisch Loopbaancoach is door de NOBCO 24 PE-punten (uren) toegekend.

LVSC PE-punten
Aan de Opleiding Systemisch Loopbaancoach is door de LVSC 6,5 PE-punten toegekend.

StiR PE-punten
Aan de Opleiding Systemisch Loopbaancoach is door de StiR 7 PE-punten toegekend.

Noloc
Je kunt deze opleiding gebruiken voor je PE-punten bij je Noloc herregistratie.

Na de verrijkende Opleiding Systemisch Loopbaancoach

   • Kun je loopbaanvragen benaderen vanuit een systemische bril.
   • Kun je systemisch waarnemen en vragen stellen, waardoor een loopbaanvraag in een breder perspectief wordt onderzocht.
   • Heb je een toolbox met loopbaanopstellingen en systemische werkvormen voor uiteenlopende loopbaanthema’s.
   • Kun je loopbaanopstellingen offline en online professioneel begeleiden.
   • Heb je inzicht in de systemische plek die je als loopbaancoach inneemt tijdens de contractering en uitvoering van een loopbaantraject.
   • Verdiep je je loopbaancoaching door systemisch werken in te zetten in verschillende fasen van een loopbaantraject.

Zorg voor een stevige basis als (loopbaan)coach
In onze visie kan een professioneel loopbaancoach resultaatgericht en verdiepend coachen. Daarom vragen we voor deze opleiding een andere afgeronde EQA Practitioner Coach of Loopbaancoach Opleiding, of vergelijkbaar competentieniveau als (loopbaan)coach.
Twijfel je of je voldoet aan de toelatingseisen neem dan contact met ons op en we bekijken het samen.

Heb je nog geen afgeronde EQA Practitioner (Loopbaan)Coach Opleiding kijk dan eens naar onze  erkende opleidingen  Coachen met Ziel en Zakelijkheid  of Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid.

De opleiding Systemisch Loopbaancoaching is een enorme verrijking voor mijn coachingstrajecten. Dat waar je net niet de vinger op kon leggen, wordt zoveel duidelijk door de inzichten uit deze opleiding: aanrader!

          Astrid de Beer, Adviseur Leerwerkloket

Voor wie:

   • Je bent coach en/of loopbaancoach
   • Je wilt systemisch werken toevoegen aan je loopbaancoaching methodieken.
   • Je wilt systemisch leren werken met veel voorkomende loopbaanthema’s en loopbaanvragen.
   • Je hebt behoefte aan concrete systemische werkvormen en loopbaanopstellingen die je direct kunt inzetten in je loopbaancoaching.
   • Je wilt je systemische plek als loopbaancoach onderzoeken en versterken.

In deze Opleiding Systemisch Loopbaancoach:

✔ Systemisch werken met loopbaanvragen
✔ 3 opleidingsdagen + 2 online workshops
✔ Intervisie en praktijkcoaching
✔ Loopbaan-opstellingen & Systemische werkvormen
✔ Systemische vaardigheden inoefenen
✔ Systemisch plek als loopbaancoach versterken
✔ Word een verdiepende loopbaanprofessional!

Verbreed je aanpak als loopbaancoach door systemisch werken met loopbaanvragen

De opleiding Systemisch Loopbaancoach duurt ongeveer 4 maanden en bestaat uit:

 • 3 Opleidingsdagen
 • 2 Online Workshops
 • Praktijkcoaching
 • 4 Intervisiebijeenkomsten
 • Certificaat
 • Literatuurstudie

Opleiding die mij veel systemische inzichten heeft gegeven en goede handvatten om in de praktijk te gebruiken.

          Linda de Vos, LVcoaching, Amersfoort

3 Opleidingsdagen
Tijdens de opleidingsdagen leer je systemisch werken met diverse loopbaanthema’s. We combineren hierbij bestaande loopbaankaders met een systemische aanpak, waarbij je onder andere leert coachen met uiteenlopende loopbaanopstellingen. Je ontwikkelt een systemische blik op loopbaanvragen, leert systemische vragen stellen en wordt vaardig in systemisch loopbaancoachen.
Je oefent regelmatig in de rol van loopbaancoach, krijgt praktische tips en verdiepende feedback. In de rol van coachee ervaar je de opdrachten en (systemische) methodieken aan den lijve. Daarnaast doe je diepgaand systemisch zelfonderzoek naar je eigen rol en plek als loopbaancoach.

2 Online workshops
In de online workshops leer je ook online systemisch werken met loopbaanvragen. Systemisch werken leent zich heel goed voor online coaching. Je leert verschillende methoden om online loopbaanopstellingen te doen en loopbaanvragen systemisch te onderzoeken.
De thema’s van de online workshops richten zich op de bredere systemische context van loopbaanvragen van individuen en organisaties. Tevens onderzoek je welke plek jij als loopbaancoach inneemt binnen het systemisch krachtenveld van loopbaanontwikkeling.

Literatuurstudie
Ter voorbereiding van elke opleidingsbijeenkomst lees je in de verplichte literatuur. Dit wordt aangestuurd in de voorbereidingsopdrachten.
De verplichte literatuur bestaat uit:

 • Siets Bakker, Lianne Steeghs, Systemisch wijzer, kennis uit opstellingen die je iedere dag kunt gebruiken, Uitgeverij Thema
 • Susan van Ass, Het complete loopbaanboek, Uitgeverij Boom/Nelissen

Daarnaast ontvang je tijdens de opleiding een syllabus met aanvullende literatuur over systemisch loopbaancoachen en een palet aan loopbaanopstellingen die je tijdens de opleiding leert begeleiden.

Praktijkcoaching
Het is aan te raden om tijdens deze opleiding een aantal loopbaancoaching trajecten in de praktijk te begeleiden. Je kunt het geleerde in de opleiding dan direct toepassen in de praktijk, en praktijkcasuïstiek inbrengen in de oefeningen tijdens de opleidingsbijeenkomsten.

4 Intervisiebijeenkomsten
In de intervisiegroep bespreek je eigen casuïstiek uit de praktijkcoaching in relatie tot de systemische methodieken in de opleiding, en oefen je met aanvullende loopbaanopstellingen.
Per intervisiebijeenkomst krijg je een gerichte opdracht om een methodiek verder te verdiepen, of varianten te ervaren in relatie tot loopbaanvragen in de praktijk.

Certificaat
Wanneer je actief aanwezig bent geweest tijdens de opleidingsdagen, online workshops en intervisiebijeenkomsten, ontvang je het certificaat Opleiding Systemisch Loopbaancoach van Blankestijn & Partners.

Resultaat

De opleiding Systemisch Loopbaancoach is een inspirerend vervolg op je practitioner coach opleiding, of je practitioner coachingscompetenties die je op een andere manier hebt opgedaan. In deze loopbaancoach opleiding voeg je systemisch werken toe aan je (loopbaan)coachingsvakmanschap:

 • Je krijgt kennis en inzicht in het systemisch coachen vanuit het gedachtengoed van Hellinger.
 • Je leert systemisch coachen vanuit een systemische coach houding.
 • Je leert loopbaanvragen onderzoeken vanuit de 3 systemische wetmatigheden.
 • Je leert werken met diverse vormen van loopbaanopstellingen, zoals opstellingen met grondplaten, tafelopstellingen, opstellingen met symbolen en opstellingen met de loopbaancoach als representant.
 • Je ontwikkelt essentiële systemische vaardigheden, zoals systemisch waarnemen, systemische vragen stellen, en het begeleiden van loopbaanopstellingen.
 • Je leert loopbaanvragen plaatsen in het systemisch krachtenveld van loopbaanontwikkeling in organisaties en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
 • Je krijgt een toolbox aan loopbaanopstellingen voor veel voorkomende loopbaanthema’s en loopbaanvragen.
 • Je onderzoekt je magische plek als loopbaancoach en oefent met het innemen van je dienende plek.

Systemisch werken in loopbaancoaching

Dag 1: Levensloopbaan en systemische bagage

 • Contractering en je systemische plek als loopbaancoach
 • 3 oerprincipes in systemen
 • Systemisch werken met biografie
 • Systemisch werken met CV
 • Opstellingen met vloerankers

Online workshop 1: Het systemisch krachtenveld van loopbaancoach en cliënt

 • Het systemisch krachtenveld van loopbaancoaching
 • De aangeboden plek waar jij als loopbaancoach ontvankelijk voor bent
 • Je magische en dienende plek als loopbaancoach
 • Bewust omgaan met het systemisch krachtenveld van de cliënt
 • Online opstellingen, met en zonder digitale tools

De Opleiding Systemisch Loopbaancoach geeft mij als loopbaancoach extra mogelijkheden om de kandidaat inzicht te geven en zijn vaardigheden te versterken.

          Rijk van Ark

Dag 2: Systemisch werken met dromen en keuzes maken

 • Levensloopbaan-dromen realiseren; stappen in de creatiespiraal
 • Dromen en de schaduwkant van een loopbaanwens
 • Wiens droom droom je? Eigen plek innemen
 • Systemisch coachen bij loopbaankeuzes
 • Loopbaanopstellingen met de coach als representant

Online workshop 2: Diversiteit en inclusiviteit in loopbaancoaching

 • De pijn en dilemma’s van uitsluiten en insluiten
 • Onderzoeken in- en uitsluitingspatronen van jou als loopbaancoach
 • Systemisch waarnemen van wat de coachee in- en uitsluit in loopbaanvraag en loopbaanperspectieven
 • In- en uitsluiten bij stress en burn-out

Dag 3: Potentieel zichtbaar maken op de arbeidsmarkt

 • Welke elementen stel je op in een loopbaanopstelling?
 • Systemisch coachen op het inzetten van persoonlijk potentieel
 • Systemische boedelscheiding bij afscheid van werk
 • Tafelopstellingen in loopbaancoaching
 • Een systemische blok op online profileren, LinkedIn en social media

 

Data, kosten en aanmelding

In deze Opleiding tot Loopbaancoach leer je systemisch werken met loopbaanvragen, en vergroot je je kennis en inzicht op het gebied van loopbaan, arbeidsmarkt en organisaties. Daarnaast versterk je persoonlijke impact als loopbaancoach door systemisch zelfonderzoek.

De Opleiding Systemisch Loopbaancoach wordt als open inschrijving en in-company opleiding gegeven.
Vraag voor een in-company traject een vrijblijvend adviesgesprek aan met hoofdopleider en Trainer van het Jaar 2015-16 Silvia Blankestijn.

Data opleidingsdagen
De opleidingsdagen duren van 9.15 tot 17.00 uur, de online workshops van 9.15 tot 12.30 uur. De hele loopbaancoach opleiding duurt ongeveer vier maanden.

Mei 2024
Zeist
Oktober 2024
Soesterberg
29 mei
26 juni (online)
4 september
25 september (online)
16 oktober
17 oktober
7 november (online)
28 november
19 december (online)
16 januari 2025

 

Goede basis met theorieaanbod, veel gelegenheid tot oefenen en uitgebreide keuze aan werkvormen. Het was een fijne trainer die ruimte gaf aan de groep en tegelijkertijd leverde wat hij van plan was.

          Eveline de Wijs

Aanmelden Opleiding Systemisch Loopbaancoach
Je meldt je aan voor de Opleiding Systemisch Loopbaancoach door middel van het aanmeldformulier. De definitieve toelating vindt plaats na toetsing door de opleidingscoördinator.

Toelating
De toelatingscriteria voor deze opleiding zijn:

 • HBO/WO werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar werkervaring;
 • Afgeronde EQA Practitioner Coach of Loopbaancoach Opleiding, of minimaal 1 jaar werkzaam als (loopbaan)coach.
 • Inzicht in je sterke kanten en ontwikkelpunten als loopbaancoach en de bereidheid om hieraan te werken.

Twijfel je of je voldoet aan de toelatingseisen neem dan contact met ons op en we bekijken het samen.

Studiebelasting Opleiding Systemisch Loopbaancoach
De Opleiding Systemisch Loopbaancoach bestaat uit 3 opleidingsdagen, 2 online workshops  en 4 intervisiebijeenkomsten.
Daarnaast moet je tussen de opleidingsbijeenkomsten rekening houden met 6 uur literatuurstudie, praktijkcoaching en praktijkopdrachten.
De totale opleiding duurt ongeveer 4 maanden.

Groepsgrootte
De opleidingsgroep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.

PE punten
NOBCO PE punten
Aan de Opleiding Systemisch Loopbaancoach zijn door de NOBCO 24 PE-punten (uren) toegekend. NOBCO  registercoaches kunnen deze opleiding gebruiken voor hun herregistratie bij NOBCO.

LVSC PE punten
Aan de Opleiding Systemisch Loopbaancoach zijn door de LVSC 6,5 PE-punten toegekend. LVSC registercoaches en supervisoren kunnen deze opleiding gebruiken voor hun herregistratie bij LVSC.

StiR PE-punten
Aan de Opleiding Systemisch Loopbaancoach is door de StiR 7 PE-punten toegekend.

Noloc PE punten
Je kunt deze Loopbaancoach Opleiding gebruiken voor je PE-punten bij je Noloc herregistratie.
Zoek je een Noloc erkende opleiding voor je Noloc certificering als Noloc Register Professional dan is de Noloc erkende Post-HBO Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid beter geschikt.

Kosten Systemisch Loopbaancoach Opleiding
De kosten van de Opleiding Systemisch Loopbaancoach € 1.750,- .
In deze prijs zijn alle reguliere kosten inbegrepen: begeleiding tijdens de opleidingsdagen, zaalhuur, lunch, en ondersteunend studiemateriaal.

Blankestijn & Partners is scholingspartner van het UWV. Hierdoor kun je deze opleiding vergoed krijgen in het kader van je re-integratie. Bekijk het stappenplan van UWV.

Literatuurlijst
Tijdens de opleiding maak je gebruik van één verplicht boek. Deze schaf je zelf aan, zodat je literatuurstudie al voor de eerste opleidingsdag kan beginnen:

 • Siets Bakker, Lianne Steeghs, Systemisch wijzer, kennis uit opstellingen die je iedere dag kunt gebruiken, Uitgeverij Thema

 

Blankestijn & Partners is CRKBO geregistreerd, daardoor is deze Loopbaancoach Opleiding vrijgesteld van BTW.

Erkenning-CRKBO

Betaling in termijnen is mogelijk.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeroen van den Dikkenberg (opleidingscoördinator) of Silvia Blankestijn (hoofdopleider):  0317 – 425134.

Je meldt je aan door middel van het aanmeldformulier.

Doreen Saarloos
27 januari 2024

Het voorziet in waardevolle handvatten voor verdieping tijdens loopbaantrajecten.

De Opleiding Systemisch Loopbaancoach biedt een mooie kennismaking met systemisch werken. Praktisch en direct toepasbaar. Het voorziet in waardevolle handvatten voor verdieping tijdens loopbaantrajecten.
Joyce Heijnsdijk
Zelfstandig studiekeuze- en loopbaancoach
27 januari 2024

Inhoudelijk gedegen en een fijne begeleiding

Een tweede opleiding gevolgd bij Blankestijn & Partners. Inhoudelijk wederom gedegen en een fijne begeleiding van Jeroen van den Dikkenberg.
Linda de Vos
LVcoaching, Amersfoort
16 februari 2023

Goede handvatten om in de praktijk te gebruiken

Opleiding die mij veel systemische inzichten heeft gegeven en goede handvatten om in de praktijk te gebruiken.
Eveline de Wijs
15 februari 2023

Veel gelegenheid tot oefenen

Goede basis met theorieaanbod, veel gelegenheid tot oefenen en uitgebreide keuze aan werkvormen. Het was een fijne trainer die ruimte gaf aan de groep en tegelijkertijd leverde wat hij van plan was.
Rijk van Ark
10 februari 2023

Extra mogelijkheden als loopbaancoach

De Opleiding Systemisch Loopbaancoach en het inzetten van systemische werkvormen geeft mij als loopbaancoach extra mogelijkheden om de kandidaat inzicht te geven en zijn vaardigheden te versterken.
Astrid de Beer
Adviseur Leerwerkloket
28 september 2022

Enorme verrijking voor mijn coachingstrajecten

De opleiding Systemisch Loopbaancoach is een enorme verrijking voor mijn coachingstrajecten. Dat waar je net niet de vinger op kon leggen, wordt zoveel duidelijk door de inzichten uit deze opleiding: aanrader!

Erkenningen van Blankestijn & Partners

Blankestijn & Partners wil uitmuntende coaches, trainers, intervisors en teamcoaches opleiden, die zich onderscheiden in kwaliteit, in vakmanschap en in hun impact op de groei en ontwikkeling van mensen, teams en/of organisaties.
Erkenningen, Certificeringen en PE-punten zijn een manier om de kwaliteit van onze opleidingen én van onze afgestudeerde coaches, trainers en teamcoaches te waarborgen. Daarom laten wij onze opleidingen en organisatie toetsen.

Noloc PE punten
Noloc Register Loopbaanprofessionals kunnen deze Loopbaancoach Opleiding gebruiken voor de PE-punten bij hun Noloc herregistratie.

NOBCO PE punten
Aan de Opleiding Systemisch Loopbaancoach zijn door de NOBCO 24 PE-punten (uren) toegekend. NOBCO  registercoaches kunnen deze opleiding gebruiken voor hun herregistratie bij NOBCO.

LVSC PE punten
Aan de Opleiding Systemisch Loopbaancoach zijn door de LVSC 6,5 PE-punten toegekend. LVSC registercoaches en supervisoren kunnen deze opleiding gebruiken voor hun herregistratie bij LVSC.

StiR PE-punten
Aan de Opleiding Systemisch Loopbaancoach is door de StiR 7 PE-punten toegekend.

Schoolleidersregister PO erkend
Deze opleiding is geaccrediteerd bij het Schoolleidersregister PO onder het professionaliseringsaanbod herregistratie met 35 punten en kun je gebruiken voor je herregistratie.
Om hiervoor in aanmerking te komen moet je ook voldoen aan extra en aanvullende voorwaarden voor het afronden van de opleiding. Hieraan zijn ook extra kosten verbonden. Neem hiervoor contact op met ons secretariaat.

Erkenningen van Blankestijn & Partners

CEDEO erkend
De open opleidingen van Blankestijn & Partners zijn CEDEO erkend, op basis van een klanttevredenheidsonderzoek onder oud-deelnemers.

CRKBO geregistreerd
Blankestijn & Partners is CRKBO geregistreerd, waardoor wij deze loopbaancoach opleiding BTW vrij kunnen aanbieden.

UWV-Scholingspartner
Blankestijn & Partners is scholingspartner van het UWV. Hierdoor kun je deze opleiding vergoed krijgen in het kader van je re-integratie.

 Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches