Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid

In deze Coach Opleiding, word je uitgedaagd om het beste in jou als coach naar boven te halen. Je leert diepgaand en resultaatgericht coachen op de bovenstroom en onderstroom. Je wordt een erkend en inspirerend coach.

In de Post-HBO Coach Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid ontwikkel je coachingscompetenties op Europees EMCC – NOBCO Practitioner niveau, en leer je een palet aan coachingsmethodieken. Je oefent veelvuldig in de rol van coach, geeft praktijkcoaching en krijgt supervisie. Je wordt een vakbekwaam coach en kunt je vakmanschap toepassen op een breed palet aan coachingsthema’s.

Tijdens deze NOBCO gecertificeerde coaching opleiding werk je volgens de NOBCO vereisten en formats aan je portofolio voor je individuele NOBCO coach EIA certificering.

erkende coach opleiding_Erkenning-NOBCOcoaching opleiding_Erkenning-LVSC

 

Na deze Coach Opleiding:

 • Ben je klaar om jouw passie als coach in de praktijk te realiseren
 • Kun je een coachingstraject begeleiden, van intake naar resultaat
 • Heb je je coachingscompetenties uitgebreid geoefend en toegepast in de praktijk
 • Beheers je een palet aan coachingsmethodieken voor de onderstroom en bovenstroom
 • Kun je coachen op een breed palet aan coachingsthema’s, zoals persoonlijke effectiviteit, stress en burn-out, loopbaanontwikkeling, leiderschap
 • Heb je impact als coach, doordat je jezelf als coachingsinstrument inzet
 • Kun je offline en online coachen binnen de systemische organisatiecontext
 • Heb je een extra uitgebreide NOBCO geregisteerde opleiding tot coach gevolgd
 • Ben je Post-HBO geregistreerd coach met een LVSC en NOBCO Europees EMCC EQA Practitioner coach diploma

Loopbaancoach
Tijdens deze brede en all-round coachopleiding kun je je aanvullend specialiseren tot loopbaancoach door de aanvullende Module Job Marketing. Hierdoor heb je ook een Noloc erkende opleiding waardoor je een versneld en vereenvoudigd toelatingsprocedure bij de Noloc hebt. Noloc is de Nederlandse beroepsorganisatie voor loopbaancoaches.

post hbo coach opleiding_Erkenning-Post-HBO-CPION

Wil je het vak coachen echt goed in de vingers krijgen, veel oefenen onder deskundige begeleiding en liefdevolle doch scherpe feedback? Dan is dit dé Post-HBO coach opleiding die je moet kiezen.

          Robbert Nijziel

Voor wie:

 • Je zoekt een erkende coachopleiding waarin je het coachvak gedegen in de vingers krijgt.
 • Je wilt verdiepend én resultaatgericht leren coachen vanuit een niet-hiërarchische positie.
 • Je bent bereid om intens en doelgericht te werken aan je persoonlijke ontwikkeling als coach en persoonlijke ontwikkeling op de zes ontwikkelingsniveaus aan den lijve te ervaren.
 • Je wilt je loopbaan als coach verder vormgeven, als interne of externe coach.

 

Blankestijn & Partners is al 20 jaar specialist in coach en trainer opleidingen met een gemiddelde cursisten beoordeling van 9 bij CEDEO onderzoek.

Meer weten?
Kom kennismaken op onze gratis workshop of vraag telefonisch advies.

In deze Coaching Opleiding:

✔ Intense vakopleiding tot professioneel coach
12 opleidingsdagen + blended learning
✔ 2 Masterclasses van Silvia Blankestijn
✔ Praktijkcoaching met Supervisie
✔ Intervisie en oefenkandidaten
Gedegen vaardigheden inoefenen
✔ Ook leren online coachen
LVSC en NOBCO-EMCC erkende coach opleiding
Post-HBO en EQA practitioner coach diploma
Je wordt een coach met persoonlijke impact! 

Deze opleiding tot professioneel coach wordt ook gegeven als online-avond opleiding (Virtual Classroom)

Mogelijke vervolgopleidingen

Na deze coaching opleiding kun je bij Blankestijn & Partners je professionalisering vervolgen:

Loopbaancoach
Tijdens de coach opleiding kun je specialiseren tot loopbaancoach door de aanvullende Module Job Marketing te volgen. Je kunt ook na de coach opleiding de aanvullende module volgen. Na succesvolle afronding heb je dan ook een Noloc erkende loopbaancoach opleiding. Hiermee heb je een versnelde en vereenvoudigde toelatingsprocedure bij de Noloc. Noloc is de Nederlandse beroepsorganisatie voor loopbaancoaches.

Trainer en coach
Wanneer je na het behalen van je Post-HBO registerdiploma ‘Coach met Ziel en Zakelijkheid’ ook trainer wilt worden, dan is de NOBTRA erkende Post HBO registeropleiding Trainen met Ziel en Zakelijkheid een passende vervolgopleiding.

Teamcoach
In de opleiding coachen leer je individuele leer- en ontwikkelingsprocessen begeleiden. Wanneer je daarnaast ook teams wilt leren begeleiden in hun onderlinge samenwerking, kun je aanvullend de NOBTRA en LVSC erkende Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer volgen.
In de teamcoach opleiding leer je teams groepsdynamisch en systemisch begeleiden naar een betere onderlinge samenwerking. Als teamcoach begeleid je het team in het versterken van hun teamkracht en in het doorbreken van belemmerende patronen. Je werkt hiervoor op teamniveau en op individueel niveau.
Groepsdynamisch doen we dit vanuit de zes ontwikkelingsniveaus van het Stermodel. Vanuit het Systemisch werken van Hellinger leer je door een andere bril naar teams kijken, systemische vragen stellen en werken met team- en organisatieopstellingen.

Een geweldige opleiding! Echt een verrijking voor mijn eigen persoonlijke ontwikkeling en voor mijn professionele ontwikkeling als coach. Ontzettend veel geleerd. Ik raad deze cursus aan iedereen aan die wil leren coachen.

          Christoph Janzing

Word Europees NOBCO EQA practitioner Coach, en leer coachen op de bovenstroom en de onderstroom.

De Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid duurt ongeveer 9 maanden en bestaat uit:

 • Brede coach opleiding tot allround coach
 • Breed pallet aan coachingsmethodieken
 • Europees erkend Competentieprofiel en Persoonlijke Ontwikkelingsdoelen
 • 6 Opleidingsblokken van twee dagen
 • Oefenkandidaten
 • 7 Intervisiebijeenkomsten
 • 4x Supervisie
 • Praktijkcoaching
 • Literatuurstudie
 • Praktijkopdrachten: Coachen als vak
 • Bouwen aan je loopbaan als coach
 • Je persoonlijk NOBCO-EIA Certificering Dossier opbouwen

Deze opleiding tot professioneel coach wordt ook gegeven als online-avond opleiding (Virtual Classroom)

De opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid heeft mij de basis gegeven voor mijn ontwikkeling als coach. Een goede combinatie van theoretisch onderbouwing en veel oefenen in de praktijk. Met een goed gevulde gereedschapskist kan ik nu aan de slag als coach.

          Janneke van Doren

Brede coach opleiding tot allround coach op bovenstroom en onderstroom
Na deze coach opleiding heb je het vak van coach gedegen in de vingers en kun je coachingstrajecten begeleiden op de bovenstroom en onderstroom van persoonlijke ontwikkelingsthema’s. Je kunt als allround coach aan de slag met een breed palet aan coachingsthema’s of je specialiseren in een coachingsthema’s die je na aan het hart liggen.
Zo kun je bv coachen op thema’s als Persoonlijke effectiviteit, Stress en burn-out, (Levens)loopbaan, Leiderschap, Conflicthantering, Ondernemerschap.

Breed palet aan coachingsmethodieken
In de opleiding leer je coachen op de bovenstroom en onderstroom van persoonlijke ontwikkeling. Het Stermodel is hierbij een belangrijke kapstok. Het Stermodel is een eclectische model, dat veel andere coachingsmethodieken insluit. De 6 ontwikkelingsniveaus van het Stermodel vragen ieder een eigen methodische aanpak. Daarom leer je in deze coach opleiding een palet aan coachingsmethodieken die elkaar versterken in een coachingstraject.
Tijdens de praktijkcoaching en supervisie leer je hoe je de verschillende coachingsmethodieken integreert en koppelt aan de coachvraag.
Door een coachvraag aan te pakken vanuit verschillende coachingsmethodieken komt de coachee in beweging.

Europees erkend Competentieprofiel en Persoonlijke Ontwikkelingsdoelen
Aan de hand van het Europees NOBCO EQA Practitioner niveau erkende competentieprofiel ‘Coach met Ziel en Zakelijkheid’ schrijf je twee keer een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). Tijdens elke opleidingsbijeenkomst staan 1 of 2 competenties centraal, en werk je gericht aan het ontwikkelen van de gedragsindicatoren uit jouw POP.
Tijdens blok 1 en 2 bepaal je de leerdoelen voor je persoonlijke ontwikkeling als coach. Elke keer als je coachee bent voor een van je mede-cursisten, breng je je persoonlijke ontwikkelingsthema’s in. Hierdoor ervaar je de verschillende methodieken als coachee, en werk je doelgericht en diepgaand aan je persoonlijke ontwikkeling als coach.
Door de combinatie van persoonlijke en competentie ontwikkeling groei je doelgericht naar een vakbekwaam coach.

6 Tweedaagse Opleidingsblokken
Tijdens de opleidingsdagen oefen je veelvuldig in de rol van coach en krijg je feedback op je sterke kanten en ontwikkelpunten. Je leert de theorie toepassen in de praktijk en ontwikkelt je eigen coachingsstijl.
Door eigen belemmeringen en valkuilen in te brengen tijdens de oefensituaties werk je gelijktijdig aan je eigen persoonlijke ontwikkeling als coach.

Oefenkandidaten
Na elk opleidingsblok oefen je de geleerde coachingsmethodieken in de praktijk met zelfgekozen oefenkandidaten. Deze kandidaten uit je omgeving zijn er voor jou, en voorzien je achteraf van feedback.
Nadat je de coachingsmethodieken gedegen hebt ingeoefend tijdens de opleidingsdagen, bekwaam je je verder door ze toe te passen op verschillende personen in de praktijk. Hierdoor krijg je niet alleen de coachingsmethodieken beter in de vingers, maar leer je ze ook toepassen op verschillende type coachees.

7 Intervisie bijeenkomsten
De intervisiegroepen komen in totaal zeven keer bij elkaar. De bijeenkomsten zijn gericht op het concretiseren van de POP’s, elkaar ondersteunen bij de gewenste competentieontwikkeling en bespreken van de praktijkopdrachten in het kader van je loopbaanontwikkeling als coach. Tevens oefen je je coachingsvaardigheden en maak je kennis met verschillende intervisiemethodieken.

In deze coachopleiding ervaar je coachingsmethodieken zonder dat het zweverig of klef wordt. Ik ben vele malen bewuster geworden van hoe ik mezelf in m.n. werk in consultancy en coaching inzet. Ook privé heeft het me waarde gebracht. Ik dacht een heel eind te zijn maar er bleek voor mij nog een hoop te leren in wat gewaarwording je kan brengen. Ik neem het elke dag in positieve zin met me mee.

          John Obbens

4x Supervisie & Online leren Coachen
De vier online supervisiebijeenkomsten onder leiding van een van de opleiders ondersteunen je bij je praktijkcoaching. Daarnaast leer je de ins en outs van online coachen. In de thema’s voor het online leren coachen volgen we de thema’s die je op dat moment ook tegen komt in de praktijkcoaching. Zo gaan de supervisie en het online leren coachen hand in hand.
De supervisor zal je online coachen in je groei en ontwikkeling als coach, en je al doende de kneepjes van het online coachen demonstreren. Daarnaast oefen je zelf ook met online coachen.

Praktijkcoaching
Je begeleidt drie coachingskandidaten in de praktijk. Een coachingstraject bestaat uit een intakegesprek en minimaal vijf coachingsgesprekken van een uur. Je mag je coachingskandidaten face to face of online coachen. De supervisiebijeenkomsten met een opleider en je intervisiegroep ondersteunen je hierbij. Wanneer je je wilt specialiseren als loopbaancoach, kun je coachingskandidaten zoeken met een loopbaanvraag.

Literatuurstudie
Ter voorbereiding van elk trainingsblok lees je in de verplichte literatuur. Dit wordt aangestuurd in de voorbereidingsopdrachten. De literatuurlijst vind je onder ‘Praktische informatie’.

Praktijkopdrachten: Coachen als vak
Aan de hand van diverse praktijkopdrachten vergroot je je inzicht in het coachingsvak, en ontwikkel je jouw visie op coachen. Zo kun je je duidelijk profileren als coach, vanuit jouw passie en authenticiteit.

Bouwen aan je loopbaan als coach
Je werkt aan je loopbaanontwikkeling als coach door

 • De vele oefensituaties in de opleidingsblokken
 • Stil te staan bij je persoonlijke missie en drijfveren als coach
 • Het zelf ervaren van diverse opdrachten uit de loopbaancoaching
 • Het doen van een marktonderzoek binnen een segment van de coachingsmarkt
 • Het schrijven van een brochure- of websitetekst, waarin je jezelf profileert als coach

Jouw persoonlijk NOBCO EIA Certificering Dossier opbouwen
Om bij de NOBCO als EIA erkend coach te kunnen accrediteren moet je na je erkende coachopleiding ook een aanvullend persoonlijke EIA certificering portfolio indienen. Dit portfolio moet zijn opgebouwd volgens de vereisten en formats van de NOBCO. Om je hierop voor te bereiden hebben we dit geïntegreerd in de coachopleiding. Zo werk je al tijdens de coach opleiding volgens de NOBCO formats en vereisten. En bouw je al tijdens de coach opleiding aan jouw persoonlijke certificering dossier: je ervaring dossier, je intervisie verslagen, je client verslagen en je leerverslagen.
Op onze speciale NOBCO coach opleiding pagina kun je in detail zien hoe we dit in de opleiding hebben geïntegreerd.

Toetsing en Diplomering
Voor het ontvangen van het door NOBCO EMCC op EQA practitioner niveau en LVSC erkende, Post-HBO registerdiploma ‘Coach met Ziel en Zakelijkheid’ moet je portfolio met een voldoende zijn beoordeeld en voldoen aan het aanwezigheidscriterium.

 

Resultaat

In de coach opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid leer je coachen op de zes ontwikkelingsniveaus (gedrag, omgeving, mentaal, emotioneel, fysiek en zingeving) op Europees Practitioner niveau. Daarnaast doorleef je zelf een persoonlijk ontwikkelingsproces op de zes ontwikkelingsniveaus om je impact als coach te vergroten, en bouw je aan je loopbaan als coach.

 • Je ontwikkelt je coachingscompetenties tot Europees (NOBCO-EMCC) Practitioner niveau, gerelateerd aan het competentieprofiel ‘Coach met Ziel en Zakelijkheid’.
 • Je beheerst uiteenlopende coachingsmethodieken op de zes ontwikkelingsniveaus.
 • Je hebt je impact als coach vergroot door leerdoelgericht te werken aan je persoonlijke ontwikkeling.
 • Je kunt een coachingstraject inbedden in de organisatiecontext en toewerken naar zichtbare resultaten.
 • Je kunt face-to-face en ook online coachen
 • Je kunt jezelf als coach met Ziel en Zakelijkheid onderscheidend positioneren op de coachingsmarkt.
 • Je hebt diverse oefenkandidaten begeleid en met drie coachees een volledig coach traject doorlopen.
 • Je bent als coach ingeschreven in het Post-HBO register, hebt een LVSC en een NOBCO erkend diploma
 • Je hebt , en legt een stevige basis voor je individuele EIA NOBCO coach certificering.

Mogelijke specialisatie tot loopbaancoach:
Deze opleiding is een all-round en brede erkende coach opleiding. Tijdens of na deze coaching opleiding kun je je aanvullend ontwikkelen tot Noloc erkend loopbaancoach via de module Job Marketing. Na deze aanvulling kun je:

 • Een loopbaanontwikkelingstraject begeleiden op de bovenstroom en de onderstroom, gericht op passend werk vinden vanuit innerlijke bezieling en drijfveren.
 • Loopbaancoaching opbouwen vanuit ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ naar concrete loopbaanstappen zetten.

Aanvullende Module Job Marketing
In de aanvullende Module Job Marketing krijg je kennis en inzicht in een aantal thema’s waar je als loopbaancoach mee te maken krijgt. Deze thema’s zijn gerelateerd aan de marktbewerkingsfase binnen loopbaancoaching, en gericht op de Noloc kennisgebieden arbeidsmarkt, scholing en beroepen en organisaties.
De Module Job Marketing is een stevige uitbreiding van de Post-HBO Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid; samen vormen zij de Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid. Bij succesvolle afronding van de coach opleiding en de Module Job Marketing krijg je, naast het erkende diploma van de coach opleiding ook nog het Noloc erkende Post-HBO diploma Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid. Door de Noloc erkenning heb je een versneld en vereenvoudigd traject voor je persoonlijke Noloc certificering.
Om deze module te volgen tijdens de coachopleiding hoeft je je niet meteen op te geven voor de Module Job Marketing, je kunt nog tot blok 3. Aan deze module zijn extra kosten verbonden.

Verdiepende coachingsmethodieken, persoonlijke ontwikkeling en zakelijke resultaten

De coach opleiding ‘Coachen met Ziel en Zakelijkheid’ bestaat uit zes tweedaagse opleidingsblokken. In de opleiding word je voortdurend uitgedaagd op je persoonlijke ontwikkelingsdoelen als coach en leer je coachingsmethodieken op de zes ontwikkelingsniveaus. Hierdoor word je een coach met Ziel en Zakelijkheid.

Coachingsmethodieken Persoonlijke ontwikkeling van de coach
 • Stermodel 6 ontwikkelingsniveaus
 • Gestaltmethodisch coachen
 • Geweldloze communicatie
 • Voice Dialogue
 • NLP-technieken
 • (Levens)loopbaancoaching
 • Waardengericht coachen
 • Driegesprekken
 • Rollenspelen
 • Fair-witness coachhouding
 • Redderspatronen & nooduitgangen
 • Omgaan met eigen emoties
 • Primaire en verstoten subpersonen
 • Oppervlakkige en diepe overtuigingen van de coach
 • Overdracht en tegenoverdracht
 • Bezieling en drijfveren van de coach
 • Je profilering en loopbaan als coach

Het programma van de coach opleiding is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Blok 1: Het intakegesprek, coachcontact en coachcontract op boven- en onderstroom
 • Blok 2: Emoties bij persoonlijke ontwikkeling & Masterclass
 • Blok 3: Coachen op mentale kracht & vergroten lichaamsbewustzijn
 • Blok 4: Werken met subpersonen & resultaatgericht coachen
 • Supervisie 1: De bovenstroom en onderstroom van de coachvraag
 • Blok 5: Zingeven aan (levens)loopbaan
 • Supervisie 2: Van intake naar 1e coachingsgesprek
 • Blok 6: Coachen naar succesvol gedrag in de praktijk & Masterclass
 • Supervisie 3: Kernachtig coachen op de onderstroom van het coachcontract
 • Supervisie 4: De afbouw van een coachingstraject

Deze coaching opleiding wordt ook gegeven als online-avond opleiding (Virtual Classroom)

 

De coach opleiding heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf beter ken. Ik zet mezelf nu krachtiger in als instrument tijdens coachtrajecten en sta krachtiger in het leven. De diversiteit aan werkvormen, die ik nu inzet, maken van mij een coach die op maat werkt.

          Rein Meekels – Coach / Trainer / Adviseur bij Gericht Coachen

Uitgebreide inhoud Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid

Blok 1 Coach Opleiding: Het intakegesprek, coachcontact en coachcontract op boven- en onderstroom

 • Inzicht in persoonlijke ontwikkeling met Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus
 • Professionele coach houding en coachingsprincipes
 • Opbouw van doelgericht en verdiepend intakegesprek
 • De coachvraag concretiseren op de bovenstroom en verdiepen op de onderstroom
 • Redderspatronen, nooduitgangen en de dramadriehoek (TA)

In blok 1 van de coaching opleiding krijg je inzicht in een aantal basisprincipes van coachen op de bovenstroom en onderstroom, leer je hoe je een intakegesprek opbouwt en de coachvraag uitvraagt op de zes ontwikkelingsniveaus van het Stermodel.
Je start met je persoonlijke ontwikkeling als coach en bepaalt je persoonlijke ontwikkelingsdoelen, waar je gedurende de coach opleiding aan gaat werken.

Oefenkandidaten: Leervraag verkennen op de zes ontwikkelingsniveaus van het Stermodel
Intervisie 1: Opstarten coaching op bovenstroom en onderstroom

Blok 2 van de Coach Opleiding: Emoties bij persoonlijke ontwikkeling & Masterclass

 • Inzicht in weerstand en emoties tijdens een veranderingsproces
 • Emoties herkennen, verwoorden en doelgericht aandacht geven (Geweldloze Communicatie)
 • Emoties als richtingaanwijzer naar de kern van het persoonlijke groei proces
 • Overdracht en tegenoverdracht in de coachrelatie (Gestalt)
 • NLP-werkmodel: hulpbronnen en belemmeringen in beweging naar gewenste resultaten

In blok 2 van de LVSC en NOBCO erkende coach opleiding verdiep je je inzicht in persoonlijke ontwikkelingsprocessen op het emotionele niveau van het Stermodel. Je leert coachen op gevoelens en emoties vanuit Geweldloze Communicatie en Gestalt.
Je vergroot je emotionele intelligentie als coach en onderzoekt je tegenoverdracht-patronen. In de masterclass van Silvia Blankestijn modelleert ze een aantal coachingsgesprekken en krijg je een doorkijkje van wat je nog meer gaat leren in de coachingsopleiding.

Oefenkandidaten: Aandacht voor gevoelens en emoties bij persoonlijke ontwikkeling
Intervisie 2: De onderstroom van redderspatronen en nooduitgangen

Blok 3 Coach Opleiding: Coachen op mentale kracht & vergroten lichaamsbewustzijn

 • Belemmerende en ondersteunende overtuigingen in kaart brengen (RET)
 • Herkaderen van belemmerende overtuigingen (NLP)
 • Vergroten van lichaamsbewustzijn in het hier-en-nu (Gestalt)
 • Fysieke werkvormen op cruciale levensthema’s
 • Contact en contactgrens in de coachrelatie (Gestalt)

Blok 3 van deze opleiding coachen richt zich op het mentale en fysieke ontwikkelingsniveau van het Stermodel. Je vergroot je coachingscompetenties en leert diverse werkvormen die je kunt toepassen in je coachingsgesprekken.
Je oefent de verschillende coachingsmethodieken op het coachingsthema omgaan met stress en burn-out preventie. Zo maak je kennis met stress en burn-out coaching.

Oefenkandidaten: Bewust omgaan met lichaamssignalen
Intervisie 3: Coachen in het hier-en-nu

De opleiding waarin coachen op de zes ontwikkelingsniveaus het uitganspunt is geeft een mooie brede basis en biedt tegelijk veel verdieping en bruikbare tools. Een absolute aanrader!

          Bianca Jansen, Trainer en Coach, TrainCom

Blok 4 van de Coach Opleiding: Werken met subpersonen & resultaatgericht coachen

 • Basistechnieken voor het verkennen van subpersonen (Voice Dialogue)
 • Opstart en contractering van een Voice Dialogue sessie
 • Het Driegesprek en de relatie met de opdrachtgever
 • Coachingsgesprek structureren met het GROW-model
 • Krachtige werkvormen om een coachingsgesprek op te starten

In opleidingsblok 4 van de EQA practitioner opleiding tot coach leer je speels en verdiepend coachen met Voice Dialogue, leer je coachen binnen de organisatiecontext met het driegesprek en helpt het GROW-model je om een coachingsgesprek te structureren.
Je onzekerheden en belemmerende overtuigingen voor het starten met de praktijkcoaching geven vaak casuïstiek voor je persoonlijke ontwikkelingsthema’s als coach.

Oefenkandidaten: Coachen met Voice Dialogue
Intervisie 4: De coachingsmarkt & lastige coachingssituaties

Supervisie 1: De bovenstroom en onderstroom van de coachvraag

 • Intakegesprek: komen tot kernachtige coachingsdoelen op boven- en onderstroom
 • De coachrelatie en de impact op de contractering van het coachingstraject
 • Eigenaarschap en BE SMART I leerdoelen van de coachee

Supervisie over lastige casuïstiek in intakegesprek en contractering van de praktijkcoaching.

Start Praktijkcoaching

Blok 5 van de Coach Opleiding : Zingeven aan (levens)loopbaan

 • Het Stermodel voor (levens)loopbaancoaching op boven- en onderstroom
 • De missie en drijfveren van de coach
 • Kernwaarden als leidraad voor persoonlijk leiderschap in werk en leven
 • Emoties bij afscheid en ruimte maken voor nieuwe (levens)loopbaanstappen
 • Creatieve loopbaanplanning

Het ‘zingevingsblok’ van de erkende coach opleiding is gekoppeld aan het coachingsthema (levens)loopbaanontwikkeling. Je krijgt inzicht in de verschillende aspecten van het zingevingsniveau in het Stermodel, leert werken met opdrachten voor zelfonderzoek die in loopbaancoaching worden gebruikt en oefent met verschillende coachingsmethodieken.
In de rol van coachee ben je actief aan de slag met je loopbaanontwikkeling als coach.

Oefenkandidaten: Drijfveren in loopbaanontwikkeling
Intervisie 5: Loopbaancoaching

Supervisie 2: Van intake naar 1e coachingsgesprek

 • Start je de coaching op de bovenstroom of onderstroom?
 • De keuze van de coachingsmethodiek
 • Voorbereiden van coachingsgesprek versus kernachtig coachen in het hier-en-nu

De supervisie is gericht op het opstarten van de coaching en het 1e coachingsgesprek van de praktijk coaching.

Praktijkcoaching

Blok 6 Coach Opleiding: Coachen naar succesvol gedrag in de praktijk & Masterclass

 • Resultaatgericht inoefenen van nieuw gedrag
 • Ontwikkelingsgericht feedback geven
 • Rollenspelen voor transfer naar de (werk)praktijk
 • Supervisie en masterclass van Silvia Blankestijn
 • Versterken van de coach als coachingsinstrument

In het laatste opleidingsblok van de coaching opleiding leer je de coachee op de bovenstroom om effectief gedrag in te zetten. Het oefenen in een rollenspel is hierbij een belangrijke coachingsmethodiek.
Daarnaast krijg je supervisie van Silvia Blankestijn in de vorm van een masterclass. Je werkt deze dag aan een persoonlijk ontwikkelingsthema waar je als coach in je praktijkcoaching tegenaan loopt, en doet inspiratie op in de masterclass van Silvia.

Oefenkandidaten: Coachen met rollenspel
Intervisie 6: Casuïstiek uit praktijkcoaching

Supervisie 3: Kernachtig coachen op de onderstroom van het coachcontract

 • Tot de kern (durven) komen in de onderstroom van het leerdoel van de coachee
 • Coachen op de onderstroom gerelateerd houden aan de bovenstroom
 • Eigenaarschap en redderspatronen in de coachrelatie

Supervisie over lastige casuïstiek uit de praktijkcoaching gericht op doelgericht en verdiepend coachen binnen het coachcontract en uitdagingen in de coachrelatie.

Praktijkcoaching
Intervisie 7:  Casuïstiek uit praktijkcoaching

Supervisie 4: De afbouw van een coachingstraject

 • Aandachtspunten in de afbouw van een coachingstraject
 • Borging in de (werk)praktijk
 • Afscheidsrituelen en evaluatie methoden

Deze supervisie is gericht op de afbouw en afronding van de praktijkcoachingstrajecten.

Praktijkcoaching

 

Aanvullende Module Job Marketing

De Module Job Marketing is een aanvullende module waarvoor je je apart moet opgeven. Dit hoeft niet meteen maar kan tot Blok 3 van de coaching opleiding.
In deze module krijg je kennis en inzicht in een aantal specifieke thema’s waar je als loopbaancoach mee te maken krijgt. Deze thema’s zijn gerelateerd aan de marktbewerkingsfase binnen loopbaancoaching, en gericht op de Noloc kennisgebieden arbeidsmarkt, scholing en beroepen en organisaties. Bij succesvolle afronding van de coach opleiding en de aanvullende Module Job Marketing krijg je ook een Noloc erkend diploma waarmee je een versneld accreditatietraject hebt bij de Noloc. Noloc is de beroepsorganisatie voor Loopbaancoaches.

Het programma van de Module Job Marketing bestaat uit

 • 2 aanvullende competenties
 • 2 Online workshops
 • Literatuur
 • Loopbaancoaching in de praktijk
 • 2 Intervisiebijeenkomsten
 • Oefenkandidaten
 • Praktijkopdrachten

Online workshop 1: Van de binnenwereld naar de buitenwereld

 • Persoonlijk profiel als verbinding tussen binnen- en buitenwereld
 • De werking van de kandidaat in een organisatie
 • De (toegevoegde) waarde van jouw aanbod (jijzelf als product) op de arbeidsmarkt
 • Oriënterend netwerken
 • Werken met tests versus ‘active engagement’

Online workshop 2: Eigentijds profileren en solliciteren

 • Identificeren van kansen en (on)mogelijkheden in organisaties en op de arbeidsmarkt
 • Adviserend coachen naar een succesvol CV en sollicitatiebrief
 • LinkedIn en social media inzetten voor oriëntatie en sollicitatie
 • Coachen bij de voorbereiding van een sollicitatiegesprek
 • Loopbaanstappen (uit)zetten en ‘hands-on acties uitvoeren’

 

Data, kosten en aanmelding

In deze coach opleiding ontwikkel je je coachingscompetenties op Europees NOBCO EQA practitioner niveau, en leer je coachen op de bovenstroom en onderstroom van persoonlijke veranderingsprocessen. Daarnaast werk je diepgaand aan je persoonlijke ontwikkeling als coach, waardoor je je impact als coach versterkt.

De Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid wordt als open inschrijving en in-company opleiding gegeven.

Data opleidingsdagen
De opleidingsdagen duren van 9.15 tot 17.00 uur. De hele coach opleiding duurt ongeveer zes maanden (negen maanden als je ervoor kiest te diplomeren).

Oktober 2023
Avondopleiding, Online
Oktober 2023
Zeist
November 2023
Zeist
April 2024
Zeist
Opleidingsdagen:
Start: 4 oktober 2023.
Elke woensdagavond
met uitzondering
van vakanties. Laatste opleidingsavond is 17 april 2024.
Supervisie:
26 februari
20 maart
24 april
22 mei
Opleidingsdagen:
9 en 10 oktober
6 en 7 november
4 en 5 december
8 en 9 januari 2024
5 en 6 februari
4 en 5 maart
Supervisie:
16 januari 2024
29 februari
19 maart
16 april
Opleidingsdagen:
30 nov. en 1 dec.
11 en 12 januari 2024
8 en 9 februari
7 en 8 maart
4 en 5 april
16 en 17 mei
Supervisie:
28 maart 2024
18 april
29 mei
27 juni
Opleidingsdagen:
2 en 3 april
22 en 23 april
21 en 22 mei
17 en 18 juni
2 en 3 september
30 september en 1 oktober
Supervisie:
1 juli
16 september
21 oktober
18 november

Meer informatie over online-avond opleiding (virtual classroom) vind je hier.

Door Blankestijn en Partners ben ik gegroeid in mijn professionaliteit als coach maar ook als mens. De kennis en kunde die ik heb opgedaan kan ik overal gebruiken. Het heeft mijn leven en dat van mijn omgeving verrijkt!

          Marijke Bos

Aanmelden Coach Opleiding
Je meldt je aan voor de Post-HBO Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid door middel van het aanmeldformulier. De definitieve toelating vindt plaats na toetsing door de opleidingscoördinator.

Toelating
De toelatingscriteria voor deze opleiding zijn:

 • HBO/WO werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar werkervaring;
 • Inzicht in je sterke kanten en ontwikkelpunten als coach en de bereidheid om hieraan te werken.

Twijfel je of je hieraan voldoet, neem dan contact met ons op en we kijken er samen naar.

Studiebelasting Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid
De coaching opleiding bestaat uit 6 maandelijkse opleidingsblokken van 2 dagen.
Daarnaast moet je tussen de opleidingsblokken rekening houden met 16 tot 20 uur per maand voor literatuurstudie, oefenkandidaten, intervisie, praktijkcoaching, supervisie en praktijkopdrachten. Ook online coachen is onderdeel van de opleiding.
De praktijkcoaching start na blok 4. De supervisiebijeenkomsten over de praktijkcoaching lopen door na het laatste opleidingsblok. De totale opleiding duurt ongeveer 9 maanden.

Aanvullende Module Job Marketing
De Module Job Marketing is een aanvullende module van de opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid waarvoor je je apart moet opgeven. Dit hoeft niet meteen maar kan tot Blok 3 van de coach opleiding. De kosten van deze aanvullende module zijn €495,= als die gevolgd wordt tijdens je opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid.
Wil je hieraan meedoen, vermeld dit op het aanmeldformulier bij de opmerkingen of stuur ons een mailtje.
Als je zowel de opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid en de Module Job Marketing succesvol afsluit krijg je naast het diploma Coachen met Ziel en Zakelijkheid ook het diploma Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid.
De extra studiebelasting van deze module is ongeveer 65 studie-uren.

Echt een aanbeveling! Met recht ‘Ziel en Zakelijkheid’. Het heeft mij als mens verrijkt door op de onderstroom verdiepende gesprekken te kunnen houden en daarin de verschillende ontwikkelingsgebieden mee te nemen.

          Dolly Batenburg, Interim Professional & Coach

Kosten Coach Opleiding
De Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid bestaat uit een opleidingsdeel en een diplomeringstraject.

Opleidingskosten
De opleidingskosten van de coaching opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid bedragen € 4.435,-.
In deze prijs zijn alle reguliere kosten inbegrepen: begeleiding tijdens de opleidingsdagen, zaalhuur, lunch, studiemateriaal en de handleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid van Blankestijn & Partners.
Wanneer je het fijn vindt om tijdens de opleidingsblokken in de omgeving te overnachten, dien je dit zelf te regelen en betalen.

Tijdens de opleiding maak je gebruik van drie verplichte boeken. Deze boeken schaf je zelf aan, zodat je literatuurstudie al voor de eerste opleidingsdag kan beginnen. Je kunt de boeken van Silvia Blankestijn onder andere kopen via onze website.

 • Silvia Blankestijn, Communiceren met Ziel en Zakelijkheid, Uitgeverij Boom/Nelissen
 • Karin Brugman en Judith Budde, Ik en mijn ikken, Uitgeverij Thema.
 • Silvia Blankestijn, Coachen in 90 minuten, Uitgeverij Boom/Nelissen

Diplomeringskosten
De diplomeringskosten bedragen € 1.250,-. Dit is inclusief de supervisie, beoordeling van je eindverslag en je inschrijving in het Post-HBO register.

Het diplomeringstraject van deze Europees erkende NOBCO EQA practitioner, Post-HBO Coach Opleiding is een aanvullend leertraject op de opleiding. Je integreert de inzichten en methodieken uit de opleiding in coachingstrajecten in de praktijk en oefent met het doorlopen van drie volledige coachingstrajecten van intake tot en met de implementatie in de praktijk.
In de supervisie word je ondersteund bij het coachen op de bovenstroom en onderstroom, en versterk je je professionele en persoonlijke ontwikkeling als coach, gerelateerd aan je ervaringen in de praktijk.

Aan het eind van dit leertraject toon je aan dat je je coachingscompetenties hebt ontwikkeld op Europees NOBCO EQA practitioner niveau.
Wanneer je slaagt ontvang je het LVSC en NOBCO EQA practitioner erkende, Post-HBO register diploma Coach met Ziel en Zakelijkheid.

Regelingen tegemoetkoming studiekosten
Blankestijn & Partners is scholingspartner van het UWV. Hierdoor kun je deze opleiding vergoed krijgen in het kader van je re-integratie. Bekijk hiervoor het stappenplan van UWV

Helaas heeft de minister besloten dat er voor coachopleidingen geen STAP-Budget meer kan worden aangevraagd.

 

Blankestijn & Partners is CRKBO geregistreerd, daardoor is deze Coach Opleiding vrijgesteld van BTW.

coaching opleiding_Erkenning-CRKBO

Betaling in termijnen is mogelijk.

Kortingsregeling
De kortingsregeling geldt voor de opleidingen:

 • Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid
 • Post-HBO Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid
 • Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer

Wanneer je je meteen inschrijft voor 2 opleidingen ontvang je € 360,-korting op de totale opleidingskosten. Bij gelijktijdig inschrijven voor 3 opleidingen ontvang je € 740,- korting op de totale opleidingskosten.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeroen van den Dikkenberg (opleidingscoördinator) of Silvia Blankestijn (hoofdopleider):  0317 – 425134.

Je meldt je aan door middel van het aanmeldformulier.

Literatuurlijst
Verplichte literatuur

 • Handleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid van Blankestijn & Partners
 • Silvia Blankestijn, Communiceren met Ziel en Zakelijkheid, Uitgeverij Boom/Nelissen
 • Karin Brugman en Judith Budde, Ik en mijn ikken, Uitgeverij Thema.
 • Silvia Blankestijn, Coachen in 90 minuten, Uitgeverij Boom/Nelissen
Hans Baaijen
gepensioneerd neurochirurg
13 juli 2023

“Ziel en zakelijkheid” krijgt echt invulling en betekenis.

Erg goede coachopleiding waarin je uitgedaagd wordt om liefdevol en kritisch naar jezelf en anderen te kijken. "Ziel en zakelijkheid" krijgt echt invulling en betekenis.
Elmer
03 juli 2023

Mooie en sterke volgende stap in mijn professionele loopbaan.

Zeer nuttige opleiding gegeven door zeer capabele opleiders. Mooie en sterke volgende stap in mijn professionele loopbaan.
Koen Wennink
Opleider beroepspraktijk, Attent Zorg en behandeling
02 juli 2023

De inhoud van de opleiding sluit perfect aan en zet aan tot actie en groei.

De opleiding is goed verzorgd tijdens de lesdagen. De inhoud van de coachopleiding sluit perfect aan en zet aan tot actie en groei. Ik voel mij en ben een volwaardig startende coach door het doorlopen van de opleiding.
Chris Evenblij
IT manager, Nationale-Nederlanden
30 juni 2023

Duidelijke praktische handvatten

De kracht van de opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid is dat je duidelijke praktische handvatten krijgt om goed te leren coachen. Deze pas je gelijk in de praktijk toe.
Monique van der Burg
27 juni 2023

De opleiding draagt enorm bij aan je eigen ontwikkeling

De zorgvuldige opbouw van deze opleiding en de professionaliteit van de trainers dragen enorm bij aan je eigen ontwikkeling van jezelf als coach.
Bas
KYC Coach bij ABNAMRO.
26 juni 2023

Draagt sterk bij aan de ontwikkeling van jou als mens

De opleiding is een cadeau aan jezelf en draagt sterk bij aan de ontwikkeling van jou als mens. Ik heb daarvan genoten en pluk dagelijks de vruchten van alle kennis, vaardigheden en inzichten.
Rob Hardeman
10 maart 2023

Deze opleiding verandert je zichtbaar als mens

Deze opleiding verandert je zichtbaar als mens en biedt mij goede handvatten om als mens en als coach verder te kunnen.
Meriam Burm
Coördinator centraal BOT in Zoekenhuis st. Jansdal
10 maart 2023

Deze opleiding heeft een hele mooie zelfontwikkeling opgeleverd

Ik voel me nu zeker als coach met een heel scala aan methodieken in mijn rugzak. Daarnaast heeft deze opleiding een hele mooie zelfontwikkeling opgeleverd waar ik, voordat ik aan deze opleiding begon, niet aan had kunnen denken. Dit heeft geresulteerd in dat ik in mijn werk beter in staat ben mijn collega’s te ondersteunen na een ingrijpende gebeurtenis. Ook in mijn privéleven heeft dit op een positieve manier impact gehad.
Jacinta Janmaat
Bloom Coaching & Yoga
24 januari 2023

Aandacht voor theorie en praktijk

De opleiding Coachen met Ziel & Zakelijkheid is een geaccrediteerde opleiding waarin je professioneel leert coachen, met voldoende aandacht voor theorie en praktijk, met oog voor de emotionele kern, zonder het te behalen (coachings)doel uit het oog te verliezen.
Bianca Jansen
Trainer en Coach, TrainCom
20 januari 2023

Een absolute aanrader!

De opleiding waarin coachen op de zes ontwikkelingsniveaus het uitganspunt is geeft een mooie brede basis en biedt tegelijk veel verdieping en bruikbare tools. Een absolute aanrader!
Leon Navarro
20 januari 2023

Coachen op vakmanschap

Van coach op gezond verstand naar coach op vakmanschap.
Willem Zijderveld
14 januari 2023

Deze opleiding heeft mij veel gebracht in mijn persoonlijke ontwikkeling

Als directeur van een basisschool heeft deze opleiding mij veel gebracht in mijn persoonlijke ontwikkeling. De coachingsskills zijn goed toepasbaar in mijn werk. Het coachen heeft mij veel voldoening gebracht, en ik ga er geïnspireerd mee aan de slag in (en wellicht ook buiten) het onderwijsveld!
Monique Goris
Voormalig leidinggevende / communicatieadviseur
13 januari 2023

Het houdt je continu een spiegel voor

Ik startte de opleiding met de wens een betere leidinggevende te worden. Ik vertrek met liefde voor het coachen en de wetenschap dat er een stevig fundament is gelegd zodat ik zorgvuldig en vanuit integriteit mensen kan begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling, rekening houdend met hun en mijn grenzen. En daarnaast ontwikkelde ik natuurlijk ook zélf tijdens de opleiding. Het houdt je continu een spiegel voor: van ervaren naar inzicht naar verandering. Hoe mooi is dat...
Eef den Blanken
Contractmanager bij gemeente Amsterdam
13 januari 2023

De opleiding is ook voor contractmanagers een aanrader!

De opleiding is een aanvulling bij het uitoefenen op mijn competenties als contractmanager. De opleiding is ook voor contractmanagers een aanrader!
Frank Jansink
23 september 2022

Mooie balans tussen theorie en praktijkoefeningen

Zeer praktische en hands-on opleiding die veel inzicht geeft in wat coaching inhoudt en zelfinzicht geeft in jouw rol als coach. Mooie balans tussen theorie en praktijkoefeningen en begeleid door zeer ervaren begeleiders.
Rinus Willemsen
23 september 2022

Mensgericht en van hoofd naar hart

Deze coach opleiding heeft me geholpen in mijn carrière wending van systeemgericht naar mensgericht en van hoofd naar hart.
Dolly Batenburg
Interim Professional & Coach
21 september 2022

Geleerd op de onderstroom verdiepende gesprekken te kunnen hebben

Echt een aanbeveling! Met recht 'Ziel en Zakelijkheid'. Het heeft mij als mens verrijkt door op de onderstroom verdiepende gesprekken te kunnen houden en daarin de verschillende ontwikkelingsgebieden mee te nemen.
Nienke Vissers
Docent HBO Sportmarketing, Hogeschool Rotterdam
14 september 2022

Ik voel me vrijer in mijn coachrol

Vertrouwen gekregen in het 'niet alles perfect hoeven kunnen' als coach. Dat zorgt er nu voor dat ik me vrijer voel in mijn coachrol.
Christoph Janzing
14 september 2022

Een verrijking voor mijn professionele ontwikkeling als coach

Een geweldige coach opleiding! Echt een verrijking voor mijn eigen persoonlijke ontwikkeling en voor mijn professionele ontwikkeling als coach. Ontzettend veel geleerd. Bedankt Blankestijn en Partners en trainers! Ik raad deze cursus aan iedereen aan die wil leren coachen.
Karin Langemeijer
Beleidsadviseur
19 juni 2022

Aandacht voor eigen persoonlijke ontwikkeling

Mooi hoe in deze opleiding aandacht wordt gegeven aan je eigen persoonlijke ontwikkeling in relatie tot de tools die je leert gebruiken. Deze coachopleiding heeft mij de handvatten gegeven die ik zocht en waarmee ik ook buiten coachingssessies medewerkers goed kan ondersteunen.
Rik Vollebregt
Zelfstandig coach
15 juni 2022

Praktijkgerichte heel fijn

Voor mij als startend coach is vooral het praktijkgerichte heel fijn. Theorie lees je thuis, dus tijdens opleidingsdagen kun je lekker oefenen onder begeleiding en dan gaat het vinden van oefencoachees en daarmee aan de slag gaan, bijna vanzelf.
Nanda Bokel
07 april 2022

Veel kennis en kunde opgedaan

Deskundige trainers, prettige sfeer, veel kennis en kunde opgedaan.
Jolise van Boxmeer
29 juni 2021

Opleiders beheersen de theorie en verstaan het vak

De opleiders zijn toppers die niet alleen de theorie beheersen maar ook hun vak verstaan en het vak op een enthousiaste, inspirerende, betrokken en veilige oordeelsvrije manier weten over te brengen. Silvia Blankestijn, Jeroen van den Dikkenberg en Searske Woudstra: Chapeau!
Madieke Groefsema
Talent Development Manager bij IPG Mediabrands
21 juni 2021

Ervaar meer stevigheid en zelfvertrouwen als coach

Een absolute aanrader wanneer je meer stevigheid en zelfvertrouwen wil ervaren als coach.
Marijke Bos
21 juni 2021

Gegroeid in mijn professionaliteit als coach en mens

Door Blankestijn en Partners ben ik gegroeid in mijn professionaliteit als coach maar ook als mens. De kennis en kunde die ik heb opgedaan kan ik overal gebruiken. Het heeft mijn leven en dat van mijn omgeving verrijkt!
Kirsten
21 juni 2021

De kwaliteit lesstof en trainingsdagen hebben mijn basis gelegd

De coachopleiding heeft mijn verwachtingen zeker gematcht. De kwaliteit in de lesstof en trainingsdagen hebben mijn basis gelegd als coach. Zeer veel dank aan alle trainers en medecursisten.
Karen
17 juni 2021

Veel oefenen in de praktijk!

Top trainers en veel oefenen in de praktijk!!
Janneke van Doren
17 juni 2021

Een combinatie van theorie en oefenen in de praktijk

Deze coachopleiding heeft mij de basis gegeven voor mijn ontwikkeling als coach. Een goede combinatie van theoretisch onderbouwing en veel oefenen in de praktijk. Met een goed gevulde gereedschapskist kan ik nu aan de slag als coach.
Corine van der Sande
24 maart 2021

De opleiding heeft mij handvatten én het vertrouwen gegeven

Deze opleiding coaching heeft mij handvatten én het vertrouwen gegeven om coachees van het begin tot het eind goed te begeleiden! Zeer waardevol wat ik in korte tijd heb geleerd. Veel waar voor je geld!
Chris Haenen
Verloskundige bij Verloskundigenpraktijk Florence te 's-Hertogenbosch
16 maart 2021

Geleerd kernachtig te coachen

Het mooie is dat ik heb geleerd kernachtig te coachen en dat wil ik inzetten binnen de Gezondheidszorg.
Marjolein Roelofs Heyrmans
15 maart 2021

Topniveau in een omgeving waar je je welkom voelt

Ik ben blij te hebben gekozen voor deze goed uitgebalanceerde coaching opleiding tussen zielenroerselen en de zakelijke kant. Topniveau in een omgeving waar je je welkom voelt en veilig voelt om te mogen experimenteren en fouten te mogen maken. Ik voel me na deze waardevolle opleiding een 'echte' coach.
John Obbens
15 maart 2021

Ik neem het elke dag in positieve zin met me mee

In de coachopleiding ervaar je coachingsmethodieken zonder dat het zweverig of klef wordt. Ik ben bewuster geworden van hoe ik mezelf in werk in consultancy en coaching inzet. Ik dacht een eind te zijn maar er bleek nog een hoop te leren in wat gewaarwording je kan brengen. Ik neem het elke dag in positieve zin mee.
Robbert Nijziel
08 maart 2021

Voor wie het vak coachen goed in de vingers wil krijgen

Wil je het vak coachen echt goed in de vingers krijgen, veel oefenen onder deskundige begeleiding en liefdevolle doch scherpe feedback? Dan is dit dé Post-HBO Coach Opleiding die je moet kiezen.
Hans Huizenga
Coach / Peoplemanager bij PlanMen
06 maart 2021

Je wordt je bewust van je kwaliteiten

De coach opleiding heeft mij de instrumenten en vaardigheden aangereikt om het coachvak waardig in te vullen. Ik heb genoten van de opleiding, de inspirerende trainers en dierbare medecursisten. Als toetje leer je jezelf tijdens oefeningen en reflectie goed kennen. Je wordt je bewust van je kwaliteiten en leert deze beter te benutten.
Rik Sivré
NT2-coach bij ROC Nijmegen
16 juli 2020

Je kan de geleerde theorie in de praktijk brengen en veel oefenen

De opleiders zijn erg betrokken en geven directe feedback op een prettige manier. Ik merk dat ik in een korte tijd al veel heb geleerd. De opleidingsblokken zijn veelal praktijkgericht waardoor ik de geleerde theorie in de praktijk kan brengen en veel kan oefenen.
Dick Dekker
Adviseur/Begeleider Management Teams bij Quadraam
14 juli 2020

B&P biedt een zeer gedegen opleiding

B&P biedt een zeer gedegen coach opleiding. Tijdens de blokken, maar ook tijdens de intervisie, praktijkcoaching en leercoaching kun je je steeds praktisch verder ontwikkelen. De continue toepassing van methodieken op jezelf en je collega’s maakt een snelle leercurve mogelijk.
Bea van Dorp
HRM-adviseur en coach
25 november 2019

Uitstekende balans in theorie en praktijk

Ik kan deze coaching opleiding van harte aanbevelen enerzijds gezien het hoge niveau van de opleiding maar ook de uitstekende balans in theorie en praktijk en de kundige begeleiding.
Rein Meekels
Coach / Trainer / Adviseur bij Gericht Coachen
15 oktober 2019

De opleiding heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf beter ken

De coach opleiding heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf beter ken. Ik zet mezelf nu krachtiger in als instrument tijdens coachtrajecten en sta krachtiger in het leven. De diversiteit aan werkvormen, die ik nu inzet, maken van mij een coach die op maat werkt.
Ronald Karssies
Projectleider en docentbegeleider Albeda
16 mei 2019

Dit is een echte vakopleiding

Dit is een echte vakopleiding waarin je je in driekwart jaar ontwikkeld tot professioneel coach. De trainingsdagen worden optimaal benut met oefening en feedback. Inspirererende trainers, intervisie, leercoaching praktijkcoaching.

Erkenningen van de Coach Opleiding: Coaching met Ziel en Zakelijkheid

Blankestijn & Partners wil uitmuntende coaches, trainers, intervisors en teamcoaches opleiden, die zich onderscheiden in kwaliteit, in vakmanschap en in hun impact op de groei en ontwikkeling van mensen, teams en/of organisaties.
Erkenningen, Certificeringen en PE-punten zijn een manier om de kwaliteit van onze opleidingen én van onze afgestudeerde coaches, trainers en teamcoaches te waarborgen. Daarom laten wij onze opleidingen en organisatie toetsen.

Post-HBO register diploma
De Post-HBO Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid is door het CPION Post-HBO erkend. Dit houdt in dat je Post-HBO diploma wordt ingeschreven in het Post-HBO Opleidingsregister waardoor je een officieel Post-HBO diploma hebt.

NOBCO en EMCC erkend
De coach opleiding is Europees erkend door NOBCO en EMCC op Practitioner niveau. De NOBCO is de Nederlandse Orde voor BeroepsCoaches en werkt samen met het EMCC, het European Mentoring & Coaching Council. Hierdoor ontvang je een EMCC EQA diploma op Practitioner niveau, EMCC-EQA staat voor European Quality Award van het EMCC.
Tijdens deze coach opleiding bouw je actief aan je portfolio voor Europese Individuele NOBCO certificering (EIA).

LVSC erkend
De coach opleiding is erkend door de LVSC. De LVSC is een beroepsvereniging van en voor coaches, supervisoren en organisatiebegeleiders. Na het behalen van je diploma Coach met Ziel en Zakelijkheid kun je je laten vermelden in het LVSC overzicht van coaches.

Erkenningen van Blankestijn & Partners

CEDEO erkend
De open opleidingen van Blankestijn & Partners zijn CEDEO erkend, op basis van een klanttevredenheidsonderzoek onder ex-deelnemers van o.a. ‘Coachen met Ziel en Zakelijkheid’ (score 9).

CRKBO geregistreerd
Blankestijn & Partners is CRKBO geregistreerd, waardoor wij deze coach opleiding BTW vrij kunnen aanbieden.


Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches