Opleiding Trainer-Coach met Ziel en Zakelijkheid

Zoek je een professionele en inspirerende Post-HBO Opleiding Trainer-Coach, die je helpt om een vakbekwaam en bevlogen trainer-coach met impact te worden? Wil je de kneepjes van het trainers- en coachvak gedegen in de vingers krijgen, én diepgaand werken aan je persoonlijke ontwikkeling als coach en trainer?
Dan is de Post-HBO opleiding Trainer-Coach met Ziel en Zakelijkheid van Blankestijn & Partners de passende trainer-coach opleiding voor jou!
In deze trainer-coach opleiding leer je het verschil te maken in de persoonlijke groei en ontwikkeling van mensen. Je wordt een trainer-coach die offline en ook live online kan trainen en coachen. In deze opleiding tot trainer-coach werk je ook aan je persoonlijke ontwikkeling, zodat je jezelf optimaal als instrument kunt inzetten.

Post-HBO opleiding trainer-coachPost-HBO opleiding trainer-coach

 

Na deze Trainer-Coach Opleiding:

 • Ben je al in de praktijk aan de slag om jouw ambitie als trainer-coach te realiseren
 • Kun je het beste uit anderen naar boven halen door je vakmanschap als trainer en coach
 • Heb je je trainers- en coachingscompetenties uitgebreid ingeoefend en al toegepast in de praktijk
 • Kun je trainen en coachen op de bovenstroom en onderstroom van veranderingsprocessen
 • Kun je trainen en coachen binnen de systemische organisatiecontext
 • Ben je een Post-HBO geregistreerd Trainer-Coach
 • Heb je een NOBTRA erkend en een NOBCO Europees EMCC EQA practitioner diploma

Post-HBO opleiding trainer-coach

Voor wie:

De opleiding ‘Trainer – Coach met Ziel en Zakelijkheid’ is bedoeld voor mensen die

 • Anderen professioneel willen begeleiden bij hun persoonlijke en competentieontwikkeling
 • Zowel met groepen als met individuen willen werken
 • Het trainers- en coachvak gedegen in de vingers willen krijgen op de bovenstroom en de onderstroom
 • Diepgaand willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling als trainer en coach

Toelating
De toelatingscriteria voor deze opleiding zijn:

 • Minimaal HBO denk-/werkniveau en drie jaar werkervaring;
 • Enige ervaring in het begeleiden van mensen en/of groepen is aanbevolen;
 • Inzicht in eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten als trainer en coach, en de bereidheid om hieraan te werken.

B&P biedt een zeer gedegen opleiding. Tijdens de blokken, maar ook tijdens de intervisie, praktijkcoaching en leercoaching kun je je steeds praktisch verder ontwikkelen. De continue toepassing van methodieken op jezelf en je collega’s maakt een snelle leercurve mogelijk. De kwaliteit van de trainers is hoog, gebaseerd op uitstekende didactiek en veel eigen coachervaring.

          Dick Dekker – Adviseur/Begeleider Management Teams bij Quadraam

 

Blankestijn & Partners is al 20 jaar specialist in trainer en coach opleidingen met een cursisten beoordeling van 9 bij het CEDEO onderzoek.

Meer weten?
Kom kennismaken op onze gratis workshop of vraag telefonisch advies!

In deze Trainer-Coach Opleiding:

✔ Intense vakopleiding tot trainer-coach
✔ 24 opleidingsdagen + blended learning
✔ Plus intervisie, supervisie,
praktijkcoaching en praktijktraining
Gedegen vaardigheden inoefenen
NOBTRA erkende trainer opleiding
✔ Officieel NOBCO EMCC
 EQA practitioner Diploma
✔ W
ord een trainer-coach met impact! 

Uitgebreide combinatie opleiding waarin je het vak van Trainer en Coach leert

Gedurende de opleiding Trainer-Coach met Ziel en Zakelijkheid leer je op gedegen wijze de competenties van het trainers- en coachvak, werk je diepgaand aan je persoonlijke ontwikkeling als trainer en coach en leer je je interventies verbinden met de organisatie context.

De werkwijze is praktisch: leren door doen. Je oefent veelvuldig in de rol van trainer en coach, krijgt feedback en leert van anderen. Binnen de verschillende oefeningen werk je voortdurend aan jouw persoonlijke leerdoelen en krijg je oefeningen en uitdagingen op maat om het beste uit jou als trainer en coach te halen. Onze efficiënte opleidingsprogramma’s staan garant voor een hoog leerrendement

De aanpak van Blankestijn & Partners is erop gericht om het maximale uit jou als trainer en coach te halen door middel van blended learning, en opdrachten en oefening op maat voor jouw persoonlijke leerdoelen.

Competentieprofielen en Persoonlijke Ontwikkelingsdoelen
Gedurende de opleiding reflecteer je voortdurend op jezelf als trainer en coach. Zelfreflectie is een belangrijk instrument om als trainer en coach te blijven groeien. Aan het begin van de opleiding maak je een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) voor jouw persoonlijke en competentieontwikkeling. Je doet dit aan de hand van

 • de competentieprofielen van Blankestijn & Partners voor ‘Trainer met Ziel en Zakelijkheid’ en ‘Coach met Ziel en Zakelijkheid’
 • je persoonlijke leerdoelen die je bij elke opleiding tijdens blok 1 bepaalt.

De opleidingsdagen
Het opleidingstraject bestaat uit 12 opleidingsblokken van twee dagen (van 9.15 tot 17.00 uur), welke eens per maand plaatsvinden.

Intervisie
Je intervisiegroep is een oefengroep waarin je gestructureerd verder oefent met coachingsmethodieken en trainingsmethodieken. Tevens ondersteun je elkaar bij het realiseren van je persoonlijke ontwikkelingsdoelen.
De intervisiebijeenkomsten worden inhoudelijk aangestuurd door Blankestijn & Partners.

Praktijkcoaching en Praktijktraining
Elke deel-opleiding wordt afgesloten met coaching of training in de praktijk. Hierdoor integreer je al het geleerde uit een opleiding in de praktijk, en ben je al gedurende de opleiding als coach of trainer aan de slag.
Bij de opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid begeleid je drie coachingskandidaten in de praktijk. Een coachingstraject bestaat uit een intakegesprek en minimaal vijf coachingsgesprekken van een uur.
In de opleiding Trainen met Ziel en Zakelijkheid acquireer, ontwikkel, geef en evalueer je een open training of een training op maat binnen een organisatie.

Supervisie
Bij elke deel-opleiding krijg je supervisie, gericht op het ondersteunen van je leer- en ontwikkelingsproces tijdens praktijkcoaching of praktijktraining. De supervisie vindt online plaats.

Offline en online coaching en training
In elke deelopleiding is aandacht voor online coaching of online training. Hierdoor leer je de kneepjes van het online leren, en kun je een blended learning aanpak aanbieden aan je klanten en opdrachtgevers.

Praktijkopdrachten: Coachen en Trainen als vak
Aan de hand van diverse praktijkopdrachten vergroot je je inzicht in het coaching- en trainingsvak, en ontwikkel je jouw visie op coachen en trainen. Zo kun je je duidelijk profileren als trainer-coach, vanuit jouw passie en authenticiteit.

Literatuurstudie
Je bestudeert literatuur op het gebied van leer- en ontwikkelingsprocessen, trainers en coachingsvakmanschap, communicatie, leiderschap  en persoonlijke ontwikkeling. Per opleidingsblok wordt aangegeven wat je uit de verplichte literatuur bestudeert. Daarnaast lees je selectief in de aanbevolen literatuur gekoppeld aan je persoonlijke leerdoelen, werkervaring en ambities als trainer en coach.

Loopbaanontwikkeling
Gedurende de opleiding ben je actief aan de slag met het bouwen aan jouw toekomst als trainer en coach.

 • Je doorloopt een weg naar binnen: Wat voor trainer en coach wil ik zijn? Wat zijn mijn kwaliteiten? Wat is mijn visie op trainen en coachen? Met welke doelgroepen en thema’s wil ik werken?
 • Je zet concrete stappen op de trainings en coachingsmarkt: Je doet marktonderzoek, je acquireert een praktijkworkshop en coachees, je schrijft een webtekst of maakt een filmpje waarin je jezelf presenteert als trainer en coach.

Aan het eind van de opleiding ‘Trainer en Coach met Ziel en Zakelijkheid’ ben je klaar om inspirerend en daadkrachtig de markt op te gaan.

Resultaat

Post-HBO Opleiding tot Trainer – Coach
Voor dit traject volg je de opleidingen:

 • Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid
 • Post-HBO Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid

Opleiding Trainen met Ziel en Zakelijkheid
Na het volgen van deze Post-HBO geregistreerde en NOBTRA-erkende trainersopleiding

 • Heb je de kneepjes van het trainersambacht in de vingers.
 • Kun je trainen op de bovenstroom en onderstroom.
 • Weet je hoe je de organisatie context kunt verwerken in je trainingsaanpak.
 • Is je persoonlijke impact als trainer versterkt door je persoonlijke groei.
 • Heb je een eigen training ontwikkeld en gegeven.

Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid
Na het volgen van deze Post-HBO geregistreerde en NOBCO-erkende coachingsopleiding

 • Heb je je coachingscompetenties ontwikkeld tot Europees (NOBCO-EMCC) practitionerniveau;
 • Heb je jezelf als coach persoonlijk ontwikkeld en als coachingsinstrument versterkt;
 • Kun je een coachingstraject inbedden in de organisatiecontext en toewerken naar zichtbare resultaten.
 • Heb je een aantal coachingstrajecten in de praktijk begeleid.

 

Diepgaande professionele en persoonlijke ontwikkeling als trainer-coach

Gedurende de opleiding Trainer-Coach met Ziel en Zakelijkheid leer je op gedegen wijze de competenties van het trainers- en coachvak. Je werkt diepgaand aan je persoonlijke ontwikkeling als trainer en coach en je leert je interventies te verbinden met de organisatie context.

Tijdens onze Opleiding tot Trainer en Coach met Ziel en Zakelijkheid komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Post-HBO Opleiding tot Trainer – Coach
Voor dit traject volg je de opleidingen

 • Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid
 • Post-HBO Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid

Beide deelopleidingen volg je na elkaar, je bent vrij om zelf de volgorde te kiezen.

Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid
De Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid bestaat uit 6 tweedaagse opleidingsblokken waarin je diverse mini-trainingen geeft, 3 Train de Online Trainer workshops, intervisie- en supervisie bijeenkomsten.
Voor je eindtoets acquireer, ontwikkel en geef je een eigen training in de praktijk, onder supervisie van Silvia Blankestijn.

 • Blok 1: De trainer en het begeleiden van leerprocessen
 • Blok 2: Coachend trainen op de kern van persoonlijke leerdoelen
 • Online workshop 1: Persoonlijke betrokkenheid creëren in online training
 • Blok 3: Systemisch adviseren en effectieve trainingsprogramma’s ontwikkelen
 • Blok 4: Mini-trainingen met werkvormen op de bovenstroom en onderstroom
 • Online workshop 2: Online trainen op de onderstroom
 • Blok 5: Groepsdynamica, weerstand en de onderstroom in groepen
 • Blok 6: Mini-trainingen rollenspelen & Trainersvakmanschap op de bovenstroom en onderstroom
 • Online workshop 3: Transfergerichte mini-trainingen online
 • Supervisie van Silvia Blankestijn
 • Eigen praktijktraining acquireren, ontwikkelen en geven

Binnen het programma word je voortdurend uitgedaagd op je persoonlijke leerdoelen als trainer en krijg je opdrachten en oefeningen op maat.
Tussen de opleidingsblokken zijn er intervisie bijeenkomsten.

Examen voor Post-HBO registratie en NOBTRA-erkend diploma
Je sluit deze Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid af met een praktijkexamen, waardoor je een NOBTRA-erkend en Post-HBO geregistreerd diploma behaalt.


Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid
De Post-HBO Coach Opleiding ‘Coachen met Ziel en Zakelijkheid’ bestaat uit 6 tweedaagse opleidingsblokken, praktijkcoaching, intervisie- en supervisie bijeenkomsten. In het programma word je voortdurend uitgedaagd op je persoonlijke ontwikkelingsdoelen als coach en leer je coachingsmethodieken op de zes ontwikkelingsniveaus. Hierdoor word je Coach met Ziel en Zakelijkheid.

Het programma van de coach opleiding is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Blok 1: Het intakegesprek, coachcontact en coachcontract op boven- en onderstroom
 • Blok 2: Emoties bij persoonlijke ontwikkeling & Masterclass
 • Blok 3: Coachen op mentale kracht & vergroten lichaamsbewustzijn
 • Blok 4: Werken met subpersonen & resultaatgericht coachen
 • Supervisie 1: De bovenstroom en onderstroom van de coachvraag
 • Blok 5: Zingeven aan (levens)loopbaan
 • Supervisie 2: Van intake naar 1e coachingsgesprek
 • Blok 6: Coachen naar succesvol gedrag in de praktijk & Masterclass
 • Supervisie 3: Kernachtig coachen op de onderstroom van het coachcontract
 • Supervisie 4: De afbouw van een coachingstraject

Gedurende de opleiding zijn er 7 intervisies met je intervisiegroep.

Examen voor Post-HBO registratie, LVSC en NOBCO-EQA Practitioner erkend diploma
Je sluit deze Post-HBO Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid af met een praktijkexamen, waardoor je een LVSC en NOBCO-EQA erkend en Post-HBO geregistreerd diploma ontvangt.

Online Trainen en Coachen
Online trainen in een virtual classroom is niet meer weg te denken in het trainerswerkveld. Bijvoorbeeld als volledige live online training of als waardevolle toevoeging aan je blended training opzet. Ook live online coachen neemt een steeds belangrijker plek in binnen het werkveld.
Daarom is live online leren trainen en coachen onderdeel van deze trainer-coach opleiding. Je kunt hierna bewust kiezen of, en hoe, jij online trainen en online coachen wilt inzetten.

Meer over het programma
Voor meer details en uitgebreide inhoud van de deelopleidingen in de opleiding tot ‘Trainer – Coach met Ziel en Zakelijkheid’ verwijzen we je graag door naar de opleidingen ‘Trainen met Ziel en Zakelijkheid’ en ‘Coachen met Ziel en Zakelijkheid’ .

Data, kosten en aanmelding

Data Opleidingsdagen
De opleidingsdagen duren van 9.15 tot 17.00 uur.  De data voor de deel opleidingen Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid  en de Post-HBO Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid vind je hieronder

April 2024 – Zeist
Trainen met Ziel
en Zakelijkheid
Mei 2024 – Zeist
Coachen met Ziel
en Zakelijkheid
Oktober 2024 – Zeist
Coachen met Ziel
en Zakelijkheid
Oktober 2024 – Zeist
Trainen met Ziel
en Zakelijkheid
Opleidingsdagen:
8 en 9 april
13 en 14 mei
10 en 11 juni
29 en 30 augustus
26 en 27 september
23 en 24 oktober
Online Webinars:
28 mei
10 september
7 november
Opleidingsdagen:
30 en 31 mei
27 en 28 juni
12 en 13 september
10 en 11 oktober
7 en 8 november
5 en 6 december
Supervisie (Dagdeel):
4 november
26 november
17 december
20 januari 2025
Begeleiding Opbouw Certificeringsdossier (16.00-17.00):
18 juni
5 september
19 november
9 januari 2025
Webinars (19.00-21.00):
10 september
12 november
Opleidingsdagen:
3 en 4 oktober
7 en 8 november
5 en 6 december
9 en 10 januari ‘25
6 en 7 februari ‘25
6 en 7 maart ‘25
Supervisie (Dagdeel):
23 januari ‘25
17 februari ‘25
17 maart ‘25
14 april ‘25
Begeleiding Opbouw Certificeringsdossier (16.00-17.00):
22 oktober
26 november
13 februari ‘25
24 maart ‘25
Webinars (19.00-21.00):
21 januari 2025
7 april 2025
Opleidingsdagen:
7 en 8 oktober
4 en 5 november
9 en 10 december
13 en 14 januari 2025
10 en 11 februari 2025
10 en 11 maart 2025
Online Webinars:
19 november
28 januari 2025
25 maart 2025

Aanmelden Trainer-Coach Opleiding

Je meldt je aan voor de Post-HBO Trainer-Coach Opleiding door middel van het aanmeldformulier. De definitieve toelating vindt plaats na toetsing door de opleidingscoördinator.

Toelating
De toelatingscriteria voor deze opleiding zijn:

 • Minimaal HBO denk-/werkniveau en drie jaar werkervaring;
 • Enige ervaring in het begeleiden van mensen en/of groepen is aanbevolen;
 • Inzicht in eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten als trainer en coach, en de bereidheid om hieraan te werken.

Studiebelasting Post-HBO Trainer-Coach Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid
Deze Trainer-Coach Opleiding bestaat uit 12 maandelijkse opleidingsblokken van 2 dagen van 9 tot 17 uur.
Daarnaast moet je tussen de opleidingsblokken rekening houden met 16 tot 20 uur per maand voor literatuurstudie, praktijkopdrachten en intervisie.

Praktijkcoaching en Praktijktraining
Elke deelopleiding wordt afgesloten met coaching of training in de praktijk. Hierdoor integreer je al het geleerde uit een opleiding in de praktijk, en ben je al gedurende de opleiding als coach of trainer aan de slag.
Bij de opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid begeleid je drie coachingskandidaten in de praktijk. Een coachingstraject bestaat uit een intakegesprek en minimaal vijf coachingsgesprekken van een uur.
In de opleiding Trainen met Ziel en Zakelijkheid acquireer, ontwikkel, geef en evalueer je een open training of een training op maat binnen een organisatie.

Kosten Post-HBO Trainer-Coach Opleiding
De kosten van de Post-HBO Opleiding ‘Trainer – Coach met Ziel en Zakelijkheid’ zijn als volgt opgebouwd:

Opleiding Opleidingskosten Diplomeringskosten
Trainen met Ziel en Zakelijkheid € 4.925,- € 750,-
Coachen met Ziel en Zakelijkheid € 4.435,- € 1.250,-
€ 360,- korting

De totale opleidingskosten bedragen € 9.360,- en de totale diplomeringskosten € 2.000,-. Omdat je je met dit opleidingstraject voor 2 opleidingen tegelijk aanmeldt, is er € 360,- korting in de totale opleidingskosten verwerkt.

In deze prijzen zijn alle reguliere kosten inbegrepen: begeleiding tijdens de opleidingsdagen, zaalhuur, lunch, studiemateriaal en de handleidingen van Blankestijn & Partners.

Regelingen tegemoetkoming studiekosten
Blankestijn & Partners is scholingspartner van het UWV. Hierdoor kun je deze opleiding vergoed krijgen in het kader van je re-integratie. Bekijk hiervoor het stappenplan van UWV

 

Tijdens de opleiding maak je gebruik van drie verplichte boeken. Deze boeken schaf je zelf aan. De opleidingsdagen duren van 9.15 tot 17.00 uur. Wanneer je het fijn vindt om tijdens de opleidingsblokken in de omgeving te overnachten, dien je dit zelf te regelen en betalen.

Blankestijn & Partners is CRKBO geregistreerd, daardoor is deze Opleiding tot Trainer-Coach vrijgesteld van BTW.

Meer informatie en aanmelding
Wij denken graag met je mee welk opleidingsaanbod het best past bij jouw opleidingsbehoeften. Voor meer informatie kun je contact  opnemen met hoofdopleider Silvia Blankestijn via mail of telefoonnummer 0317 – 425134.

Je meldt je aan door middel van het aanmeldformulier.

Erkenningen van deze trainer-coach opleiding

Blankestijn & Partners wil uitmuntende coaches, trainers, intervisors en teamcoaches opleiden, die zich onderscheiden in kwaliteit, in vakmanschap en in hun impact op de groei en ontwikkeling van mensen, teams en/of organisaties.
Erkenningen, Certificeringen en PE-punten zijn een manier om de kwaliteit van onze opleidingen én van onze afgestudeerde coaches, trainers en teamcoaches te waarborgen. Daarom laten wij onze opleidingen en organisatie toetsen.

Post-HBO registraties
Binnen de opleiding ‘Trainer – Coach met Ziel en Zakelijkheid’ behaal je je Post-HBO registratie als trainer en coach. Daarmee wordt jou diploma ingeschreven in het Post-HBO register.

NOBTRA-erkende trainersopleiding
Na het succesvol afronden van de NOBTRA-erkende Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid kun je versneld worden erkend als Trainer-NOBTRA. De NOBTRA is de branche organisatie voor trainend Nederland.

NOBCO-EMCC practitioner
De Post-HBO Coach Opleiding ‘Coachen met Ziel en Zakelijkheid’ is door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) erkent op Europees (EMCC) practitioner niveau. Dat betekent dat je na het behalen van je diploma ‘Coach met Ziel en Zakelijkheid’ aan de slag kunt als zelfstandig coach; in je eigen praktijk, in een coachpool, of in een andere vorm.

LVSC
De Coach Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid is erkend door de LVSC, de Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches. Na het behalen van je diploma kun je je direct bij de LVSC inschrijven als coach.

NOBCO EIA voorbereiding
Tijdens deze NOBCO gecertificeerde opleiding werk je volgens de NOBCO eisen aan je portfolio voor je individuele NOBCO coach EIA certificering. Hiermee bouw je al tijdens deze trainer-coach opleiding aan jou accreditatie als coach bij de NOBCO.

Noloc
Met deze opleiding coaching bouw je aan een stevig fundament voor je aansluiting bij de Noloc als loopbaanprofessional.

Erkenningen van Blankestijn & Partners

CEDEO erkend
De open opleidingen van Blankestijn & Partners zijn CEDEO erkend, op basis van een klanttevredenheidsonderzoek onder oud-deelnemers.

CRKBO geregistreerd
Blankestijn & Partners is CRKBO geregistreerd, waardoor wij deze trainer-coach opleiding BTW vrij kunnen aanbieden.

UWV-Scholingspartner
Blankestijn & Partners is scholingspartner van het UWV. Hierdoor kun je deze opleiding vergoed krijgen in het kader van je re-integratie.

 


Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches