Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid

Na de trainersopleiding Trainen met Ziel en Zakelijkheid lever je als trainer een wezenlijke bijdrage aan de groei en ontwikkeling van je deelnemers. Je hebt je trainersvaardigheden gedegen en diepgaand in de vingers, en kunt trainen op de bovenstroom en onderstroom van leren en ontwikkelen.
Door je persoonlijke ontwikkeling ken je je kracht en valkuilen als trainer en maak je met je trainingen het verschil vanuit jouw drijfveren en trainersstijl.

Anderen helpen groeien vanuit jouw passie en eigenheid
In de opleiding Trainen met Ziel en Zakelijkheid leer je hoe je jouw passie en eigenheid als trainer kunt inzetten voor de groei en ontwikkeling van je deelnemers.

Gedegen en verdiepende trainersvaardigheden ontwikkelen
Je krijgt je trainerscompetenties gedegen in de vingers door het veelvuldig oefenen in de rol van trainer, en leert coachend trainen om het maximale leerrendement bij je deelnemers te realiseren. Je geeft diverse mini-trainingen in je eigen opleidingsgroep.

Krachtige trainingsprogramma’s leren ontwikkelen op boven- en onderstroom
Je leert krachtige trainingsprogramma’s ontwerpen voor trainingen op de bovenstroom en onderstroom, zoals voor trainingen leiderschapsontwikkeling, persoonlijke effectiviteit, duurzame inzetbaarheid of werkgeluk, en voor trainingen op het gebied van communicatieve en management vaardigheden.

Toolbox aan kennis, werkvormen en trainingsprogramma’s
We gebruiken hierbij het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus en het model van single, double en triple loop trainen. Hierbinnen krijg je een gereedschapskist vol aan trainersmethodieken op de bovenstroom en onderstroom, die je direct kunt inzetten in je eigen trainingsprogramma’s. Tevens ontwikkel je tijdens de opleiding al trainingsprogramma’s op diverse trainingsthema’s.

Combinatie gedegen vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling maakt je trainer met impact
Je leert de trainersmethodieken stap voor stap begeleiden vanuit je rol als trainer. Wanneer je deelnemer bent in de oefensituaties van je mede-cursisten werk je aan je persoonlijke ontwikkeling als trainer. Door de combinatie van gedegen inoefenen van je trainersvaardigheden en het werken aan je persoonlijke ontwikkeling word je een trainer met impact.

Eigen training ontwikkelen en in de praktijk geven
Uniek voor deze trainer opleiding is dat je toewerkt naar het ontwikkelen en geven van een eigen training in de praktijk. Hierbij krijg je supervisie van een ervaren trainer.
Uit ervaring weten we dat deze praktijktrainingen vaak veel spin-off hebben na de opleiding, bijvoorbeeld in de vorm van vervolgopdrachten, een nieuwe interne training voor de organisatie waar je werkt, of een kern-training voor je eigen trainingsbureau.

 

De Post-HBO Trainer Opleiding Trainen met Ziel en Zakelijkheid is erkend door de NOBTRA, de Nederlandse Orde van Beroepstrainers en is een Post-HBO register opleiding.

Je leert het trainersvak van ‘bezielde vakvrouw’ en Trainer van het Jaar 2015-16, Silvia  Blankestijn. Silvia is al sinds 2018 NOBTRA Register Trainer.

NOBTRA erkende opleiding Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid

 

In deze uitdagende Post-HBO Trainer Opleiding

 • Leer je anderen begeleiding in hun groei en ontwikkeling
 • Leg je een gedegen en diepgaand fundament voor je trainersvakmanschap
 • Leer je kernachtig trainen op de bovenstroom en onderstroom
 • Vergroot je je impact als trainer door je eigen persoonlijke ontwikkeling
 • Leer je single, double en triple loop trainingen ontwerpen en begeleiden
 • Leer je hoe je in het voortraject tot de kern van de trainingsvraag komt
 • Leer je trainingen ontwikkelen in communicatie, leiderschap en persoonlijke effectiviteit
 • Oefen je praktijkgericht met resultaatgerichte en verdiepende werkvormen
 • Ontwikkel en geef je een eigen training, die je ook na de opleiding kunt aanbieden
 • Leer je het beste uit anderen halen en ook uit jezelf als trainer

NOBTRA erkende opleiding Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid

Na de opleiding ben ik er van doordrongen dat een goede trainer het verschil kan maken, niet alleen een leuke (trainings)dag is van belang, maar nemen je deelnemers ook iets nieuws mee waar ze zelf mee aan de slag kunnen. 

          Guusje van Leeuwen – Freelance Trainer

Voor wie:

De Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid is bedoeld voor (aankomend) trainers die

 • het trainersvak gedegen in de vingers willen krijgen,
 • willen trainen op de bovenstroom en onderstroom,
 • trainingen willen leren ontwerpen en geven op het gebied van communicatieve of managementvaardigheden, persoonlijke ontwikkeling of leiderschapsontwikkeling
 • zichzelf als trainingsinstrument willen ontwikkelen en versterken

Veel of weinig trainerservaring?
Deze Post-HBO Trainer Opleiding is zowel geschikt voor aankomend trainers als voor ervaren trainers die de verdiepende kneepjes van het trainersvak gedegen in de vingers willen krijgen.
Aankomend trainers leggen in de Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid een stevig fundament voor hun vakmanschap.
Ervaren trainers worden uitgedaagd om hun vakmanschap te verdiepen en professionaliseren. De combinatie van trainen op de bovenstroom en onderstroom zorgt ervoor dat je je deelnemers daadwerkelijk in beweging zet.
Door het werken met persoonlijke leerdoelen haalt iedere deelnemer het maximale leerrendement uit de opleiding voor zijn persoonlijke en competentieontwikkeling als trainer.

Blankestijn & Partners is al 20 jaar specialist in trainer en coach opleidingen met een cursisten beoordeling van 9 bij het CEDEO onderzoek.

Meer weten?
Kom kennismaken op onze gratis workshop of vraag telefonisch advies!

Post-HBO Trainer Opleiding Trainen met Ziel en Zakelijkheid:

✔ Gedegen en diepgaande trainer opleiding
✔ 12 opleidingsdagen + blended learning
✔ 3 Webinars Training ontwerpen voor single, double en triple loop leren
✔ Supervisie en intervisie
✔ Mini-trainingen geven
✔ Jouw eigen training ontwikkelen en in de praktijk geven
✔ Persoonlijke ontwikkeling als trainer
✔ NOBTRA erkende trainer opleiding
✔ Word een trainer met impact!

Leg een diepgaand fundament voor je trainersvakmanschap en versterk je persoonlijke impact als trainer!

Gedurende de Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid krijg je essentiële en verdiepende trainersvaardigheden gedegen in de vingers, en leer je trainingsprogramma’s ontwerpen voor vaardigheidstrainingen, trainingen persoonlijke effectiviteit en leiderschapstrainingen. Je werkt resultaatgericht aan je persoonlijke leerdoelen als trainer, en versterkt je persoonlijk leiderschap bij het begeleiden van het leren in de groep.
De aanpak van Blankestijn & Partners is erop gericht om het maximale uit jou als trainer te halen door middel van blended learning, en opdrachten en oefening op maat voor jouw persoonlijke leerdoelen.

Niet alleen een top opleiding tot trainer, maar ook een opleiding waar je continue je eigen vaardigheden traint.

          Roger Heijthuijzen – Opleidingsadviseur bij Enexis  

Competentieprofiel en Persoonlijke leerdoelen
Gedurende de Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid groei je stap voor stap in je trainersvaardigheden aan de hand van het competentieprofiel ‘Trainer met Ziel en Zakelijkheid’ van Blankestijn & Partners. Dit competentieprofiel is gebaseerd op de criteria van de NOBTRA (Nederlandse Orde van Beroepstrainer) en de visie van Blankestijn & Partners op trainen op de bovenstroom en onderstroom.

Daarnaast krijg je inzicht in je persoonlijke leerdoelen als trainer door feedback en zelfreflectie.  Aan het begin van deze Post-HBO Trainer Opleiding maak je een POP voor jouw persoonlijke en competentieontwikkeling. Je POP is de blauwdruk voor jouw persoonlijke groeiweg naar een trainer met impact.

De opleiders zijn jouw coach

12 Train-de-Trainer opleidingsdagen
De Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid bestaat uit 6 trainingsblokken van twee dagen (van 9.15 tot 17.00 uur), welke eens per maand plaatsvinden. De werkwijze is praktisch: leren door doen. Je oefent veelvuldig in de rol van trainer, krijgt feedback en leert van anderen. Binnen de verschillende oefeningen werk je voortdurend aan jouw persoonlijke leerdoelen en krijg je oefeningen en uitdagingen op maat om het beste uit jou als trainer te halen. Onze efficiënte en verdiepende opleidingsprogramma’s staan garant voor een hoog leerrendement.

3 Webinars Trainingen ontwerpen voor single, double en triple loop leren
Het ontwerpen van een training met impact is een specifieke vaardigheid binnen het trainingsvak. Daarom krijg je in deze opleiding tot trainer, aanvullend aan de opleidingsdagen, 3 Webinars waarin je het ontwikkelen van vaardigheidstrainingen, trainingen persoonlijke effectiviteit en trainingen leiderschapsontwikkeling gedegen in de vingers krijgt.

Voor elk Webinar maak je een praktijkgerichte opdracht voor een single, double of triple loop trainingsprogramma. In het Webinar krijg je feedback, leer je hoe je de bovenstroom en onderstroom van veranderprocessen combineert, zodat de deelnemers in de praktijk daadwerkelijk in beweging komen.

7 Intervisiebijeenkomsten
Gedurende de Trainersopleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid kom je 7 keer met je intervisiegroep bij elkaar. In deze groep van drie tot vijf personen werk je leerdoelgericht aan je persoonlijke ontwikkeling als trainer, oefen je verder met een aantal trainersvaardigheden en met het toepassen van een enkele veel gebruikte trainingstheorieën. De intervisiebijeenkomsten worden inhoudelijk aangestuurd door Blankestijn & Partners.

Praktijkgerichte voorbereidingsopdrachten
Per opleidingsblok krijg je een voorbereidingsopdracht bestaande uit literatuurstudie, zelfreflectie en een praktijkgerichte opdracht, zoals het bestuderen van casuïstiek, voorbereiden van een werkvorm, oefenen met modelleren of uitwerken van een lastige praktijksituatie.

2x Supervisie bij ontwikkelen eigen trainingsprogramma met impact
Tijdens deze trainer opleiding ontwerp je een trainingsprogramma voor een eigen maatwerk training of open-inschrijving training. Hierbij krijg je twee keer supervisie van Silvia Blankestijn, waardoor je een kernachtig trainingsontwerp maakt, met impact op de groei en ontwikkeling van je deelnemers.

Aan het eind van de opleiding ga je je eigen trainingsontwerp daadwerkelijk uitvoeren binnen een organisatie of als eigen open-inschrijving training.

Wat kun je veel leren en groeien in één jaar. Naast het opdoen van trainersvaardigheden, leer je ook over de inhoud van communicatie trainingen en heel, veel over jezelf. Ik kan het iedereen aanraden!

          Dorien Blanckenborg

Loopbaanontwikkeling
Gedurende de opleiding ben je actief aan de slag met het bouwen aan jouw toekomst als trainer.

 • Je doorloopt een weg naar binnen: Wat voor trainer wil ik zijn? Wat zijn mijn kwaliteiten? Wat is mijn visie op trainen? Met welke doelgroepen en thema’s wil ik werken?
 • Je onderzoekt de trainingsmarkt op trends en ontwikkelingen, gekoppeld aan jouw passie en eigenheid als trainer. Hierdoor heb je aan het eind van de Trainer Opleiding Trainen met Ziel en Zakelijkheid een duidelijk beeld van waar je je als trainer op de trainingsmarkt wilt profileren, en heb je al meerdere contacten gelegd voor het realiseren van je trainersloopbaan.
 • Je acquireert, ontwikkelt en geeft een eigen training in de praktijk, onder supervisie van Silvia Blankestijn. Hierdoor ben je al tijdens de opleiding aan de slag in het beroepsveld van trainer.

Literatuurstudie
Je bestudeert literatuur op het gebied van leer- en veranderingsprocessen, trainersvakmanschap, effectief communiceren, persoonlijke effectiviteit en leiderschapsontwikkeling.
Per opleidingsblok wordt aangegeven wat je uit de verplichte literatuur bestudeert. Daarnaast lees je selectief in de aanbevolen literatuur gekoppeld aan je persoonlijke leerdoelen, werkervaring en ambities als trainer.

Examen voor Post-HBO registratie en NOBTRA-erkend diploma
Je sluit deze Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid af met een praktijkexamen, waardoor je een NOBTRA-erkend en Post-HBO diploma behaalt. Het examen bestaat uit:

 • het acquireren en ontwikkelen van een praktijktraining onder supervisie van een opleider
 • het geven van de praktijktraining met feedback van een collega-trainer en feedback van je deelnemers
 • zelfreflectie op je trainerscompetenties en je persoonlijke ontwikkeling als trainer
 • het schrijven van een eindverslag.

Je bepaalt zelf of je een training op maat wilt ontwikkelen en geven voor een opdrachtgever, of dat je een eigen open inschrijving training wilt ontwikkelen en geven.
Behalve toetsing is het examentraject een extra groeistap in je trainersontwikkeling, waarin je je opgedane kennis en vaardigheden samenbrengt en toepast in de praktijk. Voor de toetsing toon je gedurende dit traject aan dat je

 • de trainerscompetenties van het competentieprofiel ‘Trainer met Ziel en Zakelijkheid’ hebt ontwikkeld op het niveau van NOBTRA-trainer;
 • beschikt over voldoende zelfkennis en zelfreflectie, zodat je ook na de opleiding blijft groeien en ontwikkelen als trainer.

Voor het ontvangen van het door NOBTRA erkende, Post-HBO registerdiploma ‘Trainer met Ziel en Zakelijkheid’ moet je portfolio met een voldoende zijn beoordeeld en voldoen aan het aanwezigheidscriterium.

 

Wanneer je je trainerschap wilt uitbreiden naar het geven van teamtrainingen, kun je na deze training doorstromen naar de vervolgopleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer.

Gedegen inoefenen van krachtige en verdiepende trainersvaardigheden, en persoonlijke ontwikkeling van de trainer

De Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid bestaat uit 6 tweedaagse opleidingsblokken waarin je diverse mini-trainingen geeft, 3 online workshops waarin je trainingen leert ontwerpen op de bovenstroom en onderstroom, intervisie en supervisies.

Voor je eindtoets acquireer, ontwikkel en geef je een eigen training in de praktijk, onder supervisie van Silvia Blankestijn.

 • Blok 1: De impact van de trainer op het leren in de groep
 • Blok 2: Coachend trainen op persoonlijke leerdoelen en mentale overtuigingen
 • Webinar 1: Van single loop trainingsprogramma naar double loop leren
 • Blok 3: Trainen op zingeving en Systemisch contracteren met opdrachtgever
 • Blok 4: Mini-trainingen met werkvormen op de bovenstroom en onderstroom
 • Webinar 2: Doelgerichte trainingen op zingevingsniveau ontwerpen
 • Blok 5: Groepsdynamica, weerstand en emoties bij veranderingsprocessen
 • Blok 6: Mini-trainingen in rollenspelen en werken met praktijksituaties
 • Webinar 3: De plek van emoties in veranderingsprocessen en trainingsprogramma’s
 • Supervisies: Ontwerp je eigen trainingsprogramma met impact
 • Eigen praktijktraining acquireren, ontwikkelen en geven

De training die ik gaf voor mijn eindexamen was ook direct de eerste grote verkoop die ik deed voor mijn bedrijf Mom Inc. In het evaluatiegesprek gaven de managers aan dat ze echt resultaten hadden bemerkt bij hun werknemers. Ze gaan nu kijken hoe we de training verder kunnen uitrollen.

          Sanne Nout – Mede-eigenaar Mom Inc

Binnen het programma word je voortdurend uitgedaagd op je persoonlijke leerdoelen als trainer en krijg je opdrachten en oefeningen op maat.
Je wordt een trainer met impact, doordat

 • Je op gedegen wijze de essentiële trainerscompetenties in de vingers krijgt op het niveau van NOBTRA trainer
 • Je leert trainen op de bovenstroom en de onderstroom van gedragsverandering
 • Je je persoonlijke impact als trainer vergroot
 • Je een aantal trainingstheorieën in je rugzak krijgt die je vaak gebruikt in trainingen
 • Je een palet aan werkvormen op de bovenstroom en onderstroom leert begeleiden
Palet aan trainingsprogramma’s in je gereedschapskoffer

Gedurende de opleiding ontwikkel en oefen je diverse trainingsprogramma’s. Na deze Trainer Opleiding heb je trainingsprogramma’s in je gereedschapskoffer op de volgende thema’s:

✔ Luisteren, Samenvatten, Doorvragen (LSD)
✔ Non-verbale communicatie
✔ Presenteren
✔ Open onderhandelen met Harvard methode
✔ De Roos van Leary
✔ Managementvaardigheden
✔ Situationeel leidinggeven (Hersey & Blanchard)
✔ Proactief en reactief gedrag (Covey)
✔ Persoonlijk leiderschap (Covey)
✔ Persoonlijke effectiviteit
✔ Assertiviteit en communiceren over eigen grenzen
✔ Verbindende communicatie en omgaan met emoties
✔ Omgaan met weerstand
✔ RET en mentale belemmeringen

Post- HBO Trainer Opleiding Blok 1: De impact van de trainer op het leren in de groep

Trainersvaardigheden op bovenstroom

 • Inzicht in leren en veranderingsprocessen op boven- en onderstroom
 • Activerend trainen; deelnemers aanzetten en uitdagen tot leren
 • Inzicht in leerstijlen en leerbehoeften
 • Kennis overdragen met activerende
 • Ontwikkelingsgericht feedback geven
 • Ontwikkelen van leerstijlgerichte trainingsprogramma’s

De trainer als persoon

 • Je kwaliteiten, valkuilen en persoonlijke leerdoelen als trainer
 • Je trainershouding en je impact op de groep
 • Gewaarzijn van jezelf als trainer en jezelf als instrument inzetten (Gestalt)
 • Inzicht in eigen leerstijl, je kracht en je blinde vlek in het begeleiden van leren

Intervisie 1: Activerend theorie overdragen

Deze opleiding heeft mij zowel op persoonlijk vlak als op trainersvlak een flinke ontwikkeling laten doormaken. De combinatie tussen veel oefenen en zelf theorie doornemen is erg fijn. Als je wil groeien als trainer en als persoon is dit de perfecte opleiding.

          Inge

Post- HBO Trainer Opleiding Blok 2: Coachend trainen op persoonlijke leerdoelen en mentale overtuigingen

Coachende trainersvaardigheden op boven- en onderstroom

 • Leren activeren met krachtige persoonlijke leerdoelen
 • Bewustwording en eigenaarschap bij deelnemers versterken
 • Coachend intrainen van nieuwe vaardigheden
 • Deelnemers confronteren, stimuleren en uitdagen tot leren
 • Mentale overtuigingen bij gedragsverandering (RET, NLP)
 • Verdiepend trainen met RET (Rationele EffectiviteitsTraining)

De trainer als persoon

 • Het coachend leiderschap van jou als trainer
 • Je redderspatronen als trainer
 • Mentale kracht en ‘het mannetje op je schouder’ (RET, NLP)
 • Entertrainen versus werken met de groep

Intervisie 2: Motiverend introduceren

Webinar 1: Van single loop trainingsprogramma naar double loop leren

 • Verschillen tussen single loop en double loop trainingen
 • Ontwerpen van vaardigheidstrainingen volgens single loop leren
 • Een vaardigheidstraining verdiepen met double loop trainingsontwerp
 • Mentale overtuigingen in trainingsontwerp voor persoonlijke effectiviteit of leiderschapsontwikkeling

Post- HBO Trainer Opleiding Blok 3: Trainen op zingeving en Systemisch contracteren met opdrachtgever

Verdiepende trainers- en adviesvaardigheden

 • Het werken met visie en waarden binnen trainingen
 • Het begeleiden visualisaties en diepte-reflecties
 • De (diepe) onderstroom vertalen naar zichtbaar proactief gedrag
 • Tot de kern van de trainingsvraag komen op de bovenstroom en onderstroom
 • De systemische context van een training
 • Adviseren en je visie uitdragen in opdrachtgesprekken

De trainer als adviseur

 • Je visie en waarden als trainer
 • De trainer als adviseur binnen de systemische organisatiecontext
 • Je persoonlijke presentatie naar opdrachtgever en deelnemers
 • Contractering met de opdrachtgever en het appèl waar je ontvankelijk voor bent

Intervisie 3: Verdiepend trainen op zingevingsniveau

Post- HBO Trainer Opleiding Blok 4: Mini-trainingen met werkvormen op de bovenstroom en onderstroom

Trainersvaardigheden en de kern van het vakmanschap

 • Inzetten van palet aan werkvormen voor diverse trainingsthema’s
 • Leerdoelgericht werkvormen begeleiden en het beste uit deelnemers halen
 • Kernachtig trainen met oog voor de groepsenergie
 • Doelgericht nabespreken en oogsten van leerresultaten
 • Verdiepend trainen in werkvormen over mentale overtuigingen, lichaamsbewustzijn en non-verbale communicatie
 • Resultaatgericht coachend trainen bij het inoefenen van nieuw gedrag

De trainer als persoon

 • Contact met jezelf en contact met de groep
 • Liefdevol afstemmen op je deelnemers én kernachtig confronteren op persoonlijke leerdoelen
 • Je eigen ‘plek der moeite’ als trainer
 • De energie van de trainer en de energie van de groep

Intervisie 4: Confronterend trainen

Webinar 2: Doelgerichte trainingen op zingevingsniveau ontwerpen

 • De trainingsdoelen en de diepgang van de training
 • Transformationele trainingen ontwerpen volgens triple loop leren
 • Waarden en proactief handelen in trainingsontwerp persoonlijk leiderschap of duurzame inzetbaarheid
 • Double loop trainingsprogramma’s met of zonder plek der moeite

De opleiding tot post-hbo trainer bij Blankestijn was afwisselend en diepgaand. De opleiders brachten mij bij de kern van mijn leerproces, daarvan uit kon ik gaan ontwikkelen.

          Liesbeth Zwanepol-van den Berg – Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld bij Sirjon

Post- HBO Trainer Opleiding Blok 5: Groepsdynamica, weerstand en emoties bij veranderingsprocessen

Trainersvaardigheden voor de onderstroom in groepen

 • Inzicht in groepsdynamica en groepsdynamische wetmatigheden in trainingen
 • 4 interventieniveaus voor het omgaan met weerstand
 • Verdiepend trainen: emoties als ingang naar ‘de plek der moeite’
 • Lerend omgaan met weerstand en emoties in de groep
 • Lastige deelnemers in de leerstand met de Roos van Leary
 • Eerste hulp koffertje voor lastige trainingssituaties

De onderstroom in jezelf als trainer

 • Inzicht in eigen rode knoppen
 • Omgaan met eigen emoties als trainer
 • Moed en kwetsbaarheid in het werken met groepen
 • Overdracht en tegenoverdracht

Intervisie 5: De trainingsmarkt & Verdiepend trainen

Post- HBO Trainer Opleiding Blok 6: Mini-trainingen in rollenspelen en werken met praktijksituaties  

Trainersvaardigheden

 • Zorgvuldig en confronterend begeleiden van rollenspelen
 • Optimale groei realiseren in krachtige rollenspelen op de kern van de leervraag
 • Aandacht voor emoties tijdens rollenspelen (Verbindende Communicatie)
 • Rollenspelen en het inzetten van hulpbronnen op de onderstroom
 • Kernachtig en in verbinding feedback geven in subgroepen
 • Verankeren van leerresultaten en transfer naar de praktijk

De trainer als persoon

 • Zonder oordeel en met compassie trainen
 • Dienend trainerschap
 • Versterken van je trainerskwaliteiten en omgaan met je valkuilen
 • Oogsten van je persoonlijke groei en ontwikkeling als trainer

Intervisie 6: Acquisitie en training ontwerpen voor eigen training in de praktijk

Webinar 3: De plek van emoties in veranderingsprocessen en trainingsprogramma’s

 • Emoties in single loop, double loop en triple loop trainingsprogramma’s
 • De diepgang van je training afstemmen op de trainingsvraag en leerbehoeften van de deelnemers
 • Emoties in double loop trainingsontwerp voor trainingen persoonlijke effectiviteit en leiderschapsontwikkeling
 • De bovenstroom en onderstroom in eigen praktijktraining

 Intervisie 7: Mini-trainingen uit eigen praktijktraining

Supervisie 1: De kern van de leervraag in je eigen praktijktraining

 • Van standaard training naar krachtige maatwerk training
 • Doordringen tot de essentie van de leer- en ontwikkelingsbehoefte
 • Keuzes en balans in bovenstroom en onderstroom
 • Jouw passie, eigenheid en valkuilen als trainer bij de contractering

Supervisie 2: Transfergericht programma ontwikkelen voor eigen praktijktraining

 • Verbindende trainingsstart die je deelnemers direct aan het leren zet
 • Bewust kiezen in je trainingsopbouw, en doelgericht variëren in werkvormen
 • Je training ontwerpen met de praktijk van je deelnemers voor ogen
 • In kleine leerstappen koersen op zichtbare gedragsverandering in de praktijk

Post- HBO Trainer Opleiding Praktijktraining: Eigen praktijktraining acquireren, ontwikkelen en geven

 • Je acquireert en ontwikkelt een eigen training
 • Dit kan een maatwerktraining of je eigen open inschrijving training zijn
 • Je eigen praktijktraining mag een offline of online training zijn
 • Je ontwikkelt een resultaatgericht en inspirerend trainingsprogramma, dat je hierna nog vaker kunt geven
 • Je krijgt supervisie van Silvia Blankestijn bij het ontwerpen van je eigen praktijktraining
 • Je geeft je eigen training, en kunt vanaf dan met opdrachtgevers uit ervaring spreken
 • Je versterkt je authenticiteit en vakmanschap als trainer in de praktijk
 • Je kunt je praktijktraining in deze Trainer Opleiding heel goed gebruiken als startpunt van je eigen bedrijf

 

De Supervisies en Praktijktraining zijn onderdeel van het diplomeringstraject.

Data, kosten en aanmelding

Data opleidingsdagen
De opleidingsdagen duren van 9.15 tot 17.00 uur. De hele opleiding duurt ongeveer zes maanden (negen maanden als je ervoor kiest te diplomeren). De Webinars, aanvullend op de opleidingsdagen, zijn een dagdeel.

Oktober 2024
Soesterberg
April 2025
Zeist
Opleidingsdagen:
7 en 8 oktober
4 en 5 november
9 en 10 december
13 en 14 januari 2025
10 en 11 februari 2025
10 en 11 maart 2025
Webinars (9.15-12.30 uur):
19 november
28 januari 2025
25 maart 2025
Opleidingsdagen:
10 en 11 april 2025
8 en 9 mei 2025
5 en 6 juni 2025
28 en 29 augustus 2025
25 en 26 september 2025
30 en 31 oktober 2025
Webinars (tijden volgen nog):
Datum volgt nog
Datum volgt nog
Datum volgt nog

 

Zeer intensieve opleiding waar de lat hoog ligt en waarin je alles leert wat je nodig hebt om sterk in je schoenen te (gaan) staan als trainer! Je wordt op verschillende vlakken enorm uitgedaagd en dat maakt je des te trotser als je eenmaal het felbegeerde diploma in handen hebt!

          Danique Thuis – Trainer en Trainingsacteur bij Thuis in Training & Theater

Aanmelden Trainer Opleiding
Je meldt je aan voor de Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid door middel van het aanmeldformulier. De definitieve toelating vindt plaats na toetsing door de opleidingscoördinator.

Studiebelasting Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid
De Post-HBO Trainer Opleiding bestaat uit 6 maandelijkse opleidingsblokken van 2 dagen van 9 tot 17 uur.
Daarnaast moet je tussen de opleidingsblokken rekening houden met 16 tot 20 uur per maand voor literatuurstudie, praktijkopdrachten en intervisie .

Kosten Post-HBO Trainer Opleiding
De trainer opleiding bestaat uit een opleidingsdeel en een diplomeringstraject.

Opleidingskosten
De opleidingskosten van de Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid bedragen € 4.925,-.
In deze prijs zijn alle reguliere kosten inbegrepen: begeleiding tijdens de opleidingsdagen en Webinars, zaalhuur, lunch, studiemateriaal en de handleiding Trainen met Ziel en Zakelijkheid van Blankestijn & Partners.
Wanneer je het fijn vindt om tijdens de opleidingsblokken in de omgeving te overnachten, dien je dit zelf te regelen en betalen.

Tijdens de opleiding maak je gebruik van drie boeken van Silvia Blankestijn. Deze boeken schaf je zelf aan, zodat je literatuurstudie al voor de eerste opleidingsdag kan beginnen. Je kunt de boeken onder andere kopen via onze website.

 • Impact als trainer, Uitgeverij Boom/Nelissen
 • Trainen met hart en ziel, Uitgeverij Boom/Nelissen
 • Communiceren met Ziel en Zakelijkheid, Uitgeverij Boom/Nelissen

Diplomeringskosten
De diplomeringskosten bedragen € 750,-. Dit is inclusief supervisie, beoordeling van je eindverslag en je inschrijving in het Post-HBO register. En exclusief de accommodatie voor je praktijktraining.
Dit diplomeringstraject van deze NOBTRA erkende, Post-HBO Trainer Opleiding is een aanvullend leertraject op de opleiding, waarin je het geleerde implementeert in de praktijk.
In dit leertraject ontwikkel je een trainingsprogramma en geef je vervolgens deze training in de praktijk. Hierbij krijg je supervisie van een opleider en toon je aan dat je je trainerscompetenties hebt ontwikkeld op Trainer NOBTRA niveau.
Wanneer je slaagt ontvang je het NOBTRA erkende, Post-HBO diploma Trainer met Ziel en Zakelijkheid.

Regelingen tegemoetkoming studiekosten
Blankestijn & Partners is scholingspartner van het UWV. Hierdoor kun je deze opleiding vergoed krijgen in het kader van je re-integratie. Bekijk hiervoor het stappenplan van UWV

Blankestijn & Partners is CRKBO-geregistreerd. Daardoor is deze Trainer Opleiding vrijgesteld van BTW.

erkende loopbaancoach opleiding_Erkenning-CRKBO

Betaling in termijnen is mogelijk.

Kortingsregeling
De kortingsregeling geldt voor de opleidingen:

 • Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid
 • Post-HBO Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid
 • Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer

Wanneer je je meteen inschrijft voor 2 opleidingen ontvang je € 360,-korting op de totale opleidingskosten. Bij gelijktijdig inschrijven voor 3 opleidingen ontvang je € 740,- korting op de totale opleidingskosten.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen Silvia Blankestijn (hoofdopleider): 0317 – 425134.

Je meldt je aan door middel van het aanmeldformulier.

Hoera ik ben een trainer!! Blankestijn en Partners hebben mij naast zeer veel vakkennis ook het plezier van trainen laten ondervinden.

          Marjolein Verkoijen

Hans van Duijn
27 juni 2024

Ik heb er nu al baat bij

Het was een leerzaam traject. Ik heb er nu al baat bij, ook in mijn werk als trainingsacteur en co-trainer, om scherper te zijn op leerdoelen en ook de feedback gerichter te laten zijn.
Luciëne Dieteren
19 juni 2024

Zo enorm veel geleerd

Ik heb in het traject “Train de Trainer” zo enorm veel geleerd, over mijzelf, over anderen, over accepteren en loslaten, over ‘goed is goed’ en’ less is more’, over hoe ik ben, dat ik er mag zijn, buiten alle didactische vaardigheden die ik meegekregen heb, ben ik enorm blij dat ik het heb mogen ervaren. Dankjewel team Blankestijn & Partners.
Liza Meuldijk
Trainer Faculty of Skills
13 maart 2024

Of je nu beginnend trainer bent of al jaren in het vak zit, in deze opleiding krijg je de kans om jouw vakmanschap bij te schaven

Of je nu beginnend trainer bent of al jaren in het vak zit, in deze opleiding krijg je de kans om jouw vakmanschap bij te schaven en aan te scherpen. De diverse groep en opleiders zorgen voor veel leerrijke momenten.
Romee Noorman
Trainer en eigenaar bij Met jezelf in zee
12 maart 2024

Je oefent heel veel in de opleiding en daar heb ik persoonlijk ontzettend veel aan gehad

De trainersopleiding is een zeer gedegen opleiding. Ik heb allerlei vaardigheden ontwikkeld waardoor ik nu vol vertrouwen trainingen geef en ontwikkel. Ook leer je hoe je een zo hoog mogelijk leerrendement behaalt bij je deelnemers, wat uiteindelijk mijn doel is in al mijn trainingen. Je oefent heel veel in de opleiding en daar heb ik persoonlijk ontzettend veel aan gehad, vooral aan de scherpe en goede feedback van de opleiders. Ik ben heel tevreden en beveel deze opleiding sterk aan.
Marlies Koolhaas
Career Counsellor TU Delft.
26 juni 2023

Geleerd hoe ik een training op moet zetten met concrete leerdoelen

In deze trainersopleiding heb ik o.a. geleerd hoe ik een training op moet zetten met concrete leerdoelen, hoe je werkvormen kiest die bij die leerdoelen aansluiten, hoe je de deelnemers uitnodigt om actief deel te nemen en hoe ik bij mezelf blijf als trainer.
Rene van Loon
Ondernemen met Impact
21 juni 2023

Invulling trainingen veel impactvoller

De opleiding Trainen met Ziel en Zakelijkheid heeft mij echt laten ervaren en nieuwe inzichten gegeven waardoor ik in mijn dagelijks werk, dus niet alleen bij trainingen, nog meer inspeel op de leerbehoefte van de ander. Tevens helpt het mij de invulling van de trainingen veel impactvoller te maken dan voorheen.
Johanna Oosterbaan
Eigenaar en marketingstrateeg bij Gouden Website
21 juni 2023

Ik kan nu samen met de deelnemers gerichter aan hun leerdoelen werken

Door de nieuwe inzichten en het vele oefenen heb ik geleerd om intuïtiever te werken met een groep. Ik laat nu meer ontstaan en hierdoor kan ik samen met de deelnemers gerichter aan hun leerdoelen werken. Het resultaat zie ik nu al in de praktijk. Het leerrendement en de energie van mijn deelnemers is hoger en ik heb zelf vaak ook nog energie over na een intensieve dag. Ik beveel deze opleiding van harte aan.
Anoniem
18 maart 2023

Deze opleiding heeft mij tot bezield trainer gemaakt!

Deze opleiding heeft mij tot bezield trainer gemaakt! Mijn impact zit in de aandacht naar de onderstroom om van daaruit de juiste hulp en krachtbronnen aan te bieden met effect op positieve gedragsverandering!
Anneke Postma
17 maart 2023

Praktisch toepasbare opleiding met veel oefenen.

Praktisch toepasbare opleiding met veel oefenen. Veel handvatten gekregen om zekerder voor de groep te staan. Goed om te weten wat je zwakke en sterke punten zijn en hoe je daarmee om kan gaan.
Chantal
10 maart 2023

Kundige en leuke trainers

Kundige en leuke trainers die je het liefde voor het vak weten over te brengen!
Katrien van Beurden
24 juni 2022

Een uitstekende opleiding

Een uitstekende opleiding voor wie wil starten of verdiepen op zijn trainers skills.
Anne-Marie van der Pas
Trainster en zelfstandig onderneemster
22 juni 2022

De training heeft een goede balans in theorie en praktijk

De training heeft een goede balans in theorie en praktijk, ik voel me nu zeker voor de groep staan. Ik kan een interactieve training ontwikkelen. De trainers zijn enthousiast en geven een constructieve feedback waar je echt iets mee kunt in de praktijk.
Inge
02 april 2022

Als je wil groeien als trainer en als persoon is dit de perfecte opleiding.

Deze opleiding heeft mij zowel op persoonlijk vlak als op trainersvlak een flinke ontwikkeling laten doormaken. De combinatie tussen veel oefenen en zelf theorie doornemen is erg fijn. Als je wil groeien als trainer en als persoon is dit de perfecte opleiding.
Dorien Blanckenborg
13 maart 2022

Ik kan het iedereen aanraden!

Wat kun je veel leren en groeien in één jaar. Naast het opdoen van trainersvaardigheden, leer je ook over de inhoud van communicatie trainingen en heel veel over jezelf. Ik kan het iedereen aanraden!
Marjolijn Verkoijen
30 juni 2021

Vakkennis en plezier van trainen ondervonden

Hoera ik ben een trainer!! Blankestijn en Partners hebben mij naast zeer veel vakkennis ook het plezier van trainen laten ondervinden.
Liesbeth Zwanepol-van den Berg
Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld bij Sirjon
17 juni 2021

Gebracht bij de kern van mijn leerproces

De opleiding tot Post-HBO trainer bij Blankestijn, was afwisselend en diepgaand. De opleiders brachten mij bij de kern van mijn leerproces, daarvan uit kon ik gaan ontwikkelen.
Hidde Kielen
Sociaal Ondernemers Uitvoeringsbrigade en Uitvoeringsbureau De Artisjok
25 maart 2021

De opleiding heeft er voor gezorgd dat mijn trainingen krachtig zijn

Ik wilde veel meer rendement halen uit mijn trainingsaanbod. De opleiding heeft mij geholpen aan mijn trainersskills, heeft mij vertrouwen gegeven in mijn handelen en heeft er voor gezorgd dat mijn trainingen krachtig zijn.
Marie-José Ruiken
Procesbegeleider en Trainer bij de Provincie Gelderland.
16 maart 2021

Ik kan de kennis prima gaan toepassen in onze organisatie

De training heeft mij inzicht en kennis van het opzetten en begeleiden van trainingen bijgebracht. Dit kan ik nu prima gaan toepassen in onze organisatie. 
Jasmijn de Smit
15 maart 2021

Vleugels gekregen om mijzelf als belangrijkste trainingsinstrument te zien

De opleiding heeft me een basis gegeven voor mijn trainerschap maar ook vleugels om mezelf als belangrijkste trainingsinstrument te zien. Ik heb het vertrouwen gekregen te werken met het hier-en-nu, het proces de ruimte te geven en deelnemers liefdevol te confronteren indien nodig.
Mandy van de Wetering
MvdW HR Partner, Coach en Trainer
15 maart 2021

Een zeer doordachte opleiding

Een zeer doordachte opleiding die alle facetten van het trainersvak belicht.
Monique Stadler
15 maart 2021

Goed geholpen mijn volgende stap te zetten

De opleiding heeft mij heel goed geholpen mijn volgende stap in het trainingsveld te zetten.
Jolanda Wessels - van Veen
Leidinggevende HR Service Center en Opleidingen bij HVC
05 maart 2021

De opleiding liet me zien dat je als trainer HET verschil kan maken

De opleiding heeft mij laten zien dat je als trainer HET verschil kan maken. Er zit een goede opbouw in met afwisseling van theorie, oefenen en daadwerkelijk doen! Door feedback en reflectieopdrachten hebben we gewerkt aan zowel boven- als onderstroom. Mij is bijgebleven "een foutje met je hart erbij wordt je altijd vergeven"!
Danique Thuis
Trainer en Trainingsacteur Thuis in Training & Theater
03 november 2020

Je leert alles wat je nodig hebt om sterk in je schoenen te staan

Zeer intensieve opleiding waar de lat hoog ligt en waarin je alles leert wat je nodig hebt om sterk in je schoenen te (gaan) staan als trainer! Je wordt op verschillende vlakken enorm uitgedaagd en dat maakt je des te trotser als je eenmaal het felbegeerde diploma in handen hebt!
Guusje van Leeuwen
Freelance Trainer
29 oktober 2019

Een goede trainer kan het verschil maken

Na de opleiding ben ik er van doordrongen dat een goede trainer het verschil kan maken, niet alleen een leuke (trainings)dag is van belang, maar nemen je deelnemers ook iets nieuws mee waar ze zelf mee aan de slag kunnen.
Mirjam Pels
Trainer / Eigenaar Hands On Organizing
28 mei 2019

Met een stevige basis aan de slag

Als je een carrière switch tot trainer overweegt en met een stevige basis direct aan de slag wilt gaan, is de opleiding tot vaardigheidstrainer exact wat je nodig hebt!
Roger Heijthuijzen
Opleidingsadviseur bij Enexis
05 april 2019

Een opleiding waar je continu je eigen vaardigheden traint

Niet alleen een top opleiding tot trainer, maar ook een opleiding waar je continu je eigen vaardigheden traint.
Kilke van Buren
15 maart 2021

Ik sta krachtiger in mijn schoenen als trainer

Na het volgen van deze opleiding sta ik krachtiger in mijn schoenen als trainer. Doordat ik begeleid ben, ben ik dichter bij mijn trainingsmissie gekomen. Ik heb meer tools en mijn inzicht is ruim verbreed.
Ineke Weverling
Trainer Transmuraal Netwerk Midden-Holland
10 april 2019

Veel geleerd over het effect van mijn gedrag

Veel geleerd! Vooral over het effect op de deelnemers van mijn gedrag en woordkeus als trainer.

Erkenningen van deze Trainersopleiding

Blankestijn & Partners wil uitmuntende coaches, trainers, intervisors en teamcoaches opleiden, die zich onderscheiden in kwaliteit, in vakmanschap en in hun impact op de groei en ontwikkeling van mensen, teams en/of organisaties.
Erkenningen, Certificeringen en PE-punten zijn een manier om de kwaliteit van onze opleidingen én van onze afgestudeerde coaches, trainers en teamcoaches te waarborgen. Daarom laten wij onze opleidingen en organisatie toetsen.

Post-HBO register diploma
De Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid is door het CPION Post-HBO erkend. Dit houdt in dat je Post-HBO diploma wordt ingeschreven in het Post-HBO register waardoor je een officieel Post-HBO diploma hebt.

NOBTRA-erkende trainersopleiding
Van de weinige opleidingsinstituten met een door de NOBTRA (Nederlandse Orde van Beroepstrainers) gecertificeerde trainer opleiding, is Blankestijn & Partners het enige opleidingsinstituut met meerdere NOBTRA-erkende trainersopleidingen.
De NOBTRA is de beroepsvereniging van en voor trainers, en zet zich in voor de kwaliteitsborging van trainers in Nederland. Na het succesvol afronden van de NOBTRA-erkende Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid kun je versneld worden erkend als trainer-NOBTRA.

Erkenningen van Blankestijn & Partners

CEDEO erkend
De open opleidingen van Blankestijn & Partners zijn CEDEO erkend, op basis van een klanttevredenheidsonderzoek onder oud-deelnemers.

CRKBO geregistreerd
Blankestijn & Partners is CRKBO geregistreerd, waardoor wij deze trainer opleiding BTW vrij kunnen aanbieden.

UWV-Scholingspartner
Blankestijn & Partners is scholingspartner van het UWV. Hierdoor kun je deze opleiding vergoed krijgen in het kader van je re-integratie.

 


Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches