Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid

Praktijkgerichte en erkende trainer opleiding, waarin je leert trainen op de bovenstroom en onderstroom van professionele en persoonlijke ontwikkeling.
Je leert krachtige trainingsprogramma’s ontwerpen op de bovenstroom en onderstroom gedragsverandering, zodat deelnemers daadwerkelijk in beweging komen in hun (werk)praktijk.
Je krijgt een palet aan trainersmethodieken in je gereedschapskist, en leert hoe je deze op zo’n manier begeleidt dat de deelnemers maximaal leren binnen een werkvorm.
Je krijgt het trainersvak gedegen in de vingers doordat je veelvuldig oefent in de rol van trainer. Je geeft diverse minitrainingen en acquireert, ontwikkelt en geeft een echte training in de praktijk. Hierin wordt je natuurlijk door onze ervaren trainers begeleid. In 3 extra workshops leer je tevens de kneepjes van online trainen.

In deze train-de-trainer opleiding gaat de ontwikkeling van je trainersvaardigheden hand in hand met je persoonlijke ontwikkeling als trainer. Hierdoor word je een trainer met impact op de groei en ontwikkeling van je deelnemers.

De Post-HBO Trainer Opleiding Trainen met Ziel en Zakelijkheid is erkend door de NOBTRA, de Nederlandse Orde van Beroepstrainers en is een Post-HBO register opleiding.

Je leert het trainersvak van ‘bezielde vakvrouw’ en Trainer van het Jaar 2015-16, Silvia  Blankestijn. Silvia is al sinds 2018 NOBTRA Register Trainer.

NOBTRA erkende opleiding Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid

 

In deze uitdagende Post-HBO Trainer Opleiding

 • Leg je een gedegen en diepgaand fundament voor je trainersvakmanschap
 • Oefen je praktijkgericht met resultaatgerichte en verdiepende werkvormen
 • Leer je kernachtig trainen op de bovenstroom en onderstroom
 • Leer je trainingen ontwikkelen in communicatie, leiderschap en persoonlijke effectiviteit
 • Krijg je systemische inzichten om je trainingen binnen organisaties te versterken
 • Leer je ook online trainen voor een blended trainingsaanpak
 • Vergroot je je impact als trainer door je eigen persoonlijke ontwikkeling

NOBTRA erkende opleiding Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid

Na de opleiding ben ik er van doordrongen dat een goede trainer het verschil kan maken, niet alleen een leuke (trainings)dag is van belang, maar nemen je deelnemers ook iets nieuws mee waar ze zelf mee aan de slag kunnen. 

          Guusje van Leeuwen – Freelance Trainer

Voor wie:

De Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid is bedoeld voor (aankomend) trainers die

 • het trainersvak gedegen in de vingers willen krijgen,
 • willen trainen op de bovenstroom en onderstroom,
 • ook willen leren online trainingen te geven
 • zichzelf als trainingsinstrument willen ontwikkelen en versterken

Veel of weinig trainerservaring?
Deze Post-HBO Trainer Opleiding is zowel geschikt voor aankomend trainers als voor ervaren trainers die de kneepjes van het trainersvak gedegen in de vingers willen krijgen. Aankomend trainers leggen in de Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid een stevig fundament voor hun vakmanschap.
Ervaren trainers worden uitgedaagd om hun vakmanschap te verdiepen en professionaliseren. De combinatie van trainen op de bovenstroom en onderstroom zorgt ervoor dat je je deelnemers daadwerkelijk in beweging zet.
Door het werken met persoonlijke leerdoelen haalt iedere deelnemer het maximale leerrendement uit de opleiding voor zijn persoonlijke en competentieontwikkeling als trainer.

Blankestijn & Partners is al 20 jaar specialist in trainer en coach opleidingen met een cursisten beoordeling van 9 bij het CEDEO onderzoek.

Meer weten?
Kom kennismaken op onze gratis workshop of vraag telefonisch advies!

Post-HBO Trainer Opleiding Trainen met Ziel en Zakelijkheid:

✔ Gedegen en diepgaande trainer opleiding
✔ 12 opleidingsdagen + blended learning
✔ 3 Train de online Trainer workshops
✔ Supervisie en intervisie
✔ Mini-trainingen geven
✔ Jouw eigen Praktijktraining ontwikkelen en ook echt geven
✔ Persoonlijke ontwikkeling als trainer
✔ NOBTRA erkende trainer opleiding
✔ Word een trainer met impact!

 

Mogelijke vervolgopleidingen

Na de Post-HBO Trainer Opleiding Trainen met Ziel en Zakelijkheid kun je bij Blankestijn & Partners je professionalisering vervolgen:

Trainer én coach worden?
Wanneer je na het behalen van je Post-HBO registerdiploma ‘Trainer met Ziel en Zakelijkheid’ ook coach wilt worden of je trainerschap verder wilt verdiepen op de onderstroom, dan is de NOBCO en LVSC erkende Post HBO registeropleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid een passende vervolgopleiding.
In deze opleiding tot coach leer je het gehele coach traject begeleiden van intake tot en met verdieping en transfer. En leer je ook dieper werken op de onderstroom van veranderingsprocessen. Hierdoor geeft deze coach opleiding ook een stevige verdieping aan je trainerschap.

Trainer én Teamcoach-Teamtrainer worden?
In de opleiding Trainen met Ziel en Zakelijkheid leer je individuele leer- en ontwikkelingsprocessen begeleiden binnen een groep. Wanneer je daarnaast ook teams wilt leren begeleiden in hun onderlinge samenwerking, kun je (na toetsing) aanvullend de NOBTRA en LVSC erkende Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer volgen.
In deze teamcoach-teamtrainer opleiding leer je teams groepsdynamisch en systemisch begeleiden naar een betere onderlinge samenwerking. Als teamcoach-teamtrainer begeleid je het team in het versterken van hun teamkracht en in het doorbreken van belemmerende patronen. Je werkt hiervoor op teamniveau en op individueel niveau.
Groepsdynamisch doen we dit vanuit de zes ontwikkelingsniveaus van het Stermodel. Vanuit het Systemisch werken van Hellinger leer je door een andere bril naar teams kijken, systemische vragen stellen en werken met team- en organisatieopstellingen.

 

Leg een diepgaand fundament voor je trainersvakmanschap en versterk je persoonlijke impact als trainer!

Gedurende de Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid werk je resultaatgericht aan je persoonlijke leerdoelen als trainer, versterk je je persoonlijk leiderschap, en leer je op gedegen wijze essentiële  en verdiepende competenties van het offline en online trainen.
De aanpak van Blankestijn & Partners is erop gericht om het maximale uit jou als trainer te halen door middel van blended learning, en opdrachten en oefening op maat voor jouw persoonlijke leerdoelen.

Niet alleen een top opleiding tot trainer, maar ook een opleiding waar je continue je eigen vaardigheden traint.

          Roger Heijthuijzen – Opleidingsadviseur bij Enexis  

Competentieprofiel en Persoonlijke Ontwikkelingsdoelen
Gedurende de Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid reflecteer je voortdurend op jezelf als trainer. Zelfreflectie is een belangrijk instrument om als trainer te blijven groeien. Aan het begin van deze Post-HBO Trainer Opleiding maak je een POP voor jouw persoonlijke en competentieontwikkeling. Je doet dit aan de hand van

 • het competentieprofiel ‘Trainer met Ziel en Zakelijkheid’ van Blankestijn & Partners, dat gebaseerd is op de criteria van de NOBTRA (Nederlandse Orde van Beroepstrainers)
 • je persoonlijke leerdoelen die je tijdens blok 1 bepaalt

Je POP is de blauwdruk voor jouw persoonlijke groeiweg naar een trainer met impact.

De opleiders zijn jouw coach

12 opleidingsdagen
De Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid bestaat uit 6 trainingsblokken van twee dagen (van 9.15 tot 17.00 uur), welke eens per maand plaatsvinden. De werkwijze is praktisch: leren door doen. Je oefent veelvuldig in de rol van trainer, krijgt feedback en leert van anderen. Binnen de verschillende oefeningen werk je voortdurend aan jouw persoonlijke leerdoelen en krijg je oefeningen en uitdagingen op maat om het beste uit jou als trainer te halen. Live online trainen is hier een onderdeel van. Onze efficiënte en verdiepende opleidingsprogramma’s staan garant voor een hoog leerrendement.

3 Train de Online Trainer Workshops
In 3 krachtige online workshops leer je je trainersvakmanschap uit de opleidingsdagen vertalen naar een online classroom. Je krijgt tips en praktische handvatten om je deelnemers ook in een online training met impact te begeleiden. Uiteraard gaan we ook in de online workshops veel praktisch oefenen met online trainen op de bovenstroom en de onderstroom.
Online trainen vraagt nog meer van een aantal essentiële trainersvaardigheden, zoals structureren, de leerenergie hoog houden, de groep aan het werk zetten, focus houden op persoonlijke leerdoelen en het inspelen op non-verbale signalen. Daardoor leer je in de online workshops niet alleen online trainen, maar geven ze tevens een extra boost aan je trainersvakmanschap.
Door de Train de Online Trainer Workshops kun je na deze Trainer Opleiding zelf kiezen of je online trainingen wilt aanbieden, of bijvoorbeeld online training wilt toevoegen aan je blended learning trainingsaanpak.

7 Intervisiebijeenkomsten
Gedurende de Trainersopleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid kom je 7 keer met je intervisiegroep bij elkaar. In deze groep van drie tot vijf personen werk je leerdoelgericht aan je persoonlijke ontwikkeling als trainer, oefen je verder met een aantal trainersvaardigheden en met het toepassen van een enkele veel gebruikte trainingstheorieën. De intervisiebijeenkomsten worden inhoudelijk aangestuurd door Blankestijn & Partners.

Praktische voorbereidingsopdrachten
Per opleidingsblok krijg je een voorbereidingsopdracht bestaande uit literatuurstudie, zelfreflectie en een praktische opdracht, zoals het bestuderen van casuïstiek, voorbereiden van een werkvorm, oefenen met modelleren of uitwerken van een lastige praktijksituatie.

2x Supervisie van Silvia Blankestijn
Door de supervisie van Silvia Blankestijn word je versneld vaardiger in het ontwikkelen van transfergericht trainingsprogramma’s, met impact op de groei en ontwikkeling van je deelnemers.

Wat kun je veel leren en groeien in één jaar. Naast het opdoen van trainersvaardigheden, leer je ook over de inhoud van communicatie trainingen en heel, veel over jezelf. Ik kan het iedereen aanraden!

          Dorien Blanckenborg

Loopbaanontwikkeling
Gedurende de opleiding ben je actief aan de slag met het bouwen aan jouw toekomst als trainer.

 • Je doorloopt een weg naar binnen: Wat voor trainer wil ik zijn? Wat zijn mijn kwaliteiten? Wat is mijn visie op trainen? Met welke doelgroepen en thema’s wil ik werken?
 • Je onderzoekt de trainingsmarkt op trends en ontwikkelingen, gekoppeld aan jouw passie en eigenheid als trainer. Hierdoor heb je aan het eind van de Trainer Opleiding Trainen met Ziel en Zakelijkheid een duidelijk beeld van waar je je als trainer op de trainingsmarkt wilt profileren, en heb je al meerdere contacten gelegd voor het realiseren van je trainersloopbaan.
 • Je acquireert, ontwikkelt en geeft een eigen training in de praktijk, onder supervisie van Silvia Blankestijn. Hierdoor ben je al tijdens de opleiding aan de slag in het beroepsveld van trainer.

Literatuurstudie
Je bestudeert literatuur op het gebied van leer- en veranderingsprocessen, trainersvakmanschap, effectief communiceren, persoonlijke ontwikkeling en leiderschap.
Per opleidingsblok wordt aangegeven wat je uit de verplichte literatuur bestudeert. Daarnaast lees je selectief in de aanbevolen literatuur gekoppeld aan je persoonlijke leerdoelen, werkervaring en ambities als trainer.

Examen voor Post-HBO registratie en NOBTRA-erkend diploma
Je sluit deze Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid af met een praktijkexamen, waardoor je een NOBTRA-erkend en Post-HBO diploma behaalt. Het examen bestaat uit:

 • het acquireren en ontwikkelen van een praktijktraining onder supervisie van een opleider
 • het geven van de praktijktraining met feedback van een collega-trainer en feedback van je deelnemers
 • zelfreflectie op je trainerscompetenties en je persoonlijke ontwikkeling als trainer
 • het schrijven van een eindverslag.

Je bepaalt zelf of je een training op maat wilt ontwikkelen en geven voor een opdrachtgever, of dat je een eigen open inschrijving training wilt ontwikkelen en geven.
Behalve toetsing is het examentraject een extra groeistap in je trainersontwikkeling, waarin je je opgedane kennis en vaardigheden samenbrengt en toepast in de praktijk. Voor de toetsing toon je gedurende dit traject aan dat je

 • de trainerscompetenties van het competentieprofiel ‘Trainer met Ziel en Zakelijkheid’ hebt ontwikkeld op het niveau van NOBTRA-trainer;
 • beschikt over voldoende zelfkennis en zelfreflectie, zodat je ook na de opleiding blijft groeien en ontwikkelen als trainer.

Voor het ontvangen van het door NOBTRA erkende, Post-HBO registerdiploma ‘Trainer met Ziel en Zakelijkheid’ moet je portfolio met een voldoende zijn beoordeeld en voldoen aan het aanwezigheidscriterium.

 

Aan het eind van de Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid is je trainersloopbaan gestart, of ben je als trainer gegroeid naar een volgende fase in je trainerschap.

Wanneer je je trainersvakmanschap nog verder wilt verdiepen, of naast trainer ook coach wilt worden, dan is de Post-HBO Opleiding tot Coach: Coachen met Ziel en Zakelijkheid een interessante vervolgopleiding voor je.

Gedegen inoefenen van trainersvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling van de trainer

De Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid bestaat uit 6 tweedaagse opleidingsblokken waarin je diverse mini-trainingen geeft, 3 Train de Online Trainer workshops, intervisie en supervisies.

Voor je eindtoets acquireer, ontwikkel en geef je een eigen training in de praktijk, onder supervisie van Silvia Blankestijn.

 • Blok 1: De trainer en het begeleiden van leerprocessen
 • Blok 2: Coachend trainen op de kern van persoonlijke leerdoelen
 • Online workshop 1: Persoonlijke betrokkenheid creëren in online training
 • Blok 3: De bovenstroom en onderstroom in training ontwerp en Systemisch adviseren
 • Blok 4: Mini-trainingen met werkvormen op de bovenstroom en onderstroom
 • Online workshop 2: Online trainen op de onderstroom
 • Blok 5: Groepsdynamica, weerstand en de onderstroom in groepen
 • Blok 6: Mini-trainingen, rollenspelen & Trainersvakmanschap op de bovenstroom en onderstroom
 • Online workshop 3: Transfergerichte mini-trainingen online
 • Supervisie van Silvia Blankestijn
 • Eigen praktijktraining acquireren, ontwikkelen en geven

De training die ik gaf voor mijn eindexamen was ook direct de eerste grote verkoop die ik deed voor mijn bedrijf Mom Inc. In het evaluatiegesprek gaven de managers aan dat ze echt resultaten hadden bemerkt bij hun werknemers. Ze gaan nu kijken hoe we de training verder kunnen uitrollen.

          Sanne Nout – Mede-eigenaar Mom Inc

Binnen het programma word je voortdurend uitgedaagd op je persoonlijke leerdoelen als trainer en krijg je opdrachten en oefeningen op maat.
Je wordt een trainer met impact, doordat

 • Je op gedegen wijze de essentiële trainerscompetenties in de vingers krijgt op het niveau van NOBTRA trainer
 • Je leert trainen op de bovenstroom en de onderstroom bij gedragsverandering
 • Je je persoonlijke impact als trainer vergroot
 • Je offline en online leert trainen
 • Je een aantal trainingstheorieën in je rugzak krijgt die je vaak gebruikt in trainingen
Palet aan trainingsprogramma’s in je gereedschapskoffer

Gedurende de opleiding ontwikkel en oefen je diverse trainingsprogramma’s. Na deze Trainer Opleiding heb je trainingsprogramma’s in je gereedschapskoffer op de volgende thema’s:

✔ Luisteren, Samenvatten, Doorvragen (LSD)
✔ Non-verbale communicatie
✔ Presenteren
✔ Open onderhandelen met Harvard methode
✔ De Roos van Leary
✔ Managementvaardigheden
✔ Situationeel leidinggeven (Hersey & Blanchard)
✔ Persoonlijke effectiviteit
✔ Verbindende communicatie en omgaan met emoties
✔ Omgaan met weerstand
✔ RET en mentale belemmeringen
✔ Persoonlijk leiderschap (Covey)

Online Trainen
Online trainen in een virtual classroom is niet meer weg te denken in het trainerswerkveld. Bijvoorbeeld als volledige live online training of als waardevolle toevoeging aan je blended training opzet. Daarom is live online leren trainen onderdeel van deze trainer opleiding. Je kunt hierna bewust kiezen of, en hoe, jij online trainen wilt inzetten.

Post- HBO Trainer Opleiding Blok 1: De trainer en het begeleiden van leerprocessen

Trainersvaardigheden

 • Inzicht in leren en leerprocessen
 • Interactief kennis overdragen
 • Inzicht in leerstijlen en leerbehoeften
 • Waarnemen van leersignalen in de groep (Gestalt)
 • Ontwikkelingsgericht feedback geven
 • Ontwikkelen van leerstijlgerichte trainingsprogramma’s

De trainer als persoon

 • Je kwaliteiten, valkuilen en persoonlijke leerdoelen als trainer
 • Je trainershouding en je impact op de groep
 • Gewaarzijn van jezelf als trainer en jezelf als instrument inzetten (Gestalt)
 • Inzicht in eigen leerstijl, je kracht en je blinde vlek in het begeleiden van leren

Intervisie 1: Interactief theorie overdragen

Deze opleiding heeft mij zowel op persoonlijk vlak als op trainersvlak een flinke ontwikkeling laten doormaken. De combinatie tussen veel oefenen en zelf theorie doornemen is erg fijn. Als je wil groeien als trainer en als persoon is dit de perfecte opleiding.

          Inge

Post- HBO Trainer Opleiding Blok 2: Coachend trainen op de kern van persoonlijke leerdoelen

Trainersvaardigheden

 • De coachingsprincipes toepassen in training
 • Werken aan bewustwording en eigenaarschap
 • Groeien met krachtige persoonlijke leerdoelen
 • Coachend intrainen van nieuwe vaardigheden
 • Mentale overtuigingen bij gedragsverandering (RET, NLP)
 • Verdiepend trainen met RET (Rationele EffectiviteitsTraining)

De trainer als persoon

 • Je redderspatronen als trainer
 • Afstand en nabijheid in de trainingsrelatie (Gestalt)
 • Mentale kracht en ‘het mannetje op je schouder’ (RET, NLP)
 • Entertrainen versus werken met de groep

Intervisie 2: Motiverend introduceren

Online workshop 1: Persoonlijke betrokkenheid creëren in online training

 • Je bezieling vasthouden als online trainer
 • Persoonlijke leerdoelen en eigenaarschap in online training
 • Interactief en activerend trainersvakmanschap in online classroom
 • Maximaal leren met online werkvormen als break-out rooms

 Post- HBO Trainer Opleiding Blok 3: De bovenstroom en onderstroom in training ontwerp en Systemisch adviseren

Trainersvaardigheden

 • Transfergerichte trainingen ontwerpen op bovenstroom en onderstroom
 • De kern van de trainingsvraag achterhalen in samenwerking met de opdrachtgever
 • Krachtige trainingsprogramma’s ontwikkelen binnen de organisatiecontext met de Programmeerkristal
 • Creatief en doelgericht werkvormen kiezen en uitwerken
 • Sturen in groepsdynamica met opbouw van je training ontwerp
 • De didactiek van leren en kleine leerstappen in je trainingsprogramma

De trainer als persoon

 • Je visie en waarden als trainer
 • De trainer als persoon en als adviseur binnen de systemische organisatiecontext
 • Je persoonlijke presentatie naar opdrachtgever en deelnemers
 • Contractering en het appèl waar je ontvankelijk voor bent

Intervisie 3: Uitdagende trainingen ontwerpen en uitdagend begeleiden

Post- HBO Trainer Opleiding Blok 4: Mini-trainingen met werkvormen op de bovenstroom en onderstroom

Trainersvaardigheden

 • Inspirerend en motiverend introduceren van oefeningen
 • Kernachtig trainen met oog voor de groepsenergie
 • Het begeleiden van subgroepen
 • Doelgericht nabespreken en oogsten van leerresultaten
 • Actief met je deelnemers aan de slag in werkvormen voor het inoefenen van nieuw gedrag
 • Praktijkgericht werken met werkvormen voor lichaamsbewustzijn en non-verbale communicatie
 • Verdiepend trainen in werkvormen over mentale overtuigingen

De trainer als persoon

 • Contact met jezelf en contact met de groep
 • Liefdevol afstemmen op je deelnemers én kernachtig confronteren op persoonlijke leerdoelen
 • Je eigen ‘plek der moeite’ als trainer
 • De energie van de trainer en de energie van de groep

Intervisie 4: Confronterend trainen

Online workshop 2: Online trainen op de onderstroom

 • Online coachend trainen op mentaal, emotioneel, fysiek en zingevingniveau
 • Verdiepende offline werkvormen omzetten naar krachtige online werkvormen
 • Liefdevol confronteren in een online training
 • Jezelf online als verdiepend trainingsinstrument in zetten

De opleiding tot post-hbo trainer bij Blankestijn was afwisselend en diepgaand. De opleiders brachten mij bij de kern van mijn leerproces, daarvan uit kon ik gaan ontwikkelen.

          Liesbeth Zwanepol-van den Berg – Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld bij Sirjon

Post- HBO Trainer Opleiding Blok 5: Groepsdynamica, weerstand en de onderstroom in groepen

Trainersvaardigheden

 • Inzicht in groepsdynamica en groepsdynamische wetmatigheden in trainingen
 • 4 interventieniveaus voor het omgaan met weerstand
 • Verdiepend trainen: emoties als ingang naar ‘de plek der moeite’
 • Lerend omgaan met weerstand en emoties in de groep
 • Lastige deelnemers in de leerstand met de Roos van Leary
 • Eerste hulp koffertje voor lastige trainingssituaties

De trainer als persoon

 • Inzicht in eigen rode knoppen
 • Omgaan met eigen emoties als trainer
 • Moed en kwetsbaarheid in het werken met groepen
 • Overdracht en tegenoverdracht

Intervisie 5: De trainingsmarkt & Verdiepend trainen

Post- HBO Trainer Opleiding Blok 6: Mini-trainingen, rollenspelen & Trainersvakmanschap op de bovenstroom en onderstroom

Trainersvaardigheden

 • Zorgvuldig en confronterend begeleiden van rollenspelen
 • Optimale groei realiseren in krachtige rollenspelen op de kern van de leervraag
 • Aandacht voor emoties tijdens rollenspelen (Verbindende Communicatie)
 • De kunst van het modelleren
 • Verdiepend trainen met werkvormen voor het vergroten van emotionele intelligentie (Verbindende Communicatie)
 • Verankeren van leerresultaten en transfer naar de praktijk

De trainer als persoon

 • Zonder oordeel en met compassie trainen
 • Dienend leiderschap
 • Versterken van je trainerskwaliteiten en omgaan met je valkuilen
 • Trainen met Ziel en Zakelijkheid

Intervisie 6: Acquisitie en training ontwerpen voor eigen training in de praktijk

Online workshop 3: Transfergerichte mini-trainingen online

 • Een werkvorm op maat ontwikkelen voor je online training
 • Coachend begeleiden van online werkvormen voor het inoefenen van vaardigheden
 • Online rollenspelen begeleiden met maximaal leerresultaat
 • Persoonlijke feedback op je impact als online trainer

 Intervisie 7: Mini-trainingen uit eigen praktijktraining

Supervisie 1: De kern van de leervraag in je eigen praktijktraining

 • Van standaard training naar krachtige maatwerk training
 • Doordringen tot de essentie van de leer- en ontwikkelingsbehoefte
 • Keuzes en balans in bovenstroom en onderstroom
 • Jouw passie, eigenheid en valkuilen als trainer bij de contractering

Supervisie 2: Transfergericht programma ontwikkelen voor eigen praktijktraining

 • Verbindende trainingsstart die je deelnemers direct aan het leren zet
 • Bewust kiezen in je trainingsopbouw, en doelgericht variëren in werkvormen
 • Je training ontwerpen met de praktijk van je deelnemers voor ogen
 • In kleine leerstappen koersen op zichtbare gedragsverandering in de praktijk

Post- HBO Trainer Opleiding Praktijktraining: Eigen praktijktraining acquireren, ontwikkelen en geven

 • Je acquireert en ontwikkelt een eigen training
 • Dit kan een maatwerktraining of je eigen open inschrijving training zijn
 • Je eigen praktijktraining mag een offline of online training zijn
 • Je ontwikkelt een resultaatgericht en inspirerend trainingsprogramma, dat je hierna nog vaker kunt geven
 • Je krijgt supervisie van Silvia Blankestijn bij het ontwerpen van je eigen praktijktraining
 • Je geeft je eigen training, en kunt vanaf dan met opdrachtgevers uit ervaring spreken
 • Je versterkt je authenticiteit en vakmanschap als trainer in de praktijk
 • Je kunt je praktijktraining in deze Trainer Opleiding heel goed gebruiken als startpunt van je eigen bedrijf

 

De Supervisie en Praktijktraining zijn onderdeel van het diplomeringstraject.

Data, kosten en aanmelding

Data opleidingsdagen
De opleidingsdagen duren van 9.15 tot 17.00 uur. De hele opleiding duurt ongeveer zes maanden (negen maanden als je ervoor kiest te diplomeren). De online workshops, aanvullend op de opleidingsdagen, vinden in de ochtend plaats.

April 2024
Zeist
Oktober 2024
Zeist
Opleidingsdagen:
8 en 9 april
13 en 14 mei
10 en 11 juni
29 en 30 augustus
26 en 27 september
23 en 24 oktober
Online Workshops:
28 mei
10 september
7 november
Opleidingsdagen:
7 en 8 oktober
4 en 5 november
9 en 10 december
13 en 14 januari 2025
10 en 11 februari 2025
10 en 11 maart 2025
Online Workshops:
19 november
28 januari 2025
25 maart 2025

 

Zeer intensieve opleiding waar de lat hoog ligt en waarin je alles leert wat je nodig hebt om sterk in je schoenen te (gaan) staan als trainer! Je wordt op verschillende vlakken enorm uitgedaagd en dat maakt je des te trotser als je eenmaal het felbegeerde diploma in handen hebt!

          Danique Thuis – Trainer en Trainingsacteur bij Thuis in Training & Theater

Aanmelden Trainer Opleiding
Je meldt je aan voor de Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid door middel van het aanmeldformulier. De definitieve toelating vindt plaats na toetsing door de opleidingscoördinator.

Studiebelasting Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid
De Post-HBO Trainer Opleiding bestaat uit 6 maandelijkse opleidingsblokken van 2 dagen van 9 tot 17 uur.
Daarnaast moet je tussen de opleidingsblokken rekening houden met 16 tot 20 uur per maand voor literatuurstudie, praktijkopdrachten en intervisie .

Kosten Post-HBO Trainer Opleiding
De trainer opleiding bestaat uit een opleidingsdeel en een diplomeringstraject.

Opleidingskosten
De opleidingskosten van de Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid bedragen € 4.925,-.
In deze prijs zijn alle reguliere kosten inbegrepen: begeleiding tijdens de opleidingsdagen en online workshops, zaalhuur, lunch, studiemateriaal en de handleiding Trainen met Ziel en Zakelijkheid van Blankestijn & Partners.
Wanneer je het fijn vindt om tijdens de opleidingsblokken in de omgeving te overnachten, dien je dit zelf te regelen en betalen.

Tijdens de opleiding maak je gebruik van drie boeken van Silvia Blankestijn. Deze boeken schaf je zelf aan, zodat je literatuurstudie al voor de eerste opleidingsdag kan beginnen. Je kunt de boeken onder andere kopen via onze website.

 • Impact als trainer, Uitgeverij Boom/Nelissen
 • Trainen met hart en ziel, Uitgeverij Boom/Nelissen
 • Communiceren met Ziel en Zakelijkheid, Uitgeverij Boom/Nelissen

Diplomeringskosten
De diplomeringskosten bedragen € 750,-. Dit is inclusief supervisie, beoordeling van je eindverslag en je inschrijving in het Post-HBO register. En exclusief de accommodatie voor je praktijktraining.
Dit diplomeringstraject van deze NOBTRA erkende, Post-HBO Trainer Opleiding is een aanvullend leertraject op de opleiding, waarin je het geleerde implementeert in de praktijk.
In dit leertraject ontwikkel je een trainingsprogramma en geef je vervolgens deze training in de praktijk. Hierbij krijg je supervisie van een opleider en toon je aan dat je je trainerscompetenties hebt ontwikkeld op Trainer NOBTRA niveau.
Wanneer je slaagt ontvang je het NOBTRA erkende, Post-HBO diploma Trainer met Ziel en Zakelijkheid.

Regelingen tegemoetkoming studiekosten
Blankestijn & Partners is scholingspartner van het UWV. Hierdoor kun je deze opleiding vergoed krijgen in het kader van je re-integratie. Bekijk hiervoor het stappenplan van UWV

Blankestijn & Partners is CRKBO-geregistreerd. Daardoor is deze Trainer Opleiding vrijgesteld van BTW.

Erkenning-CRKBO

Betaling in termijnen is mogelijk.

Kortingsregeling
De kortingsregeling geldt voor de opleidingen:

 • Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid
 • Post-HBO Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid
 • Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer

Wanneer je je meteen inschrijft voor 2 opleidingen ontvang je € 360,-korting op de totale opleidingskosten. Bij gelijktijdig inschrijven voor 3 opleidingen ontvang je € 740,- korting op de totale opleidingskosten.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen Silvia Blankestijn (hoofdopleider): 0317 – 425134.

Je meldt je aan door middel van het aanmeldformulier.

Hoera ik ben een trainer!! Blankestijn en Partners hebben mij naast zeer veel vakkennis ook het plezier van trainen laten ondervinden.

          Marjolein Verkoijen

Marlies Koolhaas
Career Counsellor TU Delft.
26 juni 2023

Geleerd hoe ik een training op moet zetten met concrete leerdoelen

In deze trainersopleiding heb ik o.a. geleerd hoe ik een training op moet zetten met concrete leerdoelen, hoe je werkvormen kiest die bij die leerdoelen aansluiten, hoe je de deelnemers uitnodigt om actief deel te nemen en hoe ik bij mezelf blijf als trainer.
Rene van Loon
Ondernemen met Impact
21 juni 2023

Invulling trainingen veel impactvoller

De opleiding Trainen met Ziel en Zakelijkheid heeft mij echt laten ervaren en nieuwe inzichten gegeven waardoor ik in mijn dagelijks werk, dus niet alleen bij trainingen, nog meer inspeel op de leerbehoefte van de ander. Tevens helpt het mij de invulling van de trainingen veel impactvoller te maken dan voorheen.
Johanna Oosterbaan
Eigenaar en marketingstrateeg bij Gouden Website
21 juni 2023

Ik kan nu samen met de deelnemers gerichter aan hun leerdoelen werken

Door de nieuwe inzichten en het vele oefenen heb ik geleerd om intuïtiever te werken met een groep. Ik laat nu meer ontstaan en hierdoor kan ik samen met de deelnemers gerichter aan hun leerdoelen werken. Het resultaat zie ik nu al in de praktijk. Het leerrendement en de energie van mijn deelnemers is hoger en ik heb zelf vaak ook nog energie over na een intensieve dag. Ik beveel deze opleiding van harte aan.
Anoniem
18 maart 2023

Deze opleiding heeft mij tot bezield trainer gemaakt!

Deze opleiding heeft mij tot bezield trainer gemaakt! Mijn impact zit in de aandacht naar de onderstroom om van daaruit de juiste hulp en krachtbronnen aan te bieden met effect op positieve gedragsverandering!
Anneke Postma
17 maart 2023

Praktisch toepasbare opleiding met veel oefenen.

Praktisch toepasbare opleiding met veel oefenen. Veel handvatten gekregen om zekerder voor de groep te staan. Goed om te weten wat je zwakke en sterke punten zijn en hoe je daarmee om kan gaan.
Chantal
10 maart 2023

Kundige en leuke trainers

Kundige en leuke trainers die je het liefde voor het vak weten over te brengen!
Katrien van Beurden
24 juni 2022

Een uitstekende opleiding

Een uitstekende opleiding voor wie wil starten of verdiepen op zijn trainers skills.
Anne-Marie van der Pas
Trainster en zelfstandig onderneemster
22 juni 2022

De training heeft een goede balans in theorie en praktijk

De training heeft een goede balans in theorie en praktijk, ik voel me nu zeker voor de groep staan. Ik kan een interactieve training ontwikkelen. De trainers zijn enthousiast en geven een constructieve feedback waar je echt iets mee kunt in de praktijk.
Inge
02 april 2022

Als je wil groeien als trainer en als persoon is dit de perfecte opleiding.

Deze opleiding heeft mij zowel op persoonlijk vlak als op trainersvlak een flinke ontwikkeling laten doormaken. De combinatie tussen veel oefenen en zelf theorie doornemen is erg fijn. Als je wil groeien als trainer en als persoon is dit de perfecte opleiding.
Dorien Blanckenborg
13 maart 2022

Ik kan het iedereen aanraden!

Wat kun je veel leren en groeien in één jaar. Naast het opdoen van trainersvaardigheden, leer je ook over de inhoud van communicatie trainingen en heel veel over jezelf. Ik kan het iedereen aanraden!
Marjolijn Verkoijen
30 juni 2021

Vakkennis en plezier van trainen ondervonden

Hoera ik ben een trainer!! Blankestijn en Partners hebben mij naast zeer veel vakkennis ook het plezier van trainen laten ondervinden.
Liesbeth Zwanepol-van den Berg
Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld bij Sirjon
17 juni 2021

Gebracht bij de kern van mijn leerproces

De opleiding tot Post-HBO trainer bij Blankestijn, was afwisselend en diepgaand. De opleiders brachten mij bij de kern van mijn leerproces, daarvan uit kon ik gaan ontwikkelen.
Hidde Kielen
Sociaal Ondernemers Uitvoeringsbrigade en Uitvoeringsbureau De Artisjok
25 maart 2021

De opleiding heeft er voor gezorgd dat mijn trainingen krachtig zijn

Ik wilde veel meer rendement halen uit mijn trainingsaanbod. De opleiding heeft mij geholpen aan mijn trainersskills, heeft mij vertrouwen gegeven in mijn handelen en heeft er voor gezorgd dat mijn trainingen krachtig zijn.
Marie-José Ruiken
Procesbegeleider en Trainer bij de Provincie Gelderland.
16 maart 2021

Ik kan de kennis prima gaan toepassen in onze organisatie

De training heeft mij inzicht en kennis van het opzetten en begeleiden van trainingen bijgebracht. Dit kan ik nu prima gaan toepassen in onze organisatie. 
Jasmijn de Smit
15 maart 2021

Vleugels gekregen om mijzelf als belangrijkste trainingsinstrument te zien

De opleiding heeft me een basis gegeven voor mijn trainerschap maar ook vleugels om mezelf als belangrijkste trainingsinstrument te zien. Ik heb het vertrouwen gekregen te werken met het hier-en-nu, het proces de ruimte te geven en deelnemers liefdevol te confronteren indien nodig.
Mandy van de Wetering
MvdW HR Partner, Coach en Trainer
15 maart 2021

Een zeer doordachte opleiding

Een zeer doordachte opleiding die alle facetten van het trainersvak belicht.
Monique Stadler
15 maart 2021

Goed geholpen mijn volgende stap te zetten

De opleiding heeft mij heel goed geholpen mijn volgende stap in het trainingsveld te zetten.
Jolanda Wessels - van Veen
Leidinggevende HR Service Center en Opleidingen bij HVC
05 maart 2021

De opleiding liet me zien dat je als trainer HET verschil kan maken

De opleiding heeft mij laten zien dat je als trainer HET verschil kan maken. Er zit een goede opbouw in met afwisseling van theorie, oefenen en daadwerkelijk doen! Door feedback en reflectieopdrachten hebben we gewerkt aan zowel boven- als onderstroom. Mij is bijgebleven "een foutje met je hart erbij wordt je altijd vergeven"!
Danique Thuis
Trainer en Trainingsacteur Thuis in Training & Theater
03 november 2020

Je leert alles wat je nodig hebt om sterk in je schoenen te staan

Zeer intensieve opleiding waar de lat hoog ligt en waarin je alles leert wat je nodig hebt om sterk in je schoenen te (gaan) staan als trainer! Je wordt op verschillende vlakken enorm uitgedaagd en dat maakt je des te trotser als je eenmaal het felbegeerde diploma in handen hebt!
Guusje van Leeuwen
Freelance Trainer
29 oktober 2019

Een goede trainer kan het verschil maken

Na de opleiding ben ik er van doordrongen dat een goede trainer het verschil kan maken, niet alleen een leuke (trainings)dag is van belang, maar nemen je deelnemers ook iets nieuws mee waar ze zelf mee aan de slag kunnen.
Mirjam Pels
Trainer / Eigenaar Hands On Organizing
28 mei 2019

Met een stevige basis aan de slag

Als je een carrière switch tot trainer overweegt en met een stevige basis direct aan de slag wilt gaan, is de opleiding tot vaardigheidstrainer exact wat je nodig hebt!
Roger Heijthuijzen
Opleidingsadviseur bij Enexis
05 april 2019

Een opleiding waar je continu je eigen vaardigheden traint

Niet alleen een top opleiding tot trainer, maar ook een opleiding waar je continu je eigen vaardigheden traint.
Kilke van Buren
15 maart 2021

Ik sta krachtiger in mijn schoenen als trainer

Na het volgen van deze opleiding sta ik krachtiger in mijn schoenen als trainer. Doordat ik begeleid ben, ben ik dichter bij mijn trainingsmissie gekomen. Ik heb meer tools en mijn inzicht is ruim verbreed.
Ineke Weverling
Trainer Transmuraal Netwerk Midden-Holland
10 april 2019

Veel geleerd over het effect van mijn gedrag

Veel geleerd! Vooral over het effect op de deelnemers van mijn gedrag en woordkeus als trainer.

Erkenningen van deze Trainersopleiding

Post-HBO register diploma
De Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid is door het CPION Post-HBO erkend. Dit houdt in dat je Post-HBO diploma wordt ingeschreven in het Post-HBO register waardoor je een officieel Post-HBO diploma hebt.

NOBTRA-erkende trainersopleiding
Van de weinige opleidingsinstituten met een door de NOBTRA (Nederlandse Orde van Beroepstrainers) gecertificeerde trainer opleiding, is Blankestijn & Partners het enige opleidingsinstituut met meerdere NOBTRA-erkende trainersopleidingen.

De NOBTRA is de beroepsvereniging van en voor trainers, en zet zich in voor de kwaliteitsborging van trainers in Nederland. Na het succesvol afronden van de NOBTRA-erkende Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid kun je versneld worden erkend als trainer-NOBTRA.

CEDEO erkend
Deze trainersopleiding is erkend door CEDEO

CRKBO geregistreerd
Blankestijn & Partners heeft een CRKBO registratie.


Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches