Cursus Train de Trainer

Zoek je een professionele cursus Train de Trainer om als expert jouw vakkennis enthousiast en professioneel over te brengen? Wil je leren van de inspirerende trainersschool van NOBTRA Trainer van het Jaar 2015-16 Silvia Blankestijn?

Je leert jouw vakinhoudelijke kennis en expertise effectief over te dragen aan je klanten of collega’s. Je oefent met het begeleiden van verschillende werkvormen, en krijgt tips om je deelnemers actief betrokken te houden.

Deze krachtige Train de Trainer cursus daagt je uit om naast de bril van de vakinhoud ook de bril van leren en leerprocessen op te zetten.

Na deze professionele en inspirerende Train de Trainer cursus

 • Beheers je een palet aan activerende training werkvormen om kennis over te dragen, te verwerken en toe te passen
 • Heb je kennis en inzicht in leren en leerprocessen
 • Kun je jouw kennis inspirerend en gedoseerd overdragen
 • Kun je omgaan met weerstand en ‘lastige’ deelnemers
 • Kun je op inspirerende wijze training geven
 • Heb je een effectieve balans ontwikkeld tussen ‘zenden’ en de groep aan het leren zetten
 • Heb je de trainerscompetenties ontwikkeld, waardoor je een maximaal leerrendement bij je deelnemers kunt realiseren

Door de cursus ‘Train de trainer’ geef ik nu (online) training die afgestemd is op de doelgroep en zijn ze interactief door inzet van allerlei werkvormen.

          Annemiek Loeve

Voor wie:

De cursus Train de Trainer is bedoeld voor vakspecialisten, inhoudelijk deskundigen en professionals die hun vakkennis op inspirerende en effectieve wijze willen leren overdragen.
Zo word je naast een vakinhoudelijk deskundige ook een vakinhoudelijk trainer die zijn kennis overdraagt vanuit didactische inzichten en trainersvaardigheden.

Blankestijn & Partners is al 20 jaar specialist in trainer en coach opleidingen met een cursisten beoordeling van 9 bij het CEDEO onderzoek.

Willen jullie de interne trainerspoule professionaliseren, zodat de interne vakkennis en specialiteit effectief kan worden overgedragen aan interne en externe vakgenoten? Deze Train de Trainer cursus wordt ook in-company gegeven, op maat voor jullie organisatie.

Meer weten?
Maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek!

In deze Cursus Train de Trainer:

✔ Krachtige opleiding van deskundige naar trainer
✔ 3 opleidingsdagen
✔ Inclusief activerend en inspirerend trainen

✔ Gedegen vaardigheden inoefenen

✔ Van zenden naar begeleiden van leren

✔ Naast deskundig ook trainer met
impact! 

Ik zocht een korte maar krachtige training om mijn online trainingen een ‘boost’ te geven. Dat is gelukt! In deze korte training waar veel tools voorbij komen en je jezelf leert kennen als trainer.

          Annemarie van Ooijen, Trainer en Projectleider bij V&VN, beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden

 

Van deskundige naar interactief en activerend trainer. Leer je (vak)kennis lerend en transfergericht overdragen!

De Cursus Train de Trainer is een intervaltraining bestaande uit 3 trainingsdagen op locatie. De aanpak van deze Train de Trainer Cursus is praktijkgericht en gebaseerd op blended learning, zodat je je in korte tijd maximaal ontwikkelt als trainer.

Wanneer je bijna zit vastgeroest in je vaste programma’s en routine daagt deze cursus je uit om eens wat nieuws te proberen. Aan de hand van relevante theorie en een goede praktijkbegeleiding word je uitgedaagd om je eigen werk kritisch onder de loep te nemen. 

          Bas Hissel

Persoonlijke leerdoelen
Voorafgaand aan de Train de Trainer cursus bepaal je je persoonlijke leerdoelen met behulp van een uitgebreide reflectieopdracht. Deze opdracht geeft je enerzijds meer inzicht in wat het trainerschap van je vraagt aan kwaliteiten en competenties, en helpt je anderzijds om te reflecteren op je sterken kanten en ontwikkelpunten als trainer.

Gedurende deze Cursus Train de Trainer werk je doelgericht aan je persoonlijke leerdoelen en krijg je hierop feedback in de vele oefensituaties.

De opleidingsdagen
De werkwijze is praktisch: leren door doen. Je oefent veelvuldig in de rol van trainer, krijgt feedback en leert van anderen. Binnen de verschillende oefeningen werk je voortdurend aan jouw persoonlijke leerdoelen en krijg je oefeningen en uitdagingen op maat om het beste uit jou als trainer te halen.

Literatuur
In de handleiding Train de Trainer van Blankestijn & Partners lees je de theorie over Didactiek, Leren, Interactief trainen, Activerende werkvormen, Praktijkgericht trainen, Groepsdynamica. De theorie lees je voorafgaand aan een cursusdag. De cursusdagen zelf zijn met name gericht op het toepassen van de theorie in de eigen trainingspraktijk.

Intervisie
Gedurende de cursus Train de Trainer kom je twee keer bij elkaar met een intervisiegroep, waarin je verder oefent met een aantal specifieke trainersvaardigheden gerelateerd aan je persoonlijke leerdoelen. De intervisiebijeenkomsten worden inhoudelijk aangestuurd door Blankestijn & Partners.

Lees en praktijk opdrachten
Per opleidingsdag krijg je een voorbereidingsopdracht bestaande uit literatuurstudie, zelfreflectie en praktische voorbereiding, zoals het voorbereiden van een werkvorm of lastige praktijksituatie.

E-learning
Op de Kennisbank van onze website vind je diverse toolboxes voor trainers, coaches en teamcoaches. Bijvoorbeeld ‘Werkvormen Training’, ‘Training Theorie’ en ‘Trainingsmethodieken’.

Certificaat
Aan het eind van de cursus ontvangen de deelnemers het certificaat ‘cursus Train de Trainer’ van Blankestijn & Partners.

Veel praktische tips, oefeningen, werkvormen en fijne theoretische onderbouwing. Voor een beginnend trainer een mooi pakket om mee het werkveld in te gaan. Ook een fijne, duidelijke trainster die voor een prettige werksfeer zorgt.

          Nina

Resultaat

Na het volgen van deze 3-daagse cursus Train de Trainer

 • Heb je inzicht in leertheorieën en kennisoverdracht
 • Kun je theoretische kennis op interactieve wijze overdragen op je deelnemers
 • Heb je jouw kracht als trainer versterkt door een effectieve balans tussen ‘entertrainen’ en de groep activeren
 • Heb je een palet aan werkvormen in je gereedschapskoffer om theorie op afwisselende wijze over te brengen
 • Heb je praktische handvatten om de leerbereidheid van deelnemers te vergroten.

Certificaat
Aan het eind van de cursus ontvangen de deelnemers het certificaat ‘cursus Train de Trainer’ van Blankestijn & Partners. Hiervoor geldt een aanwezigheidscriterium.

Je leert trainen met impact

De Train de Trainer cursus bestaat uit drie cursusdagen.

Reflectieopdracht

Dagdeel 1: Didactische en persoonlijke inzichten

 • Inzicht in de didactiek van trainen
 • Nieuwe bril: oog voor de leerbehoeften van deelnemers
 • Doelgericht trainen met transfer naar de praktijk
 • Zelfinzicht als trainer en persoonlijke leerdoelen op scherp

Dagdeel 2: Interactief kennis overdragen

 • De impact van de trainer op het leerklimaat in de trainingsgroep
 • Inspelen op ervaringen uit de groep in eigen trainingspraktijk
 • Doelgericht structureren versus flexibel afstemmen op de groep
 • Meer dan een PowerPoint: werkvormen voor kennis overdracht

Met deze training krijg je meer dan alleen maar basiskennis over de verschillende werkvormen en de opbouw van je eigen training. De training geeft een goed en compleet beeld van de do’s en dont’s bij het opzetten en geven van een goede training.

          Eudice Jozephia

Praktijkopdracht & Intervisie

Dagdeel 3: Trainen met oog voor de deelnemers

 • Aansluiten bij en activeren van leerbehoeften van deelnemers
 • Motiverend introduceren van een oefening of opdracht
 • Leertheorieën en leerstijlen
 • Variëren in soorten werkvormen en aansluiten bij verschillende leerstijlen

Dagdeel 4: Trainen met korte tussenopdrachten

 • De kunst van het schrappen: Het minder is meer principe
 • Activerende tussenopdrachten om kennis te verwerken
 • Doelgericht en interactief nabespreken van een werkvorm
 • Oefenen met een aantal krachtige activerende werkvormen

Praktijkopdracht & Intervisie 

Dagdeel 5: Motiverend en transfergericht trainen

 • Werken met leervragen van deelnemers
 • Entertrainen versus de groep aan het werk zetten
 • Praktijkgericht trainen en een lerende groep creëren
 • Oefenen met werkvormen voor het toepassen van kennis in de praktijk

Fijne cursus om meer te leren over hoe je een training ontwerpt en waarop je daarbij moet letten. Ook fijn om meer zelfvertrouwen te krijgen in het geven van trainingen.

          Sanne, Sportpedagoog

Dagdeel 6: Uitdagende trainingssituaties

 • Inzicht in groepsdynamica
 • Omgaan met lastige deelnemers
 • Waarnemen van (non-verbale) signalen in de groep en hierop inspelen
 • Oefenen met eigen praktijkcasuïstiek

Kosten en aanmelden

Open-inschrijving en in-company
De cursus Train de Trainer wordt als open-inschrijving en in-company gegeven.
Bij een in-company traject maken we de opleiding op maat voor de trainers van jullie organisatie, gebaseerd op hun trainerservaring en de trainingen die zij (gaan) geven.
Vraag voor een in-company traject een vrijblijvend adviesgesprek aan met Silvia Blankestijn.

Data opleidingsdagen
Per 1 januari 2024 vindt er een programmawijziging plaats. De opleidingsgroep met startdatum 12 December 2023, volgt nog het oude programma.

Programma 2023
De cursus Train de Trainer bestaat uit vier losse trainingsdagen. Dag 1 en 4 vinden op locatie plaats, dag 2 en 3 vinden live online plaats. Hierdoor leer je je kennis zowel offline als online overdragen. De offline opleidingsdagen duren van 9.15 tot 17.00 uur, de online opleidingsdagen zijn een dagdeel (ochtend of middag). De hele opleiding duurt ongeveer 3 maanden.

Programma 2024
De cursus Train de Trainer bestaat uit 3 losse trainingsdagen. De opleidingsdagen duren van 9.15 tot 17.00 uur. De hele opleiding duurt ongeveer 2 maanden.

December 2023
Zeist
Maart 2024
Zeist
12 december
9 januari 2024 (online 13.30-17.00 uur)
23 januari (online 13.30-17.00 uur)
13 februari
25 maart 2024
23 april
27 mei

 

Ik sta nu met zelfvertrouwen voor een groep en weet precies wat ik moet doen om de interactie erin te houden en te zorgen voor een prettige leeromgeving.

          Robert Beers

Groepsgrootte
De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.

Kosten
De cursus Train de Trainer bestaat uit drie opleidingsdagen en diverse aanvullende opdrachten gebaseerd op blended learning.

De opleidingskosten bedragen € 1.225,- (excl. 21% BTW). In deze prijs zijn alle reguliere kosten inbegrepen: begeleiding tijdens de cursusdagen, zaalhuur, lunch en studiemateriaal.

Blankestijn & Partners is scholingspartner van het UWV. Hierdoor kun je deze opleiding vergoed krijgen in het kader van je re-integratie. Bekijk het stappenplan van UWV.

De opleidingsdagen duren van 9.15 tot 17.00 uur. Wanneer je het fijn vindt om in de omgeving te overnachten, dien je dit zelf te regelen en betalen.

Voor de kosten van een in-company Train de Trainer cursus maken wij een offerte op maat voor jullie organisatie.

Aanmelden of contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeroen van den Dikkenberg (opleidingscoördinator) of ir. Silvia Blankestijn (hoofdopleider): 0317 – 425134.

Je meldt je aan door middel van het aanmeldformulier.

Een gedegen, leerzame en erg leuke training. Kan ik iedereen die (af en toe) training geeft van harte aanbevelen.

          Corine van der Sande, Adviseur Leiderschap & talentontwikkeling bij Erasmus MC

 

Astrid
Onderwijskundige bij Spring Instituut
22 juni 2023

Leerzame cursus om beter training te kunnen geven

Leerzame cursus om beter training te kunnen geven, met een zeer prettige, kundige trainer!
Charlotte Stolker
22 juni 2023

Nu sta ik steviger in mijn schoenen

Train de Trainer: nu sta ik steviger in mijn schoenen., duidelijker voor de groep en zijn de verschillen in communicatiestijlen nog beter te overzien en toepasbaar.
Sies Overbeek
26 mei 2023

Waardevolle training met deskundige trainer.

Waardevolle training met deskundige trainer. Het online gedeelte mocht enkel wat minder.
Iris
HR & Academy Consultant
22 mei 2023

Je kunt het meteen toepassen in de praktijk.

Een allesomvattende training waar alles voorbij komt wat belangrijk is aan het geven van een training. Door de intervisies en de vele opdrachten ben je daadwerkelijk aan het leren en kun je het meteen toepassen in de praktijk.
Jeroen Bosman
Docent lichamelijk opvoeding van het Lingecollege
16 mei 2023

Het is een goede cursus

Het is een goede cursus voor personen die willen leren hoe een training te geven!
Annemiek Loeve
24 februari 2023

Door de cursus geef ik nu training die afgestemd is op de doelgroep

Door de cursus 'Train de trainer' geef ik nu (online) training die afgestemd is op de doelgroep en zijn ze interactief door inzet van allerlei werkvormen.
Corine van der Sande
Adviseur Leiderschap & talentontwikkeling, Erasmus MC
19 december 2022

Kan ik iedereen die (af en toe) training geeft van harte aanbevelen.

Een gedegen, leerzame en erg leuke training. Kan ik iedereen die (af en toe) training geeft van harte aanbevelen.
Nina
14 december 2022

Voor een beginnend trainer een mooi pakket om mee het werkveld in te gaan

Veel praktische tips, oefeningen, werkvormen en fijne theoretische onderbouwing. Voor een beginnend trainer een mooi pakket om mee het werkveld in te gaan. Ook een fijne, duidelijke trainster die voor een prettige werksfeer zorgt.
Sanne
Sportpedagoog
26 mei 2022

Fijne cursus om te leren hoe je een training ontwerpt en waarop je moet letten

Fijne cursus om meer te leren over hoe je een training ontwerpt en waarop je daarbij moet letten. Ook fijn om meer zelfvertrouwen te krijgen in het geven van trainingen.
Robert Beers
18 mei 2022

Ik sta nu met zelfvertrouwen voor een groep

Ik sta nu met zelfvertrouwen voor een groep en weet precies wat ik moet doen om de interactie erin te houden en te zorgen voor een prettige leeromgeving.
Eudice Jozephia
20 december 2021

De training geeft een goed en compleet beeld

Met deze training krijg je meer dan alleen maar basiskennis over de verschillende werkvormen en de opbouw van je eigen training. De training geeft een goed en compleet beeld van de do's en dont's bij het opzetten en geven van een goede training.
Hans Wolf
13 december 2021

Nuttige tips voor aanpak van trainingen

De cursus heeft mij nuttige tips opgeleverd bij de aanpak van trainingen.
Wijnand
HSV
10 december 2021

Veel geleerd over het trainersvak en over mijzelf als trainer

Ik heb veel geleerd over het trainersvak en over mijzelf als trainer. En ook over omgaan met verschillende type deelnemers.
Jordy Janssen
23 november 2021

Nieuwe mogelijkheden om trainingen te geven

Deze cursus heeft mij veel nieuwe mogelijkheden opgeleverd om trainingen te geven en gaf me nog meer inzicht in mijn eigen vaardigheden als trainer. Ik kan deze cursus dan ook zeker aanbevelen.
Arie Oskam
22 november 2021

Deze cursus neemt je mee in de ontwikkeling van morgen

Deze cursus neemt je mee in de ontwikkeling van morgen. De nieuwe ontdekkingen in de digitale wereld van trainen en de wijze van interactief kennis overdragen zijn groot. Om bij te blijven en om met veel lol en energie dit (docenten)werk te doen wil ik iedereen aanmoedigen, die in dit vakgebied zijn prestatie waardevol wil verhogen, deze cursus te volgen.
Robin Oostveen
Extern cursusleider Visueel Inspecteur Wegen en Wegbeheersystematiek bij Sweco Nederland B.V.
16 november 2021

Geweldige training waar ik wat aan heb als trainer

Op een open manier geleerd krijgen hoe je met onbekende middelen een presentatie kunt voorbereiden, door een andere leervorm te kiezen een nog effectievere cursus te kunnen geven en met de Roos van Leary problemen met cursisten systematisch op te lossen. Voor mij een geweldige training waar ik wat aan heb als trainer.
Michelle
07 juni 2021

Geschikt voor startende trainer

Leuke cursus vooral als startende trainer.
Annemarie van Ooijen
Trainer en Projectleider bij V&VN, beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden
03 juni 2021

Je leert jezelf kennen als trainer

Ik zocht een kort maar krachtige training om mijn online trainingen een 'boost' te geven. Dat is gelukt! In deze korte training waar veel tools voorbij komen en je jezelf leert kennen als trainer.
Jan Schoppers
15 maart 2021

Leerzame cursus met deskundige docent

Verrassend leerzame cursus met een enthousiaste en deskundige docent
Albert de Jong
10 maart 2021

Het heeft me inzicht gegeven in mijn sterke kanten én valkuilen

Deze cursus heeft me meer inzicht gegeven in mijn sterke kanten én valkuilen als cursusdocent. Door voor de groep te oefenen en feedback te krijgen weet ik nu veel beter wat er wel en niet werkt.
Jelle Abma
05 maart 2021

Een cursus waar je wat aan hebt

Een cursus waar je wat aan hebt om praktisch mensen te kunnen trainen en te motiveren.
Bas Hissel
03 maart 2021

Relevante theorie en goede praktijkbegeleiding

Wanneer je bijna zit vastgeroest in je vaste programma’s en routine daagt deze cursus je uit om eens wat nieuws te proberen. Aan de hand van relevante theorie en een goede praktijkbegeleiding word je uitgedaagd om je eigen werk kritisch onder de loep te nemen.
S. Scholten
03 maart 2021

Belangrijk te weten hoe je op persoonlijkheden kunt reageren

Belangrijk om nu te weten wat voor mensen je in een cursus groep kunt verwachten en hoe je op verschillende persoonlijkheden kunt reageren.
Elisabeth Klören
Kenniswerker bij CROW
24 november 2020

Prima balans tussen informatie voor “beginners” en gevorderden

Prima balans tussen informatie voor "beginners" en oefeningen die ook voor de gevorderden interessant waren, goede docent.

Erkenningen van Blankestijn & Partners

Onze opleidingen bieden erkende kwaliteit

Blankestijn & Partners wil uitmuntende coaches, trainers, intervisors en teamcoaches opleiden, die zich onderscheiden in kwaliteit, in vakmanschap en in hun impact op de groei en ontwikkeling van mensen, teams en/of organisaties.

Erkenningen, Certificeringen en PE-punten zijn een manier om de kwaliteit van onze opleidingen én van onze afgestudeerde coaches, trainers en teamcoaches te waarborgen. Daarom laten wij onze opleidingen en organisatie toetsen.


Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches