Cursus Train de Trainer

Zoek je een professionele cursus Train de Trainer om als expert jouw vakkennis enthousiast en professioneel over te brengen? Wil je leren van de inspirerende trainersschool van NOBTRA Trainer van het Jaar 2015-16 Silvia Blankestijn?

Je leert jouw vakinhoudelijke kennis en expertise effectief over te dragen aan je klanten of collega’s. Je oefent met het begeleiden van verschillende werkvormen, en krijgt tips om je deelnemers actief betrokken te houden. Ook leer je online training te geven en interactief gebruik te maken van een virtual classroom met online activerende werkvormen.

Deze krachtige Train de Trainer cursus daagt je uit om naast de bril van de vakinhoud ook de bril van leren en leerprocessen op te zetten.

Na deze professionele en inspirerende Train de Trainer cursus

 • Beheers je een palet aan activerende training werkvormen om kennis over te dragen, te verwerken en toe te passen
 • Heb je kennis en inzicht in leren en leerprocessen
 • Kun je jouw kennis inspirerend en gedoseerd overdragen
 • Kun je omgaan met weerstand en ‘lastige’ deelnemers
 • Kun je op inspirerende wijze online training geven
 • Heb je een effectieve balans ontwikkeld tussen ‘zenden’ en de groep aan het leren zetten
 • Heb je de trainerscompetenties ontwikkeld, waardoor je een maximaal leerrendement bij je deelnemers kunt realiseren

Voor wie:

De cursus Train de Trainer is bedoeld voor vakspecialisten, inhoudelijk deskundigen en professionals die hun vakkennis op inspirerende en effectieve wijze willen leren overdragen.
Zo word je naast een vakinhoudelijk deskundige ook een vakinhoudelijk trainer die zijn kennis overdraagt vanuit didactische inzichten en trainersvaardigheden.

Ik zocht een korte maar krachtige training om mijn online trainingen een ‘boost’ te geven. Dat is gelukt! In deze korte training waar veel tools voorbij komen en je jezelf leert kennen als trainer.

          Annemarie van Ooijen, Trainer en Projectleider bij V&VN, beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden

 

Blankestijn & Partners is al 20 jaar specialist in trainer en coach opleidingen met een cursisten beoordeling van 9 bij het CEDEO onderzoek.

Willen jullie de interne trainerspoule professionaliseren, zodat de interne vakkennis en specialiteit effectief kan worden overgedragen aan interne en externe vakgenoten? Deze Train de Trainer cursus wordt ook in-company gegeven, op maat voor jullie organisatie.

Meer weten?
Maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek!

In deze Cursus Train de Trainer:

✔ Krachtige opleiding van deskundige naar trainer
✔ 4 opleidingsdagen
✔ Inclusief leren online trainen

✔ Gedegen vaardigheden inoefenen

✔ Van zenden naar begeleiden van leren

✔ Naast deskundig ook trainer met
impact! 

Van deskundige naar interactief en activerend trainer. Leer je (vak)kennis lerend en transfergericht overdragen!

De Cursus Train de Trainer is een intervaltraining bestaande uit 2 trainingsdagen op locatie en 2 trainingsdagdelen in een online classroom. De aanpak van deze Train de Trainer Cursus is praktijkgericht en gebaseerd op blended learning, zodat je je in korte tijd maximaal ontwikkelt als trainer.

Persoonlijke leerdoelen
Voorafgaand aan de Train de Trainer cursus bepaal je je persoonlijke leerdoelen met behulp van een uitgebreide reflectieopdracht. Deze opdracht geeft je enerzijds meer inzicht in wat het trainerschap van je vraagt aan kwaliteiten en competenties, en helpt je anderzijds om te reflecteren op je sterken kanten en ontwikkelpunten als trainer.

Gedurende deze Cursus Train de Trainer werk je doelgericht aan je persoonlijke leerdoelen en krijg je hierop feedback in de vele oefensituaties.

Wanneer je bijna zit vastgeroest in je vaste programma’s en routine daagt deze cursus je uit om eens wat nieuws te proberen. Aan de hand van relevante theorie en een goede praktijkbegeleiding word je uitgedaagd om je eigen werk kritisch onder de loep te nemen. 

          Bas Hissel

De opleidingsdagen
De werkwijze is praktisch: leren door doen. Je oefent veelvuldig in de rol van trainer, krijgt feedback en leert van anderen. Binnen de verschillende oefeningen werk je voortdurend aan jouw persoonlijke leerdoelen en krijg je oefeningen en uitdagingen op maat om het beste uit jou als trainer te halen.

Literatuur
In de handleiding Train de Trainer van Blankestijn & Partners lees je de theorie over Didactiek, Leren, Interactief trainen, Activerende werkvormen, Praktijkgericht trainen, Groepsdynamica. De theorie lees je voorafgaand aan een cursusdag. De cursusdagen zelf zijn met name gericht op het toepassen van de theorie in de eigen trainingspraktijk.

Intervisie
Gedurende de cursus Train de Trainer kom je twee keer bij elkaar met een intervisiegroep, waarin je verder oefent met een aantal specifieke trainersvaardigheden gerelateerd aan je persoonlijke leerdoelen. De intervisiebijeenkomsten worden inhoudelijk aangestuurd door Blankestijn & Partners.

Lees en praktijk opdrachten
Per opleidingsdag krijg je een voorbereidingsopdracht bestaande uit literatuurstudie, zelfreflectie en praktische voorbereiding, zoals het voorbereiden van een werkvorm of lastige praktijksituatie.

E-learning
Op de Kennisbank van onze website vind je diverse e-learningprogramma’s voor trainers, coaches en teamcoaches. Bijvoorbeeld ‘Werkvormen Training’, ‘Training Theorie’ en ‘Trainingsmethodieken’.

Certificaat
Aan het eind van de cursus ontvangen de deelnemers het certificaat ‘cursus Train de Trainer’ van Blankestijn & Partners.

Resultaat

Na het volgen van deze 4-daagse cursus Train de Trainer

 • Heb je inzicht in leertheorieën en kennisoverdracht
 • Kun je theoretische kennis op interactieve wijze overdragen op deelnemers, op locatie en in een online classroom
 • Heb je jouw kracht als trainer versterkt door een effectieve balans tussen ‘entertrainen’ en de groep activeren
 • Heb je een palet aan offline en online werkvormen in je gereedschapskoffer om theorie op afwisselende wijze over te brengen
 • Heb je praktische handvatten om de leerbereidheid van deelnemers te vergroten.

Certificaat
Aan het eind van de cursus ontvangen de deelnemers het certificaat ‘cursus Train de Trainer’ van Blankestijn & Partners. Hiervoor geldt een aanwezigheidscriterium.

Een cursus waar je wat aan hebt om praktisch mensen te kunnen trainen en te motiveren.

          Jelle Abma

 

Je leert offline en online trainen met impact

De Train de Trainer cursus bestaat uit vier cursusdagen. De eerste cursusdag bestaat uit twee dagdelen, de tweede cursusdag vindt online plaats en bestaat uit één dagdeel, de derde cursusdag vindt ook online plaats en bestaat uit één dagdeel en de vierde cursusdag bestaat uit twee dagdelen.

Reflectieopdracht

Dagdeel 1: Didactische en persoonlijke inzichten

 • Inzicht in de didactiek van trainen
 • Nieuwe bril: oog voor de leerbehoeften van deelnemers
 • Doelgericht trainen met transfer naar de praktijk
 • Zelfinzicht als trainer en persoonlijke leerdoelen op scherp

Deze cursus heeft me meer inzicht gegeven in mijn sterke kanten én valkuilen als cursusdocent. Door voor de groep te oefenen en feedback te krijgen weet ik nu veel beter wat er wel en niet werkt.

          Albert de Jong

Dagdeel 2: Interactief kennis overdragen

 • De impact van de trainer op het leerklimaat in de trainingsgroep
 • Inspelen op ervaringen uit de groep in eigen trainingspraktijk
 • Doelgericht structureren versus flexibel afstemmen op de groep
 • Meer dan een powerpoint: werkvormen voor kennis overdracht

Praktijkopdracht & Intervisie

Dagdeel 3: Online trainen met oog voor de deelnemers

 • Didactische verschillen tussen offline en online trainen
 • Leertheorieën en leerstijlen
 • Groepsdynamica online; begeleiden van online interactie
 • Activerende werkvormen voor online kennis overdracht

Dagdeel 4: Online trainen met korte tussenopdrachten

 • Van offline naar online programma: Het minder is meer principe
 • Inzetten van eenvoudige werkvormen voor de breakout rooms
 • Transfergerichte offline opdrachten in een online training, blended learning
 • Valkuilen, mogelijkheden en beperkingen van online kennis overdracht

Praktijkopdracht & Intervisie 

Dagdeel 5: Motiverend en transfergericht trainen

 • Werken met leervragen van deelnemers
 • Entertrainen versus de groep aan het werk zetten
 • Praktijkgericht trainen en een lerende groep creëren
 • Oefenen met werkvormen voor het toepassen van kennis in de praktijk

Dagdeel 6: Uitdagende trainingssituaties

 • Inzicht in groepsdynamica
 • Omgaan met lastige deelnemers
 • Waarnemen van (non-verbale) signalen in de groep en hierop inspelen
 • Oefenen met eigen praktijkcasuïstiek

Kosten en aanmelden

Open-inschrijving en in-company
De cursus Train de Trainer wordt als open-inschrijving en in-company gegeven.
Bij een in-company traject maken we de opleiding op maat voor de trainers van jullie organisatie, gebaseerd op hun trainerservaring en de trainingen die zij (gaan) geven.
Vraag voor een in-company traject een vrijblijvend adviesgesprek aan met Jeroen van den Dikkenberg of Silvia Blankestijn.

Data opleidingsdagen
De cursus Train de Trainer bestaat uit vier losse trainingsdagen. Dag 1 en 4 vinden op locatie plaats, dag 2 en 3 vinden live online plaats. Hierdoor leer je je kennis zowel offline als online overdragen. De offline opleidingsdagen duren van 9.15 tot 17.00 uur, de online opleidingsdagen zijn een dagdeel (ochtend of middag). De hele opleiding duurt ongeveer 3 maanden.

Oktober 2021
Ede en Online
November 2021
Ede en Online
14 oktober
26 oktober (online van 13.30 tot 17.00 uur)
18 november (online van 13.30 tot 17.00 uur)
9 december
23 november
14 december (online van 9.00 tot 12.30 uur)
18 januari 2022 (online van 9.00 tot 12.30 uur)
15 februari

 

Verrassend leerzame cursus met een enthousiaste en deskundige docent.

          Jan Schoppers

Groepsgrootte
De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.

Kosten
De cursus Train de Trainer bestaat uit vier opleidingsdagen en diverse aanvullende opdrachten gebaseerd op blended learning. Dag 1 en 4 vinden op locatie plaats, dag 2 en 3 live online.

De opleidingskosten voor de open opleiding bedragen € 1.160,- (excl. 21% BTW).  In deze prijs zijn alle reguliere kosten inbegrepen: begeleiding tijdens de cursusdagen, zaalhuur, lunch en studiemateriaal.
De opleidingsdagen duren van 9.15 tot 17.00 uur. Wanneer je het fijn vindt om in de omgeving te overnachten, dien je dit zelf te regelen en betalen.

Voor de kosten van een in-company Train de Trainer cursus maken wij een offerte op maat voor jullie organisatie.

Corona
Onze opleidingen zijn corona-proof en gaan door! Bij voorkeur op locatie uiteraard volgens de corona-richtlijnen. Als dat (weer even) niet mag schakelen we tijdelijk over naar online classrooms.

Aanmelden of contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeroen van den Dikkenberg (opleidingscoördinator) of ir. Silvia Blankestijn (hoofdopleider): 0317 – 425134.

Je meldt je aan door middel van de INSCHRIJVEN knop bovenaan de pagina.
Michelle
07 juni 2021

Geschikt voor startende trainer

Leuke cursus vooral als startende trainer.
Annemarie van Ooijen
Trainer en Projectleider bij V&VN, beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden
03 juni 2021

Je leert jezelf kennen als trainer

Ik zocht een kort maar krachtige training om mijn online trainingen een 'boost' te geven. Dat is gelukt! In deze korte training waar veel tools voorbij komen en je jezelf leert kennen als trainer.
Jan Schoppers
SOVON
15 maart 2021

Leerzame cursus met deskundige docent

Verrassend leerzame cursus met een enthousiaste en deskundige docent
Albert de Jong
SOVON
10 maart 2021

Het heeft me inzicht gegeven in mijn sterke kanten én valkuilen

Deze cursus heeft me meer inzicht gegeven in mijn sterke kanten én valkuilen als cursusdocent. Door voor de groep te oefenen en feedback te krijgen weet ik nu veel beter wat er wel en niet werkt.
Jelle Abma
SOVON
05 maart 2021

Een cursus waar je wat aan hebt

Een cursus waar je wat aan hebt om praktisch mensen te kunnen trainen en te motiveren.
Bas Hissel
SOVON
03 maart 2021

Relevante theorie en goede praktijkbegeleiding

Wanneer je bijna zit vastgeroest in je vaste programma’s en routine daagt deze cursus je uit om eens wat nieuws te proberen. Aan de hand van relevante theorie en een goede praktijkbegeleiding word je uitgedaagd om je eigen werk kritisch onder de loep te nemen.
S. Scholten
SOVON
03 maart 2021

Belangrijk te weten hoe je op persoonlijkheden kunt reageren

Belangrijk om nu te weten wat voor mensen je in een cursus groep kunt verwachten en hoe je op verschillende persoonlijkheden kunt reageren.
Elisabeth Klören
Kenniswerker bij CROW
24 november 2020

Prima balans tussen informatie voor “beginners” en gevorderden

Prima balans tussen informatie voor "beginners" en oefeningen die ook voor de gevorderden interessant waren, goede docent.

Erkenningen van Blankestijn & Partners

Onze opleidingen bieden erkende kwaliteit

Blankestijn & Partners wil uitmuntende coaches, trainers, intervisors en teamcoaches opleiden, die zich onderscheiden in kwaliteit, in vakmanschap en in hun impact op de groei en ontwikkeling van mensen, teams en/of organisaties.

Erkenningen, Certificeringen en PE-punten zijn een manier om de kwaliteit van onze opleidingen én van onze afgestudeerde coaches, trainers en teamcoaches te waarborgen. Daarom laten wij onze opleidingen en organisatie toetsen.

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches