Werkvormen Training

Palet aan uitgewerkte werkvormen voor 3 soorten trainingen: kennis, vaardigheden en persoonlijke effectiviteit trainingen

Een Werkvorm Training is een gestructureerde werkwijze om deelnemers iets te leren en is gericht op de leerdoelstellingen zoals kennis en inzicht, vaardigheden aanleren, persoonlijke ontwikkeling of teamsamenwerking.

De Werkvormen Training zijn op deze pagina gerubriceerd op leerdoelstelling en trainingsthema, op de boven- en onderstroom van veranderingsprocessen.

Kennis Overdragen

Verwerken van Kennis

Toepassen van Kennis

Communicatie

Onderhandelen en Overleggen

Leiding Geven

Presenteren

Mentale Ontwikkeling

Emotionele Ontwikkeling

Fysieke Ontwikkeling

Zingeving

 

Meer tools voor trainers, coaches en teamcoaches