50 Werkvormen Training

Palet aan uitgewerkte werkvormen voor 3 soorten trainingen: kennis, vaardigheden en persoonlijke effectiviteit trainingen

Een Werkvorm Training is een gestructureerde werkwijze om deelnemers iets te leren en is gericht op de leerdoelstellingen zoals kennis en inzicht, vaardigheden aanleren, persoonlijke ontwikkeling of teamsamenwerking.

De Werkvormen Training zijn op deze pagina gerubriceerd op leerdoelstelling en trainingsthema, op de boven- en onderstroom van veranderingsprocessen.

Deze werkvormen met impact begeleiden?
In de trainersopleidingen van Blankestijn & Partners leer je hoe je maximaal leerrendement uit een werkvorm haalt en hoe je je deelnemers in een actieve leerstand krijgt:

Kennis Overdragen

Verwerken van Kennis

Toepassen van Kennis

Communicatie

Onderhandelen en Overleggen

Leiding Geven

Presenteren

Mentale Ontwikkeling

Emotionele Ontwikkeling

Fysieke Ontwikkeling

Zingeving

Online Werkvormen Training

Online Werkvormen voor Break-Out Rooms

Meer tools voor trainers, coaches en teamcoaches

Meer leren?
In de Trainersopleidingen van Blankestijn & Partners leer je om werkvormen met maximaal leerrendement te begeleiden, door het vergroten van je trainersvaardigheden en het versterken van je persoonlijke impact als trainer.

Kom kennismaken met onze visie en werkwijze in de gratis introductie workshop Trainen met Impact.