7 Activerende Online Werkvormen met de Chat

In dit blog vind je 7 online activerende werkvormen met de chat die je kunt inzetten om de betrokkenheid te vergroten in een online training.


online trainen 4

Activerende werkvormen vergroten de betrokkenheid in een online training. De chat functie in een online classroom kun je eenvoudig gebruiken om deelnemers actief aan het leren te zetten in je online training. Hieronder vind je 7 online activerende werkvormen die je hiervoor kunt inzetten.

Boeien en binden in een online training door de hardwerkende trainer

Een van de uitdagingen in een online training is om de aandacht van de deelnemers vast te houden. Door de online classroom heeft elke deelnemer in zijn fysieke omgeving afleidingen die concurreren met zijn betrokkenheid bij de training.
Om de deelnemers geboeid en verbonden te houden met de online training, gaan veel trainers extra veel energie stoppen in het ‘opleuken’ van het verhaal dat ze vertellen en van hun trainingsprogramma. Zo worden de voorbeelden nog levendiger verteld, de plaatjes van de PowerPoint nog mooier, worden filmpjes toegevoegd aan het programma en wordt de diversiteit in werkvormen vergroot.
Dit komt het boeien en binden van deelnemers zeker ten goede. De valkuil is dat het leerdoel van de training te weinig uit de verf komt of dat de deelnemers passief je training doorkomen. Als trainer ben jij immers hard aan het werk, waardoor zij achterover kunnen leunen.

Boeien en binden in een online training door hardwerkende deelnemers

Daarom is het aan te raden om ook een andere manier van boeien en binden aan je online training toe te voegen, namelijk: zet je deelnemers aan het werk, daag ze uit om te leren en het geleerde te betrekken op hun eigen (werk of privé) praktijk. Dit geeft een ander soort betrokkenheid, doordat de deelnemers actief aan het leren worden gezet. Je merkt dit ook meteen terug in de groepsenergie.
Onderstaande activerende werkvormen voor de chat kunnen je helpen om je deelnemers actief te boeien en binden door hén aan het werk te zetten.

Activerende online werkvorm 1: Vragen stellen in de chat

Het vragen stellen in de chat is inmiddels flink ingeburgerd in het online trainen. Zonder aanwijzing van de trainer gebeurt dit vaak al spontaan.
Het feit dat deelnemers vragen stellen laat in ieder geval zien dat ze betrokken en leergierig zijn. Die betrokkenheid neemt af als je niets met die vragen doet.
Je kunt de vragen zelf beantwoorden. Wanneer ze passen binnen het verhaal dat je toch al wilde vertellen, is een vraag van een deelnemer een mooi bruggetje naar een volgend thema in je presentatie.
Om de interactie en betrokkenheid van alle deelnemers te vergroten, kan het ook aantrekkelijk zijn om de vraag in de groep te leggen: Wie kan hier antwoord op geven? Hiermee leren de deelnemers elkaar ook wat beter kennen en krijgen ze verhalen uit de praktijk van elkaar. Dit verhoogt de betrokkenheid aanzienlijk.
Sommige vragen vallen buiten de doelstellingen van de training. Geef dan aan dat je niet op die vragen ingaat, en benoem waar de training wel op is gericht. Zo houd je ook deze deelnemers aangehaakt.

Activerende online werkvorm 2: Reflecteren via de chat

Een heel andere manier om je deelnemers te binden en boeien, is om ze aan te zetten tot reflectie. Zo kun je de deelnemers bijvoorbeeld aan het begin van de training laten reflecteren op hun persoonlijke leerdoelen, tijdens de training op de toepasbaarheid van de theorie of vaardigheid in hun (werk of privé)praktijk, of aan het eind van de training op wat ze hebben geleerd en de transfer naar de praktijk.
Het kernachtig delen van hun reflecties in de chat is een activerende werkvorm die alle deelnemers in actie zet. Daarnaast geeft het delen van persoonlijke inzichten verbinding in de groep. Na het delen in de chat kun je ervoor kiezen om een paar mensen ook mondeling iets te laten zeggen.
In de online toolbox Werkvormen Training vind je in de Online werkvorm Reflecteren met de chat meer achtergrond informatie, praktische tips en voorbeeld reflectievragen voor deze online werkvorm. Je vindt er bijvoorbeeld aanwijzingen en voorbeeld-reflectievragen voor

 • Reflectie op persoonlijke leerdoelen
 • Reflectie op de toepassing van de theorie of vaardigheid
 • Eindreflectie van de online training.

Activerende online werkvorm 3: Theorie verwerken met de chat

Een heel actieve online werkvorm met de chat is de chat gebruiken om de theorie te verwerken.
Zo kun je bijvoorbeeld binnen het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus vragen:

 • Bij welk ontwikkelingsniveau hoort de uitspraak ‘Ik heb het gevoel dat niemand naar mij luistert’?
  Oefen op deze manier met een aantal uitspraken.

Of binnen de 6 stappen van feedback geven – stap 1: Benoem een concrete waarneming

 • Is de uitspraak ‘Ik zag dat je plezier had in de opdracht’ een waarneming of een interpretatie?

Laat de deelnemers hun antwoord in de chat zetten, en vraag een aantal mensen om hun antwoord toe te lichten. Geef vervolgens zelf het goede antwoord en licht dit toe. Check of het antwoord voor iedereen duidelijk is. Op deze manier gaan de deelnemers de theorie herkennen in de praktijk, en gaat het meer leven.
De online werkvorm Theorie verwerken met de chat wordt verder toegelicht met voorbeelden en alternatieven in onze online toolbox Werkvormen Training.

Activerende online werkvorm 4: Model leren toepassen met de chat

De activerende online werkvorm ‘Theorie verwerken met de chat’ is gericht op het leren herkennen van de theorie in de praktijk. Deze online werkvorm is gericht op het leren toepassen van het model. Hierbij is de focus dus gericht op vaardiger worden.
In een online training kun je de chat heel goed gebruiken om de hele groep tegelijk aan het leren te zetten met het toepassen van een model of stappenplan. Je neemt de deelnemers stap voor stap mee bij het inoefenen van het model of stappenplan. We noemen dit coachend trainen.
Hiervoor geef je de deelnemers steeds kleine deel-opdrachten gericht op stukjes van het model of stapjes van het stappenplan. Koppel deze kleine opdrachten aan een herkenbare voorbeeld-situatie of aan een praktijksituatie van de deelnemers. De deelnemers zetten hun antwoorden op de opdrachtjes in de chat, en jij geeft als trainer feedback.
De online werkvorm Model leren toepassen met de chat staat op de toolbox Werkvormen Training van onze Kennisbank verder uitgelegd. Daarnaast wordt de werkvorm geïllustreerd voor het leren toepassen van het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus en de Zes stappen van feedback geven.

Post-HBO Opleiding Trainen met Ziel en Zakelijkheid

Word Vaardigheidstrainer en Trainer Persoonlijke Ontwikkeling

NOBTRA erkende opleiding waarin je leert trainen op de bovenstroom en onderstroom, en je persoonlijke impact als trainer vergroot.
Leer het trainersvak!

Post-HBO Opleiding Trainen met Ziel en Zakelijkheid

Activerende online werkvorm 5: Vaardigheid inoefenen met de chat

De chatfunctie in een virtual classroom leent zich heel goed om met de hele groep tegelijk iets in te oefenen. Zo zijn alle deelnemers actief aan het leren en kun je als trainer voortdurend feedback geven in het leerproces. We noemen dit coachend trainen.
Binnen de leercirkel van Kolb betreft de activerende online werkvorm ‘Vaardigheid inoefenen met chat’ een werkvorm die hoort bij de leerstap van de pragmaticus.
Op de toolbox Werkvormen Training vind je de uitgebreide beschrijving van de online werkvorm Vaardigheid inoefenen met de chat. Ik leg hier de leerstap in de leercyclus van Kolb uit en illustreer de werkvorm aan de hand van het inoefenen van de vaardigheid ‘open vragen stellen’ in een training Adviesvaardigheden.

Activerende online werkvorm 6: Brainstormsessie met de chat

De chatfunctie in een virtual classroom leent zich ook heel goed voor een krachtige brainstormsessie. Brainstormen is een bekende creativiteitstechniek die helpt om ideeën en oplossingen te bedenken voor complexe vraagstukken.
Je kunt brainstormen ook heel goed gebruiken in teamcoaching, bijvoorbeeld wanneer het team op zoek is naar manieren om de teamsamenwerking te verbeteren of meer gebruik wil maken van elkaars expertise.
Op de toolbox Werkvormen Training van onze gratis Kennisbank vind je praktische aanwijzingen voor een succesvolle begeleiding van de online werkvorm Brainstormsessie met de chat.

Activerende online werkvorm 7: Warme feedback douche in de chat

Wanneer je een wat langer online trainingstraject met de groep hebt doorlopen, en/of de deelnemers veel met elkaar hebben gedeeld in hun persoonlijke groei en ontwikkeling, kun je het online trainingstraject afsluiten met de activerende online werkvorm ‘Warme feedback douche’.
Bij deze werkvorm staan de deelnemers om de beurt in de spotlights. De andere deelnemers en de trainer nemen even de tijd om af te stemmen op deze deelnemer en zetten dan hun positieve feedback in de chat. Deze feedback kan bijvoorbeeld gericht zijn op

 • 1 of 2 kwaliteiten die je kenmerkend vindt van deze persoon
 • Waar deze persoon volgens jou in is gegroeid
 • Waarom je deze persoon volgens jou een goede adviseur / baliemedewerker / manager / … is.

Bepaal als trainer zelf de focus waarop de deelnemers elkaar positieve feedback geven.
Hun feedback voor de deelnemer in de spotlights zetten ze in een paar woorden of in één zin in de chat.
Geef de deelnemer in de spotlight even de tijd om de feedback te lezen en te ontvangen.
Deze activerende online werkvorm is een bijzondere en persoonlijke afsluiting van een online training, zo heb ik zelf diverse keren ervaren.

Meer over Online trainen

Nieuwsgierig naar meer inspiratie, kennis en praktische handvatten voor trainen? Lees dan:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs, tips en artikelen op onze Kennisbank voor coaches, trainers en teamcoaches.

Toolbox voor coaches, trainer en teamcoaches

Meer tools vind je op onze kennisbank onder de Toolbox voor trainers, coaches en teamcoaches. Zoals:

Opleidingen over Online trainen

Zoek je een opleiding waarin je meer leert over Online trainen? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleidingen:

 

Meer weten over dit onderwerp?

We hebben regelmatig nieuwe blogs, nieuws en tips.

Volg ons op social media

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Relevante artikelen


Onderwerpen

  Praat mee

  Om SPAM op mijn blog te voorkomen dien je eerst onderstaande in te vullen voordat je kunt reageren. Hopelijk blijf je geïnspireerd om je reactie te plaatsen!