Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen

In de Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen voeg je systemisch werken toe aan je coachingsmethodieken, en leer je systemisch coachen met diverse soorten familieopstellingen.
Je krijgt kennis en inzicht in de belangrijkste systemische kaders, ontwikkelt essentiële systemische vaardigheden en leer je een palet aan familieopstellingen vakbekwaam begeleiden.
In je persoonlijke ontwikkeling als coach onderzoek je je systemische bagage in relatie tot je systemische coach houding en de systemische plek die je inneemt als coach.
De Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen is een verdiepende  vervolgopleiding voor coaches.

LVSC PE punten
Aan de Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen zijn door de LVSC 7 PE-punten toegekend. LVSC registercoaches en supervisoren kunnen deze opleiding gebruiken voor hun herregistratie bij LVSC.

NOBCO PE punten
Aan de Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen zijn door de NOBCO 24 PE-punten (uren) toegekend. NOBCO registercoaches kunnen deze opleiding gebruiken voor hun herregistratie bij NOBCO.

StiR PE-punten
Aan de Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen is door de StiR 7 PE-punten toegekend.

Na de verdiepende Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen

 • Heb je kennis en inzicht in het systemisch gedachtengoed van Hellinger
 • Beheers je systemische vaardigheden als fenomenologisch waarnemen, uitzoomen naar een groter systemisch krachtenveld en systemische vragen stellen
 • Kun je diverse familieopstellingen begeleiden binnen de context van een coachingstraject
 • Heb je inzicht in veel voorkomende patronen in familiesystemen
 • Heb je je magische plek als coach onderzocht vanuit je familiesysteem

Voor wie?

Dit is een vervolgopleiding voor coaches:

 • Je bent coach en wilt systemisch werken toevoegen aan je coachingsmethodieken.
 • Je wilt familieopstellingen kunnen inzetten in een coachingstraject.
 • Je wilt je systemische plek als coach onderzoeken en versterken.

Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen

✔ Familieopstellingen in coaching begeleiden
✔ 3 opleidingsdagen + 2 online workshops
✔ Je Systemische Bril en vaardigheden ontwikkelen
✔ Bruikbare familieopstellingen voor in je coaching
✔ Inzicht in je systemische plek als coach
✔ Intervisie en praktijkcoaching
✔ Professionele en persoonlijke verdieping
✔ Vergroot en verdiep je impact als coach!

Verdiep je coaching met systemisch coachen en familieopstellingen

De opleiding Systemische Coachen met Familieopstellingen duurt ongeveer 4 maanden en bestaat uit:

 • 3 Opleidingsdagen
 • 2 Online workshops
 • Praktijkcoaching
 • 4 Intervisiebijeenkomsten
 • Certificaat
 • Literatuurstudie

3 Opleidingsdagen
Tijdens de opleidingsdagen leer je systemisch werken met diverse familieopstellingen, die je kunt inzetten in je coachingstrajecten. Je leert systemisch coachen met de basisprincipes van het systemisch werken van Hellinger, ontwikkelt een systemische blik op coachingsvragen, leert systemische vragen stellen en leert familieopstellingen vakbekwaam en met compassie begeleiden.

Je oefent regelmatig in de rol van systemisch coach, krijgt praktische tips en verdiepende feedback. In de rol van de coachee onderzoek je je systemische bagage in relatie tot je magische en dienende plek als coach.

2 Online workshops
In de online workshops oefenen we met een aantal essentiële systemische vaardigheden, waardoor je deze beter in de vingers krijgt.
Daarnaast krijg je inzicht in veel voorkomende patronen in familiesystemen en leer je hoe je hier systemisch mee kunt werken binnen een coachingscontext.

Literatuurstudie
Ter voorbereiding van elke opleidingsbijeenkomst lees je in de verplichte literatuur en eventueel ook in de aanbevolen literatuur. Dit wordt aangestuurd in de voorbereidingsopdrachten.
Je vindt de verplichte en aanbevolen literatuur onder de tab Praktische informatie.

Praktijkcoaching
Het is aan te raden om tijdens de opleiding een aantal coachingstrajecten in de praktijk te begeleiden. Je kunt het systemisch coachen met familieopstellingen dan direct toepassen in de praktijk.

4 Intervisiebijeenkomsten
In de intervisiegroep oefen je met systemische interventies en eenvoudige familieopstellingen. Hierdoor vergroot je je gereedschapskist als systemisch coach.
Het programma van de intervisiebijeenkomsten is gestructureerd door Blankestijn & Partners, en bestaat uit oefeningen, systemische werkvormen en familieopstellingen die aanvullend zijn aan wat je leert tijdens de opleidingdagen en workshops. Je voert de intervisieprogramma’s uit met een aantal mede-cursisten.

Certificaat
Wanneer je actief aanwezig bent geweest tijdens de opleidingsdagen, online workshops en intervisiebijeenkomsten, ontvang je het certificaat Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen van Blankestijn & Partners.

Resultaat

De Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen is een verdiepend vervolg op je Practitioner coach opleiding, of je Practitioner coach competenties die je op een andere manier hebt opgedaan.
Na deze inspirerende coach opleiding in systemisch werken met familieopstellingen

 • Heb je kennis en inzicht in de principes van systemisch werken volgens Hellinger.
 • Heb je systemische vaardigheden als fenomenologisch waarnemen, uitzoomen naar een grotere systemische context en systemische vragen stellen.
 • Heb je inzicht in veel voorkomende patronen in familiesystemen.
 • Heb je systemisch coachen geleerd met diverse vormen van opstellingen, zoals tafelopstellingen, opstellingen met grondplaten, opstellingen met de coach als representant, opstellingen met legopoppetjes.
 • Beheers je diverse familieopstellingen die je eenvoudig kunt inzetten in een coachingstraject.
 • Krijg je diepgaand systemisch inzicht in de plek die je als coach inneemt.

Inzicht in systemische principes, eenvoudige familieopstellingen vakbekwaam leren begeleiden

In de Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen krijg je kennis en inzicht in het systemisch werken volgens Hellinger, ontwikkel je systemische vaardigheden en leer je eenvoudige familieopstellingen vakbekwaam begeleiden in een coachingscontext.
Je onderzoekt je eigen systemische bagage als coach, krijgt inzicht in je magische en dienende plek en ontwikkelt een systemische coach houding.

In het programma word je stap voor stap meegenomen in het systemisch werken binnen coaching. Hierbij komen de volgende aandachtspunten aan de orde:

Dag 1: Systemische principes in familiesystemen

 • Inzicht in de wetmatigheden van systemisch werk volgens Hellinger
 • Het genogram inzetten voor de coachvraag
 • De innerlijke houding van de coach
 • Systemisch werken met het principe van ordening
 • Opstelling: Je plek innemen in de horizontale ordening
 • Familieopstelling met grondplaten en tafelopstellingen

Intervisie 1

Online workshop 1: Systemische vaardigheden inoefenen

 • Uitzoomen naar groter systemisch krachtenveld
 • Fenomenologisch waarnemen
 • Rake systemische vragen stellen
 • Jezelf als waarnemend instrument ontwikkelen in het systemische veld
 • De opbouw van een opstelling

Intervisie 2

Dag 2: Ouder-kind dynamieken

 • Systemisch werken met het principe Balans in geven en nemen
 • De magische en dienende plek van de coach
 • Je plek innemen in de verticale ordening: dankbaarheid en ouders eren
 • Helende interventies in opstellingen en gebruik van idiomen
 • Familieopstellingen met de coach als representant
 • Familieopstelling Ballast en teruggave

Intervisie 3

Online workshop 2: Systemische familiepatronen

 • Erkennen wat er is
 • Parentificering onderzoeken
 • Opheffen van triangulering
 • Familieopstelling Dubbelbeeld ontrafelen
 • Familieopstelling Polariteiten insluiten

Intervisie 4

Dag 3: Thema-opstellingen voor coaching

 • Verdiepen van je systemische coachhouding
 • Het ontrafelen van systemische bagage
 • Systemisch werken met het principe van Erbij horen, insluiten en uitsluiten
 • Familiepatronen en gezondheid
 • Systemisch werken met mannelijk en vrouwelijk principe
 • Stagnaties in de levensenergie

Data, kosten en aanmelding

In deze verdiepende Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen leer je systemisch kijken naar een coachvraag, ontwikkel je systemische vaardigheden, leer je diverse familieopstellingen vakbekwaam begeleiden en onderzoek je je magische en dienende plek als coach.

Data opleidingsdagen
De opleidingsdagen duren van 9.15 tot 17.00 uur, de online workshops van 9.15 tot 12.30 uur. De hele Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen duurt ongeveer vier maanden.

Oktober 2024
Soesterberg
Februari 2025
Zeist
2 oktober
23 oktober (Online)
13 november
4 december (Online)
8 januari ’25
19 februari
12 maart (online)
2 april
23 april (online)
21 mei


Toelating

De toelatingscriteria voor deze opleiding zijn:

 • HBO/WO werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar werkervaring
 • Afgeronde EQA practitioner Coach Opleiding of minimaal 1 jaar werkzaam als coach
 • Inzicht in je sterke kanten en ontwikkelpunten als coach en de bereidheid om hieraan te werken.

Studiebelasting Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen
De opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen bestaat uit 3 opleidingsdagen, 2 online workshops en 4 intervisiebijeenkomsten.
Daarnaast moet je gedurende de opleiding rekening houden met in totaal 40 tot 45 uur aan literatuurstudie, reflectieopdrachten en praktijkcoaching.
De totale opleiding duurt ongeveer 4 maanden.

Groepsgrootte
De opleidingsgroep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.

PE punten
LVSC PE-punten
Aan de Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen zijn door de LVSC 7 PE-punten toegekend. LVSC registercoaches en supervisoren kunnen deze opleiding gebruiken voor hun herregistratie bij LVSC.

NOBCO PE punten
Aan de Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen zijn door de NOBCO 24 PE-punten (uren) toegekend. NOBCO registercoaches kunnen deze opleiding gebruiken voor hun herregistratie bij NOBCO.

StiR PE-punten
Aan de Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen is door de StiR 7 PE-punten toegekend.

Kosten Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen
De kosten van de Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen bedragen € 1.750,-.
In deze prijs zijn alle reguliere kosten inbegrepen: begeleiding tijdens de opleidingsdagen en online workshops, zaalhuur, lunch en ondersteunend studiemateriaal.

Blankestijn & Partners is CRKBO geregistreerd; daardoor is deze Coach Opleiding vrijgesteld van BTW.

Blankestijn & Partners is scholingspartner van het UWV. Hierdoor kun je deze opleiding vergoed krijgen in het kader van je re-integratie. Bekijk het stappenplan van UWV.

Tijdens de opleiding maak je gebruik van een verplicht boek en een aanbevolen boek. Deze boeken schaf je zelf aan, zodat je literatuurstudie al voor de eerste opleidingsdag kan beginnen.

Literatuurlijst

 • Verplicht: Jan Jacob Stam en Bibi Schreuder, Systemisch coachen, Systemisch werk zonder opstellingen
 • Sterk aanbevolen: Els van Steijn, De Fontein, Vind je plek, Grip op je leven door inzicht in je familiesysteem

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeroen van den Dikkenberg (opleidingscoördinator) of Silvia Blankestijn:  0317 – 425134.

Je meldt je aan door middel van het aanmeldformulier.

Irene van der Zee
30 oktober 2023

Meer inzicht in mijn eigen patronen

De Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen heeft mij nog meer inzicht in mijn eigen patronen gegeven. Daarnaast kan ik het geleerde direct in mijn eigen praktijk toepassen, waardoor ik mijn coachees nog meer kan helpen.
Inge Janssen-Bouwmeester
Massagetherapeut & Lijfcoach Manesta
27 oktober 2023

De werkvormen zijn divers en uitdagend

De werkvormen zoals aangeboden in de Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen zijn divers en uitdagend. Als systemisch coach ontwikkelde ik tijdens de opleiding veel instrumenten die inzetbaar zijn bij diverse systemische dynamieken.
Alja
27 oktober 2023

Intensieve opleiding waarin ik veel inzicht heb gekregen

Intensieve opleiding waarin ik veel inzicht heb gekregen in mijn eigen plek: Als mens vanuit mijn eigen systeem en als coach verdiepend en dienend aan de coachees.

Erkenningen van Blankestijn & Partners

Blankestijn & Partners wil uitmuntende coaches, trainers, intervisors en teamcoaches opleiden, die zich onderscheiden in kwaliteit, in vakmanschap en in hun impact op de groei en ontwikkeling van mensen, teams en/of organisaties.
Erkenningen, Certificeringen en PE-punten zijn een manier om de kwaliteit van onze opleidingen én van onze afgestudeerde coaches, trainers en teamcoaches te waarborgen. Daarom laten wij onze opleidingen en organisatie toetsen.

LVSC PE punten
Aan de Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen zijn door de LVSC 7 PE-punten toegekend. LVSC registercoaches en supervisoren kunnen deze opleiding gebruiken voor hun herregistratie bij LVSC.

NOBCO PE punten
Aan de Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen zijn door de NOBCO 24 PE-punten (uren) toegekend. NOBCO registercoaches kunnen deze opleiding gebruiken voor hun herregistratie bij NOBCO.

StiR PE-punten
Aan de Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen is door de StiR 7 PE-punten toegekend.

Schoolleidersregister PO erkend
Deze opleiding is geaccrediteerd bij het Schoolleidersregister PO onder het professionaliseringsaanbod herregistratie met 35 punten en kun je gebruiken voor je herregistratie.
Om hiervoor in aanmerking te komen moet je ook voldoen aan extra en aanvullende voorwaarden voor het afronden van de opleiding. Hieraan zijn ook extra kosten verbonden. Neem hiervoor contact op met ons secretariaat.

Erkenningen van Blankestijn & Partners

CEDEO erkend
De open opleidingen van Blankestijn & Partners zijn CEDEO erkend, op basis van een klanttevredenheidsonderzoek onder oud-deelnemers.

CRKBO geregistreerd
Blankestijn & Partners is CRKBO geregistreerd, waardoor wij deze coach opleiding BTW vrij kunnen aanbieden.

UWV-Scholingspartner
Blankestijn & Partners is scholingspartner van het UWV. Hierdoor kun je deze opleiding vergoed krijgen in het kader van je re-integratie.

 Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches