Leren in Organisaties

 

Training en coaching vindt doorgaans plaats binnen een organisatiecontext. Deze context kan de daadwerkelijke gedragsverandering van mensen stimuleren of juist belemmeren.
In onze visie zijn bij leren in organisaties drie aandachtspunten van belang voor de trainer of coach:

 • Co-makership tussen de trainer of coach en de organisatie
 • Systemisch kijken en interveniëren binnen de organisatiedynamiek
 • Transfer tussen het leren in de organisatie en het leren in de training of coaching

Co-makership tussen trainer of coach en organisatie

Wij geloven dat voor het realiseren van daadwerkelijke gedragsverandering binnen de organisatie een actieve samenwerking noodzakelijk is tussen de trainer, coach, opleider of teamcoach en het management en HRM van de organisatie.

Vanuit de verschillende functies en expertises binnen de organisatie worden aspecten ingebracht als de visie op de gewenste verandering, inzicht in de huidige organisatiecultuur, de veranderkleur en de mate van veranderbereidheid, en de aanwezige HRM-instrumenten die ingezet kunnen worden ten dienste van het veranderingsproces.

De trainer, coach, opleider of teamcoach brengt in:

 • zijn visie en expertise over leren en het begeleiden van veranderingsprocessen in mensen, teams en organisaties
 • zijn kennis en inzicht in het beïnvloeden van de veranderbereidheid
 • zijn vakmanschap als trainer, coach, opleider of teamcoach
 • een palet aan methodieken en leerinstrumenten
 • zijn inzicht en interventiekunde in organisatieontwikkeling en systemische wetmatigheden

Binnen onze trainersopleidingen en coachingsopleidingen ontwikkel je deze expertise gekoppeld aan het competentieniveau in trainen of coachen dat je ambieert.

Systemisch kijken en interveniëren binnen organisatiedynamiek

Binnen het systeem van een organisatie is een collectief geheugen aanwezig over hoe in het verleden met veranderingen is omgegaan. Dit collectieve geheugen werkt remmend of stimulerend op het huidige veranderingsproces.

 • Welke emoties leven in het team of de organisatie ten aanzien van veranderen en welke invloed hebben deze op de veranderingsbereidheid van managers en medewerkers?
 • Wat is de belangrijkste collectieve overtuiging die het team of de organisatie op haar plek houdt?
 • Hoe wordt omgegaan met systemische wetmatigheden als ordening, in- en uitsluiting en balans in geven en ontvangen?

Afgestemd op het type training of coaching dat je wilt gaan geven, krijg je in onze trainersopleidingen en coachingsopleidingen

Transfer tussen leren in organisaties en leren in training of coaching

In de trainers- en coachingsopleidingen van Blankestijn & Partners leer je hoe je als coach, trainer, teamcoach of manager een optimale wisselwerking (transfer) creëert tussen de leeromgeving in je training of coaching en het leren in de werkpraktijk.

Zo komen, afhankelijk van het competentieniveau in trainen of coachen, thema’s aan de orde als:

 • Het voortraject binnen de organisatie en het managen van verwachtingen
 • De kracht van persoonlijke leerdoelen en het vergroten van zelfreflectie
 • Het werken met intervaltraining
 • Het driegesprek binnen een coachingstraject
 • Werken met concrete actieplannen
 • Inzetten van de leidinggevende als coach
 • Feedback en terugkoppeling uit de werkpraktijk

 


Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches