Wil je Trainer en/of Coach worden?

Wil je trainer worden? Of coach worden? Of wellicht allebei? Ben je op zoek naar wat past bij jou? Dit blog helpt je bij je keuze!


trainer coach worden

Wil je trainer en/of coach worden en ben je op zoek naar wat past bij jou?

Als je onderzoekt of trainer en/of coach worden past bij jouw bezieling en competenties, kan dit blog je helpen in je zoektocht.

Ik geef je inzicht in:

 • de overeenkomst tussen coachen en trainen
 • het verschil tussen coachen en trainen
 • en welke competenties dit vraagt van jou als trainer of coach.

Trainer en coach: echte ‘mensen-beroepen’

Wanneer je trainer en/of coach wordt, begeleid je deelnemers of coachees om het beste in zichzelf naar boven te halen. Hierbij kan het gaan om:

 • het vergroten van hun persoonlijke effectiviteit,
 • het versterken van hun kwaliteiten,
 • het onderzoeken van belemmerende gewoontepatronen
 • of bijvoorbeeld het aanboren van hun bezieling en inspiratie.

Trainen en coachen zijn echte ‘mensen-beroepen’. Je draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van je deelnemers en coachees.

Of het nu gaat om een korte workshop, een verdiepend coachingstraject of een resultaatgerichte vaardigheidstraining, je daagt mensen uit om te groeien door feedback en zelfreflectie.

Overeenkomst tussen coachen en trainen

Zowel coachen als trainen heeft tot doel om mensen te leren om effectiever te functioneren in hun (werk)praktijk.

In mijn visie werken de coach en de trainer beide vanuit de coachingsprincipes:

 • bewustwording
 • eigenaarschap
 • en resultaatgerichtheid.

Verschil tussen coachen en trainen

Binnen Blankestijn & Partners gebruiken we:

 • de term coachen voor één-op-één begeleiding van leer- en ontwikkelingsprocessen
 • en de term trainen voor het leren en ontwikkelen binnen een groep.

De term teamcoaching valt buiten deze definitie, en is gericht op het versterken van de samenwerking binnen een nieuw of bestaand team.

Gaat coaching dieper dan training?

In een coachingstraject begeleid je iemand één-op-één. Hierdoor kun je maximaal op maat werken aan de persoonlijke leerdoelen van de coachee.

Veel mensen veronderstellen dat coaching hierdoor bij uitstek geschikt is om diepere ontwikkelingsprocessen te begeleiden. Training zou dan oppervlakkiger zijn, omdat je hier in een groep werkt.

Ik ben het hier slechts zeer beperkt mee eens.

Opleiding Trainer Coach met Ziel en Zakelijkheid

Word gecertificeerd trainer én coach!

Je leert de kneepjes van het trainersvakmanschap van Trainer van het Jaar Silvia Blankestijn, leert coachen op de bovenstroom en onderstroom en werkt diepgaand aan je persoonlijke ontwikkeling als coach en trainer.

Opleiding Trainer Coach met Ziel en Zakelijkheid

 

 • Coach met ziel en zakelijkheid: Persoonlijke groei en gedragsverandering

Coaching kun je zeker goed inzetten voor persoonlijke groeiprocessen op de onderstroom.

Persoonlijke groei op de onderstroom moet wat mij betreft altijd resulteren in zichtbare gedragsverandering op de bovenstroom.

Daarom kan een ‘coach met ziel en zakelijkheid’ enerzijds verdiepend coachen op zingeving, mentale, emotionele en fysieke belemmeringen en krachtbronnen.

En anderzijds resultaatgericht coachen op effectief gedrag in de (werk)praktijk.

 • Coachen op competentieontwikkeling: het aanleren van nieuw gedrag

Coaching wordt echter ook ingezet voor competentieontwikkeling, het aanleren van vaardigheden en het inzetten van nieuw, effectiever gedrag.

Door de individuele aanpak van coaching krijgt de coachee voortdurend feedback op zijn gedrag en het effect hiervan op de mensen in zijn (werk)omgeving.

Coaching on the job is hiervan bij uitstek een voorbeeld.

 • Vaardigheidstrainer: In groepsverband nieuw gedrag aanleren

Training is zeker (ook) geschikt voor het inoefenen van nieuwe vaardigheden en het succesvol leren inzetten van nieuw gedrag.

Zeker als meerdere mensen een zelfde competentie moeten ontwikkelen, is leren in groepsverband een efficiënte en inspirerende optie. Het gaat dan om een vaardigheidstraining.

 • Diepgaand trainen: Groeien door te leren van elkaars groeiproces

Maar training kan zeker ook gebruikt worden voor diepgaandere persoonlijke ontwikkeling.

In een persoonlijk procestraining train je op de onderstroom op zingeving, mentale, emotionele en fysieke belemmeringen en krachtbronnen, en ook op zichtbare gedragsverandering op de bovenstroom.

Het voordeel van werken aan persoonlijke ontwikkeling in groepsverband is dat de deelnemers leren van elkaars groeiproces. Inzichten van een mede-cursist geven vaak ook inzicht in hun eigen proces, en blinde vlekken sneller bloot komen te liggen.

Een trainingsbijeenkomst duurt doorgaans (veel) langer dan een coachingsbijeenkomst waardoor deelnemers meer tijd hebben om ‘in hun proces te zakken’, en uiteraard steunen en stimuleren de deelnemers elkaar bij het doorbreken van ineffectieve patronen en gewoontegedrag.

Welke competenties moet een coach of trainer in huis hebben?

Omdat zowel de trainer als de coach leer- en ontwikkelingsprocessen begeleiden, is er veel overlap in de competenties. Alleen de setting waarin de competenties worden toegepast, één-op-één of in een groep, is anders en dit kleurt de invulling van de competenties.

Trainers- en coachcompetentie 1: Zelfkennis en Zelfreflectie

Zowel de coach als de trainer moet beschikken over een flinke portie Zelfkennis en Zelfreflectie.

Trainen en coachen is mensenwerk, en daarmee iedere keer weer anders.

Hierdoor word je telkens weer op andere aspecten uitgedaagd in je vakmanschap én in je persoonlijke ontwikkeling. Door te blijven reflecteren op jezelf  leer je niet alleen tijdens de trainersopleiding of coachingsopleiding, maar blijf je groeien in je vakmanschap.

Trainers- en coachcompetentie 2: Leer- en ontwikkelingsprocessen begeleiden

In een coachingstraject begeleid je het individuele leer- en ontwikkelingsproces van een coachee, en in een trainingstraject dat van je deelnemers in een groep.

Het leer- en ontwikkelingstraject kan gaan over het aanleren van nieuwe vaardigheden en nieuw gedrag, en ook over het begeleiden van verdiepende processen op de onderstroom.

Trainers- en coachcompetentie 3: Kernachtig trainen en coachen

Competenties als ‘Tot de kern van de leervraag doordringen’, ‘De spiegel voorhouden’ en ‘Emotionele intelligentie’ zijn noodzakelijk om te trainen en coachen op de kern van de leervraag.

Hierdoor realiseer je een trainings- of coachingstraject met impact en effect.

Trainers- en coachcompetentie 4:  Programma of hier-en-nu

Een trainer maakt voorafgaand aan zijn training een trainingsprogramma, gericht op de doelen van de training, afgestemd op de leerstijl van de deelnemers en met transfer naar de werksituatie.

Binnen dit trainingsprogramma werkt hij in het hier-en-nu aan de persoonlijke leerdoelen van de individuele deelnemers in de trainingsgroep.

Een coach heeft doorgaans de meeste impact wanneer hij in het hier-en-nu werkt met wat er bij de coachee op de voorgrond is in relatie tot het coachcontract. Voor een beginnend coach kan het ondersteunend zijn om op basis van het coachcontract voorafgaand aan een coachingssessie na te denken over mogelijk in te zetten methodieken.

Trainerscompetentie 5: Werken met de groep

De competentie ‘Werken met de groep’ hoort bij het trainersvak en uiteraard niet bij één-op-één coaching.

 • Hoe creëer je een veilig en uitdagend leerklimaat?
 • Hoe ga je om met weerstand?
 • Hoe zet je de hele groep tegelijk aan het leren?
 • Waarin word je zelf als trainer gemakkelijk geraakt binnen groepsdynamica?
 • Wat zijn voor jou lastige deelnemers en hoe ga je hiermee om?

Trainer of coach worden: Waar ligt jouw bezieling?

Bij je keuze of je trainer en/of coach wilt worden zijn competenties wat mij betreft niet de enige leidraad. Wellicht wel belangrijker is:

 • Waar zit jouw passie en bezieling?
 • Wat lijkt jou echt leuk?
 • Waar word jij warm van?

Dit is tevens vaak een richtingaanwijzing naar de competenties die je in potentie kunt ontwikkelen.

De post HBO trainersopleidingen en coachingsopleidingen van Blankestijn & Partners

Wil je het vak van trainer en/of coach gedegen in de vingers krijgen? Dan kun je bij Blankestijn & Partners o.a. terecht in de volgende post hbo opleidingen:

 

Meer over Coach of Trainer worden

Kijk eens op mijn blogs:

Of bekijk deze video:

 

Meer weten over dit onderwerp?

We hebben regelmatig nieuwe blogs, nieuws en tips.

Volg ons op social media

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Relevante artikelen

 • NOBTRA erkend Trainer Worden?

  Je wordt gemakkelijk Trainer NOBTRA met de Post-HBO Trainer Opleiding Trainen met Ziel en Zakelijkheid van Blankestijn &…

 • Stermodel voor coachen en trainen

  Het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus is een bruikbaar analyse- en werkmodel voor trainers en coaches. In dit…

 • Trainer worden? De 4 Competentieniveaus voor Trainers

  Silvia beschrijft de 4 trainingstypen, hun leerprocessen en groepsdynamiek, en de eisen die deze trainingen stellen aan de…

 • Wat is een Trainer Persoonlijke Ontwikkeling?

  Silvia neemt je mee in de wereld van een Trainer Persoonlijke Ontwikkeling. Ze legt je uit hoe een…


Onderwerpen

  Praat mee

  Om SPAM op mijn blog te voorkomen dien je eerst onderstaande in te vullen voordat je kunt reageren. Hopelijk blijf je geïnspireerd om je reactie te plaatsen!