Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid

Zoek je een gedegen en bezielde Post-HBO coach opleiding, die je uitdaagt om het beste uit jou als coach naar boven te halen? Wil je diepgaand en resultaatgericht leren coachen op de bovenstroom en onderstroom? Wil je een erkend, vakbekwaam en inspirerend coach worden?

Dan is de Post-HBO coach opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid van Blankestijn & Partners de passende coach opleiding voor jou!
In deze coach opleiding leer je het verschil te maken in de persoonlijke groei en ontwikkeling van mensen. Tijdens deze NOBCO gecertificeerde coaching opleiding werk je volgens de NOBCO eisen aan je portofolio voor je individuele NOBCO coach EIA certificering.

Erkenning-NOBCO-EMCCErkenning-LVSC

 

Na deze intense Post-HBO Coach Opleiding:

Ben je klaar om jouw passie als coach of loopbaancoach in de praktijk te realiseren
Kun je een coachingstraject offline en online begeleiden, van intake naar resultaat
Heb je je coachingscompetenties uitgebreid geoefend en toegepast in de praktijk
Heb je impact als coach, doordat je jezelf als coachingsinstrument inzet
Beheers je een palet aan coachingsmethodieken voor de onderstroom en bovenstroom
Kun je offline en online coachen binnen de systemische organisatiecontext
Heb je een extra uitgebreide NOBCO geregisteerde opleiding tot coach gevolgd
Ben je LVSC erkend Post-HBO geregistreerd coach met een NOBCO Europees EMCC EQA practitioner diploma

Loopbaancoach
Tijdens de coach opleiding kun je specialiseren tot loopbaancoach. Hierdoor heb je een goede basis voor je individuele certificering bij de NOLOC.

Erkenning-Post-HBO-CPION

Voor wie:

 • Je zoekt een Post-HBO coach opleiding waarin je het coachvak gedegen in de vingers krijgt.
 • Je wilt verdiepend én resultaatgericht leren coachen vanuit een niet-hiërarchische positie.
 • Je bent bereid om intens en doelgericht te werken aan je persoonlijke ontwikkeling als coach en persoonlijke ontwikkeling op de zes ontwikkelingsniveaus aan den lijve te ervaren.
 • Je wil offline en ook live online leren coachen.
 • Je wilt je loopbaan als coach verder vormgeven, als interne of externe coach.

Wil je het vak coachen echt goed in de vingers krijgen, veel oefenen onder deskundige begeleiding en liefdevolle doch scherpe feedback? Dan is dit dé Post-HBO opleiding die je moet kiezen.

          Robbert Nijziel

 

Blankestijn & Partners is al 20 jaar specialist in coach en trainer opleidingen met een gemiddelde cursisten beoordeling van 9 bij CEDEO onderzoek.

Meer weten?
Kom kennismaken op onze gratis workshop of vraag telefonisch advies.

In deze Post-HBO Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid:

✔ Intense vakopleiding tot coach
12 opleidingsdagen + blended learning
Supervisie en Intervisie
✔ Praktijkcoaching met Supervisie
Gedegen vaardigheden inoefenen
✔ Ook leren online coachen
LVSC en NOBCO erkende coach opleiding
Post-HBO en EQA practitioner diploma
Je wordt een coach met persoonlijke impact! 

 

Mogelijke vervolgopleidingen

Na de Post-HBO Coach Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid kun je bij Blankestijn & Partners je professionalisering vervolgen:

Trainer én coach worden?
Wanneer je na het behalen van je Post-HBO registerdiploma ‘Coach met Ziel en Zakelijkheid’ ook trainer wilt worden, dan is de NOBTRA erkende Post HBO registeropleiding Trainen met Ziel en Zakelijkheid een passende vervolgopleiding.

Coach én Teamcoach worden?
In de opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid leer je individuele leer- en ontwikkelingsprocessen begeleiden. Wanneer je daarnaast ook teams wilt leren begeleiden in hun onderlinge samenwerking, kun je aanvullend de NOBTRA en LVSC erkende Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer volgen.
In deze teamcoach opleiding leer je teams groepsdynamisch en systemisch begeleiden naar een betere onderlinge samenwerking. Als teamcoach begeleid je het team in het versterken van hun teamkracht en in het doorbreken van belemmerende patronen. Je werkt hiervoor op teamniveau en op individueel niveau.
Groepsdynamisch doen we dit vanuit de zes ontwikkelingsniveaus van het Stermodel. Vanuit het Systemisch werken van Hellinger leer je door een andere bril naar teams kijken, systemische vragen stellen en werken met team- en organisatieopstellingen.

 

Ik kan deze opleiding van harte aanbevelen enerzijds gezien het hoge niveau van de opleiding maar ook de uitstekende balans in theorie en praktijk en de kundige begeleiding.

          Bea van Dorp – HRM-adviseur en coach

Word Europees NOBCO EQA practitioner Coach, en leer coachen op de bovenstroom en de onderstroom.

De Post-HBO Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid duurt ongeveer 9 maanden en bestaat uit:

 • Europees erkend Competentieprofiel en Persoonlijke Ontwikkelingsdoelen
 • 6 Opleidingsblokken van twee dagen
 • Oefenkandidaten
 • 7 Intervisiebijeenkomsten
 • 3x Supervisie & Online leren coachen
 • Praktijkcoaching
 • Literatuurstudie
 • Praktijkopdrachten: Coachen als vak
 • Bouwen aan je loopbaan als coach
 • Leg een stevige basis voor je NOBCO EIA certificering

De opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid heeft mij de basis gegeven voor mijn ontwikkeling als coach. Een goede combinatie van theoretisch onderbouwing en veel oefenen in de praktijk. Met een goed gevulde gereedschapskist kan ik nu aan de slag als coach.

          Janneke van Doren

Europees erkend Competentieprofiel en Persoonlijke Ontwikkelingsdoelen
Aan de hand van het Europees NOBCO EQA practitioner niveau erkende competentieprofiel ‘Coach met Ziel en Zakelijkheid’ schrijf je twee keer een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). Tijdens elke opleidingsbijeenkomst staan 1 of 2 competenties centraal, en werk je gericht aan het ontwikkelen van de gedragsindicatoren uit jouw POP.
Tijdens blok 1 en 2 bepaal je de leerdoelen voor je persoonlijke ontwikkeling als coach. Elke keer als je coachee bent voor een van je mede-cursisten, breng je je persoonlijke ontwikkelingsthema’s in. Hierdoor ervaar je de verschillende methodieken als coachee, en werk je doelgericht en diepgaand aan je persoonlijke ontwikkeling als coach.
Door de combinatie van persoonlijke en competentie ontwikkeling groei je doelgericht naar een vakbekwaam coach met Ziel en Zakelijkheid.

6 Tweedaagse Opleidingsblokken
Tijdens de opleidingsdagen oefen je veelvuldig in de rol van coach en krijg je feedback op je sterke kanten en ontwikkelpunten. Je leert de theorie toepassen in de praktijk en ontwikkelt je eigen coachingsstijl.
Door eigen belemmeringen en valkuilen in te brengen tijdens de oefensituaties werk je gelijktijdig aan je eigen persoonlijke ontwikkeling als coach.

Oefenkandidaten
Na elk opleidingsblok oefen je de geleerde coachingsmethodieken in de praktijk met zelfgekozen oefenkandidaten. Deze kandidaten uit je omgeving zijn er voor jou, en voorzien je achteraf van feedback.
Nadat je de coachingsmethodieken gedegen hebt ingeoefend tijdens de opleidingsdagen, bekwaam je je verder door ze toe te passen op verschillende personen in de praktijk. Hierdoor krijg je niet alleen de coachingsmethodieken beter in de vingers, maar leer je ze ook toepassen op verschillende type coachees.

7 Intervisie bijeenkomsten
De intervisiegroepen komen in totaal zeven keer bij elkaar. De bijeenkomsten zijn gericht op het concretiseren van de POP’s, elkaar ondersteunen bij de gewenste competentieontwikkeling en bespreken van de praktijkopdrachten in het kader van je loopbaanontwikkeling als coach. Tevens oefen je je coachingsvaardigheden en maak je kennis met verschillende intervisiemethodieken.

3x Supervisie & Online leren Coachen
De drie online supervisiebijeenkomsten onder leiding van een van de opleiders ondersteunen je bij je praktijkcoaching. Daarnaast leer je de ins en outs van online coachen. In de thema’s voor het online leren coachen volgen we de thema’s die je op dat moment ook tegen komt in de praktijkcoaching. Zo gaan de supervisie en het online leren coachen hand in hand.
De supervisor zal je online coachen in je groei en ontwikkeling als coach, en je al doende de kneepjes van het online coachen demonstreren. Daarnaast oefen je zelf ook met online coachen.

Praktijkcoaching
Je begeleidt drie coachingskandidaten in de praktijk. Een coachingstraject bestaat uit een intakegesprek en minimaal vijf coachingsgesprekken van een uur. Je mag je coachingskandidaten face to face of online coachen. De supervisiebijeenkomsten met een opleider en je intervisiegroep ondersteunen je hierbij. Wanneer je je wilt specialiseren als loopbaancoach, kun je coachingskandidaten zoeken met een loopbaanvraag.

Literatuurstudie
Ter voorbereiding van elk trainingsblok lees je in de verplichte literatuur. Dit wordt aangestuurd in de voorbereidingsopdrachten. De literatuurlijst vind je onder ‘Praktische informatie’.

Praktijkopdrachten: Coachen als vak
Aan de hand van diverse praktijkopdrachten vergroot je je inzicht in het coachingsvak, en ontwikkel je jouw visie op coachen. Zo kun je je duidelijk profileren als coach, vanuit jouw passie en authenticiteit.

Bouwen aan je loopbaan als coach
Je werkt aan je loopbaanontwikkeling als coach door

 • De vele oefensituaties in de opleidingsblokken
 • Stil te staan bij je persoonlijke missie en drijfveren als coach
 • Het zelf ervaren van diverse opdrachten uit de loopbaancoaching
 • Het doen van een marktonderzoek binnen een segment van de coachingsmarkt
 • Het schrijven van een brochure- of websitetekst, waarin je jezelf profileert als coach

Toetsing en Diplomering
Voor het ontvangen van het door NOBCO EMCC op EQA practitioner niveau en LVSC erkende, Post-HBO registerdiploma ‘Coach met Ziel en Zakelijkheid’ voldoe je aan de volgende criteria:

 • Je bent alle opleidingsdagen en intervisiebijeenkomsten aanwezig geweest (je mag 1 opleidingsdag en 1 keer intervisie afwezig zijn) en hebt een actieve bijdrage geleverd;
 • Je hebt je portfolio met alle praktijkopdrachten ingeleverd.
 • Je hebt in je eindverslag voldoende aangetoond dat je de benodigde coachingscompetenties in huis hebt op Europees NOBCO EQA practitioner niveau en deze hebt ingezet tijdens je praktijkcoaching.

Resultaat

In de Post-HBO register coach opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid leer je coachen op de zes ontwikkelingsniveaus (gedrag, omgeving, mentaal, emotioneel, fysiek en zingeving) op Europees practitionerniveau. Daarnaast doorleef je zelf een persoonlijk ontwikkelingsproces op de zes ontwikkelingsniveaus om je impact als coach te vergroten, en bouw je aan je loopbaan als coach.

 • Je ontwikkelt je coachingscompetenties tot Europees (NOBCO-EMCC) practitionerniveau, gerelateerd aan het competentieprofiel ‘Coach met Ziel en Zakelijkheid’.
 • Je beheerst uiteenlopende coachingsmethodieken op de zes ontwikkelingsniveaus.
 • Je hebt je impact als coach vergroot door leerdoelgericht te werken aan je persoonlijke ontwikkeling.
 • Je kunt een coachingstraject inbedden in de organisatiecontext en toewerken naar zichtbare resultaten.
 • Je kunt face-to-face en ook online coachen
 • Je kunt jezelf als coach met Ziel en Zakelijkheid onderscheidend positioneren op de coachingsmarkt.
 • Je hebt diverse oefenkandidaten begeleid en met drie coachees een volledig coach traject doorlopen.
 • Je bent als coach ingeschreven in het Post-HBO register, hebt een LVSC en een NOBCO erkend diploma, en legt een stevige basis voor je individuele EIA NOBCO coach certificering.

In deze opleiding ervaar je coachingsmethodieken zonder dat het zweverig of klef wordt. Ik ben vele malen bewuster geworden van hoe ik mezelf in m.n. werk in consultancy en coaching inzet. Ook privé heeft het me waarde gebracht. Ik dacht een heel eind te zijn maar er bleek voor mij nog een hoop te leren in wat gewaarwording je kan brengen. Ik neem het elke dag in positieve zin met me mee.

          John Obbens

Mogelijke specialisatie tot loopbaancoach:

 • Je kunt een loopbaanontwikkelingstraject begeleiden op de bovenstroom en de onderstroom, gericht op passend werk vinden vanuit innerlijke bezieling en drijfveren.
 • Je kunt loopbaancoaching opbouwen vanuit ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ naar concrete loopbaanstappen zetten.

 

Leg een stevige basis voor je NOBCO EIA certificering

NOBCO gecertificeerde coaching opleiding (EQA) met stevig basis voor NOBCO coach (EIA) portofolio
Wanneer je als coach je individuele EIA NOBCO coach certificering wilt halen, heb je meer nodig dan een Europees EMCC EQA gecertificeerde Coaching Opleiding. Dit leidt regelmatig tot verwarring.
Hieronder leggen we uit wat individuele EIA NOBCO coach certificering inhoudt en hoe je al tijdens de EQA practitioner EMCC/NOBCO gecertificeerde coaching opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid begint met het bouwen aan je NOBCO coach EIA portofolio. Om EIA gecertificeerd NOBCO coach te worden moet je namelijk een uitgebreid portofolio opbouwen naast het behalen van je Europees EMCC EQA erkende diploma.

Met de NOBCO gecertificeerde coaching opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid op EMCC EQA practitioner niveau leg je al een stevig fundament voor je individuele EIA NOBCO coach certificering op practitioner niveau:

 • Je ontwikkelt je coaching competenties op Europees practitionerniveau, getoetst aan het European Competence Framework.
 • Je krijgt een gestructureerd overzicht van alle vereisten die de individuele NOBCO coach EIA certificering stelt, met overzichtelijke formats voor de verschillende vereisten in je EIA NOBCO coach portofolio.
 • Vanaf de start van deze NOBCO gecertificeerde coaching opleiding begin je met het bouwen aan je NOBCO coach EIA portofolio. Hierdoor ben je aan het eind van de opleiding al op weg om NOBCO coach te worden en kun je na deze NOBCO Coach Opleiding gericht verder aan bouwen aan je EIA certificering tot NOBCO coach.

Hieronder geven we hierover gedetailleerder informatie.

Wat zijn de vereisten voor individuele EIA NOBCO coach certificering?
Om te certificeren voor het NOBCO coach EIA keurmerk, moet je aan de volgende vereisten voldoen:

 • Je bent aangesloten bij de NOBCO.
 • Je hebt een coach opleiding afgerond, liefst een EQA NOBCO gecertificeerde coaching opleiding
 • Je onderbouwt je competenties met behulp van het European Competence Framework
 • Je volgt de Internationale Ethische Code en de Diversiteitsverklaring van EMCC
 • Je beschikt over aantoonbare werkervaring als coach en/of mentor
 • Je werkt voortdurend aan jouw professionele ontwikkeling door trainingen en/of opleidingen te volgen
 • Je reflecteert regelmatig op jouw functioneren als coach
 • Je doet regelmatig intervisie en/of supervisie
 • Je voldoet aan het vereiste aantal coachuren per EIA-niveau

Van EMCC EQA coach opleiding naar EIA NOBCO coach certificering
Voor je individuele EIA NOBCO coach certificering moet je deze vereisten uitgebreid onderbouwen in een portofolio, volgens de specificaties van de NOBCO – EMCC.
Hieronder geven we een korte toelichting op de NOBCO EIA practitioner vereisten en beschrijven we welke kennis, praktische handvatten en vereisten je na de EMCC EQA practitioner Coach Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid in huis hebt om NOBCO coach te worden.

NOBCO certificering EIA: Aansluiten bij de NOBCO
Wanneer je je nu al aansluit bij de NOBCO heb je een basisaansluiting, waarmee je onder andere toegang hebt tot alle reguliere NOBCO activiteiten en faciliteiten.
Na je basisaansluiting kun je desgewenst gaan certificeren op een van de 4 niveaus van het Europese kwaliteit keurmerk EIA tot NOBCO coach.

NOBCO certificering EIA: Afgeronde EQA gecertificeerde coach opleiding
Kies hier vooral een NOBCO gecertificeerde coaching opleiding die bij jouw ambities en eigenheid als coach.

Kenmerkend voor de NOBCO-EMCC EQA practitioner Coach Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid is:

 • Je leert coachen op de bovenstroom en de onderstroom van persoonlijke veranderingsprocessen
 • Binnen ons Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus leer je een breed scala aan coaching methodieken
 • Extra uitgebreide NOBCO coach opleiding op EQA practitioner niveau, gericht op het gedegen inoefenen van je coachingscompetenties.

NOBCO certificering EIA: Onderbouw je coachingscompetenties
Wanneer je een NOBCO gecertificeerde coaching opleiding succesvol afrondt met een NOBCO-EMCC EQA erkend diploma, toetst de NOBCO coach opleiding je competenties.
Je moet wel in je leerjournaals verwijzen naar de competenties en gedragsindicatoren van het European Competence Framework.

NOBCO gecertificeerde coaching opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid

 • Het competentieprofiel Coach met Ziel en Zakelijkheid is door de NOBCO getoetst aan het European Competence Framework op EMCC EQA practitioner niveau. Daarnaast richt het competentieprofiel van deze NOBCO coach opleiding zich op het (leren) coachen op de bovenstroom en de onderstroom van veranderingsprocessen.
 • In deze EQA practitioner coach opleiding leer je methodisch reflecteren op je competenties en de bijbehorende gedragsindicatoren, en schrijf je 8 leerjournaals. Deze methodiek kun je gemakkelijk voortzetten om je NOBCO coach EIA portofolio verder te completeren en gecertificeerd NOBCO coach te worden.

NOBCO certificering EIA: Volg de Internationale Ethische Code en de Diversiteitsverklaring van EMCC
Om EIA NOBCO gecertificeerd coach te worden moet je aantonen hoe je de Internationale Ethische Code en de Diversiteitsverklaring van EMCC als coach in de praktijk brengt.

NOBCO gecertificeerde coaching opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid

Professioneel handelen in het coachcontact is een belangrijk aandachtspunt in de NOBCO coach opleidingen van Blankestijn & Partners en een van de competenties in het competentieprofiel Coach met Ziel en Zakelijkheid. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om thema’s als:

 • Professionele coachhouding, bijvoorbeeld afstand en nabijheid, contact met de coachee en contact met jezelf als coach
 • Integriteit, zoals omgaan met persoonlijke informatie over de coachee naar de opdrachtgever
 • Je normen en waarden als coach, en open staan voor de normen en waarden van je coachee
 • Inclusie van verschillen in cultuur en overtuigingen

NOBCO certificering EIA: Aantoonbare werkervaring als coach en/of mentor
Voor het behalen van je NOBCO EIA keurmerk op practitioner niveau heb je minimaal de volgende werkervaring nodig:

 • Drie jaar werkervaring vanaf je eerste ervaring als coach.
 • Minimaal 100 contacturen met coachees, waarbij er sprake is van trajecten met een leercontract en evaluatie.
 • Minimaal 10 coachees.
 • Minimaal 5 cliëntevaluaties uit het jaar wat voorafgaat aan de inleverdatum aanvraag EIA.

NOBCO gecertificeerde coaching opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid

 • Tijdens de NOBCO gecertificeerde coaching opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid bouw je al ervaring op als coach.
 • Je coacht minimaal 3 coachees vanaf intake met leercontract tot en met evaluatie.
 • Een coachingstraject voor de NOBCO-EMCC EQA practitioner diploma bestaat uit minimaal 6 contacturen.
 • In deze NOBCO coach opleiding leer je reflecteren op je professionaliteit als coach tijdens je coaching, en krijgt hiervoor methodische ondersteuning en formats die voldoen aan de NOBCO EIA eisen.
 • Je krijgt een format voor je cliëntevaluaties volgens de richtlijnen van NOBCO EIA practitioner niveau.

NOBCO certificering EIA: Professionele ontwikkeling door trainingen en/of opleidingen
Na je EMCC EQA gecertificeerde NOBCO opleiding moet je minimaal 16 uur per jaar (bij)scholing volgen.

NOBCO gecertificeerde coaching opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid

 • Tijdens deze NOBCO coach opleiding kun je de praktijkopdracht ‘boekdoorleving gebruiken in je verantwoording. Ook webinars, workshops en bijscholingen die gericht zijn op het coachingsvak kun je al tijdens de opleiding verzamelen.
 • Binnen de NOBCO gecertificeerde coaching opleiding bieden we je een format aan die je kunt gebruiken als levend document ter voorbereiding op de EIA aanvraag.
 • De Post-HBO opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer levert je na je EIA certificering als NOBCO coach erkenning 60 PE-punten op voor je Permanente Educatie.

NOBCO certificering EIA: Reflectie op eigen functioneren als coach
In je EIA NOBCO coach portofolio dien je aan te tonen dat je gedurende 12 maanden minimaal op vijf momenten in de coaching hebt gereflecteerd in de vorm van een leerjournaal.

NOBCO gecertificeerde coaching opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid
Tijdens de EMCC EQA practitioner coach opleiding van Blankestijn & Partners

 • Leer je reflecteren met behulp van leerjournaals volgens de vereisten en de EIA NOBCO certificering.
 • Oefen je met het reflecteren en het schriftelijk verantwoorden van de wijze waarop jij de coachingscompetenties toepast én het effect daarvan op je coachee.

NOBCO certificering EIA: Intervisie en/of supervisie

Voor je EIA NOBCO coach certificering moet je minimaal 1 uur per kwartaal aan intervisie en/of supervisie doen. Deze uren moet je verantwoorden volgens de NOBCO EIA richtlijnen.

NOBCO gecertificeerde coaching opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid

 • Tijdens deze NOBCO gecertificeerde coaching opleiding volg je 7 gestructureerde intervisie bijeenkomsten, en drie groepssupervisie bijeenkomsten.
 • Je reflecteert en documenteert deze bijeenkomsten middels een door Blankestijn & Partners ontwikkelde systematiek, die voldoet aan alle voorwaarden om NOBCO coach te worden.

 

 

 

Verdiepende coachingsmethodieken, persoonlijke ontwikkeling en zakelijke resultaten

De Post-HBO coach opleiding ‘Coachen met Ziel en Zakelijkheid’ bestaat uit zes tweedaagse opleidingsblokken van elk vier dagdelen. Binnen onderstaand programma word je voortdurend uitgedaagd op je persoonlijke ontwikkelingsdoelen als coach en leer je coachingsmethodieken op de zes ontwikkelingsniveaus. Hierdoor word je coach met Ziel en Zakelijkheid.

Coachingsmethodieken Persoonlijke ontwikkeling van de coach
 • Stermodel 6 ontwikkelingsniveaus
 • Gestaltmethodisch coachen
 • Geweldloze communicatie
 • Voice Dialogue
 • NLP-technieken
 • (Levens)loopbaancoaching
 • Waardengericht coachen
 • Driegesprekken
 • Rollenspelen
 • Fair-witness coachhouding
 • Redderspatronen & nooduitgangen
 • Omgaan met eigen emoties
 • Primaire en verstoten subpersonen
 • Oppervlakkige en diepe overtuigingen van de coach
 • Overdracht en tegenoverdracht
 • Bezieling en drijfveren van de coach
 • Je profilering en loopbaan als coach

Het programma van de coach opleiding is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Blok 1: Gestalt: kernachtig coachen in het hier-en-nu
 • Blok 2: De intake: van contact naar contract
 • Blok 3: Verbindend communiceren over emoties en overtuigingen
 • Blok 4: Voice Dialogue: speels en verdiepend coachen binnen een zakelijke context
 • Start Praktijkcoaching
 • Blok 5: Zingeven aan (levens)loopbaan
 • Supervisie 1: Het online coachcontact en coachcontract
 • Blok 6: Transfer: nieuw gedrag eigen maken
 • Supervisie 2: Online coachen op de onderstroom
 • Supervisie 3: Transfergericht coachen; waarderen, borgen en evalueren

De opleiding heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf beter ken. Ik zet mezelf nu krachtiger in als instrument tijdens coachtrajecten en sta krachtiger in het leven. De diversiteit aan werkvormen, die ik nu inzet, maken van mij een coach die op maat werkt.

          Rein Meekels – Coach / Trainer / Adviseur bij Gericht Coachen

Uitgebreide inhoud Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid

Coach Opleiding Blok 1: Gestalt: kernachtig coachen in het hier-en-nu

 • Gestaltmethodisch werken in coaching
 • Vergroten van gewaarzijn in het hier-en-nu
 • Persoonlijke ontwikkeling in beweging zetten
 • Contact en contactgrens in de coachingsrelatie
 • De coach als instrument: inzetten van eigen waarnemingsvermogen

Oefenkandidaten: Gewaarzijn in persoonlijk kernkwadrant

Intervisie 1: Gestalt methodisch coachen

Coach Opleiding Blok 2: De intake: van contact naar contract

 • De coachingsprincipes en de valkuilen van de coach
 • Zicht op veranderingsprocessen: Het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus
 • Vragen stellen op de bovenstroom en de onderstroom
 • Redderspatronen, nooduitgangen en de dramadriehoek (TA)
 • Doelen stellen & contractering (TA)

Oefenkandidaten: Leervraag verkennen op de 6 ontwikkelingsniveaus van het Stermodel

Intervisie 2: De bovenstroom en de onderstroom van het intakegesprek

Coach Opleiding Blok 3: Verbindend communiceren over emoties en overtuigingen

 • Inzicht in weerstand en emoties tijdens een veranderingsproces
 • Emoties herkennen, verwoorden en doelgericht aandacht geven
 • Emoties als richtingaanwijzer naar de kern van het transformatiepunt
 • Oppervlakkige en diepe overtuigingen op tafel krijgen
 • Herkaderen van belemmerende overtuigingen (NLP)

Oefenkandidaten: Aandacht voor gevoelens en emoties

Intervisie 3: Coachen op de onderstroom

Coach Opleiding Blok 4: Voice Dialogue: speels en verdiepend coachen binnen een zakelijke context

 • Basistechnieken om subpersonen te verkennen
 • Spelen met de energie van verschillende subpersonen
 • Mindfullness in coaching
 • Werken met de impact van het fysieke ontwikkelingsniveau
 • Het driegesprek en de relatie met de opdrachtgever

Oefenkandidaten: Voice Dialogue

Intervisie 4: De coachingsmarkt & lastige coachingssituaties

Start Praktijkcoaching (face to face of online)

 

Coach Opleiding Blok 5: Zingeven aan (levens)loopbaan

 • Het Stermodel in (levens)loopbaancoaching
 • De missie en drijfveren van de coach
 • Visie: de kracht van verbeelden en visualiseren
 • De creatiespiraal: dromen en ambities realiseren
 • Waardengericht coachen

Oefenkandidaten: Drijfveren in loopbaanontwikkeling

Intervisie 5: Loopbaancoaching

Supervisie 1: Het online coachcontact en coachcontract

 • Inspiratie en uitdagingen voor de online coach
 • Persoonlijke online coachcontact opbouwen
 • Online coachcontract: Uitvragen zes niveaus
 • Tot de kern durven komen in online coaching
 • Supervisie over casuïstiek intakefase praktijkcoaching

Praktijkcoaching (face to face of online)

 

Coach Opleiding Blok 6: Transfer: nieuw gedrag eigen maken

 • Resultaatgericht inoefenen van nieuw gedrag
 • Ontwikkelingsgericht feedback geven
 • Werken met rollenspelen
 • Transfer naar de werksituatie
 • Supervisie over lastige casuïstiek uit praktijkcoaching

Oefenkandidaten: Coachen met rollenspel

Intervisie 6: Casuïstiek uit praktijkcoaching

Praktijkcoaching (face to face of online)

Supervisie 2: Online coachen op de onderstroom

 • Jezelf als online coachingsinstrument inzetten
 • Krachtige coachingsmethodieken inzetten in online coaching
 • Offline opdrachten tijdens online coaching
 • Overzicht online coachingsmethodieken op de onderstroom
 • Supervisie over coachen op de onderstroom in praktijkcoaching

Intervisie 7: Casuïstiek uit praktijkcoaching

Praktijkcoaching (face to face of online)

Supervisie 3: Transfergericht coachen; waarderen, borgen en evalueren

 • De afbouw van een (online) coachingstraject
 • Borging in de (werk)praktijk
 • Oogsten en waarderen van de leeropbrengst
 • Afscheidsrituelen en evaluatie methoden
 • Supervisie over afronding praktijkcoaching en transfer naar (werk)praktijk

Praktijkcoaching (face to face of online)

 

De Supervisie en Praktijkcoaching zijn onderdeel van het diplomeringstraject.

Data, kosten en aanmelding

In deze Post-HBO Coach Opleiding ontwikkel je je coachingscompetenties op Europees NOBTRA EQA practitioner niveau, en leer je coachen op de bovenstroom en onderstroom van persoonlijke veranderingsprocessen. Daarnaast werk je diepgaand aan je persoonlijke ontwikkeling als coach, waardoor je je impact als coach versterkt.

De Post-HBO Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid wordt als open inschrijving en in-company opleiding gegeven.

Vraag voor een in-company traject een vrijblijvend adviesgesprek aan met hoofdopleider en Trainer van het Jaar 2015-16 Silvia Blankestijn.

De opleiders zijn erg betrokken en geven directe feedback op een prettige manier. Ik merk dat ik in een korte tijd al veel heb geleerd. De opleidingsblokken zijn veelal praktijkgericht waardoor ik de geleerde theorie in de praktijk kan brengen en veel kan oefenen.

          Rik Sivré – NT2-coach bij ROC Nijmegen

Data opleidingsdagen
De opleidingsdagen duren van 9.15 tot 17.00 uur. De hele coach opleiding duurt ongeveer zes maanden (negen maanden als je ervoor kiest te diplomeren).

November 2021
Zeist
Maart 2022
Zeist
Mei 2022
Zeist
25 en 26 november
13 en 14 januari ’22
10 en 11 februari
10 en 11 maart
7 en 8 april
12 en 13 mei
Online Supervisie:
20 april
2 juni
28 juni
17 en 18 maart
13 en 14 april
23 en 24 mei
23 en 24 juni
8 en 9 september
6 en 7 oktober
Online Supervisie:
20 september
3 november
29 november
19 en 20 mei
16 en 17 juni
15 en 16 september
17 en 18 oktober
14 en 15 november
15 en 16 december
Online Supervisie:
1 december
17 januari 2023
14 februari
Aanmelden Coach Opleiding
Je meldt je aan voor de Post-HBO Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid door middel van de INSCHRIJVEN knop bovenaan de pagina. 
De definitieve toelating vindt plaats na toetsing door de opleidingscoördinator.

Toelating
De toelatingscriteria voor deze opleiding zijn:

 • HBO/WO werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar werkervaring;
 • Inzicht in je sterke kanten en ontwikkelpunten als coach en de bereidheid om hieraan te werken.

Studiebelasting Post-HBO Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid
De Post-HBO Coach Opleiding bestaat uit 6 maandelijkse opleidingsblokken van 2 dagen van 9 tot 17 uur.

Daarnaast moet je tussen de opleidingsblokken rekening houden met 16 tot 20 uur per maand voor literatuurstudie, oefenkandidaten, intervisie, praktijkcoaching, supervisie en praktijkopdrachten. Ook online coachen is onderdeel van de opleiding.

De praktijkcoaching start na blok 4. De supervisiebijeenkomsten over de praktijkcoaching lopen door na het laatste opleidingsblok. De totale opleiding duurt ongeveer 9 maanden.

Toetsing en Diplomering
Voor het ontvangen van het door NOBCO EMCC op EQA practitioner niveau en LVSC erkende, Post-HBO registerdiploma ‘Coach met Ziel en Zakelijkheid’ voldoe je aan de volgende criteria:

 • Je bent alle opleidingsdagen en intervisiebijeenkomsten aanwezig geweest (je mag 1 opleidingsdag en 1 keer intervisie afwezig zijn) en hebt een actieve bijdrage geleverd;
 • Je hebt je portfolio met alle praktijkopdrachten ingeleverd.
 • Je hebt in je eindverslag voldoende aangetoond dat je de benodigde coachingscompetenties in huis hebt op Europees NOBCO EQA practitioner niveau en deze hebt ingezet tijdens je praktijkcoaching.

Kosten Coach Opleiding
De Post-HBO Coach Opleiding bestaat uit een opleidingsdeel en een diplomeringstraject.

Opleidingskosten
De opleidingskosten van de Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid bedragen € 4.330,-.
In deze prijs zijn alle reguliere kosten inbegrepen: begeleiding tijdens de opleidingsdagen, zaalhuur, lunch, studiemateriaal en de handleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid van Blankestijn & Partners.
Wanneer je het fijn vindt om tijdens de opleidingsblokken in de omgeving te overnachten, dien je dit zelf te regelen en betalen.

Tijdens de opleiding maak je gebruik van drie verplichte boeken. Deze boeken schaf je zelf aan, zodat je literatuurstudie al voor de eerste opleidingsdag kan beginnen. Je kunt de boeken van Silvia Blankestijn onder andere kopen via onze website of tijdens blok 1.

 • Silvia Blankestijn, Communiceren met Ziel en Zakelijkheid, Uitgeverij Boom/Nelissen
 • Karin Brugman en Judith Budde, Ik en mijn ikken, Uitgeverij Thema.
 • Silvia Blankestijn, Coachen in 90 minuten, Uitgeverij Boom/Nelissen

Diplomeringskosten
De diplomeringskosten bedragen € 1.250,-. Dit is inclusief de supervisie, beoordeling van je eindverslag en je inschrijving in het Post-HBO register.

Het diplomeringstraject van deze Europees erkende NOBCO EQA practitioner, Post-HBO Coach Opleiding is een aanvullend leertraject op de opleiding. Je integreert de inzichten en methodieken uit de opleiding in coachingstrajecten in de praktijk en oefent met het doorlopen van drie volledige coachingstrajecten van intake tot en met de implementatie in de praktijk.
In de supervisie word je ondersteund bij het coachen op de bovenstroom en onderstroom, en versterk je je professionele en persoonlijke ontwikkeling als coach, gerelateerd aan je ervaringen in de praktijk.

Aan het eind van dit leertraject toon je aan dat je je coachingscompetenties hebt ontwikkeld op Europees NOBCO EQA practitioner niveau.
Wanneer je slaagt voor dit praktijkexamen ontvang je het LVSC en NOBCO EQA practitioner erkende, Post-HBO diploma Coach met Ziel en Zakelijkheid.

Blankestijn & Partners is CRKBO geregistreerd, daardoor is deze Coach Opleiding vrijgesteld van BTW.

Erkenning-CRKBO

Betaling in termijnen is mogelijk.

Kortingsregeling
De kortingsregeling geldt voor de opleidingen:

 • Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid
 • Post-HBO Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid
 • Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer

Wanneer je je meteen inschrijft voor 2 opleidingen ontvang je € 360,-korting op de totale opleidingskosten. Bij gelijktijdig inschrijven voor 3 opleidingen ontvang je € 740,- korting op de totale opleidingskosten.

Corona
Onze opleidingen zijn corona-proof en gaan door!
Bij voorkeur op locatie uiteraard volgens de corona-richtlijnen. Als dat (weer even) niet mag schakelen we tijdelijk over naar online classrooms.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeroen van den Dikkenberg (opleidingscoördinator) of Silvia Blankestijn (hoofdopleider):  0317 – 425134.

Je meldt je aan door middel van de INSCHRIJVEN knop bovenaan de pagina.

 

Literatuurlijst

Verplichte literatuur

 • Handleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid van Blankestijn & Partners
 • Silvia Blankestijn, Communiceren met Ziel en Zakelijkheid, Uitgeverij Boom/Nelissen
 • Karin Brugman en Judith Budde, Ik en mijn ikken, Uitgeverij Thema.
 • Silvia Blankestijn, Coachen in 90 minuten, Uitgeverij Boom/Nelissen
John Obbens
15 maart 2021

Ik neem het elke dag in positieve zin met me mee

In de opleiding ervaar je coachingsmethodieken zonder dat het zweverig of klef wordt. Ik ben bewuster geworden van hoe ik mezelf in werk in consultancy en coaching inzet. Ik dacht een eind te zijn maar er bleek nog een hoop te leren in wat gewaarwording je kan brengen. Ik neem het elke dag in positieve zin mee.
Jolise van Boxmeer
29 juni 2021

Opleiders beheersen de theorie en verstaan het vak

De opleiders zijn toppers die niet alleen de theorie beheersen maar ook hun vak verstaan en het vak op een enthousiaste, inspirerende, betrokken en veilige oordeelsvrije manier weten over te brengen. Silvia Blankestijn, Jeroen van den Dikkenberg en Searske Woudstra: Chapeau!
Kirsten
21 juni 2021

De kwaliteit lesstof en trainingsdagen hebben mijn basis gelegd

De coachopleiding heeft mijn verwachtingen zeker gematcht. De kwaliteit in de lesstof en trainingsdagen hebben mijn basis gelegd als coach. Zeer veel dank aan alle trainers en medecursisten.
Marijke Bos
21 juni 2021

Gegroeid in mijn professionaliteit als coach en mens

Door Blankestijn en Partners ben ik gegroeid in mijn professionaliteit als coach maar ook als mens. De kennis en kunde die ik heb opgedaan kan ik overal gebruiken. Het heeft mijn leven en dat van mijn omgeving verrijkt!
Madieke Groefsema
Talent Development Manager bij IPG Mediabrands
21 juni 2021

Ervaar meer stevigheid en zelfvertrouwen als coach

Een absolute aanrader wanneer je meer stevigheid en zelfvertrouwen wil ervaren als coach.
Janneke van Doren
17 juni 2021

Een combinatie van theorie en oefenen in de praktijk

De opleiding heeft mij de basis gegeven voor mijn ontwikkeling als coach. Een goede combinatie van theoretisch onderbouwing en veel oefenen in de praktijk. Met een goed gevulde gereedschapskist kan ik nu aan de slag als coach.
Karen
17 juni 2021

Veel oefenen in de praktijk!

Top trainers en veel oefenen in de praktijk!!
Corine van der Sande
24 maart 2021

De opleiding heeft mij handvatten én het vertrouwen gegeven

De opleiding heeft mij handvatten én het vertrouwen gegeven om coachees van het begin tot het eind goed te begeleiden! Zeer waardevol wat ik in korte tijd heb geleerd. Veel waar voor je geld!
Chris Haenen
Verloskundige bij Verloskundigenpraktijk Florence te 's-Hertogenbosch
16 maart 2021

Geleerd kernachtig te coachen

Het mooie is dat ik heb geleerd kernachtig te coachen en dat wil ik inzetten binnen de Gezondheidszorg.
Marjolein Roelofs Heyrmans
15 maart 2021

Topniveau in een omgeving waar je je welkom voelt

Ik ben blij te hebben voor deze goed uitgebalanceerde opleiding tussen zielenroerselen en de zakelijke kant. Topniveau in een omgeving waar je je welkom voelt en veilig voelt om te mogen experimenteren en fouten te mogen maken. Ik voel me na deze waardevolle opleiding een 'echte' coach.
Robbert Nijziel
08 maart 2021

Voor wie het vak coachen goed in de vingers wil krijgen

Wil je het vak coachen echt goed in de vingers krijgen, veel oefenen onder deskundige begeleiding en liefdevolle doch scherpe feedback? Dan is dit dé Post-HBO Opleiding die je moet kiezen.
Hans Huizenga
Coach / Peoplemanager bij PlanMen
06 maart 2021

Je wordt je bewust van je kwaliteiten

De opleiding heeft mij de instrumenten en vaardigheden aangereikt om het coachvak waardig in te vullen. Ik heb genoten van de opleiding, de inspirerende trainers en dierbare medecursisten. Als toetje leer je jezelf tijdens oefeningen en reflectie goed kennen. Je wordt je bewust van je kwaliteiten en leert deze beter te benutten.
Rik Sivré
NT2-coach bij ROC Nijmegen
16 juli 2020

Je kan de geleerde theorie in de praktijk brengen en veel oefenen

De opleiders zijn erg betrokken en geven directe feedback op een prettige manier. Ik merk dat ik in een korte tijd al veel heb geleerd. De opleidingsblokken zijn veelal praktijkgericht waardoor ik de geleerde theorie in de praktijk kan brengen en veel kan oefenen.
Dick Dekker
Adviseur/Begeleider Management Teams bij Quadraam
14 juli 2020

B&P biedt een zeer gedegen opleiding

B&P biedt een zeer gedegen opleiding. Tijdens de blokken, maar ook tijdens de intervisie, praktijkcoaching en leercoaching kun je je steeds praktisch verder ontwikkelen. De continue toepassing van methodieken op jezelf en je collega’s maakt een snelle leercurve mogelijk.
Bea van Dorp
HRM-adviseur en coach
25 november 2019

Uitstekende balans in theorie en praktijk

Ik kan deze opleiding van harte aanbevelen enerzijds gezien het hoge niveau van de opleiding maar ook de uitstekende balans in theorie en praktijk en de kundige begeleiding.
Rein Meekels
Coach / Trainer / Adviseur bij Gericht Coachen
15 oktober 2019

De opleiding heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf beter ken

De opleiding heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf beter ken. Ik zet mezelf nu krachtiger in als instrument tijdens coachtrajecten en sta krachtiger in het leven. De diversiteit aan werkvormen, die ik nu inzet, maken van mij een coach die op maat werkt.
Ronald Karssies
Projectleider en docentbegeleider Albeda
16 mei 2019

Dit is een echte vakopleiding

Dit is een echte vakopleiding waarin je je in driekwart jaar ontwikkeld tot professioneel coach. De trainingsdagen worden optimaal benut met oefening en feedback. Inspirererende trainers, intervisie, leercoaching praktijkcoaching.

Erkenningen van deze coachopleiding

Erkenningen

 • De coach opleiding is Post-HBO geregistreerd, hierdoor word je als ‘Coach met Ziel en Zakelijkheid’ ingeschreven in het Post-HBO register.
 • De Post-HBO coach opleiding is Europees erkend door NOBCO en EMCC op practitionerniveau, hierdoor ontvang je een EQA diploma op practitionerniveau.
 • Tijdens deze coach opleiding bouw je actief aan je portofolio voor Europese Individuele NOBCO certificering (EIA).
 • De opleiding is erkend door de LVSC. Na het behalen van je diploma Coach met Ziel en Zakelijkheid kun je je laten vermelden in het LVSC overzicht van coaches.
 • Deze coaching opleiding bied je een solide basis voor je aansluiting bij de Noloc.
 • De open opleidingen van Blankestijn & Partners zijn CEDEO erkend, op basis van een klanttevredenheidsonderzoek onder ex-deelnemers van o.a. ‘Coachen met Ziel en Zakelijkheid’ (score 9).
 • De Post-HBO coach opleiding is gecertificeerd door de Stichting Schoolleidersregister PO binnen het formeel leren, waardoor schoolleiders in het basisonderwijs ‘Coachen met Ziel en Zakelijkheid’ kunnen gebruiken voor hun herregistratie.
 • Blankestijn & Partners is CRKBO geregistreerd, waardoor wij deze coach opleiding BTW vrij kunnen aanbieden.

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches