Coachend trainen van vaardigheden

In dit blog geef ik je inzicht in hoe je je deelnemers aan het werk kunt zetten en ze tegelijkertijd sturing en feedback geeft bij het eigen maken van de nieuwe vaardigheid. Ik noem deze aanpak coachend trainen.Ben jij een luie of hard werkende trainer? Wanneer leun je als trainer achterover en op welke momenten ben je hard aan het werk? Welk effect heb je daarmee op het aanleren van vaardigheden bij je deelnemers?
In dit blog geef ik je inzicht in hoe je je deelnemers aan het werk, c.q. oefenen, kunt zetten (de luie trainer, eigenaarschap bij de deelnemers) en ze tegelijkertijd sturing en feedback geeft bij het eigen maken van de nieuwe vaardigheid (resultaatgericht en vaak heel hard werken). Ik noem deze aanpak coachend trainen.

Van low-impact trainen naar high-impact trainen

In veel trainingsprogramma’s wordt een nieuwe vaardigheid eerst uitgelegd, en daarna gaan deelnemers hiermee oefenen in subgroepen. Ze moeten dan leren van de onderlinge feedback, terwijl ze allemaal nog onbekwaam zijn in de vaardigheid en vaak onvoldoende inzicht hebben in hoe de vaardigheid er in de praktijk precies uitziet.
Een betere trainer doet de vaardigheid daarom een keer voor en komt in de subgroepen actief feedback geven. Maar ook dan neem je niet alle deelnemers actief bij de hand om de vaardigheid daadwerkelijk in de vingers te krijgen.
Een vaardigheidstrainer die coachend traint gaat actief met zijn deelnemers aan de slag door de hele groep tegelijk aan het oefenen en leren te zetten, en doelgericht te werken aan het competenter worden in de vaardigheid. De vaardigheid zelf voordoen kan daarbij ondersteunend werken, en pas daarna oefenen in subgroepen maakt de leercurve in de subgroepen doorgaans een stuk hoger!

Trainen vanuit de drie coachingsprincipes

De drie coachingsprincipes (bewustwording, eigenaarschap en resultaatgerichtheid) kunnen zeer behulpzaam zijn om coachend te trainen.

Eigenaarschap

Het principe van eigenaarschap is dat de deelnemer verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces. De trainer faciliteert, confronteert, is betrokken, daagt uit, geeft feedback, …. Maar het is niet zijn verantwoordelijkheid of de deelnemer er daadwerkelijk iets mee gaat doen in de praktijk. Het is wel zijn verantwoordelijkheid om een trainingsprogramma neer te zetten waarin hij de deelnemer maximaal stimuleert om te leren.
De coachende trainer gaat daarmee naast de deelnemers staan, vanuit zijn expertise en vakmanschap en zonder meer verantwoordelijkheden op zijn schouders te nemen dan horen bij zijn rol.

Bewustwording

Wanneer je deelnemers een nieuwe vaardigheid wilt leren, is het belangrijk dat ze zich eerst bewust worden van

  • Hun huidige gedrag en waarin dit niet effectief (meer) is;
  • De toegevoegde waarde van de nieuwe vaardigheid voor de effectiviteit van hun handelen;
  • Hoe de nieuwe vaardigheid er precies uitziet;
  • In hoeverre ze de nieuwe vaardigheid al in de vingers hebben;
  • Tegen welke belemmering ze aanlopen bij het aanleren van de nieuwe vaardigheid.

Dit vraagt van de coachende trainer dat hij de rust en tijd neemt die nodig is voor dit bewustwordingsproces. De ene keer gaat dit heel snel, een andere keer is dit juist de grootste klus binnen het leerproces.

Resultaatgerichtheid

De coachende trainer blijft focussen op het leerresultaat waar hij op uit is, dus het aanleren van de vaardigheid. Interessante zijwegen leiden af, en verminderen het gewenste resultaat. Interessante zijwegen zijn soms een afleidingsmanoeuvre om niet buiten de comfortzone te hoeven oefenen; dit kan zowel voor de deelnemers als voor de trainer een aantrekkelijke route zijn.
De coachende trainer geeft feedback over het inzetten van de vaardigheid, en laat deelnemers verder oefenen met concrete tips. Zo ontstaat er een steile leercurve naar het daadwerkelijk in de vingers krijgen van de nieuwe vaardigheid.

Post HBO Opleiding tot Vaardigheidstrainer

Leer het trainersvak!

NOBTRA erkende opleiding waarin je de kneepjes van het trainersvak leert en je persoonlijke impact als trainer vergroot.

Info Opleiding Vaardigheidstrainer

Post HBO Opleiding tot Vaardigheidstrainer

 

Voorbeeld: Vaardigheid rapport maken voor managers
Trainingsdoel Non-verbaal afstemmen op de medewerker

Een trainingsdoel binnen een training ‘Praktisch leidinggeven’ is dat de managers in de praktijk afstemmen op hun medewerkers. Hiervoor gebruikt de trainer de NLP vaardigheid rapport maken. Rapport maken richt zich op het verbaal en non-verbaal afstemmen op je gesprekspartner. De trainer focust in de training op non-verbaal rapport maken, namelijk met lichaamshouding, gebaren, gezichtsexpressie en stemgebruik.

Werkvorm 1: Inzicht in rapport maken

Een deelnemer speelt een van zijn medewerkers, de trainer speelt de manager die met de medewerker in gesprek gaat over het functioneren van de medewerker. De trainer maakt volledig geen rapport, dus stemt fysiek niet af op de medewerker.
Er wordt besproken welk effect dit had op de inhoud van het gesprek en het onderlinge contact. Er worden tips verzameld hoe de trainer (als manager) beter fysiek kan afstemmen met de medewerker.
Daarna wordt dezelfde situatie uitgespeeld. De trainer past de tips uit de groep toe, en laat vervolgens zien wat je nog meer kunt doen om optimaal rapport te maken. Tenslotte wordt besproken wat nu het effect was op de inhoud van het gesprek en het onderlinge contact.

Werkvorm 2: Coachend inoefenen van rapport maken

Nu is de trainer de medewerker en moeten de deelnemers als manager rapport maken met de medewerker. De trainer speelt achtereenvolgens verschillende type medewerkers, bijvoorbeeld de enthousiaste, ongemotiveerde, onzekere, ervaren, ambitieuze, … medewerker.
Per type medewerker worden een aantal managers uitgenodigd om rapport te maken. De managers krijgen van de trainer een top en tip, waarna ze de tip nog een keer kunnen toepassen in een vervolggesprek. Soms kan in een derde spelronde de deelnemer nog verder worden uitgedaagd om maximaal af te stemmen op de medewerker.
De trainer schroomt niet om per type medewerker die managers uit te nodigen die van nature weinig match met zo’n type hebben, c.q. een heel andere non-verbale uitstraling hebben. Zo daagt hij de deelnemers maximaal uit om uit hun comfortzone te komen.
Na elk type medewerker bespreekt hij in de groep welke non-verbale aspecten van rapport maken van belang waren, en wat het effect van rapport was op de inhoud en relatie.

Werkvorm 3: Praktijkcasuïstiek

Tenslotte krijgen de deelnemers een opdracht in subgroepen, waarin ze oefenen met rapport maken met een medewerker waarmee de relatie moeizaam verloopt.

Meer leren over het vakmanschap van vaardigheidstrainer?

Dan ben je van harte welkom in onze NOBTRA-erkende, Post-HBO register opleiding ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 2: Vaardigheidstrainer.

Wil je kennismaken met onze visie en werkwijze in deze trainersopleiding?
Kom dan naar onze kennismakingsworkshop ‘Trainersvakmanschap’.

 

Meer weten over dit onderwerp?

We hebben regelmatig nieuwe blogs, nieuws en tips.

Volg ons op social media

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Relevante artikelen


Onderwerpen

    Praat mee

    Om SPAM op mijn blog te voorkomen dien je eerst onderstaande in te vullen voordat je kunt reageren. Hopelijk blijf je geïnspireerd om je reactie te plaatsen!