Opleiding Coachend leiderschap

Neem je persoonlijk leiderschap als manager stevig onder de loep, ontwikkel je coachingscompetenties en leer je hoe systemisch kunt interveniëren binnen de groepsdynamiek van het team en de ontwikkelingen binnen de organisatie.
Past deze opleiding bij jouw ambitie? Doe de test of vraag advies!

 

Persoonlijke en professionele ontwikkeling voor managers

 • Opleiding Coachend leiderschap

  Haal het beste uit je team, je medewerkers en jezelf als manager!

  Wil je het beste uit je team en medewerkers halen? Wil je je professioneel én persoonlijk ontwikkelen als coachend leidinggevende?

  In de opleiding ‘Coachend leiderschap’ neem je je persoonlijk leiderschap als manager stevig onder de loep, ontwikkel je je coachingscompetenties en leer je hoe je systemisch kunt interveniëren binnen de groepsdynamiek van het team en de ontwikkelingen binnen de organisatie.
  Je krijgt praktische handvatten om gelijktijdig te bouwen aan eigenaarschap, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid en krijgt inzicht in welke voorwaarden hiervoor nodig zijn binnen de organisatie. Gedurende de opleiding pas je het geleerde direct toe in je eigen praktijksituatie aan de hand van doelgerichte en verdiepende praktijkopdrachten.

  Past deze opleiding bij jouw ambitie?

  Vraag advies

  Wanneer je twijfelt of deze opleiding past bij jouw ervaring als coach of trainer, vraag dan advies via info@BPopleidingen of bel ons:  0317-425134.

  Past deze opleiding bij jouw ambitie?

 • Voor wie?

  Deze opleiding is bedoeld voor managers die

  • Hun leiderschapsstijl willen wezenlijk verdiepen en versterken;
  • Hun team en medewerkers willen coachen op effectief gedrag en onderliggende belemmeringen om dit gedrag in te zetten;
  • Al enige ervaring hebben met leidinggeven, al eerder een basistraining gevolgd hebben in leidinggeven en communicatie en minimaal een HBO werk- en denkniveau hebben.

  Gratis Workshop Coachen met het Stermodel

  Maak kennis met het werkmodel van Blankestijn & Partners

  Wil je de werkwijze van Blankestijn & Partners ervaren? In onze gratis workshop maak je kennis met ons Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus en krijg je alvast een voorproefje van onze werkwijze in de coachopleidingen.

  Gratis Workshop Coachen met het Stermodel

 • Resultaat

  Na het volgen van de opleiding ‘Coachend leiderschap’

  • Heb je een krachtige persoonlijke missie en visie op jouw leiderschap en vitaliteit;
  • Ken je je leiderschapskwaliteiten en ineffectieve gewoontepatronen en heb je handvatten om hier succesvol mee om te gaan als coachend leidinggevende;
  • Beheers je diverse coachingsmethodieken op de zes ontwikkelingsniveaus;
  • Kun je je team en medewerkers stap voor stap begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfsturing en persoonlijk leiderschap binnen het team, waardoor een vitaal en lerend team ontstaat.

  Erkenning Opleiding Coachend Leiderschap

  Schoolleidersregister PO, CRKBO, CEDEO

  De opleiding Coachend Leiderschap is ingeschreven in het Schoolleidersregister PO. Als opleidingsinstituut zijn wij CEDEO erkend en CRKBO geregistreerd.

  Erkenning Opleiding Coachend Leiderschap

  De Blankestijn & Partners methode

  De Blankestijn & Partners methode is gericht op het realiseren van duurzame gedragsverandering bij teams, managers en medewerkers, welke voortkomt uit bezieling en inspiratie. Wij leren managers om hun team en medewerkers te coachen naar inspirerende resultaten, en om te reflecteren op hun eigen leiderschap vanuit de zes ontwikkelingsniveaus. Wij hebben hiervoor het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus ontwikkeld: gedrag, omgeving, mentaal, emotioneel, fysiek en zingeving. Coachen op deze zes ontwikkelingsniveaus vraagt dat de manager een divers palet aan coachingsmethodieken beheerst.

  Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus

  Coachend leiderschap op de zes ontwikkelingsniveaus

  • vergroot eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid bij teams en medewerkers
  • draagt bij aan duurzaam realiseren van organisatiedoelstellingen
  • inspireert vanuit authenticiteit en persoonlijk leiderschap
  • draagt bij aan een LEAN en lerende organisatie

  Effectief coachend leiderschap

  Persoonlijke leiderschapsontwikkeling
  In onze visie kun je ander niet verder begeleiden dan dat je eigen wortels diep zijn.
  Voor je impact en geloofwaardigheid is het daarom essentieel dat je eigen gedrag en handelwijze congruent is met hetgeen je van je medewerkers verlangt. Zo ben je een voorbeeld voor je medewerkers. Dat vraagt dat jij je persoonlijke drijfveren, kwaliteiten en ineffectieve gewoontepatronen diepgaand onderzoekt, en voorop loopt in het veranderingsproces.

  Coachen van medewerkers
  Je vergroot je coachingscompetenties en leert veranderingsprocessen te begeleiden aan de hand van de 3 pijlers van coaching. Hierdoor ben je in staat het eigenaarschap van je medewerkers te vergroten en hen resultaatgericht te coachen en te inspireren. Tevens begeleid je hen ontwikkelingsgericht om zowel hun persoonlijke doelstelling als de organisatiedoelstelling te behalen.

  Teamcoaching
  Een krachtig opererend team is meer dan de som van individuele medewerkers. Daarom leer je in deze opleiding hoe je je team kunt coachen naar een open en lerend systeem, waarbij men vanuit een gezamenlijk eigenaarschap werkt aan het behalen van organisatiedoelstelling. Je leert belemmerende teampatronen herkennen en bespreekbaar maken, en bouwen aan een succesvolle teamsamenwerking.

  Begeleiden van duurzame veranderingen
  Gedurende de opleiding werk je doelgericht toe naar het inzetten van jouw coachend leiderschap binnen de organisatie en krijg je praktische en concrete handvatten om veranderingen te verduurzamen.

 • Programma

  De opleiding ‘Coachend leiderschap’ bestaat uit 4 blokken van 2 dagen, en is samengesteld uit de Europees geaccrediteerde opleiding ‘Coachingsvaardigheden’ (3 dagen) en de opleiding ‘Teamcoaching voor managers’ (5 dagen).
  De opleidingsbijeenkomsten worden afgewisseld met intervisie en praktijkopdrachten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  Opleidingsblok 1: Versterken van persoonlijk leiderschap en vitaliteit (5 dagdelen)

  • Onderzoeken van persoonlijke drijfveren als manager
  • Schrijven van je persoonlijk leiderschapsstatuut vanuit een krachtige missie en visie op je leiderschap en vitaliteit
  • Inspireren vanuit je persoonlijke visie én de organisatievisie
  • De rollen van de manager en hun (on)mogelijkheden
  • De intensiteit van overdracht en tegenoverdracht tussen manager en medewerkers
  • Inzicht in je kwaliteiten, toegevoegde waarde en ineffectieve gewoontepatronen bij het begeleiden van veranderingsprocessen
  • Inzicht in de zes ontwikkelingsniveaus bij veranderingsprocessen en deze toepassen op het doorbreken van een eigen ineffectief gewoontepatroon

  Opleidingsblok 2: Doelgericht werken aan teamontwikkeling (2 dagdelen)

  • De krachtenveldanalyse: meervoudig kijken naar een team binnen de organisatiecontext
  • De teamleden eigenaar maken van het veranderingsproces
  • Voorwaarden scheppen en verwachtingen managen
  • Van visie naar concrete teamdoelstellingen
  • Samenwerkingsvaardigheden: lerend feedback geven en ontvangen

  E-book Het Stermodel voor Coaches, Trainers en Teamcoaches

  Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

  Dit e-book van Silvia Blankestijn bevat praktische handvatten, duidelijke interventies, en werkvormen die je direct kunt toepassen. Je kunt het e-book gratis downloaden.

  E-book Het Stermodel voor Coaches, Trainers en Teamcoaches

  Opleidingsblok 3: Coachen op eigenaarschap en veranderbereidheid (2 dagdelen)

  • Resultaatgericht coachen met persoonlijke leerdoelen
  • De (on)mogelijkheden van de manager als coach
  • De (weer)zin van weerstand en hoe hiermee om te gaan
  • Vergroten van bewustwording door vragen op de zes ontwikkelingsniveaus
  • Omgaan met eigenaarschap en verantwoordelijkheden

  Opleidingsblok 4: Coachen onder de waterlijn (2 dagdelen)

  • Wanneer coach je ‘onder de waterlijn’?
  • Ombuigen van belemmerende overtuigingen
  • Weerstand en de signaalfunctie van emoties
  • Doelgericht aandacht geven aan emoties
  • De impact van non-verbale communicatie

  Opleidingsblok 5: Bouwen aan een vitaal en lerend team (2 dagdelen)

  • Samenwerkingsvaardigheden: open onderhandelen en krachtige besluiten nemen
  • Teampatronen bespreekbaar maken en teamkracht versterken
  • Omgaan met emoties in het team
  • De valkuilen van de manager als teamcoach
  • Heldere samenwerkingsafspraken en taakverdeling op basis van kwaliteiten

  Opleidingsblok 6: Eindpresentaties en oogsten van successen (2 dagdelen)

  • Praktijkpresentaties
  • Inzicht in veranderculturen
  • Reflectie op en uitdragen van eigen leiderschap
  • Vieren van successen
  • Diploma-uitreiking
 • Aanpak

  Blended learning

  De aanpak in deze opleiding is erop gericht

  • Je kennis en inzicht in veranderingsprocessen in mensen, teams en organisaties te verdiepen
  • Diepgaand te werken aan je persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende
  • Je coachingsvaardigheden te vergroten, zowel gericht op zichtbare resultaten als op belemmeringen in de onderstroom
  • Je kennis en vaardigheden direct toe te passen op je team en medewerkers, gekoppeld aan een veranderingstraject in jouw organisatie

  Door middel van blended learning en opdrachten op maat voor jouw leerdoelen helpen we je om het maximale leerrendement uit deze opleiding te halen.

  Voorbereiding en intakegesprek
  De voorbereiding van de opleiding bestaat uit

  • een zelftest ten aanzien van je coachingsvaardigheden op de zes ontwikkelingsniveaus
  • een intakegesprek met de opleiders waarin je op basis van de zelftest en feedback je professionele en persoonlijke leerdoelen voor de opleiding bepaald.

  Opleidingsdagen
  De opleiding bestaat uit vier opleidingsblokken van twee dagen, van 9.15 tot 17.00 uur. Tijdens de opleidingsdagen onderzoek je je kwaliteiten en belemmerende gewoontes in je eigen functioneren als manager. Je wordt je bewust van jouw impact op de veranderbereidheid van je team en medewerkers, en werkt leerdoelgericht aan het versterken van je authenticiteit en impact als manager. Zo ben je bewust bezig met een eigen veranderingsproces als manager.
  Gelijktijdig oefen je om je team en medewerkers te coachen in hún veranderingsproces in relatie tot de ontwikkelingen in de organisatie. Je vergroot je coachingscompetenties, leert bruikbare methodieken en krijgt vele praktische aanwijzingen door te oefenen op je medecursisten en het inbrengen van praktijkcasuïstiek.

  Praktijkopdrachten
  De praktijkopdrachten zijn erop gericht dat je daadwerkelijk aan de slag gaat met het coachen van je team en medewerkers binnen een veranderingstraject van je organisatie. De opdrachten sluiten direct aan bij de thematiek die is behandeld tijdens de opleidingsdagen, en bieden structuur om het veranderingstraject stap-voor-stap te initiëren en implementeren. Gelijktijdig reflecteer je op je eigen handelen als coachend leidinggevende en werk je aan je professionele en persoonlijke leerdoelen.

  Intervisiebijeenkomsten
  In een intervisiegroep van drie tot vijf personen ondersteun je elkaar bij de uitwerking van de praktijkopdrachten en bij de uitdagingen die je tegenkomt in het coachen van je team en medewerkers. Deze collegiale ondersteuning is gericht op je eigen ontwikkeling als coachend leidinggevende en het bespreken van elkaars praktijkcasuïstiek.

  Toetsing: eindverslag en eindpresentatie
  In het eindverslag van de opleiding ‘Coachend leiderschap’

  • reflecteer je op jouw veranderingsproces naar coachend leiderschap;
  • evalueer je het veranderingsproces van je team en medewerkers en schrijf je een plan van aanpak voor het vervolgtraject om de gewenste verandering duurzaam te realiseren.

  De belangrijkste inzichten uit je eindverslag presenteer je op de laatste opleidingsdag aan de groep. Wanneer je eindverslag is goedgekeurd ontvang je het certificaat ‘Coachend leiderschap’ van Blankestijn & Partners.

 • Praktische informatie

  Open-inschrijving en in-company
  De opleiding wordt als open-inschrijving en in-company gegeven. De data van de open-opleiding vind je in het datumoverzicht, en deels ook in de nieuwsbrief. Vraag voor een in-company traject een vrijblijvend adviesgesprek aan met Jeroen van den Dikkenberg of Silvia Blankestijn.

  Groepsgrootte
  De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.

  Maandelijkse inspiratie over coachen, trainen en teamcoaching

  Abonneer je op onze nieuwsbrief

  Wil maandelijks een inspirerend artikel ontvangen over coachen, trainen, teamcoachen of coachend leiderschap? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief!

  Maandelijkse inspiratie over coachen, trainen en teamcoaching

  Kosten
  De opleiding ‘Coachend leiderschap’ bestaat uit een intakegesprek, 4 opleidingsblokken van 2 dagen en diverse aanvullende opdrachten gebaseerd op blended learning.
  De opleidingskosten bedragen € 2.950,- en de accommodatiekosten € 495,-. Dit is inclusief de handleiding van Blankestijn & Partners. De boeken en de eventuele overnachting betaal je zelf.

  Aanmelden of contact
  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeroen van den Dikkenberg (opleidingscoördinator) of ir. Silvia Blankestijn (hoofdopleider):  0317 – 425134. Je kunt je aanmelden via de website: www.BPopleidingen.nl .

   

Ervaringen van de curisten

Meer ervaringen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches