Online Werkvorm Brainstormsessie met de Chat

De chatfunctie in een virtual classroom leent zich heel goed voor een krachtige brainstormsessie. Brainstormen is een bekende creativiteitstechniek die helpt om ideeën en oplossingen te bedenken voor complexe vraagstukken.

Online werkvorm Brainstormsessie met de Chat

Doel van de online werkvorm Brainstormsessie met de chat

Het doel van een brainstormsessie is om zoveel mogelijk ideeën, mogelijkheden of oplossingen te verzamelen voor een probleem, vraagstuk of nieuwe ontwikkeling. Hierbij is het doel om niet alleen de gangbare en voor de hand liggende ideeën te verzamelen, maar om ook out-of-the box en vernieuwende oplossingen te bedenken.

Voorbeelden gebruik werkvorm Brainstormsessie met de chat
Brainstormen kan in heel veel verschillende settings worden ingezet. Ik noem er hier een paar:
Een brainstormsessie kan worden georganiseerd als onderdeel van een project-aanpak of het bouwen aan een nieuwe ontwikkeling in de organisatie.
Je kunt brainstormen gebruiken in teamcoaching als het team op zoek is naar manieren om de teamsamenwerking te verbeteren of meer gebruik wil maken van elkaars expertise.
Ook in een intervisie-bijeenkomst kan brainstormen worden ingezet, bijvoorbeeld als de inbrenger een intervisievraag heeft waarbij hij op zoek is naar andere / vernieuwende manieren voor de aanpak van zijn vraagstuk.

Post-HBO Opleiding Trainen met Ziel en Zakelijkheid

Word Vaardigheidstrainer en Trainer Persoonlijke Ontwikkeling

NOBTRA erkende opleiding waarin je leert trainen op de bovenstroom en onderstroom, en je persoonlijke impact als trainer vergroot.

Leer het trainersvak!

Post-HBO Opleiding Trainen met Ziel en Zakelijkheid

Spelregels voor de werkvorm brainstormen met de chat

Zorg dat het doel van de brainstorm vooraf glashelder is, en zet dit in de chat zodat het voor iedereen zichtbaar is en zichtbaar blijft.
Bij brainstormen gelden de spelregels:

  • Hoe meer ideeën hoe beter
  • Alle ideeën worden zichtbaar voor iedereen genoteerd
  • Kritiek is streng verboden (kritiek op elkaars ideeën of interne kritiek op je eigen ideeën)
  • Gebruik de ideeën van anderen om nieuwe oplossingen in te brengen

Wanneer de deelnemers aan de online brainstromsessie hun ideeën in de chat zetten, ligt het tempo aan nieuwe ideeën hoog. Hoger dan wanneer 1 iemand alle ideeën opschrijft, bijvoorbeeld op een whiteboard. Ieders idee wordt direct zichtbaar in de chat, en roept bij de andere groepsleden weer nieuwe ideeën op.
Spreek vooraf een tijd af van het brainstormen, en stop niet eerder. Nadat de meest voor de hand liggende ideeën zijn genoemd, ontstaat vaak een wat rustiger fase. De neiging is om dan de brainstorm te stoppen, terwijl hierna vaak de echte creatieve en vernieuwende ideeën komen.
Laat ook een melige fase met maffe of absurde ideeën gewoon doorgaan. Ook dit levert vaak out-of-the-box oplossingen op.

Pas na de brainstorm keuze maken

Het brainstormen levert als het goed is veel ideeën op. Pas nu gaan de deelnemers kritisch kijken naar de bruikbaarheid van de verschillende suggesties en een keuze maken. Hierbij kunnen ook meerdere ideeën gecombineerd worden.
Je kunt bijvoorbeeld iedereen 3 voorkeuren in de chat laten zetten, en hun keuze mondeling laten toelichten. In een grotere groep kun je de deelnemers eerst in subgroepen een top 3 laten maken. Er is dan meteen meer ruimte voor onderlinge discussie. Per subgroep kunnen ze dan hun top 3 in de groep presenteren en kort toelichten.
Daarna zal in een groepsdiscussie een definitieve keuze tot stand moeten komen. Soms wordt dit overgelaten aan een werkgroep voor het betreffende vraagstuk.

Ontwikkelingspunt voor jou als trainer

Probeer de online werkvorm eens uit voor een brainstorm over andere ideeën voor de werkvormen in je trainingsprogramma. Je kunt dit bijvoorbeeld doen in je intervisiegroep.

Meer leren?
Wil je leren hoe je een effectief trainingsprogramma ontwikkeld en hoe je je deelnemers maximaal laat leren in je (online) training? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleidingen:

In deze trainer opleidingen leer je trainen op locatie en ook in een virtual classroom.

Kom kennismaken met onze visie en werkwijze in de gratis introductie workshop Trainen met het Stermodel

Meer tools voor trainers, coaches en teamcoaches

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs, tips en e-learnings voor coaches, trainers en teamcoaches.

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches