Werkvormen voor Trainers: Welke kies je?

Ben je op zoek naar Werkvormen voor Trainers, die inspirerend, uitdagend, transfergericht, inzichtgevend of activerend zijn in je training? Op internet vind je een breed assortiment aan werkvormen. Maar welke werkvormen voor trainers zijn nu geschikt voor jóuw specifieke training?


Werkvormen voor trainers

In dit blog vind je vier krachtige werkvormen voor trainers gekoppeld aan vier type trainers, en krijg je handvatten voor de keuze van werkvormen in je training.
Zoek je een groter palet aan werkvormen? Kijk dan op onze Toolbox Werkvormen Training.

Werkvormen voor 4 type trainers

In mijn visie krijgt een leuke werkvorm voor trainers pas impact als je weet hoe deze werkvorm bijdraagt aan het realiseren van je trainingsdoelen, bij de deelnemers die je op dat moment in je training hebt. Gebaseerd op vier clusters van trainingsdoelen onderscheid ik vier type trainers:

  • Trainerstype 1: Vakinhoudelijk trainer
  • Trainerstype 2: Vaardigheidstrainer
  • Trainerstype 3: Trainer Persoonlijke Ontwikkeling
  • Trainerstype 4: Teamtrainer

Elk trainerstype is gericht op een specifieke trainingsdoelen, die elk hun eigen palet aan werkvormen vragen. Hieronder licht ik deze vier trainerstypen toe, hun doelstellingen en de werkvormen voor trainers die hierbij passen. Daarnaast zet ik per trainerstype een krachtige werkvorm in de spotlights.

Post-HBO Opleiding Trainen met Ziel en Zakelijkheid

Word Vaardigheidstrainer en Trainer Persoonlijke Ontwikkeling

NOBTRA erkende opleiding waarin je leert trainen op de bovenstroom en onderstroom, en je persoonlijke impact als trainer vergroot.
Leer het trainersvak!

Post-HBO Opleiding Trainen met Ziel en Zakelijkheid

 

Werkvormen voor Vakinhoudelijk Trainers

Vakinhoudelijk trainers zijn doorgaans vakspecialisten die hun kennis en ervaring overdragen aan collega’s of bijvoorbeeld partnerorganisaties.
De trainingsdoelstelling is gericht op het overdragen van (veel) kennis en het toepassen van deze kennis in de praktijk.

De werkvormen voor vakinhoudelijk trainers zijn didactische werkvormen en activerende werkvormen gericht op het interactief overdragen van kennis, het verwerken en toepassen van de kennis en inzichten. De werkvorm het Onderwijsleergesprek is in dit kader een veel gebruikte werkvorm, die ik je van harte kan aanbevelen.

Voorbeeld: Werkvorm Het Onderwijsleergesprek

Werkvormen voor trainers

Het doel van deze activerende werkvorm is om de kennis op interactieve wijze over te dragen.
Aan de hand van gerichte vragen haalt de trainer de aanwezige kennis uit de groep op, en voegt waar nodig kennis toe. Door het bevorderen van de interactie in de groep, ontstaat een actief leerklimaat.

Deze werkvorm voor trainers staat uitgebreider beschreven op de Toolbox Werkvormen Training: Onderwijsleergesprek van Blankestijn & Partners. Het Onderwijsleergesprek is een van de vele werkvormen voor vakinhoudelijk trainers die staan beschreven op onze Toolbox Werkvormen Training.

Werkvormen voor Vaardigheidstrainers

Vaardigheidstrainers oefenen nieuwe vaardigheden in bij hun deelnemers, en dagen ze uit om gedrag buiten hun comfortzone te verkennen.
De trainingsdoelstelling is gericht op het ontwikkelen van effectiever gedrag in de (werk)praktijk en het aanleren van de hiervoor benodigde vaardigheden.

De werkvormen voor vaardigheidstrainers zijn gericht op inoefenen van deelvaardigheden en het praktijkgericht experimenteren met nieuw gedrag. Voor het overdragen van de benodigde kennis kan de vaardigheidstrainer gebruik maken van de werkvormen voor vakinhoudelijk trainers.

Voorbeeld: Werkvorm Het Geldspel

Werkvormen voor trainers

Deze werkvorm voor trainers is een klassiek rollenspel, waarin de deelnemers oefenen met onderhandelen, vergaderen of overleggen.
Als trainer kun je deze werkvorm richten op het inoefenen van een deelvaardigheid, zoals het doorvragen op de standpunten en belangen van je gesprekspartners. Dit semi-gestructureerde rollenspel leent zich ook heel goed om de deelnemers praktijkgericht te laten oefenen met het inzetten van een persoonlijk leerdoel.

Deze werkvorm staat uitgebreid beschreven op onze Toolbox Werkvormen Training: Het Geldspel. Op Toolbox Werkvormen Training van Blankestijn & Partners vind je nog veel meer werkvormen voor vaardigheidstrainers.

Werkvormen voor Trainers Persoonlijke Ontwikkeling

Trainers persoonlijke ontwikkeling richten hun training op de bovenstroom én de onderstroom van persoonlijke veranderingsprocessen.
Een training persoonlijke ontwikkeling is gericht op het inoefenen van effectief gedrag (de bovenstroom), op het onderzoeken van weerstand en belemmerende gewoontes op de onderstroom en op het versterken van persoonlijke kracht en eigenheid.

De werkvormen voor trainers persoonlijke ontwikkeling zijn op de onderstroom gericht op het mentale, emotionele, fysieke en zingeving niveau van veranderingsprocessen. Daarnaast maakt de persoonlijk procestrainer op de bovenstroom gebruik van werkvormen voor vaardigheidstrainers.

Voorbeeld: Werkvorm Recepten om in de puree te raken

Werkvormen voor trainers

Deze verdiepende werkvorm met humor kun je bijvoorbeeld inzetten in trainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit, leiderschap, loopbaanontwikkeling of duurzame inzetbaarheid.
Het doel van deze werkvorm is dat de deelnemers zich bewust worden van hun mentale overtuigingen die hun huidige, ineffectieve gedrag in stand houden. Zo ontdekken ze hun eigen recept waarmee ze zich in de praktijk in de puree werken.

Deze werkvorm staat uitgebreid beschreven op de Toolbox Werkvormen Training: Recepten om in de puree te raken van Blankestijn & Partners. De werkvorm Recepten om in de puree te raken is een van de vele werkvormen voor trainers persoonlijke ontwikkeling die staan beschreven op onze Toolbox Werkvormen Training.

Werkvormen voor Teamtrainers

Een teamtraining richt zich op effectief samenwerkingsgedrag op de bovenstroom, op het doorbreken van ineffectieve patronen op de onderstroom en het versterken van de teamkracht. Een teamtrainer bekijkt de effectiviteit van een team ook in de bredere systemische krachtenveld.
Het doel van een teamtraining is het versterken van de onderlinge samenwerking binnen het team binnen de systemische context.

De werkvormen voor teamtrainers kunnen groepsdynamisch of systemisch gericht zijn. Omdat voor het doorbreken van het ineffectieve teampatroon alle individuele teamleden in beweging moeten komen, kunnen de werkvormen voor trainers persoonlijke ontwikkeling een bruikbaar aanvulling zijn in een teamtraining.

Voorbeeld: Werkvorm De Systemische intake

Werkvormen voor trainers

Deze werkvorm kun je inzetten in de voorfase van systemische teamcoaching en teamtraining
Wanneer je individuele intakegespekken voert in het kader van een teamtraining, ben je uit op kwaliteiten en leerdoelen op team en individueel niveau.

De werkvorm systemische intake geeft een kernachtig beeld van het krachtenveld in het team en de plek die de verschillende teamleden innemen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het grotere systemische krachtenveld.

Deze werkvorm staat uitgebreid beschreven op onze Toolbox Werkvormen Training: De Systemische intake. Op de Toolbox Werkvormen Teamcoaching van Blankestijn & Partners vind je nog veel meer werkvormen voor teamtrainers.

Meer over Training ontwikkelen

Nieuwsgierig naar meer inspiratie, kennis en praktische handvatten voor trainen? Lees dan:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs, tips en artikelen op onze Kennisbank voor coaches, trainers en teamcoaches.

Toolbox voor coaches, trainer en teamcoaches

Meer tools vind je op onze kennisbank onder de Toolbox voor trainers, coaches en teamcoaches. Zoals:

Opleidingen over Training Ontwikkelen

Zoek je een opleiding waarin je meer leert over training ontwikkelen? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleidingen:

Meer weten over dit onderwerp?

We hebben regelmatig nieuwe blogs, nieuws en tips.

Volg ons op social media

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Relevante artikelen


Onderwerpen

    Praat mee

    Om SPAM op mijn blog te voorkomen dien je eerst onderstaande in te vullen voordat je kunt reageren. Hopelijk blijf je geïnspireerd om je reactie te plaatsen!