Cursus Vakinhoudelijk Trainer

Zoek je een professionele cursus Vakinhoudelijk Trainer voor de experts van jullie organisatie, in de inspirerende trainer school van NOBTRA Trainer van het Jaar 2015-16 Silvia Blankestijn?

Wil je dat de vakinhoudelijke kennis en expertise van jullie organisatie effectief wordt overgedragen door interne trainers? Willen jullie de interne trainerspoule professionaliseren? Een trainerspoule opzetten die de vakkennis van jullie organisatie ook extern gaat overdragen?

Ben je op zoek naar een krachtige train de trainer cursus die jullie experts uitdaagt om naast de bril van de vakinhoud ook de bril van leren en leerprocessen op te zetten? Dan past de cursus Vakinhoudelijk Trainer van Blankestijn & Partners bij de trainers vraag van jullie organisatie!

Na deze professionele en inspirerende Vakinhoudelijk Trainer cursus

 • Beheersen de trainers een palet aan activerende werkvormen om kennis over te dragen, te verwerken en toe te passen
 • Hebben de trainers kennis en inzicht in leren en leerprocessen
 • Kunnen de trainers hun kennis inspirerend en gedoseerd overdragen
 • Hebben de trainers een effectieve balans ontwikkeld tussen ‘zenden’ en de groep aan het leren zetten
 • Hebben de trainers hun trainerscompetenties ontwikkeld, waardoor ze een maximaal leerrendement bij hun deelnemers kunnen realiseren
 • Kunnen de trainers omgaan met weerstand en ‘lastige’ deelnemers

Blankestijn & Partners is al 20 jaar specialist in trainer en coach opleidingen met een gemiddelde cursisten beoordeling van 9,9 bij CEDEO onderzoek.

Meer weten?

Kom kennismaken op onze gratis workshop of vraag telefonisch advies!

Cursus Vakinhoudelijk Trainer:

✔ Krachtige opleiding van deskundige naar trainer
✔ 3 opleidingsdagen
✔ Op maat voor uw organisatie

✔ Gedegen vaardigheden inoefenen

✔ Van zenden naar begeleiden van leren

✔ Naast deskundig ook trainer met
impact! 

Waarom Blankestijn & Partners?

✔ Persoonlijke en resultaatgerichte opleidingen
✔ Cursisten beoordelen met 9,9 (CEDEO)
✔ Al 20 jaar de specialist in coach en trainer opleidingen
✔ Professionele en persoonlijke ontwikkeling
✔ Kernachtig maatwerk
Grote transfer naar de werkpraktijk
✔ Ontwikkel jezelf als je belangrijkste instrument!

 • Cursus Vakinhoudelijk Trainer

  Van deskundige naar interactief en activerend trainer. Leer je (vak)kennis lerend en transfergericht overdragen!

  Van focus op inhoud naar werken met de groep

  Hoe kun je als vakinhoudelijk trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt? Durf je (in) te spelen op de groep, en je eigen structuur af te stemmen op het leerproces van je deelnemers? Hoe zorg je ervoor dat deelnemers in een actieve leerhouding komen, en je training inspirerend en dynamisch wordt?

  Deze driedaagse Cursus Vakinhoudelijk Trainer is een ontdekkingsreis in je eigen mogelijkheden als trainer, in direct toepasbare praktische tools en handvatten, en in het begeleiden van groepsleren en kennisontwikkeling. Binnen het programma werk je gericht aan je persoonlijke leerdoelen en krijg je oefeningen en uitdagingen op maat, waardoor je als trainer maximaal groeit.

  Plaats en data
  Ede & Online 12 november 2020
 • Voor wie?

  De Cursus Vakinhoudelijk Trainer is bedoeld voor (aankomend) trainers, professionals, docenten en managers, die

  • de theorie in hun training volgens een interactieve en activerende werkwijze willen overbrengen;
  • hun vakkennis op inspirerende en effectieve wijze willen overdragen.

  Deze trainersopleiding is gericht op trainersniveau 1: Trainingen gericht op kennisontwikkeling.
  Mensen die training (gaan) geven op niveau 2 (vaardigheidstrainingen), niveau 3 (trainingen gericht op persoonlijke effectiviteit, leiderschapsontwikkeling en duurzame inzetbaarheid) of niveau 4 (teamtrainingen) volgen hierna de opleiding op niveau 2 (Vaardigheidstrainer) en eventueel ook niveau 3 (Procestrainer) en niveau 4 (Teamtrainer).

  Mensen die zich als trainer en coach willen ontwikkelen volgen hierna de trainersopleiding op niveau 2 ‘Vaardigheidstrainer’ en de coachingsopleiding ‘Coachen met ziel en zakelijkheid’ (EMCC-niveau 2, practitioner). Na beide opleidingen kun je doorstromen naar de trainersopleiding op niveau 4 ‘Teamtrainer’, zodat je tevens teamtraining en teamcoaching kunt begeleiden.

 • Resultaat

  Na het volgen van deze 3-daagse cursus Vakinhoudelijk Trainer

  • Heb je inzicht in leertheorieën en kennisoverdracht
  • Kun je theoretische kennis op interactieve wijze overdragen op deelnemers
  • Heb je jouw kracht als trainer versterkt door een effectieve balans tussen ‘entertrainen’ en de groep activeren
  • Heb je een palet aan werkvormen in je gereedschapskoffer om theorie op afwisselende wijze over te brengen
  • Heb je praktische handvatten om de leerbereidheid van deelnemers te vergroten.
 • Programma

  De cursus Vakinhoudelijk Trainer bestaat uit drie opleidingsdagen van elk twee dagdelen:

  Cursus Vakinhoudelijk Trainer Dagdeel 1: De kracht van de trainer

  • Zelfreflectie als basis voor professionele ontwikkeling
  • De passie & stokpaardjes van de trainer
  • De impact van non-verbale uitstraling
  • Sterke punten en ontwikkelpunten

  Cursus Vakinhoudelijk Trainer Dagdeel 2: Interactief presenteren

  • De theorie van het leren
  • Het opstarten van interactie
  • De kennis van de trainer en de praktijk van de deelnemers
  • Doelgericht structureren versus flexibel afstemmen op de groep

   

  Cursus Vakinhoudelijk Trainer Dagdeel 3: Doelgericht spelen met werkvormen

  • Activerende werkvormen voor theorie-overdracht
  • Werkvormen doelgericht inzetten en begeleiden
  • Werkvormen voor eigen maken en toepassen van theorie
  • Blended learning: er is nog veel meer mogelijk!

  Cursus Vakinhoudelijk Trainer Dagdeel 4: De groep aan het werk zetten

  • Stimuleren van zelfreflectie en eigenaarschap
  • Alle deelnemers in actieve leerstand
  • Faciliteren van groepsleren
  • Veel voorkomende valkuilen

   

  Cursus Vakinhoudelijk Trainer Dagdeel 5: Motiveren tot leren

  • Helder motiveren en instrueren
  • Leren in organisaties
  • Van contact naar verleiden tot leren
  • Motiverend feedback geven

  Cursus Vakinhoudelijk Trainer Dagdeel 6: Uitdagende trainingssituaties

  • Trainen binnen een organisatiecontext
  • Praktische handvatten voor situaties als
  • De deelnemers zijn gestuurd of vinden dat ze al deskundig zijn
  • De deelnemers zien het nut van de training niet in
  • Er zit een betweter in de groep
  • Deelnemers testen jouw deskundigheid
  • Leerresultaten oogsten & transfer naar de praktijk
 • Aanpak

  Blended learning

  De cursus Vakinhoudelijk Trainer bestaat uit 6 dagdelen, welke plaatsvinden op 3 losse trainingsdagen. De aanpak is gebaseerd op blended learning, zodat je je in korte tijd maximaal ontwikkelt als trainer.

  Schriftelijke intake
  Bij het aanmeldingsformulier ontvang je een vragenlijst. Met behulp van deze vragen reflecteer je op je sterke punten en ontwikkelpunten als trainer en formuleer je je persoonlijke leerdoelen.

  De opleidingsdagen
  De cursus bestaat uit drie losse trainingsdagen van twee dagdelen, welke om de twee weken plaatsvinden. De werkwijze is praktisch: leren door doen. Je oefent veelvuldig in de rol van trainer, krijgt feedback en leert van anderen. Binnen de verschillende oefeningen werk je voortdurend aan jouw persoonlijke leerdoelen en krijg je oefeningen en uitdagingen op maat om het beste uit jou als trainer te halen.

  Literatuurstudie
  Door middel van literatuurstudie krijg je inzicht in het begeleiden van leerprocessen. De inzichten uit de boeken leer je gedurende de opleidingsdagen praktisch toepassen. Voor elke opleidingsdag krijg je een studieopdracht bestaande uit verplichte en facultatieve literatuur.

  Intervisie
  Gedurende de opleiding kom je twee keer bij elkaar met een intervisiegroep, waarin je verder oefent met een aantal specifieke trainersvaardigheden gerelateerd aan je persoonlijke leerdoelen. De intervisiebijeenkomsten worden inhoudelijk aangestuurd door Blankestijn & Partners.

  POP & zelfreflectie
  Gedurende de cursus Vakinhoudelijk Trainer reflecteer je voortdurend op jezelf als trainer. Zelfreflectie is een belangrijk instrument om als trainer te blijven groeien.
  Aan de hand van het competentieprofiel van Blankestijn & Partners schrijf je je eigen Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP), waar je tijdens en na de opleiding mee aan de slag gaat.

  Voorbereidingsopdrachten
  Per opleidingsdag krijg je een voorbereidingsopdracht bestaande uit literatuurstudie, zelfreflectie en praktische voorbereiding, zoals het voorbereiden van een presentatie, werkvorm of lastige praktijksituatie.

  Eindtoets & certificaat
  Aan het eind van het opleidingstraject maak je een schriftelijke toets. Hierin wordt enerzijds je kennis van en inzicht in het begeleiden van kennisontwikkeling getoetst aan de hand van praktijkcasuïstiek, en anderzijds je mate van zelfreflectie als trainer. De schriftelijke eindtoets vindt plaats op een avond, ongeveer een week na de laatste opleidingsdag.
  Wanneer je hebt voldaan aan de aanwezigheidseisen en voor je eindtoets voldoende hebt gehaald, ontvang je het Blankestijn & Partners certificaat Cursus Vakinhoudelijk Trainer.

 • Praktische informatie

Gratis download

Verdiepende methodieken

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
Verdiepende methodieken