Teamcoaching: inzoomen en uitzoomen

Als teamcoach moet je kunnen doordringen tot de kern van het teampatroon (inzoomen), en het teamfunctioneren kunnen onderzoeken binnen de systemische context (uitzoomen). 

De kern van het teampatroon binnen de systemische context

Teamcoaching richt zich op het versterken van de teamkwaliteit en het doorbreken van ineffectieve teampatronen. Hiervoor is het nodig dat je als teamcoach inzicht hebt in groepsdynamica en tot de kern van het teamprobleem kunt doordringen (inzoomen). Daarnaast is het van belang dat je het team kunt bekijken in de bredere context waarin het team functioneert (uitzoomen). Systemische dynamieken hebben vaak een enorme impact op de teamkracht en op de patronen van de individuele teamleden.
In dit blog geef ik je inzicht in hoe je kunt inzoomen op de kern van het probleem en in hoe je systemisch kunt uitzoomen.

 

Inzoomen met het Stermodel

Teampatronen ontvouwen zich in het hier en nu. In elke samenwerkingsopdracht tijdens je teamcoaching herhalen de teamleden hun patronen. Het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus biedt een kapstok om het teampatroon in het hier en nu bespreekbaar te maken, en in te zoomen op de kern van het probleem.
Hoe ziet het patroon er precies uit en wat is het effect op de samenwerking? Hoe houdt het team het patroon in stand en wat is hierin de bijdrage van de individuele teamleden? Door in te zoomen op de kern van de stagnatie ontstaan inzichten om het patroon te doorbreken.

Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus

Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus

De bovenstroom in teams

Het teampatroon wordt zichtbaar in het gedrag van de individuele teamleden en in het collectieve teamgedrag. We noemen dit ook wel de bovenstroom van de samenwerking. Wat zichtbaar is, heeft effect op de buitenwereld: de andere teamleden, andere afdelingen binnen de organisatie, klanten, partnerorganisaties, etc. Het zichtbare gedrag bepaalt de resultaten in de omgeving.
Je kunt het teamgedrag bijvoorbeeld bespreekbaar maken door

 • De teamleden te laten reflecteren op hun gedrag en het effect hiervan op de teamsamenwerking,
 • Jouw waarnemingen van het teamgedrag te benoemen en het effect hiervan op klanten te bespreken.

De onderstroom in teams

Gedragspatronen kennen vaak een sterke onderstroom. Deze onderstroom bestaat onder anderen uit mentale overtuigingen, gevoelens en behoeften, fysieke reacties, visie en waarden.
Door tijdens de teamcoaching de onderstroom van het team te bespreken, kan het team het gedragspatroon in de bovenstroom gemakkelijker doorbreken. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door

 • Het onderzoeken van individuele overtuigingen en collectieve teamovertuigingen
 • Het bespreken van emoties die leven binnen het team en het delen van de onderliggende behoeften,
 • Werken aan gemeenschappelijke waarden en visie op de teamsamenwerking.

Uitzoomen met Systemisch teamcoachen

Vanuit het systemisch werken onderzoek je de bredere context waarin het team als systeem acteert, en de invloed hiervan op het teamfunctioneren. Zo resoneren in de meeste teams de cultuur en leiderschapspatronen van de hele organisatie. Maar ook de bredere marktcontext, het maatschappelijk veld of mondiale dilemma’s kunnen het teamfunctioneren sterk beïnvloeden.
Teamproblemen onderzoeken in een bredere systemische context kan zeer verhelderend en confronterend inzicht geven in het teamfunctioneren. Binnen de teamcoaching kun je werken met een teamopstelling of systemisch coachen met behulp van systemische vragen.
In beide gevallen kun je de drie systemische wetmatigheden als kader gebruiken.

 1. Ordening
 • Wat is de plek van het team binnen de organisatie?
 • Door wie worden de besluiten genomen?
 • Welke teamleden dragen het meest bij aan de organisatiedoelstellingen?
 1. Erbij horen
 • Wat moet je doen om bij het team te horen?
 • Aan wie of wat is het team loyaal?
 • Wie of wat sluit het team uit?
 1. Balans in geven en nemen
 • Wie geeft te veel? Wie geeft te weinig?
 • Wat is de prijs om te veranderen? Wie betaalt die?
 • Wie of wat wordt onvoldoende gewaardeerd?

Opleiding Systemisch teamcoach / Systemisch teamtrainer

In de opleiding Systemisch teamcoach / Systemisch teamtrainer leer je teams begeleiden door in te zoomen én door uit te zoomen. Hierdoor kun je met een brede bril kijken naar het teamvraagstuk, en heb je een divers palet aan methodieken in je gereedschapskist als teamcoach / teamtrainer.
Het in- en uitzoomen pas je ook toe op je persoonlijke ontwikkeling als teamcoach / teamtrainer.

 

Meer weten over dit onderwerp?

We hebben regelmatig nieuwe blogs, nieuws en tips.

Volg ons op social media

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Relevante artikelen


Onderwerpen

  Praat mee

  Om SPAM op mijn blog te voorkomen dien je eerst onderstaande in te vullen voordat je kunt reageren. Hopelijk blijf je geïnspireerd om je reactie te plaatsen!