Persoonlijke Ontwikkeling voor Teamcoaches

Systemische zelfreflectie en persoonlijke groei opdrachten uit Gestalt en TA om je dienende plek als teamcoach in te nemen.

Persoonlijke ontwikkeling voor Teamcoaches betekent dat je als teamcoach bewust bent van de gave van je magische plek, en dat je jezelf uitdaagt in de opgave om je dienende plek in te nemen. In je persoonlijke ontwikkeling als teamcoach vraagt dit loslaten van vertrouwde gewoontes en versterken van je authenticiteit en compassie.

Door tijdens de teamcoaching in het hier-en-nu je dienende plek in te nemen dien je het team optimaal in hun groei en ontwikkeling.

Impact als Teamcoach

Zelfreflectie