Persoonlijke Ontwikkeling: De 5 Manieren van Positieve Tegenoverdracht

Tegenoverdracht houdt in dat je als trainer, coach of teamcoach een ouderfiguur op de groep en/of deelnemers projecteert. Hieronder vind je vijf manieren waarop je er als trainer, coach of teamcoach (onbewust) voor kunt zorgen dat jouw onvervulde behoeften door je deelnemers worden vervuld.

Het effect van tegenoverdracht op jou als trainer, coach of teamcoach

Het gaat hierbij om jouw behoefte aan waardering, erkenning, verbinding, aandacht etcetera. Hoe meer je er emotioneel afhankelijk van bent dat deze behoeften worden vervuld, hoe sterker je deze mechanismen zult inzetten en hoe onvrijer je wordt in je interventiekeuze als trainer, coach of teamcoach.

Vijf manieren van positieve tegenoverdracht

Welke type tegenoverdracht is jouw favoriet?

A. De ijverige trainer, coach of teamcoach
Kenmerkend gedrag

 • Alle interactie via jou laten lopen
 • Voor veel tempo, afwisseling en dynamiek zorgen
 • Verslagen maken, materialen nasturen

B. De aardige trainer, coach of teamcoach
Kenmerkend gedrag

 • Teamleden niet aanspreken op eigen verantwoordelijkheid
 • Probleem van het team buiten het team laten leggen
 • Meegaan met alle programmawijzingen van het team

C. De deskundige trainer, coach of teamcoach
Kenmerkend gedrag

 • Veel theorie vertellen
 • Eigen analyse geven wat er aan de hand is
 • Adviezen geven

Diepgaande groei voor teamcoaches

Versterk je dienende plek in teams!

Werk intens aan je impact als teamcoach en leer teams groepsdynamisch en systemisch coachen op de boven- en onderstroom.

Diepgaande groei voor teamcoaches

 

D. De mysterieuze trainer, coach of teamcoach
Kenmerkend gedrag

 • Feedback geven zonder concrete waarnemingen
 • Suggesties doen zonder ze te onderbouwen
 • Eigen gevoel benoemen zonder dat dit bijdraagt aan het leerresultaat

E. De intieme trainer, coach of teamcoach
Kenmerkend gedrag

 • (Te veel) eigen voorbeelden & eigen ervaringen
 • Eigen actuele problemen vertellen
 • Fysiek te dichtbij komen bij deelnemers

Zelfonderzoek

 • Benoem een situatie waarin jij je tegenoverdrachtspatroon ineffectief hebt ingezet.
 • Welke gevoelens speelden er toen bij jou als trainer?
 • Welke behoeften gingen er onder deze gevoelens schuil?
 • Hoe zou je in deze behoeften kunnen voorzien, wanneer je je hiervoor niet afhankelijk wilt maken van je deelnemers?

Bespreek je patroon en je behoeften in je intervisiegroep en ondersteun elkaar bij het doorbreken hiervan.

Ontwikkelingspunt voor jou als coach, trainer of teamcoach

Onderzoek tijdens je volgende training wanneer je in je favoriete tegenoverdrachtpatroon terecht komt en wanneer je hieruit blijft. Wees je bewust van je gevoelens en behoeften. Neem waar zonder oordeel en zonder meteen iets te willen veranderen.

Meer leren?
Wil je jezelf persoonlijk en professioneel diepgaand ontwikkelen als trainer, coach of teamcoach? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleidingen:

Kom kennismaken met onze visie en werkwijze in de gratis introductie workshops.

Meer tools voor trainers, coaches en teamcoaches

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs, tips en e-learnings voor coaches, trainers en teamcoaches.

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches