Werkvormen Coaching

24 Werkvormen Coaching

Uitgewerkte werkvormen voor Coaches gericht op de bovenstroom (effectief gedrag) en onderstroom (belemmeringen en krachtbronnen).

Een Werkvorm in Coaching is een gedetailleerd stappenplan om met de coachee te werken aan een onderdeel van zijn leer- en ontwikkelingsdoelstelling. Een werkvorm kan gericht zijn op inzicht en bewustwording, op het doorbreken van belemmerende patronen op de onderstroom, of op het inoefenen van nieuw gedrag op de bovenstroom.

Hieronder vind je een palet aan werkvormen persoonlijke coaching.

Deze werkvormen diepgaand en resultaatgericht begeleiden?
In de coaching opleidingen van Blankestijn & Partners leer je werkvormen begeleiden op de bovenstroom en de onderstroom en leer je jezelf in het hier-en-nu als coaching instrument inzetten.

Bewustwordingswerkvormen

Oplossingsgerichte Werkvormen

Mentale Ontwikkeling

Emotionele Ontwikkeling

Fysieke Ontwikkeling

Zingeving / Spirituele Ontwikkeling

Gestalt

Voice Dialogue

Transactionele Analyse

Online Werkvormen Systemisch Coachen

Meer tools voor trainers, coaches en teamcoaches

 

Meer leren?
In de Coaching opleidingen van Blankestijn & Partners leer je werkvormen groeizaam begeleiden, door het gedegen inoefenen van je coaching competenties en het diepgaand ontwikkelen van je persoonlijke impact als coach.

Kom kennismaken met onze visie en werkwijze in de gratis kennismaking Workshop Coachen met het Stermodel.