Werkvormen Coaching

Uitgewerkte werkvormen voor Coaches gericht op de bovenstroom (effectief gedrag) en onderstroom (belemmeringen en krachtbronnen).

Een Werkvorm in Coaching is een gedetailleerd stappenplan om met de coachee te werken aan een onderdeel van zijn leer- en ontwikkelingsdoelstelling. Een werkvorm kan gericht zijn op inzicht en bewustwording, op het doorbreken van belemmerende patronen op de onderstroom, of op het inoefenen van nieuw gedrag op de bovenstroom.

Hieronder vind je een palet aan werkvormen persoonlijke coaching.

Bewustwordingswerkvormen

Oplossingsgerichte Werkvormen

Mentale Ontwikkeling

Emotionele Ontwikkeling

Fysieke Ontwikkeling

Zingeving / Spirituele Ontwikkeling

Gestalt

Voice Dialogue

Transactionele Analyse