Werkvorm Stappen in Verbindende Communicatie  

Met de werkvorm Stappen in Verbindende Communicatie help je je coachee om anderen aan te spreken op hun gedrag, of om de eigen gevoelens, belangen of wensen duidelijk en in verbinding te communiceren.
De Stappen van Verbindende Communicatie zijn ontwikkeld door Marshall Rosenberg, onder de naam Geweldloze Communicatie. In de werkvorm Stappen in Verbindende Communicatie worden de 5 stappen van het model van Marshall Rosenberg als A4-tjes op de grond gelegd. Hierdoor stapt de coachee letterlijk en figuurlijk door de Stappen van Verbindende Communicatie.

Werkvorm Verbindende Communicatie

Doel van de werkvorm Stappen in Verbindende Communicatie

Deze werkvorm kan in coaching of training worden ingezet bij leerdoelen als:

 • De coachee wil duidelijk communiceren over zijn grenzen zonder de relatie te schaden.
 • De coachee wil open en eerlijk zijn gevoelens uiten, zonder verwijten of oordelen naar de ander.
 • De coachee wil iemand feedback op zijn gedrag, omdat hij last heeft van het gedrag van de ander.
 • De coachee wil zijn wensen of behoeften op zo’n manier uitspreken dat de ander hier serieus naar luistert.

Demonstratie video Verbindende communicatie in Coaching

In deze video demonstreert Silvia Blankestijn hoe je de werkvorm Stappen in Verbindende Communicatie kunt toepassen in coaching. Per stap krijg je concrete aanwijzingen voor krachtige interventies die je als coach kunt doen.
Wanneer je de werkvorm in training wilt gebruiken, laat deze video zien hoe je de werkvorm in de groep modelleert met een deelnemer. Het is aan te raden om de andere deelnemers een observatie-opdracht te geven, waarin ze per stap van Verbindende Communicatie noteren welke interventies jij als trainer hebt gedaan.

De werkvorm Stappen in Verbindende Communicatie

Deze werkvorm begint met een duidelijk leercontract in de start van de coaching sessie, en het uitleggen van de werkvorm. Daarna gaat je coachee letterlijk stappen over de grondplaten van Verbindende Communicatie.
Per stap van Geweldloze Communicatie ondersteun je de coachee bij het op de juiste wijze verwoorden. Let er hierbij op dat de verbale en non-verbale communicatie congruent zijn. Wanneer dit nog niet het geval is, is er doorgaans nog werk aan de winkel bij deze stap.
Als alle stappen zijn doorlopen, is het raadzaam om de coachee de opbrengst nog een keer te laten samenvatten, en een actieplan te maken voor de toepassing in de praktijk. Je kunt als follow-up in de coaching sessie een rollenspel doen, zodat de kans op een succeservaring in de praktijk groter wordt.

De start van de coaching sessie

 • Maak eerst een duidelijk leercontract met je coachee voor deze coachingssessie. Zorg voor SMART leerdoelen.
 • Vraag vervolgens naar een concreet praktijkvoorbeeld waarin de coachee dit leerdoel wil toepassen.

Daarna kun je gaan stappen in Verbindende Communicatie.

Grondplaten Verbindende Communicatie
Maak voor elke stap van Verbindende Communicatie een A4 met de tekst erop.

 • Intentie
 • Waarneming
 • Gevoelens
 • Behoeften
 • Verzoek

We noemen deze A4-tjes grondplaten. Het werken met grondplaten kun je ook toepassen op andere modellen. De stappen van Geweldloze Communicatie worden uitgelegd op het blog: De 4 elementen van Geweldloze Communicatie. De intentie van de communicatie is in deze werkvorm als 5e element toegevoegd.

Leg de grondplaten achter elkaar en met wat tussen ruimte op de grond, zodat de coachee hierop kan gaan staan.

Deze werkvorm effectief leren begeleiden?

Vergroot je impact als coach!

Ontdek onze NOBCO erkende opleidingen: gedegen en praktijkgericht het coachvak leren, diepgaande persoonlijke ontwikkeling.

Deze werkvorm effectief leren begeleiden?

 

Interventies tijdens de werkvorm Stappen in Verbindende Communicatie
De volgende coaching interventies helpen om de coachee te begeleiden bij het doorlopen van de 5 stappen van Geweldloze Communicatie. Deze interventies worden ook gedemonstreerd in de demonstratievideo van deze werkvorm.

Stap 1: Intentie

 • Wat wil je bereiken?
 • Waar heb je invloed op?

Stap 2: Waarneming

 • Wat deed de ander?
 • Beschrijf concreet gedrag

Stap 3: Gevoelens

 • Jouw voel bij gedrag ander?
 • Als je denkt … Welk gevoel?

Stap 4: Behoeften

 • Welke behoefte komt in de knel?
 • Waar heb je vooral behoefte aan?

Stap 5: Verzoek

 • Wat wil je de ander vragen?
 • Vriendelijk en duidelijk verzoek

Afronding van de coaching sessie
Bij de afronding van de werkvorm is het van belang om het succes van het leren te oogsten: Wat heeft de coachee geleerd?, en Wat gaat hij ermee doen in de praktijk? Gekoppeld hieraan kun je samen een concrete praktijkopdracht bepalen om het geleerde ook daadwerkelijk te gaan toepassen.
Wanneer de coachee één of meerdere stappen in het Model van Verbindende Communicatie erg lastig vindt, kun je hem een opdracht geven om vaardiger te worden in deze stap. Op de e-learning Communiceren met Ziel en Zakelijkheid staan opdrachten gekoppeld aan het gelijknamige boek. In deel 3: 12 Opdrachten in Emotionele Intelligentie staan diverse opdrachten en oefeningen die de vaardigheid in de stappen van Verbindende Communicatie verder kunnen versterken.

Verbindende Communicatie in trainingen

In het blog: 3 trainingen op de bovenstroom en onderstroom met Model Geweldloze Communicatie vindt je een drietal voorbeeld trainingen met gebruik van Geweldloze Communicatie. In de Toolbox Training Ontwerpen staan training ontwerpen voor een Feedback Training met Geweldloze Communicatie  en een Relatie Training met Verbindende Communicatie. In deze trainingen kun je de werkvorm Stappen in Verbindende Communicatie heel goed gebruiken.

Ontwikkelingspunt voor jou als coach of trainer

Oefen je in het communiceren volgens de stappen van Verbindende Communicatie. Dit kan in je rol als coach of trainer, maar bijvoorbeeld ook in privé-situaties.

Meer leren?
Wil je leren hoe je coachees of deelnemers stap voor stap begeleidt op het emotionele ontwikkelingsniveau van het Stermodel? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in:

Kom kennismaken met onze visie en werkwijze in de gratis introductie workshop Coachen en met het Stermodel of in de gratis introductie workshop Trainen met het Stermodel.

Meer tools voor trainers, coaches en teamcoaches

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs, tips en e-learnings voor coaches, trainers en teamcoaches.

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches