E-learning BE SMARTI leerdoelen

Wat is de BE SMARTI formule?

Zet je ontwikkelpunten om in concrete leerdoelen voor jezelf met behulp van BE SMARTI: wat wil jij na het lezen van dit boek voor jezelf bereikt hebben?

Vertaal je ontwikkelpunten naar concrete en inspirerende leerdoelen volgens de BE SMARTI-formule:

 • Bezield,
 • Energie,
 • Specifiek,
 • Meetbaar,
 • Acceptabel,
 • Realistisch,
 • Tijdgebonden
 • Inspiratie.

Formulier je concrete leerdoelen met BE SMARTI

Kies hiervoor één of maximaal twee aandachtspunten die je voor jezelf als de belangrijkste inschat om effectiever om te gaan met lastige praktijksituaties.

 • Zo maak je voor jezelf een haalbare focus waar je actief mee aan de gang gaat.
 • Daarnaast kun je voor jezelf evalueren of je je leerdoel(en) ook inderdaad gehaald hebt en wat hiervan de oorzaak was.

Persoonlijke, concrete leerdoelen werken het beste als hulp bij je ontwikkeling als ze BE SMARTI zijn geformuleerd.

 • B =   Bezield: formuleer je doelen vanuit je diepste drijfveren.
 • E =    Energie: geeft je doel je energie, lol en plezier?
 • S =    Specifiek: zo concreet mogelijk: wie, wat, waar, wanneer, hoe(veel)?
 • M =  Meetbaar: formuleer je doel zo concreet dat je het kunt evalueren.
 • A =   Acceptabel: voor jezelf, voor anderen en voor je omgeving.
 • R =   Realistisch: ken je mogelijkheden en beperkingen en maak een
  goede inschatting van de werkelijkheid.
 • T =    Tijdgebonden: wanneer heb je je doel gerealiseerd?
 • I =     Inspiratie: laatste check; heb je inspiratie om aan de slag te gaan?

Mijn persoonlijke, concrete leerdoelen wat betreft communiceren met ziel en zakelijkheid

1.

 

2.

 

Gebruik deze opdrachten ook als coach of trainer

Je kunt de opdrachten uit deze e-learning ook gebruiken tijdens je coaching of training. Wil je hier meer over leren?

Dan ben je van harte welkom in onze Coachingsopleidingen met ziel en zakelijkheid of Trainersopleidingen met ziel en zakelijkheid.

communiceren met ziel en zakelijkheid

Deze e-learning opdrachten komen voort uit het inspirerende boek ‘Communiceren met ziel en zakelijkheid’ van Silvia Blankestijn.

In dit boek vind je de theoretische achtergronden en verdiepende inzichten die deze opdrachten ondersteunen. Bekijk de inhoud van het boek!

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches