E-learning Test je eigen communicatiestijl

Thomas Kilmann Instrument: Krijg inzicht in je gewoontegedrag

Test je eigen communicatiestijl met het het Thomas Kilmann Instrument. In de onderstaande test onderzoek je hoe je gewend bent om met lastige praktijksituaties om te gaan.

Je hebt hier vaak (onbewust) gewoontegedrag in opgebouwd.

Inzicht in je eigen gewoontegedrag helpt je bewuster te worden van je huidige sterke punten in het omgaan met lastige communicatiesituaties en van je ontwikkelpunten. Zo scherp je je persoonlijke leerdoelen aan.

Vul het Thomas Kilmann Instrument in en ontdek jouw voorkeurscommunicatiestijl(en) en de communicatiestijl(en) die je verder kunt ontwikkelen.

Instructies: Test je eigen communicatiestijl

 • Denk na over uiteenlopende situaties waarin jouw wensen verschillen van die van iemand anders. Hoe reageer je gewoonlijk in zulke situaties?
 • Vul de test in voor je communicatiestijl in werksituaties.
 • In de test staan paren beweringen die mogelijk gedrag in die situaties beschrijven. Omcirkel van ieder paar A of B, welke bewering het meest typerend is voor je eigen gedrag in je werk.
 • In een aantal gevallen zal noch de A- noch de B-bewering erg kenmerkend zijn voor jouw gedrag; kies dan de bewering die het dichtst bij je eigen gedrag ligt.

Test je eigen communicatiestijl: Thomas Kilmann Instrument

 1. A. Soms laat ik anderen de verantwoordelijkheid nemen om het probleem op te lossen.
  B. Liever dan te onderhandelen over de dingen waarover we het niet eens zijn probeer ik de nadruk te leggen op de dingen waarover we het wel eens zijn.
 1. A. Ik probeer een compromisoplossing te vinden.
  B. Ik probeer al zijn en al mijn belangen te behartigen.
 1. A. Ik ben doorgaans vastberaden in het nastreven van mijn doelen.
  B. Soms probeer ik de gevoelens van de ander te sussen en onze relatie in stand te houden.
 1. A. Ik probeer een compromisoplossing te vinden.
  B. Soms offer ik mijn eigen wensen op voor de wensen van een ander.
 1. A. Ik vraag consequent de hulp van de ander bij het uitdenken van een oplossing.
  B. Ik probeer datgene te doen wat noodzakelijk is om overbodige spanningen te vermijden.
 1. A. Ik probeer te vermijden dat ik onaangenaamheden voor mijzelf schep.
  B. Ik probeer mijn standpunt af te dwingen.
 1. A. Ik probeer het punt uit te stellen tot ik enige tijd gehad heb om erover na te denken.
  B. Ik geef sommige punten op in ruil voor andere.
 1. A. Ik ben doorgaans vastberaden in het nastreven van mijn doeleinden.
  B. Ik probeer alle belangen en geschilpunten onmiddellijk boven tafel te krijgen.
 1. A. Ik vind verschillen niet altijd de moeite waard om je druk over te maken.
  B. Ik span mij wel een beetje om mijn zin te krijgen.
 1. A. Ik ben vastberaden in het nastreven van mijn doeleinden.
  B. Ik probeer een compromisoplossing te vinden.
 1. A. Ik probeer alle belangen en geschilpunten onmiddellijk boven tafel te krijgen.
  B. Soms probeer ik de gevoelens van de ander te sussen en onze relatie in stand te houden.
 1. A. Soms vermijd ik het innemen van standpunten die tot controverses zouden leiden.
  B. Ik laat hem sommige van zijn standpunten als hij mij sommige laat.
 2. A. Ik stel voor elkaar halverwege tegemoet te komen.
  B. Ik leg hem het vuur na aan de schenen om mijn standpunten te bewijzen.
 1. A. Ik vertel hem mijn gedachten en vraag hem de zijne.
  B. Ik probeer hem de logica en voordelen van mijn standpunten te tonen.
 1. A. Soms probeer ik de gevoelens van de ander te sussen en onze relatie in stand te houden.
  B. Ik probeer datgene te doen wat noodzakelijk is om spanningen te vermijden.
 1. A. Ik probeer de gevoelens van de ander niet te kwetsen.
  B. Ik probeer de ander te overtuigen van de verdiensten van mijn standpunt.
 1. A. Ik ben doorgaans vastberaden in het nastreven van mijn doeleinden.
  B. Ik probeer datgene te doen wat noodzakelijk is om overbodige spanningen te vermijden.
 1. A. Als het de ander gelukkig maakt laat ik hem zijn gezichtspunten.
  B. Ik probeer een billijke combinatie van winst en verlies voor ons beiden te vinden.
 2. A. Ik probeer alle belangen en geschilpunten onmiddellijk boven tafel te
  krijgen.
  B. Ik probeer het punt uit te stellen tot ik enige tijd het gehad om er over na te denken.
 1. A. Ik probeer onze verschillen grondig door te nemen.
  B. Ik probeer een billijke combinatie van winst en verlies voor ons beiden te vinden.
 1. A. In mijn aanpak van onderhandelingen probeer ik rekening te houden met de wensen van de ander.
  B. Ik neig er altijd toe het probleem direct te bespreken.
 1. A. Ik probeer een standpunt te vinden dat het midden houdt tussen het zijne en het mijne.
  B. Ik kom op voor mijn wensen.
 1. A. Ik stel mij vaak ten doel al onze wensen te bevredigen.
  B. Soms laat ik anderen de verantwoordelijkheid nemen om het probleem op te lossen.
 1. A. Als het standpunt van een ander erg belangrijk voor hem lijkt zou ik proberen aan zijn wensen tegemoet te komen.
  B. Ik probeer hem er toe te krijgen genoegen te nemen met een compromis.
 1. A. Ik probeer de ander de logica en voordelen van mijn standpunt te tonen.
  B. In mijn aanpak van onderhandelingen probeer ik rekening te houden met de wensen van de ander.
 1. A. Ik stel voor elkaar halverwege tegemoet te komen.
  B. Ik stel mij bijna altijd ten doel al onze wensen te bevredigen.
 1. A. Soms vermijd ik het innemen van standpunten die tot controversen zouden leiden.
  B. Als het een ander gelukkig maakt laat ik hem zijn gezichtspunt.
 1. A. Ik ben gewoonlijk vastberaden in het nastreven van mijn doelen.
  B. Gewoonlijk vraag ik de hulp van de ander bij het uitdenken van een oplossing.
 1. A. Ik stel voor elkaar halverwege te ontmoeten.
  B. Ik vind verschillen niet altijd de moeite waard om je druk over te maken.
 1. A. Ik probeer de gevoelens van de ander niet te kwetsen.
  B. Ik maak de ander altijd deelgenoot van het probleem zodat we het uit kunnen werken. 

Scores van het Thomas Kilmann Instrument

Thomas Kilmann Instrument Test je eigen communicatiestijl

Noteer het totaal aantal omcirkelde letters in iedere kolom

Persoonlijke communicatiestijl

Forceren:

Open onderhandelen:

Compromis zoeken:

Ontlopen:

Toegeven:

Lees verder op het verdiepingsartikel over communicatiestijlen.

Gebruik deze opdracht ‘Test je eigen communicatiestijl’ ook als trainer

Je kunt de opdrachten uit deze e-learning ‘Test je eigen communicatiestijl’ ook gebruiken tijdens je training. Wil je hier meer over leren?

Dan ben je van harte welkom in onze  Trainersopleidingen met ziel en zakelijkheid.

Test je eigen communicatiestijl Thomas-Kilmann Instrument

Deze e-learning opdrachten komen voort uit het inspirerende boek ‘Communiceren met ziel en zakelijkheid’ van Silvia Blankestijn.

In dit boek vind je de theoretische achtergronden en verdiepende inzichten die deze opdrachten ondersteunen. Bekijk de inhoud van het boek!

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

Verdiepende methodieken

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
Verdiepende methodieken