Online Werkvorm Systemisch Coachen met Organisatieopstellingen en Representanten

Bij online Systemisch Coachen met familie- of organisatieopstellingen kan het werken met representanten extra verdieping van de inzichten geven.

Doel van de werkvorm

De coachee of het team krijgt systemische informatie uit het systemisch krachtenveld van de coachvraag.

Online Systemisch coachen met organisatieopstellingen en representanten

De online werkvorm Systemisch Coachen met representanten

Een verdiepingsslag die je bijvoorbeeld kunt maken met een digitale familie- of organisatieopstelling, is het werken met representanten.

Een representant ‘representeert’ iets of iemand in de opstelling. Wanneer het Systemisch Coachen op een fysieke locatie plaatsvindt, stapt de representant in de opstelling op de plek van degene of datgene dat hij representeert. De magie van een familie- of organisatieopstelling is dat de representant gaat voelen en ervaren wat degene of datgene in de praktijk ook voelt (of voelde). Door dit uit te spreken krijgt de inbrenger van de familie- of organisatieopstelling extra informatie die helpt voor het beantwoorden van zijn coachvraag.

Online kan een representant uiteraard niet fysiek op een plek in de opstelling gaan staan, maar hij kan zich wel in de degene of datgene dat hij representeert verplaatsen en inleven.

Omdat je voor het werken met representanten Systemisch Coacht in een groep, is het van belang dat iedereen de opstelling kan zien. Een live online omgeving waarin je een digitale familie- of organisatieopstelling kunt delen is daarom een belangrijke technische voorwaarde.

Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer

Kernachtig interveniëren in team- en organisatiedynamiek

Leer jezelf als belangrijkste coachingsinstrument in zetten en vergroot je je systemische interventiekunde.

Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer

Daarnaast is het zeker van toegevoegde waarde als de representanten zelf hun plek en kijkrichting kunnen bepalen, en deze gedurende de opstelling kunnen veranderen. Hiervoor is het nodig dat de opstelling zelf gemaakt wordt in een technische omgeving waar meerdere mensen in eenzelfde document kunnen werken, bijvoorbeeld Google Docs.

Aandachtspunten voor online Systemisch Coachen met representanten

Belangrijke aandachtspunten voor de groepsenergie bij online Systemisch Coachen met representanten :

  • Online is de spanningsboog qua aandacht kleiner dan op fysieke locatie. Daarom is het extra van belang om dicht op de coachvraag te blijven en gestructureerd te werken aan de opbouw van een organisatieopstelling.
  • Neem de tijd voor de stappen die je zet in de opstelling, zodat representanten goed kunnen voelen en ervaren. Liever minder stappen met verdieping dan in hoog tempo een aantal stappen doorlopen.
  • Las na elke opstelling een pauze in, zodat de deelnemers even weg kunnen bij het beeldscherm.
  • Beperk de lengte van de bijeenkomst, of zorg voor tussentijds offline opdrachten.

Ontwikkelingspunt voor jou als coach of teamcoach

Wat helpt jou bij het innemen van het lege midden? Oefen jezelf hierin!

Meer leren?
Wil je als coach of teamcoach systemisch leren coachen? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleidingen:

Kom kennismaken met onze visie en werkwijze in de gratis introductieworkshop Systemisch Teamcoachen.

Meer tools voor trainers, coaches en teamcoaches

Meer over Online Werkvormen Systemisch Teamcoachen

Lees mijn blog:

Of kijk eens naar de andere e-learning artikelen over Online Werkvormen Systemisch Teamcoachen:

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches