Vervolg Opleiding Diepgaand Coachen

Ben je coach en zoek je naar een intensieve vervolg opleiding Diepgaand coachen om je professioneel en persoonlijk als coach te verdiepen? Wil je je bekwamen in de verdiepende coachingsmethodieken Transactionele Analyse (TA), Systemisch werken met familieopstellingen, Gestalt en Voice Dialogue?

Heb je behoefte aan diepgaande feedback en wezenlijke reflectie, waardoor je wordt uitgedaagd tot transformationele professionele groei.
Dan biedt de intensieve vervolg opleiding Diepgaand coachen de voeding en inspiratie waar je behoefte aan hebt!

Na deze intensieve coach opleiding

 • Kun je transformatieprocessen professioneel en met compassie begeleiden
 • Kun je coachen met kernmethodieken uit Transactionele Analyse (TA)
 • Kun je systemisch werken met familieopstellingen vanuit de 3 systemische wetmatigheden
 • Kun je Gestalt inzetten om snel en diepgaand tot de kern te komen in je coaching
 • Kun je een Voice Dialogue coaching sessie speels en intens begeleiden
 • Zijn je coachingscompetenties uitgebreid en verdiept
 • Heb je zelf als coach een transformatieproces doorleefd
 • Ben je een coach met transformationeel resultaat

Voor wie:

Deze vervolg opleiding Diepgaand Coachen is bedoeld voor mensen

 • die met mensen werken, zoals trainers, (HRM)managers, teamcoaches coaches,
 • die diepgaande persoonlijke veranderingsprocessen (gaan) begeleiden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling of bijvoorbeeld cultuurverandering,
 • op zoek zijn naar een spiegel voor hun eigen handelen en hun professionaliteit willen versterken en verdiepen,
 • diepgaand aan de slag willen met hun persoonlijke ontwikkeling als trainer, teamcoach, coach, HRM-manager,
 • binnen hun eigen vakgebied een stevige basisopleiding hebben gevolgd in het begeleiden van veranderingsprocessen, zoals bijvoorbeeld ‘Coachen met ziel en zakelijkheid’, ‘Persoonlijk procestrainer’, ‘Coachend leiderschap’‘Systemisch Teamcoach’ of ‘Systemisch teamtrainer’

 

Blankestijn & Partners is al 20 jaar specialist in coach en trainer opleidingen met een gemiddelde cursisten beoordeling van 9 bij CEDEO onderzoek.

Meer weten?

Kom kennismaken op onze gratis workshop of vraag telefonisch advies!

In deze Vervolg Opleiding Diepgaand Coachen:

✔ Vervolg Opleiding voor ervaren coaches
✔ Unieke combinatie van 4 verdiepende methodieken
✔ 8 dagen gedegen methodiektraining

✔ 4 supervisie dagen over eigen praktijk casuïstiek

✔ Transformationele persoonlijke ontwikkeling

✔ Wezenlijke verdieping van je coachschap

✔ W
ord een coach met duurzame impact! 

Vervolg opleiding voor practitioner coaches: Transactionele Analyse, Gestalt, Familieopstellingen en Voice Dialogue

De opleiding duurt ongeveer 1 jaar en bestaat uit:

 • intakegesprek en POP’s
 • 4 methodiektrainingen van twee dagen
 • 4 supervisiebijeenkomsten
 • literatuurstudie
 • 4 intervisiebijeenkomsten
 • praktijktoets

Intake en POP’s
Voorafgaand aan de opleiding schrijf je een motivatiebrief voor deelname aan de opleiding en stuur je je C.V. op. Op basis hiervan vindt een intakegesprek plaats, waarin wordt getoetst of je aan de toelatingscriteria voldoet.
Tevens worden je persoonlijke leerdoelen geconcretiseerd en voorlopig vastgesteld. Deze vormen de eerste aanzet voor je Persoonlijk Ontwikkelplan (POP). Gedurende de opleiding werk je doelgericht aan je persoonlijke ontwikkelpunten als trainer/coach/therapeut/coachend leidinggevende/HRM-manager.

Vier methodiektrainingen van twee dagen
Tijdens de opleidingsdagen oefen je veelvuldig met het toepassen van de verschillende methodieken en krijg je feedback op je sterke kanten en ontwikkelpunten. Vanuit het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus leer je werken met verdiepende methodieken vanuit Transactionele Analyse, Gestalt, Systemisch werken en Voice Dialogue.
Door eigen belemmeringen en valkuilen in te brengen tijdens de oefensituaties werk je tevens diepgaand aan je eigen persoonlijke ontwikkeling als professional.

Vier supervisiebijeenkomsten
Tijdens de supervisiebijeenkomsten wordt geleerd aan de hand van lastige praktijkcasuïstiek van de deelnemers. Je krijgt feedback op je handelen als coach of trainer, scherpt je vaardigheden verder aan en verdiept je persoonlijke ontwikkeling.

Literatuurstudie
Ter voorbereiding van elk opleidingsblok lees je in de verplichte literatuur, en facultatief in de sterk aanbevolen literatuur. Dit wordt aangestuurd in de voorbereidingsopdrachten. De literatuurlijst vind je onder ‘Praktische informatie’.

Vier intervisiebijeenkomsten
De intervisiebijeenkomsten vormen enerzijds een gestructureerd vervolg op de opleidingsblokken voor het intrainen van nieuwe methodieken. Anderzijds wordt eigen praktijkcasuïstiek besproken en uitgewerkt, waardoor zij een aanvulling zijn op de supervisiedagen.

Praktijktoets
In de praktijktoets laat je zien dat je binnen je eigen professie diepgaande veranderingsprocessen op resultaatgerichte wijze kunt begeleiden.

Resultaat

In de opleiding ‘Diepgaand Coachen’ leer je diepgaande persoonlijke veranderingsprocessen begeleiden.

Na het volgen van de opleiding Diepgaand Coachen

 • Is je inzicht in (het begeleiden van) transformatieprocessen vergroot;
 • Heb je verdiepende methodieken geleerd vanuit Transactionele Analyse, Gestalt, Systemische werken en Voice Dialogue, welke je kunt toepassen in één-op-één begeleiding en in het werken met groepen;
 • Ben je persoonlijk gegroeid in je professie door het transformeren van ineffectief gewoontegedrag als begeleider;
 • Is je competentieniveau in het begeleiden op de zes ontwikkelingsniveaus aanzienlijk verdiept;
 • Begeleid je wezenlijke veranderingsprocessen op resultaatgerichte wijze.

stermodel_B&P

Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus

Methodiektraining: Transactionele Analyse

 • Herkennen van ego-posities
 • Ego-posities en communicatiepatronen
 • De impact van de twaalf injuncties
 • Werken met het levenscript
 • Spelen in de dagelijkse praktijk

Supervisiebijeenkomst

Methodiektraining: Gestalt en Lichaamsgericht coachen

 • Lichaamsbewustzijn en emotie onderzoek
 • Werken in het hier-en-nu
 • Fysiek werken aan empowerment, gronding en zelfvertrouwen
 • Chakra’s als kader voor lichaamgericht begeleiden
 • Spel en bewegingsoefeningen rond de contactgrens

Supervisiebijeenkomst

Methodiektraining: Systemisch werken (familie- en organisatieopstellingen)

 • Basisprincipes systemische werken
 • Bruikbare werkvormen voor dynamische opstellingen
 • Systemische vraagtechnieken
 • Ontwarren en verwerken met systemische interventies
 • De effectiviteit van opstellingen vergroten

Supervisiebijeenkomst

Methodiektraining: Voice Dialogue

 • De psychologie van de ikken
 • Basistechnieken Voice Dialogue
 • Verschillende delen in beweging brengen
 • Ego-versterking en gewaarzijn
 • Werken met energie

Supervisiebijeenkomst

Praktijktoets

Data, kosten en aanmelding

Tijdsduur
De opleiding Diepgaand Coachen duurt ongeveer 1 jaar, zodat er voldoende tijd is voor de toepassing binnen de eigen werkpraktijk aan de hand van praktijkopdrachten.

Studiebelasting
De opleiding Diepgaand Coachen bestaat uit 4 twee maandelijkse opleidingsblokken van 2 dagen.
Daarnaast  moet je tussen de blokken rekening houden met 16 tot 20 uur literatuurstudie, praktijkopdrachten en intervisie.

Toelating
Toelating vindt plaats op basis van een intakegesprek, waarin tevens je persoonlijke leerdoelen voor de opleiding worden besproken.

Toelatingscriteria:

Kosten
De opleidingskosten van de vervolg opleiding ‘Diepgaand Coachen’, inclusief handleiding van Blankestijn & Partner, bedragen € 3.750,- (exclusief praktijktoets) en de accommodatiekosten € 680,-. De boeken en eventuele overnachting betaal je zelf. In verband met onze CRKBO-registratie is deze opleiding vrijgesteld van BTW.

Kortingsregeling:
Wanneer je je meteen inschrijft voor 2 opleidingsmodules ontvang je 5 % korting op het opleidingsgeld. Bij gelijktijdig inschrijven voor 3 opleidingsmodules ontvang je 7 % korting op het opleidingsgeld.

Erkenningen van Blankestijn & Partners

Onze opleidingen bieden erkende kwaliteit

Blankestijn & Partners wil uitmuntende coaches, trainers, intervisors en teamcoaches opleiden, die zich onderscheiden in kwaliteit, in vakmanschap en in hun impact op de groei en ontwikkeling van mensen, teams en/of organisaties.

Erkenningen, Certificeringen en PE-punten zijn een manier om de kwaliteit van onze opleidingen én van onze afgestudeerde coaches, trainers en teamcoaches te waarborgen. Daarom laten wij onze opleidingen en organisatie toetsen.


Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches