Werkvorm Stappen Zetten met GROW Model

De werkvorm Stappen zetten met GROW model helpt om doelgerichte stappen uit te zetten voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Deze werkvorm met het GROW model kan ik coaching en training worden gebruikt.

Doel van de werkvorm Stappen zetten met GROW model

Deze werkvorm kan bij voorbeeld worden ingezet voor de volgende doelen:

 • De coachee bepaalt zijn ontwikkelingsdoelen, heeft inzicht in zijn huidige situatie, onderzoekt opties en bepaalt stappen om zijn ontwikkelingsdoelen te realiseren.
 • De coachee evalueert zijn ontwikkelingsdoelen en zet nieuwe stappen uit.

GROW Model in Coaching

Figuur: Het GROW Model in Coaching

Het GROW model

Het GROW Coaching Model is een bekend model om een coachingsgesprek te structuren. GROW staat voor Goal, Reality, Options en Will, oftewel Doel, Realiteit, Opties en Wil.

 • Doelen: Wat wil de coachee bereiken in zijn persoonlijke groei en ontwikkeling? Formuleer doelen concreet en evalueerbaar.
 • Realiteit: Wat is de huidige situatie ten aanzien van het te bereiken doel?
 • Opties: Welke mogelijkheden en gedragsalternatieven zijn er zoal voor de coachee om zijn doel te bereiken?
 • Wil: Welke acties wil de coachee gaan ondernemen om zijn doel te bereiken, en wanneer dienen de acties te zijn gerealiseerd?

In deze werkvorm maken we het GROW model inzichtelijk en voelbaar, waardoor extra verdieping wordt gerealiseerd.

Deze werkvorm effectief leren begeleiden?

Vergroot je impact als coach!

Ontdek onze NOBCO erkende opleidingen: gedegen en praktijkgericht het coachvak leren, diepgaande persoonlijke ontwikkeling.

Deze werkvorm effectief leren begeleiden?

De werkvorm Stappen zetten met GROW model

Voorbereiding
Maak grondplaten voor de verschillende GROW stappen: Goal / Doel, Reality / Realiteit, Options / Opties en Will / Wil.
Je kunt eventueel de kernvraag van de betreffende GROW stap op de A4 toevoegen.

Coaching
Leg de GROW stappen op de grond, met ruimte tussen de stappen.

 • Vraag de coachee om op de grondplaat Goal / Doel te gaan staan. Help om de doelen BE SMART I te formuleren. Doe dit niet alleen vanuit het hoofd; laat de coachee het doel ook echt voelen. Word hij blij van dit doel? Geeft het positieve energie en heeft hij zin om hiermee aan de slag te gaan?
 • Vraag de coachee om op de grondplaat Reality / Realiteit te gaan staan. Bevraag hem wat op dit moment de huidige situatie is ten aanzien van het gestelde doel. Onderzoek de huidige situatie op de bovenstroom (gedrag en effect van het gedrag op anderen en op resultaten) en op de onderstroom (overtuigingen, emoties, fysiek gewaarzijn, drijfveren).
 • Vraag de coachee om op de grondplaat Options / Opties te gaan staan. Brainstorm samen met de coachee over een diversiteit aan opties om het gestelde doel te realiseren. Wees creatief en gebruik meerdere gedachtensporen om een palet aan verschillende opties te verzinnen.

Laat de de coachee de verschillende opties op post-its schrijven en om zich heen leggen. De post-its kun je goed gebruiken bij de volgende stap van het GROW model.

 • Vraag de coachee om op de grondplaat Will / Options te gaan staan en te kijken naar de post-its met de verschillende opties om zijn doel te bereiken. Laat de coachee met hoofd, hart en buik bepalen welke opties hij in actie wil gaan omzetten.

Je kunt de gekozen post-its ook in tijdsvolgorde laten zetten en er een tijdstermijn aan laten hangen wanneer de coachee een actie uitgevoerd wil hebben.

De volgende coaching sessie kun je de eerste acties evalueren met het GROW feedbackmodel.

GROW Model in Coaching

Figuur: Werkvorm Stappen zetten met GROW Model

De werkvorm Stappen zetten met GROW model in training

Je kunt deze werkvorm met het GROW model ook goed in training gebruiken, bijvoorbeeld aan het eind van een training. Het GROW model kan dan enerzijds helpen om de opbrengst uit de training te verzilveren (persoonlijk leerdoel, inzicht in huidige situaties, wellicht zijn al een aantal opties in beeld), en anderzijds helpen de GROW stappen om de gewenste groei en ontwikkeling te vertalen naar concrete en haalbare acties.

Eerst modelleren, dan subgroepen
In een training kun je uiteraard niet al je deelnemers individueel coachen, en zul je met subgroepen moeten werken. Het is aan te raden om het doorlopen van de GROW stappen eerst een keer plenair voor te doen, bij voorkeur met de casuïstiek van een deelnemer.
Houd na elke GROW stap een kort intermezzo waarbij je je interventies als trainer toelicht.

Ondersteunende materialen
Het is aan te raden om de uitvoering van deze werkvorm te versterken met ondersteunende materialen, zoals:

 • Op de grondplaten niet alleen de GROW stap, maar ook de kernvragen van de betreffende stap.
 • Maak eend hand-out voor de subgroepen, waarop je aanwijzingen geeft voor de interventies die helpen bij de verschillende GROW stappen.
 • Geef elke deelnemer een Invulschema voor zijn GROW stappen. Zie onderstaand voorbeeld.

Invulschema GROW

Figuur: Invulschema werkvorm Stappen zetten met GROW model

Ontwikkelingspunt voor jou als coach of trainer

Bepaal een uitdagend doel voor jou als coach en doorloop alle fasen van het GROW model. Welke actie wil je ondernemen om je doel te realiseren?

Meer leren?
Wil je leren hoe je een coachingsgesprek diepgaand en resultaatgericht begeleidt op de bovenstroom en onderstroom van GROW en persoonlijke groei? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht bij de opleidingen

Kom kennismaken met onze visie en werkwijze in de gratis introductie workshops.

Meer tools voor coaches, trainers en teamcoaches

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs, tips en e-learnings voor coaches, trainers en teamcoaches.

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches