Het GROW Model in Coaching

De 4 fasen van het GROW Coaching Model geven structuur aan de opbouw van je coachingsgesprek. GROW staat voor Goals, Reality, Options en Will.

Het GROW Coaching Model

Het GROW Coaching Model is ontwikkeld door Sir John Whitmore en Graham Alexander. Het is een eenvoudig model om de opbouw van een coachingsgesprek te structureren. John Whitmore beschrijft het GROW Model in zijn bestseller ‘Succesvol coachen’.

De 4 fasen van het GROW Model in Coaching bestaan uit:

  1. Goals / Doelen: Het doel bepalen van het coachingsgesprek en ook de in de praktijk te realiseren doelen.
  2. Reality / Werkelijkheid: De huidige situatie onderzoeken ten aan zien van het realiseren van de doelen.
  3. Options / Opties verkennen: Obstakels onderzoeken, en mogelijkheden, alternatieve strategieën of handelswijzen verkennen.
  4. Will / Keuzes en acties: De coachee bepaalt wat hij concreet wil gaan doen om zijn doelen te realiseren.

De GROW fasen worden doorlopen in het kader van bewustzijn en verantwoordelijkheid, 2 belangrijke coachingsprincipes.

GROW Model in Coaching

Figuur: Het GROW Model in Coaching

GROW Model fase 1: Goals
Soms lijkt het logischer om eerst de realiteit te verkennen en van daaruit doelen te bepalen. Omdat eerdere ervaringen gemakkelijk leiden tot reactieve of negatieve doelen, begint het GROW Model in Coaching met het bepalen van de doelen. Het gaat dan om doelen die gebaseerd zijn op creativiteit, inspiratie en motivatie.
Een kernvraag voor de Goals fase van het GROW coaching model is: Wat wil je bereiken? Wat is je streefdoel?
De BE SMART I formule kan helpen om doelen te formuleren waar energie en inspiratie op zit bij de coachee. Daarnaast zijn BE SMART I leerdoelen specifiek en meetbaar geformuleerd.

B =   Bezield: formuleer je doelen vanuit je diepste drijfveren.

E =    Energie: geeft je doel je energie, lol en plezier?

S =    Specifiek: zo concreet mogelijk: wie, wat, waar, wanneer, hoe(veel)?

M =  Meetbaar: formuleer je doel zo concreet dat je het kunt evalueren.

A =   Acceptabel: voor jezelf, voor anderen en voor je omgeving.

R =   Realistisch: ken je mogelijkheden en beperkingen en maak een goede inschatting van de werkelijkheid.

T =    Tijdgebonden: wanneer heb je je doel gerealiseerd?

I =     Inspiratie: laatste check; heb je inspiratie om aan de slag te gaan?

Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid

Coachen op de boven- én onderstroom!

Je leert een palet aan verdiepende en resultaatgerichte coaching methodieken en werkt intensief aan je persoonlijke ontwikkeling als coach.
NOBCO en LVSC erkende opleiding

Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid

 

GROW Model fase 2: Reality
Het verkennen van de huidige realiteit – fase 2 in het GROW Coaching Model – vindt plaats in relatie tot de gestelde doelen. Je kunt de huidige situatie verkennen op de bovenstroom en/of op de onderstroom. Het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus is hierbij een bruikbaar diagnose instrument.

De bovenstroom van de huidige situatie
De bovenstroom betreft het zichtbare gedrag van de coachee en het effect dat hij met dit gedrag heeft op anderen. Kernvragen op de bovenstroom van de huidige situatie zijn:

  • Welk concreet zichtbare gedrag zet je op dit moment in om je doel te bereiken? Beschrijf je verbale en non-verbale gedrag. Vraag de coachee eventueel om zijn gedrag voor te doen, of wellicht vertoont hij dit gedrag in het hier-en-nu van de coachrelatie.
  • Hoe reageren de mensen in je omgeving op dit gedrag, bijvoorbeeld collega’s, klanten, leidinggevende, vrienden? Is dit de reactie die je wilt?

Je kunt ook de STAR-methode gebruiken om de bovenstroom concreet uit te vragen, of de oplossingsgerichte werkvorm Schaalwandelen om op een andere manier inzicht te krijgen in de huidige situatie.

De onderstroom van de huidige situatie
De onderstroom richt zich op de – aan de buitenkant – onzichtbare aspecten die het huidige gedrag van de coachee in stand houden. Het gaat hierbij om overtuigingen, emoties, fysieke gewaarwordingen, waarden en drijfveren.

Kernvragen op de onderstroom van de huidige situatie zijn:

  • Welke gedachten of overtuigingen houden je huidige gedrag in stand?
  • Welke gevoelens en emoties beïnvloeden je gedrag in de huidige situatie?
  • Wat neem je fysiek bij jezelf waar in dergelijke situaties?
  • Wat vind je belangrijk in je werk en leven, en hoe komt dit tot uiting in je huidige gedrag?

GROW Model fase 3: Options or Obstacles
De ‘O’ in het GROW Coaching Model wordt doorgaans weergegevens als de ‘O’ van Options, maar de ‘O’ kan ook voor Obstacles staan.
Het verkennen van opties is gericht op oplossingen en nieuw gedrag op de bovenstroom. Het onderzoeken van de obstakels is grotendeels gericht op de onderstroom. Afhankelijk van de opbrengst van de Reality-fase van het GROW Model in Coaching focus je deze fase op de bovenstroom en de onderstroom of op een van beide.

Opties verkennen op de bovenstroom
Binnen het GROW model is voor het verkennen van mogelijkheden, alternatieve strategieën of handelswijzen enige creativiteit nodig. Deze kan van de coachee komen, maar vaak is het helpend om ook als coach mee te brainstormen. Bij creativiteit gelden de spelregels: ‘hoe meer ideeën, hoe beter’, en ‘alle kritiek of interne censuur zijn verboden’.
Na de creativiteitsfase worden pas keuzes gemaakt uit de diverse opties. Wanneer het om gedragsalternatieven gaat, kunnen sommige opties tijdens de coaching bijeenkomst worden uitgeprobeerd in een rollenspel.

Van obstakels naar hulpbronnen op de onderstroom
Wanneer je de belemmeringen van de coachee om zijn doel te bereiken onderzoekt, bij je gericht op het verkleinen van de belemmering en het vergroten van de hulpbronnen. Hierdoor wordt de kans op succesvol realiseren van de doelen sterk vergroot.
Als coach zet je hierbij coachingsmethodieken op de onderstroom in, zoals de Rationele Effectiviteit Training, Verbindende Communicatie, Gestalt, Voice Dialogue, Waardengericht coachen, Transactionele Analyse.

GROW model fase 4: Will
De ‘Will-fase’ van het GROW Model in Coaching is gericht op het uitzetten van concrete acties. Het maken van een actieplan kan hierbij helpen. In het actieplan worden niet alleen de verschillende acties uitgezet, maar worden de acties ook in volgorde van prioriteit gezet en gekoppeld aan een tijdsplanning.
Het willen is een belangrijke component in deze fase. Het willen heeft te maken met commitment, er op kunnen rekenen dat de actie uitgevoerd zal worden. Soms is het helpend om met de coachee te onderzoeken welke steun hij nodig heeft om een actie uit te voeren, en aan wie hij die steun gaat vragen.
In loopbaancoaching kun je in deze fase van het GROW model bijvoorbeeld de Werkvorm Loopbaanstappen gebruiken. Door de acties letterlijk te ervaren, wordt tevens de ‘Will-component’ onderzocht.

Je kunt het GROW Model in Coaching ook als werkvorm gebruiken, zoals de Werkvorm Stappen zetten met GROW Model. In de volgende coaching sessie kun je het GROW Feedbackmodel gebruiken om de uitgezette acties te evalueren. Bekijk ook het uitgebreide overzicht met Krachtige GROW Model vragen.

Ontwikkelingspunt voor jou als coach

Bepaal een uitdagend doel voor jou als coach en doorloop alle fasen van het GROW Model. Welke actie wil je ondernemen om je doel te realiseren?

Meer leren?
Wil je leren hoe je een coachingsgesprek diepgaand en resultaatgericht begeleidt op de bovenstroom en onderstroom van GROW Coaching Model en persoonlijke groei? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht bij de opleidingen

Kom kennismaken met onze visie en werkwijze in de gratis introductie workshop Coachen en met het Stermodel.

Meer tools voor coaches, trainers en teamcoaches

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs, tips en e-learnings voor coaches, trainers en teamcoaches.

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches