29 Coachingsmethodieken

Uitleg, inspiratie en tips om verschillende coachingsmethodieken (op boven- en onderstroom) vakkundig toe te passen.

Deze pagina is nog onder constructie.

We zijn achter de schermen druk aan het bouwen aan deze pagina. Wil je nu al meer lezen over methodieken voor coaches? Neem dan een kijkje op www.Ontwikkelingspunt.nl

Coachingsmethodieken zijn methoden die je als coach doelgericht inzet om bewustwording te creëren bij de coachee en om hem te ondersteunen bij het realiseren van de gewenste gedragsverandering. Een coach met impact beheerst coachingsmethodieken op de bovenstroom en de onderstroom.

Hieronder vind je krachtige methodieken voor de coach.

De Kern van de Leervraag

 • Persoonlijke kwaliteiten
 • De kunst van het vragen stellen
 • Ontwikkelingsgericht feedback geven

Coachingsinterventies

 • Competentiegericht coachen
 • Aandacht voor emoties
 • Metacommuniceren
 • Non-verbale signalen gebruiken
 • Confronteren
 • Afstemmen en rapport maken

De Zes Ontwikkelingsniveaus

 • Trainen/ coachen met het Stermodel
 • Het Stermodel als diagnose instrument
 • Bewustwording vergroten met het Stermodel

Gedrag en Omgeving

 • Coachen binnen omgevingscontext
 • Coachen op effectief gedrag

Emotioneel en Fysiek Niveau

 • Coachen op het fysieke niveau
 • Coachen op gevoelens en emoties
 • Omgaan met kwetsende communicatie

Mentaal en Zingevingsniveau

 • Coachen op zingeving
 • Coachen op mentale overtuigingen

Gestalt

 • Gestalt methodiek: Contact in het hier en nu
 • Voorgrond – Achtergrond
 • Gewaarzijn
 • Gestalt interventies

Familie-organisatieopstellingen

 • Genogram systemisch uitvragen
 • Systemische vragen
 • Proceszinnen in familieopstellingen

Voice Dialogue

 • Verkennen subpersoon
 • De opbouw van een Voice Dialogue sessie

Transactionele Analyse

 • Transacties in Transactionele Analyse