Checklist Intakegesprek Coaching

Deze checklist Intakegesprek Coaching volgt de fasen van het intakegesprek voor coaching. Hierdoor heb je behalve een checklist ook meteen een routeboekje voor de opbouw van je intake.

Checklist Intakegesprek Coaching

Het doel van een intakegesprek coaching

Bij coaching is het essentieel dat de coachee een duidelijke leervraag heeft, en dat hij verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen groei en ontwikkeling. De checklist intakegesprek coaching helpt om de leervraag van de coachee te concretiseren en verdiepen, en om alert te zijn op het eigenaarschap van het coachingstraject.
Daarnaast leg je in de intake voor coaching een stevig fundament voor een open en respectvol coach contact. In de checklist vind je daarom tevens checkvragen over je professionele coach houding.

Samenvattend zijn de doelen van een intakegesprek coaching:

 • Concrete leerdoelen bepalen voor het coachingstraject,
 • Bewaken bij wie het eigenaarschap voor de resultaten van de coaching ligt,
 • Opbouwen van een open en respectvolle coachrelatie.

Checklist Fase 1 intakegesprek coaching: Introductie

 • Welkom heten; heb je meteen je een professionele coach houding?
 • Koffie / thee aanbieden
 • Doelen van het intakegesprek coaching vertellen
 • Procedure van de intake coaching benoemen
 • Tijd voor het intakegesprek benoemen

Checklist intakegesprek coaching Fase 2: Kennismaking
Vraag de coachee om (kort) iets te vertellen over

 • Huidige werk- en privé-situatie
 • De aanleiding van de coaching
 • De coachingsvraag
 • Luister je vanuit een professionele coach houding; ben je betrokken en heb je een helicopterview?

Wat wil je in deze fase van de coaching intake over jezelf als coach vertellen? Bijvoorbeeld:

 • Wat is jouw visie op coaching en eigenaarschap?
 • Wat is kenmerkend voor jou als coach?
 • Wat is jouw werkwijze tijdens het coaching traject?
 • Wat is jouw affiniteit en ervaring met het coachingsthema van de coachee?

Intake coaching checklist Fase 3: De bovenstroom van de coachvraag
De bovenstroom van de coachvraag is gericht op het verhelderen en concretiseren van de huidige situatie met betrekking tot de coachvraag. Het gaat hierbij om het huidige zichtbare gedrag van de coachee (verbaal en non-verbaal), en het zichtbare effect van dit gedrag op anderen.

Voor deze fase in de intake gebruiken we in deze checklist intakegesprek coaching de STAR-methode, STAR staat voor Situatie, Taak, Activiteit, Reactie. Soms wordt hier nog de R van Reflectie aan toegevoegd.

 • Check je coach houding: ben je te hard aan het werk of heb je nog een professioneel coach contact?
 • Situatie: Vraag naar een recent voorbeeld met betrekking tot de coachvraag.
 • Taak: Welk doel had de coachee met dit gesprek, en wat was zijn taak?
 • Activiteit: Wat heeft de coachee in deze voorbeeldsituatie precies gedaan? Vraag naar verbaal en non-verbaal gedrag.
 • Reactie: Wat was de reactie van de ander? Vraag naar verbaal en non-verbaal gedrag.
 • Reflectie: Heeft de coachee zijn doel met dit gesprek bereikt?

Je kunt de vragen van de STARR-methode ook gebruiken om de gewenste situatie op de bovenstroom te verkennen:

 • Situatie: Gebruik dezelfde voorbeeld situatie als bij het verkennen van de huidige situatie.
 • Taak: Is de coachee uit op een ander doel of heeft hij nog hetzelfde doel met dit gesprek?
 • Activiteit: Hoe zou de coachee zich in deze situatie willen gedragen, zodat hij zijn doel realiseert? Vraag naar verbaal en non-verbaal gedrag.
 • Reactie: Welke reactie zou de coachee van de ander willen? Vraag naar verbaal en non-verbaal gedrag.
 • Reflectie: Wat wil de coachee in de coaching leren, zodat hij het gewenste effect op anderen heeft en zijn doel bereikt?

Deze theorie effectief leren toepassen?

Vergroot je impact als coach!

Ontdek onze NOBCO erkende opleidingen: gedegen en praktijkgericht het coachvak leren, diepgaande persoonlijke ontwikkeling.

Deze theorie effectief leren toepassen?

 

Checklist intakegesprek coaching Fase 4A: De onderstroom in je coach houding
Wanneer je je coachee wilt meenemen naar de onderstroom van zijn coachvraag, is jouw coach houding en jouw verbinding met de onderstroom extra van belang. Jouw coach houding heeft minstens zoveel impact op het onderzoeken van de onderstroom, al de vragen die je stelt. Daarom gaat dit onderdeel in de checklist intakegesprek coaching over jouw houding als coach:

 • Ben je als coach aanwezig vanuit de fair witness coach houding?
 • Heb je als coach contact met jouw gevoelens en emoties tijdens het intakegesprek?
 • Ben je je als coach fysiek gewaar van je lichamelijke signalen?
 • Handel je als coach vanuit je waarden?

Checklist intakegesprek coaching Fase 4: De onderstroom van de coachvraag
Om de coachvraag op de bovenstroom te verdiepen naar belemmeringen en krachtbronnen op de onderstroom, kun je het Stermodel van de 6 ontwikkelingsniveaus als kader gebruiken.

Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus_Blankestijn & Partners

Figuur: Het Stermodel voor intakegesprek coaching

De 6 ontwikkelingsniveaus van het Stermodel bestaan op de bovenstroom uit het gedrag van de coachee en het effect van zijn gedrag op de mensen in zijn omgeving. Het mentale, emotionele, fysieke en zingeving niveaus zijn de ontwikkelingsniveaus op de onderstroom. De volgende vragen op de checklist van de intake coaching helpen om de onderstroom van de coachvraag te onderzoeken:

 • Welke gedachten beïnvloeden jouw gedrag in de besproken situatie (fase 3)?
 • Welke gevoelens hebben invloed op jouw gedrag in deze situatie?
 • Wat neem je fysiek waar in je lichaam tijdens deze voorbeeldsituatie?
 • Welke waarden of drijfveren komen in deze situatie bij jou (niet) in de knel?

Intake coaching checklist Fase 5: Het coach contract
Op basis van de vorige fasen van het intakegesprek bepaal je met je met je coachee zijn persoonlijke leerdoelen op de bovenstroom en onderstroom. Samen noemen we dit het coach contract. In de checklist voor je intakegesprek coaching herinneren we je er nog even aan dat de coachee zelf voluit eigenaar is van het coach contract dient te zijn.

Checklist: De bovenstroom van het coach contract

 • Benoem de concreet en evalueerbare leerdoelen op de bovenstroom.
 • Zijn de leerdoelen op de bovenstroom SMART geformuleerd?
 • Is de coachee 100% gecommitteerd aan deze leerdoelen op de bovenstroom?
 • Heb jij als coach de neiging om je coachee te gaan redden of om een nooduitgang te kiezen?

Checklist: De onderstroom van het coachcontract

 • Op welke ontwikkelingsniveaus op de onderstroom zit de grootste belemmering om de leerdoelen op de bovenstroom te realiseren?
 • Wat zijn de leerdoelen op de onderstroom?
 • Is de coachee voluit eigenaar van deze leerdoelen op de onderstroom?
 • Heb jij als coach de neiging om je coachee te gaan redden of nooduitgangen te kiezen?

Intakegesprek coaching checklist Fase 6: Afronding

 • Laat de coachee zijn leerdoelen samenvatten.
 • Check (ook non-verbaal!) of de coachee zin en motivatie heeft om met deze leerdoelen aan de slag te gaan.
 • Check of jullie wederzijds met elkaar aan de slag willen.
 • Maak afspraken over het vervolg van de coaching.

Ontwikkelingspunt voor jou als coach

Oefen jezelf om vanaf de start van de coaching intake een goede coach houding aan te nemen.

Meer leren?
Wil je leren hoe je een kernachtig en diepgaand intakegesprek voert? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleiding

Kom kennismaken met onze visie en werkwijze in de gratis introductie workshop Coachen met het Stermodel

Meer tools voor trainers, coaches en teamcoaches

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs, tips en e-learnings voor coaches, trainers en teamcoaches.

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches