E-Learning Persoonlijk leerdoel en de zes ontwikkelingsniveaus

Je persoonlijk leerdoel verdiepen

In opdracht 1.5 BE SMARTI-leerdoelen heb je je persoonlijke leerdoel(en) geformuleerd, die je in opdracht 2.2 Zicht op je eigen leerproces hebt aangescherpt. Nu ga je je persoonlijk leerdoel verdiepen met behulp van deze informatie.

In deze opdracht gebruik je de zes ontwikkelingsniveaus om je leerdoel te verdiepen:

 • Enerzijds door je huidige gedrag verder te verkennen
 • en anderzijds door je gewenste gedrag in kaart te brengen vanuit de zes ontwikkelingsniveaus.

Hierdoor kun je nog specifieker aan de slag met de transformatie van je ineffectieve gedragscomponenten.

1. Verdiepen op gedragsniveau

 • Beschrijf het huidige, ineffectieve gedrag waar je leerdoel in opdracht 1.5 BE SMARTI-leerdoelen op gebaseerd is.
 • Beschrijf tevens hoe je je idealiter zou willen gedragen.

persoonlijk leerdoel verdiepen

2. Verdiepen op omgevingsniveau

Geef zo nauwkeurig mogelijk weer

 • welk effect je huidige gedrag heeft op je omgeving: hoe reageren anderen op jou, invloed op de sfeer en de relatie, effect op de inhoudelijke resultaten.
 • welk effect je idealiter zou willen bereiken in je omgeving: reactie van anderen op jou, sfeer en relatie, inhoudelijke resultaten.

persoonlijk leerdoel verdiepen

3. Verdiepen op mentaal niveau

 • Benoem de belangrijkste gedachten en overtuigingen die je huidige gedrag bevestigen en in stand houden.
 • Ga vervolgens na welke gedachten en overtuigingen je gewenste, ideale gedrag zouden kunnen ondersteunen.

persoonlijk leerdoel verdiepen

4. Verdiepen op emotioneel niveau

Welke gevoelens en emoties voeden je huidige gedrag? Hoe zou je je willen voelen in de gewenste situatie?

persoonlijk leerdoel verdiepen

5. Verdiepen op fysiek niveau

persoonlijk leerdoel verdiepen

6. Verdiepen op zingevingniveau

 • Ben je je bewust van je persoonlijke waarden?
 • Leef je deze na in je huidige gedrag?
 • Wat zou je doen als je wel volgens je persoonlijke waarden zou handelen?
 • Hoe zou je gedrag er dan uitzien?

persoonlijk leerdoel verdiepen

Gebruik deze opdrachten ook als coach of trainer

Je kunt de opdrachten uit deze e-learning ook gebruiken tijdens je coaching of training. Wil je hier meer over leren?

Dan ben je van harte welkom in onze Coachingsopleidingen met ziel en zakelijkheid of Trainersopleidingen met ziel en zakelijkheid.

communiceren met ziel en zakelijkheid

Deze e-learning opdrachten komen voort uit het inspirerende boek ‘Communiceren met ziel en zakelijkheid’ van Silvia Blankestijn.

In dit boek vind je de theoretische achtergronden en verdiepende inzichten die deze opdrachten ondersteunen. Bekijk de inhoud van het boek!

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches