E-learning Verkennen van de zes ontwikkelingsniveaus

Doel van de opdracht: Verkennen van de zes ontwikkelingsniveaus

In deze opdracht verdiep je je zelfinzicht door het verkennen van de zes ontwikkelingsniveaus toe te passen op je eigen leerproces.

Gebruik je voorbeeldsituatie uit opdracht 2.1 Zicht op je eigen leerproces en onderzoek je eigen ontwikkelproces aan de hand van de zes ontwikkelingsniveaus van het Stermodel:

1. Verkennen van gedragsniveau

Beschrijf je ‘oude’ en je ‘nieuwe’ gedrag.

 • Wat deed je?
 • Wat namen anderen waar?
 • Wees zo concreet mogelijk.

verkennen van de zes ontwikkelingsniveaus

2. Verkennen van omgevingsniveau

 • Welk effect had je in de ‘oude situatie’ op de mensen in je omgeving en welk effect in ‘de nieuwe situatie’? Beschrijf het effect zo concreet mogelijk.
 • Hoe reageerden mensen?
 • Hoe gedroegen ze zich naar jou?
 • Welk effect had je gedrag op de sfeer en de relatie?
 • Welk effect had een en ander op de inhoudelijke resultaten?

verkennen van de zes ontwikkelingsniveaus
3. Verkennen van mentaal niveau

 • Welk effect had je in de ‘oude situatie’ op de mensen in je omgeving en welk effect in ‘de nieuwe situatie’? Beschrijf het effect zo concreet mogelijk.
 • Hoe reageerden mensen?
 • Hoe gedroegen ze zich naar jou?
 • Welk effect had je gedrag op de sfeer en de relatie?
 • Welk effect had een en ander op de inhoudelijke resultaten?

Benoem enkele gedachten en overtuigingen die je gedrag in de verschillende situaties beïnvloedden.

verkennen van de zes ontwikkelingsniveaus

4. Verkennen van emotioneel niveau

Sta stil bij je gevoelens en emoties in beide situaties.

 • Door welke gevoelens en emoties liet je je leiden?

verkennen van de zes ontwikkelingsniveaus

5. Verkennen van fysieke niveau

 • Ben je je bewust van je lichamelijke gewaarwordingen en je non-verbale gedrag in de oude en nieuwe situatie?

verkennen van de zes ontwikkelingsniveaus

6. Verkennen van zingevingniveau

Ten slotte een vraag voor je geweten:

verkennen van de zes ontwikkelingsniveaus

Gebruik deze opdrachten ook als coach of trainer

Je kunt de opdrachten uit deze e-learning ook gebruiken tijdens je coaching of training. Wil je hier meer over leren?

Dan ben je van harte welkom in onze Coachingsopleidingen met ziel en zakelijkheid of Trainersopleidingen met ziel en zakelijkheid.

communiceren met ziel en zakelijkheid

Deze e-learning opdrachten komen voort uit het inspirerende boek ‘Communiceren met ziel en zakelijkheid’ van Silvia Blankestijn.

In dit boek vind je de theoretische achtergronden en verdiepende inzichten die deze opdrachten ondersteunen. Bekijk de inhoud van het boek!

Relevante artikelen

 • Wil je Trainer en/of Coach worden?

  Wil je trainer worden? Of coach worden? Of wellicht allebei? Ben je op zoek naar wat past bij…

 • Stermodel voor coachen en trainen

  Het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus is een bruikbaar analyse- en werkmodel voor trainers en coaches. In dit…

 • Drijfveren: zingeving en/of emotie?

  Waar komt je jouw bed voor uit? Wat geeft je energie? Oftewel: wat zijn jouw belangrijkste drijfveren?

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches