E-Learning Het emotiedagboek: aandacht voor gevoelens en emoties

Door het bijhouden van een emotiedagboek word je je bewuster van je gevoelswereld en leer je je eigen gevoelens onder woorden te brengen.

Opdracht: Emotiedagboek

Houdt de komende drie dagen voor jezelf een ‘emotiedagboek’ bij.

Dit houdt in dat je elke ochtend, middag en avond vijf minuten de tijd neemt om stil te staan bij hoe je je op dat moment voelt.

Probeer je gevoel zo concreet en duidelijk mogelijk te verwoorden.

emotiedagboek

Evalueer na deze drie dagen wat het effect op je is van het bijhouden van je emoties.

Gebruik deze opdrachten ook als coach of trainer

Je kunt de opdrachten uit deze e-learning ook gebruiken tijdens je coaching of training. Wil je hier meer over leren?

Dan ben je van harte welkom in onze Coachingsopleidingen met ziel en zakelijkheid of Trainersopleidingen met ziel en zakelijkheid.

communiceren met ziel en zakelijkheid

Deze e-learning opdrachten komen voort uit het inspirerende boek ‘Communiceren met ziel en zakelijkheid’ van Silvia Blankestijn.

In dit boek vind je de theoretische achtergronden en verdiepende inzichten die deze opdrachten ondersteunen. Bekijk de inhoud van het boek!

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches