E-Learning Waarnemen van non-verbale communicatie

De impact van non-verbale communicatie

In deze opdracht word je je bewust van de impact van non-verbaal gedrag in een voor jou lastige praktijksituatie.

Opdracht

Neem een eenvoudige conflictsituatie in gedachten die je recent hebt meegemaakt, een meningsverschil, misverstand of een onuitgesproken irritatie.

Verbeeld deze situatie als het ware nog eens in je gedachten.

Jouw eigen non-verbale communicatie

Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk je eigen non-verbale gedrag en de veranderingen die hier gedurende de situatie in optraden:

–      Houding:

–      Gebaren:

–      Gezichtsexpressie:

–      Stemgebruik:

–      Ademhaling:

Vraag feedback op je non-verbale gedrag

Vraag eventueel feedback aan iemand die bij deze situatie aanwezig was (als de situatie niet langer dan drie dagen geleden is).

Wat heeft hij / zij waargenomen in je non-verbale gedrag?

–      Houding:

–      Gebaren:

–      Gezichtsexpressie:

–      Stemgebruik:

–      Ademhaling:

Het effect van jouw non-verbale gedrag

Wat was het effect van je non-verbale communicatie op het verloop van het gesprek?

De non-verbale communicatie van de ander

Blijf je dezelfde eenvoudige conflictsituatie verbeelden en focus je nu op de non-verbale gedrag van de ander.

Beschrijf ook van hem / haar het non-verbale gedrag en de veranderingen die hier gedurende de situatie in optraden:

–      Houding:

–      Gebaren:

–      Gezichtsexpressie:

–      Stemgebruik:

–      Ademhaling:

Het effect van het non-verbale gedrag van de ander

Welk effect had het non-verbale gedrag van de ander op jou?

Gebruik deze opdrachten ook als coach of trainer

Je kunt de opdrachten uit deze e-learning ook gebruiken tijdens je coaching of training. Wil je hier meer over leren?

Dan ben je van harte welkom in onze Coachingsopleidingen met ziel en zakelijkheid of Trainersopleidingen met ziel en zakelijkheid.

communiceren met ziel en zakelijkheid

Deze e-learning opdrachten komen voort uit het inspirerende boek ‘Communiceren met ziel en zakelijkheid’ van Silvia Blankestijn.

In dit boek vind je de theoretische achtergronden en verdiepende inzichten die deze opdrachten ondersteunen. Bekijk de inhoud van het boek!

Relevante artikelen

  • Wil je Trainer en/of Coach worden?

    Wil je trainer worden? Of coach worden? Of wellicht allebei? Ben je op zoek naar wat past bij…

  • De impact van lichaamstaal

    In onze artikelenreeks heb ik ons Stermodel geïntroduceerd: de zes ontwikkelingsniveaus welke nodig zijn bij het realiseren van…

  • 6 tips om een succesvolle workshop te ontwikkelen

    Een workshop van maximaal drie uur vraagt een andere aanpak van de trainer dan een training van een…

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches