Werkvorm Niveaus in Communicatie

De werkvorm Niveaus in Communicatie is een pittige werkvorm voor trainingen op gebied van onderhandelen, communicatie, leiderschap, samenwerken en vergaderen.

Doel van de werkvorm

De deelnemers kunnen de vier niveaus van communicatie onderscheiden. 

Werkvorm Niveaus in Communicatie

De werkvorm Niveaus in Communicatie

  1. De helft van de groep neemt plaats aan de vergadertafel. De andere helft is observator.
  2. Elke observator krijgt 4 verschillend gekleurde A4-tjes, op elke kleur staat een communicatieniveau.
  3. Elke observator is gekoppeld aan één deelnemer aan de vergadertafel.

Vergadering en communicatieniveaus

  1. Tijdens de vergadering steken de observatoren bij iedere uitspraak van hun deelnemer een A4 omhoog met het communicatieniveau van de uitspraak.
  2. Stop na een paar uitspraken de vergadering en bespreek de communicatieniveaus. Geef aan waar het opgestoken niveau juist was en waar niet.
  3. Zet bij onduidelijkheden of onjuistheden de deelnemers aan het werk om het juiste communicatieniveau te bedenken.
  4. Herhaal dit een aantal keer.

Deze werkvorm effectief leren begeleiden?

Vergroot je impact als trainer!

Ontdek onze NOBTRA erkende opleidingen waarin je de kneepjes van het trainersvak leert en je persoonlijke impact als trainer vergroot.

Trainer Opleiding met Ziel en Zakelijkheid

Deze werkvorm effectief leren begeleiden?

Plenaire nabespreking

  1. Check of er nog vragen of onduidelijkheden zijn over het herkennen van de communicatieniveaus.
  2. Reflectie en actieplanning: Wat heb je geleerd in deze oefening? En wat ga je hier de eerstkomende vergadering mee doen?

Ontwikkelingspunt voor jou als trainer

Zorg dat je zelf de communicatieniveaus goed herkent. Wees er alert op dat het gaat om de communicatieniveaus die in het hier-en-nu spelen, en waar wel of niet over gecommuniceerd wordt.

Meer leren?
Wil je leren hoe je vaardigheden effectief kunt intrainen? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleiding:

Kom kennismaken met onze visie en werkwijze in de gratis introductie workshop Trainen met Impact.

Meer tools voor trainers, coaches en teamcoaches

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

Verdiepende methodieken

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
Verdiepende methodieken